Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vabavara eesti koolidesse

Vabavara eesti koolidesse

Download to read offline

Selle esitluse koostamine on toetatud HITSA Tiigriülikooli programmi poolt - http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/tiigriulikooli-programm

Selle esitluse koostamine on toetatud HITSA Tiigriülikooli programmi poolt - http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/tiigriulikooli-programm

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Vabavara eesti koolidesse

 1. 1. Vabavara Eesti koolidesse Edmund Laugasson http://www.hitsa.ee/haridus/korgharidus/tiigriulikooli-programmhttp://www.tlu.ee/dsl Digiturbe Labor on toetatud HITSA Tiigriülikooli programmi poolt. See uuring on toetatud HITSA Tiigriülikooli programmi poolt.
 2. 2. Allikas: http://viki.pingviin.org/Priivara
 3. 3. Miks vabavara on oluline hariduses? ● http://www.gnu.org/education/ – aitab ehitada tugevamat kogukonda läbi inimväärtuste õpetamise – üksteise aitamine ja toetamine läbi võimaluse legaalselt tarkvara jagada – aitab säästa niigi nappi maksumaksja raha ja võimaldab seda investeerida Eesti majandusse – riik ei koolita maksumaksja raha eest enam välismaistele äriettevõtetele kliente – taas voolab raha riigist välja – välditakse tootjalukustust (vendor lock-in) – vähendab piraatlust – koolid võivad küll soodsamalt saada ent pärast lõpetamist tuleb ikkagi maksta....
 4. 4. Autorid: vabatarkvara kogukonna aktiivsed tegijad
 5. 5. Microsofti hinnatõus ● Maailmapanga andmeil - http://data.worldbank.org/about/country-classifications/countr y-and-lending-groups#High_income - on Eesti kõrge sissetulekuga maa: 12 616 € ja rohkem aastas – see summa suureneb tasapisi (oli 12 476) ● sellest tulenevalt ei saa Microsoft pakkuda enam programmi „Partners in Learning“ (PiL) hüvesid – soodsamaid hindu litsentside rentimisel ● hinnatõus toimus 01.07.2011 kuid veidi enne seda pakuti 3-aastast püsilepingut, mida enamus koole ka valis – 3 aastat saabki täis 30.06.2014 ja seda nüüd pikendati 30.06.2017-ni – kuni selle ajani on aega üle minna vabatarkvarale – seda on öelnud ka Haridus- ja Teadusministeerium. Tegelik hinnatõus on kümnetes kordades suurem kui avalikult räägitud ja seal on tehnilised nüansid taga.
 6. 6. Vabavara mujal maailmas ● mitmed avaliku sektori asutused üle maailma kasutavad – http://opensource.com/government – http://www.comparebusinessproducts.com/fyi/50-places-linux-runnin g-you-might-not-expect – https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case – http://wiki.fsfe.org/Free_Software_usage_in_public_administration – http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters – https://wiki.ubuntu.com/Education/UbuntuSchools – http://goo.gl/maps/4ivGr - Soome koolid – http://et.scribd.com/doc/27641474/Edmund-Laugasson-Vaba-tarkva ra-mujal-maailmas ● USA valitsusorganisatsioonid, Müncheni Linnavalitsus, Taani avalik sektor, Hispaanias, Hollandis, Soomes, Itaalias jne
 7. 7. Eesti koolides ● mitmed koolid kasutavad: – Kivimäe Põhikool – Rapla Vesiroosi Gümnaasium – Tallinna LV Haridusameti pilootprojekt – Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Mahtra Gümnaasium, Merivälja Kool, Tallinna Mustamäe I Lasteaed-Algkool, Tallinna Mesimummu Lasteaed – jne – täisuuringut ei ole veel tehtud ● https://wiki.ekool.eu/index.php/Vabavara - need probleemid on tänaseks eskaleerunud, summad on kasvanud...
 8. 8. Millised küsimused on tekkinud? ● ühilduvus – ostetud raudvara ei pruugi ühilduda ja on vaja ühilduv raudvara asemele soetada. Sama on tegelikult ka MS Windowsiga (eriti 8) – näitena Müncheni LV üleminek kus ülemineku käigus korrastati ka IKT-taristu ● failivahetust ei rajata impordile-ekspordile – siin on võimalikud lahendused, täpsemalt http://www.slideshare.net/edmundlaugasson/failivormingud-kuidas-hakkama-s aadayhilduvusega ● levinud eksiarvamustest ja nende vastustest - http://www.slideshare.net/edmundlaugasson/vaba-tarkvara-pev slaidid 21-32
 9. 9. Õpitarkvara ● uus õpitarkvara tuleb luua võimalusel veebipõhisena (HTML5 märksõnaks, flash on surnud tehnoloogia, samuti silverlight) ● olemasolevat Windowsi tarkvara saab kasutada ühilduvuskihi (nt Wine ja selle edasiarenduse PlayOnLinux ja PlayOnMac) alusel ● CNC-seadmed töötavad, on vaja veel arendada ● robootika üldiselt töötab, Lego puhul on vaja arendada
 10. 10. Riiklik õppekava 1 Põhikooli Riiklik Õppekava - https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001?leiaK ehtiv sisaldab lisa 10: valikaine „Informaatika“ - https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1200/9201/1009 /VV1_lisa10.pdf Kahjuks neid õppekava nõudeid suures osas ei täideta – vähesed koolid kes neid täna järgivad.
 11. 11. Riiklik õppekava 2 1.1.2 Õppeaine kirjeldus ● Informaatika õpetamise põhimõtted põhikoolis on: – 6) vaba tarkvara ja avatud sisu: võimaluse korral eelistatakse kommertstarkvarale vaba tarkvara; – 9) sõltumatus tarkvaratootjast: õpe ei tohi olla üles ehitatud üksnes ühe tarkvaratootja või platvormi kasutamisele; koolil on kohustus tutvustada ka alternatiive Õigem on „kommertstarkvara” (commercial software) asemel kasutada „omanduslik tarkvara” või ka „omandvara” (proprietary software).
 12. 12. Riiklik õppekava 3 1.1.4 Füüsiline õpikeskkond ● Informaatikaklassis on õpilasele tagatud järgmiste vahendite kasutamine: – 7) erineva operatsioonisüsteemiga arvutid (nt lisaks MS Windowsile ka Mac OS või Linux);
 13. 13. Kontoritarkvara LibreOffice ● jäädavalt tasuta – vaba tarkvara ● 4 riigihanget toetavad - http://www.riso.ee/et/LibreOffice-tugihanked ● http://www.libreoffice.ee/ - õppematerjalid, tugifoorum, allalaadimine jne ● toetab ka MS Office-i failivorminguid ● hea PDF-i tugi, sh PDF-failide redigeerimine, hübriiddokumendi tegemine ● mitme platvormi tugi – Windows, Linux, Mac OS, nutiseadmetele vaatamine olemas, arendus käib
 14. 14. Alustamine
 15. 15. LibreOffice Writer - tekstitöötlus
 16. 16. LibreOffice Calc - tabelarvutus
 17. 17. LibreOffice Impress - esitlus
 18. 18. Tekstitöötlus LibreOffice Writer .odt – OpenDocument Text .fodt – „lame” ODT .ott - mall Microsoft Word .docx .docm .doc .rtf
 19. 19. Tabelarvutus LibreOffice Calc .ods – OpenDocument Spreadsheet .fods – „lame” ODS .ots - mall Microsoft Excel .xlsx .xlsm .xls
 20. 20. Esitlus LibreOffice Impress .odp – OpenDocument Presentation .fodp – „lame” ODP .otp - mall Microsoft Powerpoint .pptx .ppsx .pptm .pps .ppt
 21. 21. Joonistamine LibreOffice Draw .odg – OpenDocument Graphics .fodg – „lame” ODT .otg - mall Microsoft Visio .vsd .vss .vst jne
 22. 22. Valemid LibreOffice Math .odf – OpenDocument Formula .fodf – „lame” ODF .otf - mall Microsoft Equation Editor MS Word-i koosseisus ja selle faililaiendid LibreOffice-i lisand Dmaths valemite, stereomeetriliste kujundite mugavaks sisestamiseks
 23. 23. Andmebaasid LibreOffice Base .odb – OpenDocument Database Viited: http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_technical_specification Microsoft Access .accdb - 2007 .mdb - 2003
 24. 24. Kasutamise alused 1 ● MKM koosvõime raamistik – http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik – Riigi IT arhitektuur – http://www.riso.ee/et/koosvoime/arhitektuur lk 38 alates: – mitmepoolset muutmist vajavad dokumendid – OpenDocument (.odt, .ods, .odp, .odg jne) – mitmepoolset muutmist mittevajavad dokumendid – PDF ● 4 riigihanget - http://www.riso.ee/et/LibreOffice-tugihanked ● kontoritarkvara kasutamise analüüs avalikus sektoris - http://www.riso.ee/et/koosvoime/vabavara/kontoritarkvara
 25. 25. Kasutamise alused 2 ● LibreOffice on kontoritarkvara pakett, mis naturaalselt toetab OpenDocumenti failivorminguid (OpenOffice-i järeltulija) ● LibreOffice suudab avada ja salvestada MS Office-i faile ● MS Office 2010 ja uuem suudab avada ja ka salvestada LibreOffice-i faile ● failivahetust ei soovita rajada impordile- ekspordile – sellest räägib tegelikult ka koosvõime raamistik
 26. 26. Kasutamise alused 3 ● LibreOffice ei ole ainus, mis OpenDocumenti naturaalselt toetab ent on selles parim ● jäädavalt tasuta – LGPL v3 litsents – The Document Foundation – tarkvara – OASIS – failivorming OpenDocument ● OpenDocument on avatud failivorming: ZIP-iga kokkupakitud XML-failide kogumik – lihtne integreerida dokumendihaldussüsteemidega ja avatav ka ilma LibreOffice-ita
 27. 27. Kasutamise alused 4 ● kasutajaliides väga sarnane MS Office 2003-ga ● areneb kiirelt – 1...2 kuu järel uus versioon https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan ● olemas levinud tarkvaraplatvormidele – MS Windows, Mac OS X, Linux; vaadatav ka nutiseadmetel ● failid on ristkasutatavad kuid ei soovita võõrasse vormingusse salvestada ● Eesti riik toetab läbi koosvõime raamistiku
 28. 28. Kasutamise alused 5 ● MS Office-i eri versioonid ei ühildu hästi omavahel – nt 2010 ja 2013 ● sama versiooni hoidmine allasutustes on kulukas ● vabanev raha on võimalik suunata kohaliku elu arendamisse ja mitte välismaale ● üleminekuperioodil ja ka hiljem on mõistlik kasutada pilverakendusi – OneDrive (endine SkyDrive), Google Drive, RollApp jne
 29. 29. Tugi ● www.libreoffice.ee – õppematerjalid ja foorum ● www.pingviin.org kogukonna foorum ● ALVATAL-i liikmed – http://alvatal.ee/liikmed.htm – Vaba Tarkvara Teadmuskeskus - loomisel ● koolitusfirmad pakuvad koolitusi
 30. 30. Küsimused?

×