Failivormingud – kuidas hakkama saada ühilduvusega

Edmund Laugasson
Edmund LaugassonICT lecturer, sysadmin
Failivormingud – kuidas hakkama
saada ühilduvusega?
Edmund Laugasson
Vaba tarkvara seminar 3.jaanuar 2014
Pildi allikas (26.12.2013): http://www.ebizroi.com/wp-content/uploads/2013/06/content-marketing-formats.jpg
Ettekande leiab aadressilt:
http://www.slideshare.net/edmundlaugasson/failivormingud-kuidas-hakkama-saadayhilduvusega
http://www.hitsa.ee/haridus/korgharidus/tiigriulikooli-programm
http://www.hitsa.ee/
http://www.eiops.edu.ee/
Digiturbe Labor on toetatud HITSA Tiigriülikooli programmi poolt.
See uuring on toetatud HITSA Tiigriülikooli programmi poolt
http://www.tlu.ee/dsl
Sissejuhatus
●
elektroonilised andmed arvutis salvestatakse
faili kujul
●
koostöö tegemiseks on vaja elektroonilisi faile
vahetada teistega
●
oluline on kokku leppida failivormingutes –
koosvõime raamistik
Avatud ja suletud failivormingud
●
Avatud failivormingute täielikud tehnilised
kirjeldused on kõigile vabalt ja avalikult
kättesaadavad
näiteks OpenDocument (odt, ods, odp, odg jt) -
https://www.oasis-open.org/standards#opendocumentv1.2
PDF -
http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference_archive.html
●
sõltumatu ühest tarkvaratootjast, rakendusest,
operatsioonisüsteemist – tootjalukustuse
(vendor lock-in) vältimine -
https://viki.pingviin.org/Tootjalukustus
Avatud ja suletud failivormingud
●
Suletud failivormingute puhul on tehnilised
kirjeldused kas osaliselt või täielikult mõne firma
(tarkvaratootja) käes ja neid ei avalikustata.
●
Head näited on MS Office-i (doc, docx, xls, xlsx,
ppt, pptx jne), CorelDRAW (cdr) failivormingud
●
Võidakse jätta mulje, et on standard ja see on
täielikult avalik kuid tegelikult see nii ei ole, nt
MS Office ja ECMA
Avatud ja suletud failivormingud
●
Suletud failivormingute propageerimiseks
tehakse puudulikud ekspordi-impordi filtrid – nt
LibreOffice-i tehtud odt avaneb MS Word-iga
vigaselt ja eksporditud odt avaneb Libreoffice-
iga vigaselt
●
versiooniprobleem – nt MS Word 2010 ei suuda
MS Word 2013 faile korrektselt avada – pildid,
graafikud lähevad kaduma
Avatud ja suletud failivormingud
Ühilduvus on tagatud:
●
täielike failivormingute standardite
kättesaadavusega on tagatud kindlus, et vajadusel
saab tulevikus ise luua programmi, mis konkreetset
failivormingut avada, muuta, salvestada oskab
●
näiteks 10 aasta pärast ei pruugi suletud
failivormingud enam avatavad olla kuna puudub
vastav tarkvara ja standardid, mis vajalikku
impordifiltrit võimaldaks luua
nt MS Works-i faile (v9.0, 2007) enam otse lahti ei
saa MS Office-iga (võib ehk leida veel konverterit)
kuid saab veel siiski LibreOffice-iga
Avatud ja suletud failivormingud
Ühilduvus on tagatud:
●
vaikimisi salvestatakse avatud
failivormingutesse,
nt OpenDocument (odt, ods, odp); PDF (pdf)
●
riikliku infopoliitika kaudu – kui siin on nõutud
avatud failivormingute kasutamine
nt koosvõime raamistik võiks olla kohustuslik
avalikus sektoris – see tagaks läbi täieliku
ühilduvuse ka koosvõime
– võiks olla huvipakkuv ka äri- ja erasektorile kes
peavad tegema koostööd avaliku sektoriga ja ka
omavahel
Riiklik kokkulepe
●
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
(MKM) on koostanud koosvõime raamistiku -
https://www.mkm.ee/et/riigi-infosusteemi-koosvoime-raamistik
●
Selle raamistiku dokument „Riigi IT Arhitektuur“
https://www.mkm.ee/sites/default/files/riigi_it_arhitektuur.pdf
(2007) määratleb kasutatavad failivormingud (lk
38 alates)
●
on soovitusliku iseloomuga kuid koosvõime
tagamiseks vajalik järgida
Pildi allikas (28.12.2013): http://tahvel.ee/images/thumb/f/f3/H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png/45px-H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png
Riiklik kokkulepe
Dokumendifailid:
●
mitmepoolset muutmist vajavad dokumendid
salvestada OpenDocument-i vormingutesse: odt,
ods, odp, odg jne
●
mitmepoolset muutmist mittevajavad
dokumendid salvestada PDF-vormingusse: pdf
NB! OOXML (docx, xlsx, pptx jne) ei sobi.
Ka RTF-iga on probleemid...
Pildi allikas (28.12.2013): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Zeichen_101.svg/273px-Zeichen_101.svg.png
Riiklik kokkulepe
Pildifailid
●
JPG – värvitooni üleminek sujuv (raster)
●
PNG – värvitooni üleminek järsk (raster)
●
SVG – vektorgraafika
●
TIFF – kadudeta graafika (raster)
Pildifailide näited
●
enamik pildivaatamise ja -töötlemise
programme toetab JPG, PNG, TIFF, SVG
vorminguid, näiteks:
– Irfan View – MS Windows
– GIMP – MS Windows, GNU/Linux, macOS
(originaalvorming xcf)
– Inkscape – MS Windows, GNU/Linux, macOS
Heli- ja videofailid
Ei ole koosvõime raamistikus (veel)
●
heli
– Ogg Vorbis kadudega heli pakkimiseks: ogg, oga
– FLAC kadudeta heli pakkimiseks: flac
●
video
– Ogg Theora kadudega video pakkimiseks: ogg, ogv
– Dirac kadudeta video pakkimiseks: drc
●
heli+videofaili konteiner
– Ogg: ogg
– Matroska: mkv
●
veebis kasutamiseks
– WebM (heli ja video): webm
Veel ühilduvaid vorminguid
●
XML – kõikvõimalike metaandmete esitamine,
andmebaasid, info esitamine veebis
– ka ODF ja OOXML kasutavad XML-i
●
HTML – erinevate andmete esitus – tekst,
tabelid, esitlused vms; info esitamine veebis
Väike eksperiment:
●
nimeta ODF, OOXML fail ümber ja pane laiendiks .zip
– siis saab seda lahti pakkida ning sisu kätte
●
sisu ilma vorminduseta XML-failidena saab otse kätte
ka programmi GNU Emacs abil (MS Windows,
GNU/Linux, macOS , BSD, Solaris)
Kuidas lahendada ühilduvus?
●
lepi kasutatav failivorming koostööpartneri(te)ga
kokku – kasutage sama failivormingut, mida kõik
osapooled probleemideta avada ja vajadusel muuta
saavad, soovitav on kasutada ka sama tarkvara,
hea valik on LibreOffice http://www.libreoffice.ee/
●
kasuta avatud failivorminguid – järgi koosvõime
raamistikku: ODF (OpenDocument) ja PDF
●
teavita vajaliku tarkvara vabast saadavusest
nt e-kirja lõpus, asutuse veebikeskkonnas
Pildi allikas (28.12.2013): http://www.integratedmortgageplanners.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/smart-idea-man.jpg
Kuidas lahendada ühilduvus?
●
ära raja failivahetust impordile-ekspordile –
ava ja salvesta sellesse vormingusse, mis on
naturaalselt kasutatava programmi poolt
toetatud
●
vajadusel kasuta veebipõhist keskkonda – nt
Google Drive, mis võimaldab hiljem salvestada
soovitud failivormingutesse
(ODF, PDF, OOXML)
Pildi allikas (28.12.2013): http://www.integratedmortgageplanners.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/smart-idea-man.jpg
Kuidas lahendada ühilduvus?
●
arvutustabeli programm ei ole mõistlik info
kogumiseks, aruannete tegemiseks – selleks
on mõistlik luua veebiteenus (veebipõhine vorm
koos andmebaasiga), kasutades avatud XML-
ipõhiseid andmevorminguid
Pildi allikas (28.12.2013): http://www.integratedmortgageplanners.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/smart-idea-man.jpg
Kuidas lahendada ühilduvus?
●
naturaalsed dokumendifailivormingud (põhilised):
– OpenDocument-i vormingud – LibreOffice on parim valik
●
odt – tekstitöötlus
●
ods – tabelarvutus
●
odp – esitlus
●
odg – graafika
– MS Office-i XML-vormingud ja Office Open XML –
MS Office on parim valik
●
docx – tekstitöötlus
●
xlsx – tabelarvutus
●
pptx – esitlus
LibreOffice 4.1.x ja uuem pakub salvestamisel eraldi valikuna:
●
MS Word 2007/2010 XML (.docx)
●
Office Open XML tekst (.docx)
Hea valik!
Sobib kokku koosvõime raamistikuga!
Halb valik!
Ei sobi kokku koosvõime raamistikuga!
Pildi allikas (28.12.2013):
http://schneeblog.com/wp-content/uploads/2013/12/Thumbs_Up_Down.jpeg
Pildi allikas (28.12.2013): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Zeichen_101.svg/273px-Zeichen_101.svg.png
Kuidas lahendada ühilduvus?
ÕIGE:
●
salvestan ODF (odt, ods, odp, odg jne) ja
redigeerin seda LibreOffice-iga
●
salvestan OOXML (docx, xlsx, pptx jne) ja
redigeerin seda (sama versiooni) MS Office-iga
VALE:
●
salvestan OOXML (docx, xlsx, pptx jne) ja
redigeerin seda LibreOffice-iga
●
salvestan ODF (odt, ods, odp, odg jne) ja
redigeerin seda MS Office-iga Pildi allikas (28.12.2013):
http://schneeblog.com/wp-content/uploads/2013/12/Thumbs_Up_Down.jpeg
Kuidas lahendada ühilduvus?
●
MS Office-i puhul peab olema sama versioon –
näiteks MS Word 2010 ei suuda probleemideta
redigeerida MS Word 2013 poolt tehtud docx-i
– sama versiooni MS Office-i tagamine on kulukas...
– avalikus sektoris tuleb see maksumaksja kulul...
●
LibreOffice-i erinevate versioonide puhul on
vahe väike ja dokumentide avamisega
probleeme ei teki
– sama versiooni hoidmine on vaid tööjõukulu,
tarkvara on jäädavalt tasuta
– esimene versiooninumber võiks osapooltel sama
olla – hetkel 4.x
Pildi allikas (28.12.2013): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Zeichen_101.svg/273px-Zeichen_101.svg.png
Pildi allikas (28.12.2013):
http://schneeblog.com/wp-content/uploads/2013/12/Thumbs_Up_Down.jpeg
Mis võib katki minna?
MS Office vs LibreOffice
●
stiilid – lõigustiilid, märgistiilid vms
●
erinevad fondid – paigutus läheb paigast
●
graafilised objektid – erinev lähenemine nt
vistutatud objektidele (arvutustabeli objekt
tekstitöötlusdokumendis)
●
sisestusväljad – sh sisukorrad, registrid,
leheküljenumbrid vms
Oma roll on siin muidugi ka kasutaja oskustest
tulenevatel vigadel, mis failide teisendamisel
võimenduvad
Failivahetus osapooltega
●
teade veebilehele
Kuna kasutame oma koolis (vms asutus) vaba tarkvara,
siis palume teil oma esitlused ja esitlusmaterjalid
vastavalt kohendada. Esitluste, tekstidokumentide ja
arvutustabelite jaoks on meil kasutusel LibreOffice, mille
võite jäädavalt tasuta alla laadida aadressilt:
http://www.libreoffice.ee/ või http://www.libreoffice.org/
Avage oma olemasolevad dokumendid LibreOffice-iga
ning kontrollige nende välimust. Vajadusel kohendage
ning seejärel salvestage vastavatesse OpenDocumenti
vormingutesse (odt, ods, odp, odg jt).
Esitlusi ning tekstidokumente võib lisaks salvestada ka
PDF-vormingusse. Levinuimate pildi-, video- ja
helifailidega probleeme ei teki.
Pildi allikas (28.12.2013): http://tahvel.ee/images/thumb/f/f3/H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png/45px-H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png
Failivahetus osapooltega
●
e-kirja lõppu lisada järgnev tekst:
E-kirjaga kaasapandud OpenDocument-i vormingus
faili(de) avamiseks on vajalik sobiva programmi või
internetiühenduse olemasolu. Selleks sobib näiteks
LibreOffice, mida saab jäädavalt tasuta alla laadida:
http://www.libreoffice.org/download/
http://www.libreoffice.ee/laadi-alla/
http://www.libreoffice.org/download/portable/ -
kaasaskantav versioon MS Windowsile
https://www.onlinedocumentviewer.com/ -
veebipõhine OpenDocument-i jt dokumentide
vaatamine
Pildi allikas (28.12.2013): http://tahvel.ee/images/thumb/f/f3/H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png/45px-H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png
Failivahetus osapooltega
●
mitmepoolne muutmine vajalik – ODF
– odt, ods, odp, odg jne
●
mitmepoolne mittemuutmine vajalik – PDF
– pdf (võib teha ka hübriiddokumendi – muudetav ODF
komponent kaasas PDF’i sees)
Pilverakendus Nextcloud (https://nextcloud.com/) toetab
ka rakendusi (https://apps.nextcloud.com/), muuhulgas
veebipõhist LibreOffice’it
(https://apps.nextcloud.com/apps/richdocuments)
Pilverakenduse kasutamine võimaldab vabaneda 1990-
ndate arvutipõhisest töövoost ja kasutada 21.sajandi
pilvepõhist töövoogu
Hea valik!
Sobib kokku koosvõime raamistikuga!Pildi allikas (28.12.2013):
http://schneeblog.com/wp-content/uploads/2013/12/Thumbs_Up_Down.jpeg
Fontide kaasapanek ODF-is
●
võimalik alates LibreOffice 4.1-st
●
võimalik kaasa panna LibreOffice-i olulisemates
programmides (Writer, Calc, Impress, Draw)
●
vali Fail->Omadused ja kaardil Font märgi valik
Kasutatud fondid salvestatakse dokumenti
Hübriiddokument
●
PDF-fail, mille sees on lisaks ka ODF
●
faililaiend on PDF – avaneb tavapäraselt
●
avades sellist PDF-i LibreOffice-iga,
avatakse ODF-komponent PDF-i seest
ja kõike saab 100% muuta
●
salvestamisel pakutakse esmalt ODF-
vormingut, saab kohe ka eksportida PDF-i ja
taas teha omakorda hübriiddokumenti
●
võimalik kaasa panna ka fondid
●
PDF-i suurus tuleb ODF-i võrra suurem
Pildi allikas (28.12.2013): http://blog.membersolutions.com/Portals/74144/images/smart%20idea.jpg
Hübriiddokumendi loomine
LibreOffice-is avada rippmenüüst:
Fail -> Ekspordi PDF-ina... (võib olla ka Fail->Ekspordi kui -> Ekspordi PDF-ina...)
Seejärel märkida valik: Hübriid-PDF (põimitud ODF-failiga)
Tööriistaribal klõpsata nupule Ekspordi otse PDF-ina...
Pildi allikas (28.12.2013): https://pbs.twimg.com/profile_images/1857810268/Head_Shot.png
Kokkuvõte
Failivormingute ühilduvus on tagatud kui:
●
osapooled lepivad kokku kasutatavas failivormingus ja
tarkvaras
●
failivahetust ei rajata failide impordile-ekspordile ehk
siis faile redigeeritakse programmidega, mille jaoks
kasutatav vorming on naturaalselt toetatud
●
järgitakse koosvõime raamistikku ja kasutatakse
avatud failivorminguid, dokumendifailide puhul:
– mitmepoolset redigeerimist vajavad dokumendid ODF (odt,
ods, odp, odg jne)
– mitmepoolset redigeerimist mittevajavad dokumendid: PDF
●
ideaalis on 1990-ndate arvutipõhine töövoog
asendatud 21.sajandi pilvepõhise töövooga
Pildi allikas (28.12.2013): http://www.fourbuckets.com/uploads/1/1/4/8/11483397/s642889223596855467_c2_i1_w300.jpeg
Viited 1
http://et.wikipedia.org/wiki/Failivorming
http://et.wikipedia.org/wiki/Faililaiend
http://et.wikipedia.org/wiki/Avatud_dokumendivormingud
http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Failivormingud
http://en.wikipedia.org/wiki/File_format
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_formats
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Computer_file_formats
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_file_formats
Viited 2
http://et.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://et.wikipedia.org/wiki/PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/PDF
http://et.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format
Viited 3
http://et.wikipedia.org/wiki/SVG
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://en.wikipedia.org/wiki/Image_file_formats
Viited
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_raster_graphics_editors
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_vector_graphics_editors
http://en.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://en.wikipedia.org/wiki/Inkscape
http://en.wikipedia.org/wiki/IrfanView
http://en.wikipedia.org/wiki/Vorbis
http://en.wikipedia.org/wiki/FLAC
http://en.wikipedia.org/wiki/Theora
http://en.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://en.wikipedia.org/wiki/Matroska
http://en.wikipedia.org/wiki/WebM
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_container_formats
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_codecs_and_containers
Viited
●
Ogg Vorbis, Opus vormingus raadiojaamad:
– http://striiming.trio.ee/ - Ogg, MP3
– http://icecast.err.ee/ - Ogg, MP3
– http://dir.xiph.org/ - Ogg Vorbis
●
Opus helikoodek -
http://en.wikipedia.org/wiki/Opus_(audio_codec)
●
muusika Ogg-i vormingus
– http://www.vorbis.com/music_links/
– http://www.fsf.org/campaigns/playogg/sites/all
Viited
●
http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_Ogg_formats_in_HTML5
- Ogg heli ja video on ka HTML5 puhul hästi
toetatud ja kasutatud ka uue põlvkonna
tehnoloogias WebRTC -
http://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC
●
HTML5 - http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5
●
Windowsi programmidele MS Windows
Mediaplayer ja MS Internet Explorer
vabatarkvaraliste koodekite (Ogg Vorbis, Ogg
Theora, FLAC, WebM jne) pakk -
http://xiph.org/dshow/ - ka Windows Mobile jaoks
Viited
●
http://www.vorbis.com/software/ - valik Ogg-i tarkvara
●
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_audio_software
●
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_audio_software
●
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_and_open-source_software_packages
●
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_editing_software#Free_and_open-source
●
http://www.videolan.org/vlc/ - ilmselt igas arvutis olemas
●
http://smplayer.sourceforge.net/ - teine väga võimekas
meediamängija
Viited
http://et.wikipedia.org/wiki/XML
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://et.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://www.robweir.com/blog/2011/02/the-versions-of-odf.html
https://help.libreoffice.org/Common/XML_File_Formats
https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan -
LibreOffice-i versioonid
Viited
http://et.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_technical_specification
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_XML_formats
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
http://www.libreoffice.ee/ - LibreOffice
https://www.openoffice.org/ - Apache OpenOffice
11 nõuannet värskele LibreOffice-i,
Apache OpenOffice-i kasutajale:
http://viki.pingviin.org/11_n%C3%B5uannet_v%C3%A4rskele_OpenOffice.org_kasutajale
http://linux.ee/11_n6uannet
Pildi allikas (28.12.2013): http://tahvel.ee/images/thumb/f/f3/H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png/45px-H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png
Küsimused?
Ettekande leiab aadressilt:
http://www.slideshare.net/edmundlaugasson/failivormingud-kuidas-hakkama-saadayhilduvusega
Tänan tähelepanu eest!
Pildi allikas (28.12.2013): http://www.discoverhongkong.com/eng/images/plan-your-trip/large/5.4.5-Frequently-Asked-Questions_03.jpg
1 of 37

Recommended

Vabavara eesti koolidesse by
Vabavara eesti koolidesseVabavara eesti koolidesse
Vabavara eesti koolidesseEdmund Laugasson
577 views30 slides
Tallinna vabavara projekt by
Tallinna vabavara projektTallinna vabavara projekt
Tallinna vabavara projektEdmund Laugasson
812 views18 slides
Linux koolis by
Linux koolisLinux koolis
Linux koolisEdmund Laugasson
1.5K views40 slides
LibreOffice kasutamisest omavalitsustes by
LibreOffice kasutamisest omavalitsustesLibreOffice kasutamisest omavalitsustes
LibreOffice kasutamisest omavalitsustesEdmund Laugasson
340 views19 slides
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart) by
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart) Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart)
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart) Riigi Infosüsteemi Amet
308 views6 slides
Vahendid by
VahendidVahendid
Vahendidaluojalaine
631 views9 slides

More Related Content

More from Edmund Laugasson

microsofti-vastupanuv6itleja by
microsofti-vastupanuv6itlejamicrosofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itlejaEdmund Laugasson
8 views73 slides
Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma by
Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailmaTigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma
Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailmaEdmund Laugasson
116 views62 slides
Connecting in Windows to jtel2016 by
Connecting in Windows to jtel2016Connecting in Windows to jtel2016
Connecting in Windows to jtel2016Edmund Laugasson
127 views5 slides
Trikid ja-nipid vabatarkvaras by
Trikid ja-nipid vabatarkvarasTrikid ja-nipid vabatarkvaras
Trikid ja-nipid vabatarkvarasEdmund Laugasson
382 views35 slides
Vabavara filosoofia ja puudlused by
Vabavara filosoofia ja puudlusedVabavara filosoofia ja puudlused
Vabavara filosoofia ja puudlusedEdmund Laugasson
526 views56 slides
HCII2014 presentation by
HCII2014 presentationHCII2014 presentation
HCII2014 presentationEdmund Laugasson
277 views14 slides

More from Edmund Laugasson(16)

Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma by Edmund Laugasson
Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailmaTigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma
Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma
Edmund Laugasson116 views
FSCONS 2013: Why is free software important in education? by Edmund Laugasson
FSCONS 2013: Why is free software important in education?FSCONS 2013: Why is free software important in education?
FSCONS 2013: Why is free software important in education?
Edmund Laugasson965 views
Tarkvaraline vabadus koolis vs tasuline tarkvara by Edmund Laugasson
Tarkvaraline vabadus koolis vs tasuline tarkvaraTarkvaraline vabadus koolis vs tasuline tarkvara
Tarkvaraline vabadus koolis vs tasuline tarkvara
Edmund Laugasson1.6K views
JTELSS13 Why is free software important in education by Edmund Laugasson
JTELSS13 Why is free software important in educationJTELSS13 Why is free software important in education
JTELSS13 Why is free software important in education
Edmund Laugasson1.7K views
Hardware Freedom Day 2013 Riistvara Vabaduse Päev by Edmund Laugasson
Hardware Freedom Day 2013 Riistvara Vabaduse PäevHardware Freedom Day 2013 Riistvara Vabaduse Päev
Hardware Freedom Day 2013 Riistvara Vabaduse Päev
Edmund Laugasson336 views

Failivormingud – kuidas hakkama saada ühilduvusega

 • 1. Failivormingud – kuidas hakkama saada ühilduvusega? Edmund Laugasson Vaba tarkvara seminar 3.jaanuar 2014 Pildi allikas (26.12.2013): http://www.ebizroi.com/wp-content/uploads/2013/06/content-marketing-formats.jpg Ettekande leiab aadressilt: http://www.slideshare.net/edmundlaugasson/failivormingud-kuidas-hakkama-saadayhilduvusega http://www.hitsa.ee/haridus/korgharidus/tiigriulikooli-programm http://www.hitsa.ee/ http://www.eiops.edu.ee/ Digiturbe Labor on toetatud HITSA Tiigriülikooli programmi poolt. See uuring on toetatud HITSA Tiigriülikooli programmi poolt http://www.tlu.ee/dsl
 • 2. Sissejuhatus ● elektroonilised andmed arvutis salvestatakse faili kujul ● koostöö tegemiseks on vaja elektroonilisi faile vahetada teistega ● oluline on kokku leppida failivormingutes – koosvõime raamistik
 • 3. Avatud ja suletud failivormingud ● Avatud failivormingute täielikud tehnilised kirjeldused on kõigile vabalt ja avalikult kättesaadavad näiteks OpenDocument (odt, ods, odp, odg jt) - https://www.oasis-open.org/standards#opendocumentv1.2 PDF - http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference_archive.html ● sõltumatu ühest tarkvaratootjast, rakendusest, operatsioonisüsteemist – tootjalukustuse (vendor lock-in) vältimine - https://viki.pingviin.org/Tootjalukustus
 • 4. Avatud ja suletud failivormingud ● Suletud failivormingute puhul on tehnilised kirjeldused kas osaliselt või täielikult mõne firma (tarkvaratootja) käes ja neid ei avalikustata. ● Head näited on MS Office-i (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx jne), CorelDRAW (cdr) failivormingud ● Võidakse jätta mulje, et on standard ja see on täielikult avalik kuid tegelikult see nii ei ole, nt MS Office ja ECMA
 • 5. Avatud ja suletud failivormingud ● Suletud failivormingute propageerimiseks tehakse puudulikud ekspordi-impordi filtrid – nt LibreOffice-i tehtud odt avaneb MS Word-iga vigaselt ja eksporditud odt avaneb Libreoffice- iga vigaselt ● versiooniprobleem – nt MS Word 2010 ei suuda MS Word 2013 faile korrektselt avada – pildid, graafikud lähevad kaduma
 • 6. Avatud ja suletud failivormingud Ühilduvus on tagatud: ● täielike failivormingute standardite kättesaadavusega on tagatud kindlus, et vajadusel saab tulevikus ise luua programmi, mis konkreetset failivormingut avada, muuta, salvestada oskab ● näiteks 10 aasta pärast ei pruugi suletud failivormingud enam avatavad olla kuna puudub vastav tarkvara ja standardid, mis vajalikku impordifiltrit võimaldaks luua nt MS Works-i faile (v9.0, 2007) enam otse lahti ei saa MS Office-iga (võib ehk leida veel konverterit) kuid saab veel siiski LibreOffice-iga
 • 7. Avatud ja suletud failivormingud Ühilduvus on tagatud: ● vaikimisi salvestatakse avatud failivormingutesse, nt OpenDocument (odt, ods, odp); PDF (pdf) ● riikliku infopoliitika kaudu – kui siin on nõutud avatud failivormingute kasutamine nt koosvõime raamistik võiks olla kohustuslik avalikus sektoris – see tagaks läbi täieliku ühilduvuse ka koosvõime – võiks olla huvipakkuv ka äri- ja erasektorile kes peavad tegema koostööd avaliku sektoriga ja ka omavahel
 • 8. Riiklik kokkulepe ● Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) on koostanud koosvõime raamistiku - https://www.mkm.ee/et/riigi-infosusteemi-koosvoime-raamistik ● Selle raamistiku dokument „Riigi IT Arhitektuur“ https://www.mkm.ee/sites/default/files/riigi_it_arhitektuur.pdf (2007) määratleb kasutatavad failivormingud (lk 38 alates) ● on soovitusliku iseloomuga kuid koosvõime tagamiseks vajalik järgida Pildi allikas (28.12.2013): http://tahvel.ee/images/thumb/f/f3/H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png/45px-H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png
 • 9. Riiklik kokkulepe Dokumendifailid: ● mitmepoolset muutmist vajavad dokumendid salvestada OpenDocument-i vormingutesse: odt, ods, odp, odg jne ● mitmepoolset muutmist mittevajavad dokumendid salvestada PDF-vormingusse: pdf NB! OOXML (docx, xlsx, pptx jne) ei sobi. Ka RTF-iga on probleemid... Pildi allikas (28.12.2013): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Zeichen_101.svg/273px-Zeichen_101.svg.png
 • 10. Riiklik kokkulepe Pildifailid ● JPG – värvitooni üleminek sujuv (raster) ● PNG – värvitooni üleminek järsk (raster) ● SVG – vektorgraafika ● TIFF – kadudeta graafika (raster)
 • 11. Pildifailide näited ● enamik pildivaatamise ja -töötlemise programme toetab JPG, PNG, TIFF, SVG vorminguid, näiteks: – Irfan View – MS Windows – GIMP – MS Windows, GNU/Linux, macOS (originaalvorming xcf) – Inkscape – MS Windows, GNU/Linux, macOS
 • 12. Heli- ja videofailid Ei ole koosvõime raamistikus (veel) ● heli – Ogg Vorbis kadudega heli pakkimiseks: ogg, oga – FLAC kadudeta heli pakkimiseks: flac ● video – Ogg Theora kadudega video pakkimiseks: ogg, ogv – Dirac kadudeta video pakkimiseks: drc ● heli+videofaili konteiner – Ogg: ogg – Matroska: mkv ● veebis kasutamiseks – WebM (heli ja video): webm
 • 13. Veel ühilduvaid vorminguid ● XML – kõikvõimalike metaandmete esitamine, andmebaasid, info esitamine veebis – ka ODF ja OOXML kasutavad XML-i ● HTML – erinevate andmete esitus – tekst, tabelid, esitlused vms; info esitamine veebis Väike eksperiment: ● nimeta ODF, OOXML fail ümber ja pane laiendiks .zip – siis saab seda lahti pakkida ning sisu kätte ● sisu ilma vorminduseta XML-failidena saab otse kätte ka programmi GNU Emacs abil (MS Windows, GNU/Linux, macOS , BSD, Solaris)
 • 14. Kuidas lahendada ühilduvus? ● lepi kasutatav failivorming koostööpartneri(te)ga kokku – kasutage sama failivormingut, mida kõik osapooled probleemideta avada ja vajadusel muuta saavad, soovitav on kasutada ka sama tarkvara, hea valik on LibreOffice http://www.libreoffice.ee/ ● kasuta avatud failivorminguid – järgi koosvõime raamistikku: ODF (OpenDocument) ja PDF ● teavita vajaliku tarkvara vabast saadavusest nt e-kirja lõpus, asutuse veebikeskkonnas Pildi allikas (28.12.2013): http://www.integratedmortgageplanners.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/smart-idea-man.jpg
 • 15. Kuidas lahendada ühilduvus? ● ära raja failivahetust impordile-ekspordile – ava ja salvesta sellesse vormingusse, mis on naturaalselt kasutatava programmi poolt toetatud ● vajadusel kasuta veebipõhist keskkonda – nt Google Drive, mis võimaldab hiljem salvestada soovitud failivormingutesse (ODF, PDF, OOXML) Pildi allikas (28.12.2013): http://www.integratedmortgageplanners.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/smart-idea-man.jpg
 • 16. Kuidas lahendada ühilduvus? ● arvutustabeli programm ei ole mõistlik info kogumiseks, aruannete tegemiseks – selleks on mõistlik luua veebiteenus (veebipõhine vorm koos andmebaasiga), kasutades avatud XML- ipõhiseid andmevorminguid Pildi allikas (28.12.2013): http://www.integratedmortgageplanners.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/smart-idea-man.jpg
 • 17. Kuidas lahendada ühilduvus? ● naturaalsed dokumendifailivormingud (põhilised): – OpenDocument-i vormingud – LibreOffice on parim valik ● odt – tekstitöötlus ● ods – tabelarvutus ● odp – esitlus ● odg – graafika – MS Office-i XML-vormingud ja Office Open XML – MS Office on parim valik ● docx – tekstitöötlus ● xlsx – tabelarvutus ● pptx – esitlus LibreOffice 4.1.x ja uuem pakub salvestamisel eraldi valikuna: ● MS Word 2007/2010 XML (.docx) ● Office Open XML tekst (.docx) Hea valik! Sobib kokku koosvõime raamistikuga! Halb valik! Ei sobi kokku koosvõime raamistikuga! Pildi allikas (28.12.2013): http://schneeblog.com/wp-content/uploads/2013/12/Thumbs_Up_Down.jpeg Pildi allikas (28.12.2013): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Zeichen_101.svg/273px-Zeichen_101.svg.png
 • 18. Kuidas lahendada ühilduvus? ÕIGE: ● salvestan ODF (odt, ods, odp, odg jne) ja redigeerin seda LibreOffice-iga ● salvestan OOXML (docx, xlsx, pptx jne) ja redigeerin seda (sama versiooni) MS Office-iga VALE: ● salvestan OOXML (docx, xlsx, pptx jne) ja redigeerin seda LibreOffice-iga ● salvestan ODF (odt, ods, odp, odg jne) ja redigeerin seda MS Office-iga Pildi allikas (28.12.2013): http://schneeblog.com/wp-content/uploads/2013/12/Thumbs_Up_Down.jpeg
 • 19. Kuidas lahendada ühilduvus? ● MS Office-i puhul peab olema sama versioon – näiteks MS Word 2010 ei suuda probleemideta redigeerida MS Word 2013 poolt tehtud docx-i – sama versiooni MS Office-i tagamine on kulukas... – avalikus sektoris tuleb see maksumaksja kulul... ● LibreOffice-i erinevate versioonide puhul on vahe väike ja dokumentide avamisega probleeme ei teki – sama versiooni hoidmine on vaid tööjõukulu, tarkvara on jäädavalt tasuta – esimene versiooninumber võiks osapooltel sama olla – hetkel 4.x Pildi allikas (28.12.2013): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Zeichen_101.svg/273px-Zeichen_101.svg.png Pildi allikas (28.12.2013): http://schneeblog.com/wp-content/uploads/2013/12/Thumbs_Up_Down.jpeg
 • 20. Mis võib katki minna? MS Office vs LibreOffice ● stiilid – lõigustiilid, märgistiilid vms ● erinevad fondid – paigutus läheb paigast ● graafilised objektid – erinev lähenemine nt vistutatud objektidele (arvutustabeli objekt tekstitöötlusdokumendis) ● sisestusväljad – sh sisukorrad, registrid, leheküljenumbrid vms Oma roll on siin muidugi ka kasutaja oskustest tulenevatel vigadel, mis failide teisendamisel võimenduvad
 • 21. Failivahetus osapooltega ● teade veebilehele Kuna kasutame oma koolis (vms asutus) vaba tarkvara, siis palume teil oma esitlused ja esitlusmaterjalid vastavalt kohendada. Esitluste, tekstidokumentide ja arvutustabelite jaoks on meil kasutusel LibreOffice, mille võite jäädavalt tasuta alla laadida aadressilt: http://www.libreoffice.ee/ või http://www.libreoffice.org/ Avage oma olemasolevad dokumendid LibreOffice-iga ning kontrollige nende välimust. Vajadusel kohendage ning seejärel salvestage vastavatesse OpenDocumenti vormingutesse (odt, ods, odp, odg jt). Esitlusi ning tekstidokumente võib lisaks salvestada ka PDF-vormingusse. Levinuimate pildi-, video- ja helifailidega probleeme ei teki. Pildi allikas (28.12.2013): http://tahvel.ee/images/thumb/f/f3/H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png/45px-H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png
 • 22. Failivahetus osapooltega ● e-kirja lõppu lisada järgnev tekst: E-kirjaga kaasapandud OpenDocument-i vormingus faili(de) avamiseks on vajalik sobiva programmi või internetiühenduse olemasolu. Selleks sobib näiteks LibreOffice, mida saab jäädavalt tasuta alla laadida: http://www.libreoffice.org/download/ http://www.libreoffice.ee/laadi-alla/ http://www.libreoffice.org/download/portable/ - kaasaskantav versioon MS Windowsile https://www.onlinedocumentviewer.com/ - veebipõhine OpenDocument-i jt dokumentide vaatamine Pildi allikas (28.12.2013): http://tahvel.ee/images/thumb/f/f3/H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png/45px-H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png
 • 23. Failivahetus osapooltega ● mitmepoolne muutmine vajalik – ODF – odt, ods, odp, odg jne ● mitmepoolne mittemuutmine vajalik – PDF – pdf (võib teha ka hübriiddokumendi – muudetav ODF komponent kaasas PDF’i sees) Pilverakendus Nextcloud (https://nextcloud.com/) toetab ka rakendusi (https://apps.nextcloud.com/), muuhulgas veebipõhist LibreOffice’it (https://apps.nextcloud.com/apps/richdocuments) Pilverakenduse kasutamine võimaldab vabaneda 1990- ndate arvutipõhisest töövoost ja kasutada 21.sajandi pilvepõhist töövoogu Hea valik! Sobib kokku koosvõime raamistikuga!Pildi allikas (28.12.2013): http://schneeblog.com/wp-content/uploads/2013/12/Thumbs_Up_Down.jpeg
 • 24. Fontide kaasapanek ODF-is ● võimalik alates LibreOffice 4.1-st ● võimalik kaasa panna LibreOffice-i olulisemates programmides (Writer, Calc, Impress, Draw) ● vali Fail->Omadused ja kaardil Font märgi valik Kasutatud fondid salvestatakse dokumenti
 • 25. Hübriiddokument ● PDF-fail, mille sees on lisaks ka ODF ● faililaiend on PDF – avaneb tavapäraselt ● avades sellist PDF-i LibreOffice-iga, avatakse ODF-komponent PDF-i seest ja kõike saab 100% muuta ● salvestamisel pakutakse esmalt ODF- vormingut, saab kohe ka eksportida PDF-i ja taas teha omakorda hübriiddokumenti ● võimalik kaasa panna ka fondid ● PDF-i suurus tuleb ODF-i võrra suurem Pildi allikas (28.12.2013): http://blog.membersolutions.com/Portals/74144/images/smart%20idea.jpg
 • 26. Hübriiddokumendi loomine LibreOffice-is avada rippmenüüst: Fail -> Ekspordi PDF-ina... (võib olla ka Fail->Ekspordi kui -> Ekspordi PDF-ina...) Seejärel märkida valik: Hübriid-PDF (põimitud ODF-failiga) Tööriistaribal klõpsata nupule Ekspordi otse PDF-ina... Pildi allikas (28.12.2013): https://pbs.twimg.com/profile_images/1857810268/Head_Shot.png
 • 27. Kokkuvõte Failivormingute ühilduvus on tagatud kui: ● osapooled lepivad kokku kasutatavas failivormingus ja tarkvaras ● failivahetust ei rajata failide impordile-ekspordile ehk siis faile redigeeritakse programmidega, mille jaoks kasutatav vorming on naturaalselt toetatud ● järgitakse koosvõime raamistikku ja kasutatakse avatud failivorminguid, dokumendifailide puhul: – mitmepoolset redigeerimist vajavad dokumendid ODF (odt, ods, odp, odg jne) – mitmepoolset redigeerimist mittevajavad dokumendid: PDF ● ideaalis on 1990-ndate arvutipõhine töövoog asendatud 21.sajandi pilvepõhise töövooga Pildi allikas (28.12.2013): http://www.fourbuckets.com/uploads/1/1/4/8/11483397/s642889223596855467_c2_i1_w300.jpeg
 • 32. Viited ● Ogg Vorbis, Opus vormingus raadiojaamad: – http://striiming.trio.ee/ - Ogg, MP3 – http://icecast.err.ee/ - Ogg, MP3 – http://dir.xiph.org/ - Ogg Vorbis ● Opus helikoodek - http://en.wikipedia.org/wiki/Opus_(audio_codec) ● muusika Ogg-i vormingus – http://www.vorbis.com/music_links/ – http://www.fsf.org/campaigns/playogg/sites/all
 • 33. Viited ● http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_Ogg_formats_in_HTML5 - Ogg heli ja video on ka HTML5 puhul hästi toetatud ja kasutatud ka uue põlvkonna tehnoloogias WebRTC - http://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC ● HTML5 - http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5 ● Windowsi programmidele MS Windows Mediaplayer ja MS Internet Explorer vabatarkvaraliste koodekite (Ogg Vorbis, Ogg Theora, FLAC, WebM jne) pakk - http://xiph.org/dshow/ - ka Windows Mobile jaoks
 • 34. Viited ● http://www.vorbis.com/software/ - valik Ogg-i tarkvara ● http://en.wikipedia.org/wiki/Free_audio_software ● http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_audio_software ● http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_and_open-source_software_packages ● http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_editing_software#Free_and_open-source ● http://www.videolan.org/vlc/ - ilmselt igas arvutis olemas ● http://smplayer.sourceforge.net/ - teine väga võimekas meediamängija
 • 36. Viited http://et.wikipedia.org/wiki/OpenDocument http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_technical_specification http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_software http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_XML_formats http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML http://www.libreoffice.ee/ - LibreOffice https://www.openoffice.org/ - Apache OpenOffice 11 nõuannet värskele LibreOffice-i, Apache OpenOffice-i kasutajale: http://viki.pingviin.org/11_n%C3%B5uannet_v%C3%A4rskele_OpenOffice.org_kasutajale http://linux.ee/11_n6uannet Pildi allikas (28.12.2013): http://tahvel.ee/images/thumb/f/f3/H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png/45px-H%C3%BC%C3%BCum%C3%A4rk.png
 • 37. Küsimused? Ettekande leiab aadressilt: http://www.slideshare.net/edmundlaugasson/failivormingud-kuidas-hakkama-saadayhilduvusega Tänan tähelepanu eest! Pildi allikas (28.12.2013): http://www.discoverhongkong.com/eng/images/plan-your-trip/large/5.4.5-Frequently-Asked-Questions_03.jpg