Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin 2 Pambansang Kita

30,039 views

Published on

Ikatlong Quarter AP 9 EKONOMIKS

Published in: Education
 • You might get some help from ⇒ www.WritePaper.info ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Girls for sex in your area are there: tinyurl.com/areahotsex
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Aralin 2 Pambansang Kita

 1. 1. Ikatlong Quarter Aralin 2: Inihanda ni: EDMOND R. LOZANO PAMBANSANG KITA
 2. 2. Paano natin masasabi na ang isang tao ay mayaman? Savings SAVINGS - perang natira matapos matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan.
 3. 3. MAY SAVINGS KA NA BA?
 4. 4. Paano natin malalaman kung ang isang bansa ay MAYAMAN?
 5. 5. Mayaman ang bansa… Kapag mataas ang nakuhang rating sa GNP at GDP nito.
 6. 6. Pambansang Ekonomiya Pangunahing LAYUNIN ng ekonomiya ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa bansa. Nasusukat ang pambansang ekonomiya sa pamamagitan ng GNP at GDP.
 7. 7. Gross National Product (GNP) Tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang taon sa isang bansa.
 8. 8. Gross Domestic Product (GDP) Tumutukoy sa halaga ng kabuuang produkto at serbisyo kasama ang partisipasyon ng mga dayuhang negosyante sa produksyon sa bansa.
 9. 9.  Suriin ang ipinahihiwatig ng larawan sa abot ng iyong makakaya.
 10. 10. Matapos ang pagsusuri, punan ang pahayag na ito.  Ang ekonomiya ng Pilipinas ay __________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
 11. 11. Paraan ng Pagsukat ng GNP 1. Expenditure Approach 2. Income Approach
 12. 12. Paraan ng Pagsukat ng GNP 1. Expenditure Approach – batay sa halagang ginastos sa paglikha ng produkto o serbisyo.
 13. 13. Expenditure Approach FORMULA: GDP = [C + G + I + (X – M)] GNP = GDP + NFIA Where: C = Personal Consumption Expenditure G = Government Consumption I = Capital Formation X = Export Revenues M = Import Spending NFIA = Net factor income from abroad Gastusing personal Gastusin ng pamahalaan Gastusin ng mga namumuhunan Gastusin ng panlabas na sektor
 14. 14. Particulars Amount Personal Consumption Expenditure (C) 3,346,716 Government Consumption (G) 492,110 Capital Formation (I) • Fixed Capital • Changes in stocks 784,066 31,915 Exports (X) • Merchandize Exports • Non-factor Services 2,186,749 294,217 Imports (M) • Merchandise Imports • Non-Factor Services 2,507,035 151,974 Gross Domestic Product (GDP) Net Factor Income from Abroad (NFIA) 376,509 Gross National Product (GNP) for 2004 =815,981 784,066 31,915 =2,480,966 2,186,749 294,217 =2,659,009 2,507,035 151,974 =4,476,764 4,853,273
 15. 15. Kompyutin ang nawawalang datos:
 16. 16. Particulars Amount Personal Consumption Expenditure (C) 3,772,249 Government Consumption (G) 527,045 Capital Formation (I) • Fixed Capital • Changes in stocks 783,404 10,585 Exports (X) • Merchandize Exports • Non-factor Services 2,247,575 342,164 Imports (M) • Merchandise Imports • Non-Factor Services 2,649,311 166,932 Gross Domestic Product (GDP) Net Factor Income from Abroad (NFIA) 477,145 Gross National Product (GNP) for 2005 =793,989 783,404 10,585 =2,589,739 2,247,575 342,164 =2,816,243 2,649,311 166,932 =4,866,779 =5,343,924
 17. 17. Particulars Amount Personal Consumption Expenditure (C) 7,837 Government Consumption (G) 1,950 Capital Formation (I) • Fixed Capital • Changes in stocks 783,404 10,585 Exports (X) • Merchandize Exports • Non-factor Services 2,247,575 342,164 Imports (M) • Merchandise Imports • Non-Factor Services 2,649,311 166,932 Gross Domestic Product (GDP) Net Factor Income from Abroad (NFIA) 2, 043 Gross National Product (GNP) for 2005 =1,112 612 500 =3,254 2,120 1,134 =2,161 2,875 714 =11, 992 =14, 035
 18. 18. Particulars Amount Personal Consumption Expenditure (C) 8,455 Government Consumption (G) 2, 243 Capital Formation (I) • Fixed Capital • Changes in stocks 783,404 10,585 Exports (X) • Merchandize Exports • Non-factor Services 2,247,575 342,164 Imports (M) • Merchandise Imports • Non-Factor Services 2,649,311 166,932 Gross Domestic Product (GDP) Net Factor Income from Abroad (NFIA) 2, 284 Gross National Product (GNP) for 2005 =1,244 644 600 =3,331 2,124 1,207 =3,630 2,877 753 =11, 992 =13, 927
 19. 19. POSITION OF TEACHERS AND THEIR SALARY a. Teacher 1 b. Teacher 2 c. Teacher 3 P19,218 P20,660 P22,209 Income Approach
 20. 20. d. Head Teacher I e. Head Teacher II f. Head Teacher III POSITION OF TEACHERS AND THEIR SALARY 26, 192 P28, 417P 30, 831
 21. 21. -sahod na ibinabayad sa mga mangagawa mula sa ibinibigay na serbisyo nito sa sambahayan. Income Approach GNP = consumption capital allowance + indirect business tax + compensation of employees + rents + interests + proprietor’s income + corporate income taxes + dividends + undisturbed corporate profits
 22. 22. Kahulugan: Undisturbed corporate profits Natira sa kinita ng bahay-kalakal matapos mabawasan ng dividends Consumption capital allowance Halaga ng nagamit na kapital Indirect business tax Buwis na ipinapataw sa pamahalaan Rent Kita mula sa lupa interest Kita mula sa kapital Proprietor’s income Kita ng entreprenyur sa kanyang negosyo Corporate income tax Buwis na galing sa kita ng mga bahay kalakal Dividends Kita ng mga may-ari ng bahay kalakal
 23. 23. -sahod na ibinabayad sa mga mangagawa mula sa ibinibigay na serbisyo nito sa sambahayan. Income Approach Formula 2: GNP = Wages +Rents + Interests + Profits + Statistical Adjustment
 24. 24. P 1,000 per day 221, 000 –Income in a year 221 no. of school days Sample of: Teacher 1 Income
 25. 25. Top 5 in demand na mga TRABAHO Ngunit mahirap abutin…
 26. 26. 1. DOCTORS Top 5 in demand na mga TRABAHO Ngunit mahirap abutin… Length of specialized study: 12-16 years -Tuition investment: masyadong mataas/mahal -Wages/Salary: P38,000 per month
 27. 27. 2.ENGINEERS -Length of specialized study: 5 years -Tuition investment: Average -Average Salary: P20,000-35,000
 28. 28. 3. ACCOUNTANTS -Length of specialized study: 5 years -Tuition investment: Average -Average salary: P20,000 – 42,000
 29. 29. 4. COMPUTER PROGRAMMERS -Length of specialized study: 2-4 years -Tuition investment: Average -Average salary: P21,000 – 33,000 / month
 30. 30. 5. WEB DEVELOPERS •Can be employed Full- time •Freelance work -Length of specialized study: 1 year- 4 years -Average salary: P16,000-25,000 / month -Tuition investment: Average
 31. 31. Paraan ng Pagsukat ng GNP 1. Expenditure Approach – batay sa halagang ginastos sa paglikha ng produkto o serbisyo.
 32. 32. Paraan ng Pagsukat ng GNP 2. Income Approach -batay sa kita ng mga Pilipino na mula sa pagbebenta ng produkto at serbisyo.
 33. 33. National Economic Development Authority (NEDA) -ang opisyal na tagalabas ng tala ng pambansang kita.
 34. 34. (NSCB) National Statistical Coordination Board  Ang lahat ng estatistika o pag-aaral ay tinitipon ng NSCB sa Philippine Statistical Yearbook.
 35. 35. Pagsukat sa pag-unlad ng bansa -Magandang makita na mataas ang GNP at GDP.
 36. 36. 1. Nominal GNP Kilala din sa tawag na GNP in current prices -kumakatawan sa kabuuang halaga ng mga natapos na produkto at serbisyong nagawa sa loob ng isang takdang panahon batay sa KASALUKUYANG PRESYO .
 37. 37. Halimbawa: Taon Presyo Price Index 1985 125 100 Price Index = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑙𝑢𝑘𝑢𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 x 100 Price Index ng 1985 = 125 125 x 100 = 100
 38. 38. Price Index ng 1986 = 150 125 x 100 = ? Taon Presyo Price Index 1985 125 100 1986 150 120 1987 175 140 Price Index ng 1987 = 175 125 x 100 = ? Price Index = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑙𝑢𝑘𝑢𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 x 100
 39. 39. 2. Real GNP Ito ay tumutukoy sa halaga ng kasalukuyang GNP - kumakatawan sa kabuuang halaga ng mga tapos na produkto at serbisyong ginawa sa loob ng isang takdang panahon batay sa NAKARAAN PANG PRESYO o sa pamamagitan ng paggamit ng batayang taon.Real GNP = 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑛𝑎ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝 𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑜𝑛 x nominal GNP
 40. 40. Halimbawa: Nominal GNP/Price Index = 3,500 Price Index ng basehang taon = 100 Price Index ng 1985 = 100 Real GNP 1985= 100 100 x 3,500 = 3, 500
 41. 41. Taon Price Index Real GNP 1985 100 3,500 1986 120 1987 140 ? 1988 160 ? 1989 180 ? 2,499 2,187.5 1,946 Real GNP 1986= 100 120 x 3,500 = 2,915.5 2,915.5Real GNP 1987= 100 140 x 3,500 = 2,499Real GNP 1988= 100 160 x 3,500 = 2,187.5Real GNP 1989= 100 180 x 3,500 = 1,946
 42. 42. Halimbawa: Nominal GNP/Price Index = 3,750 Price Index ng basehang taon = 100 Price Index ng 1999 = 100 Real GNP 1986= 100 100 x 3,750 = 3, 750
 43. 43. 1. Nominal GNP Kilala din sa tawag na GNP in current prices KASALUKUYANG PRESYO . 2. Real GNP - kumakatawan sa kabuuang halaga ng mga tapos na produkto at serbisyong sa NAKARAANG PRESYO o sa pamamagitan ng paggamit ng batayang taon.
 44. 44. Taon Price Index Real GNP 1999 100 3,750 2000 200 2,917 2001 400 ? 2002 800 ? 937.5 468.75 Real GNP 1999= 100 200 x 3,750 = 1,875 1,875Real GNP 2001= 100 400 x 3,750 = 937.5Real GNP 2002= 100 800 x 3,750 = 468.75
 45. 45. Taon Presyo Price Index Real Gnp 1985 125 100 3,500 1986 150 120 1,875 1987 175 140 937.5 1988 200 160 468.75 Price Index = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑙𝑢𝑘𝑢𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 x 100 Nominal GNP= 3, 500
 46. 46. Taon Presyo Price Index Real Gnp 2004 50 2005 125 2006 450 2007 562.5 Price Index = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑙𝑢𝑘𝑢𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 x 100 Nominal GNP= 950 100 250 900 1,125 950 380
 47. 47. Taon Presyo Price Index Real Gnp 2011 225 2012 337.5 2013 450 2014 562.5 Price Index = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑙𝑢𝑘𝑢𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 x 100 Nominal GNP= 5, 500 100 150 200 250 5,500 3, 668.5 2, 750 2, 200
 48. 48. Taon Presyo Price Index Real Gnp 2015 525 2016 1312.5 2017 2,100 2018 2,887.5 Price Index = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑙𝑢𝑘𝑢𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 x 100 Nominal GNP= 7, 200 100 250 400 550 7,200 2,880 1,800 1, 310.4
 49. 49. Halimbawa:  GNP ng 2001 = 3,876  GNP ng 2002 = 4,218 Growth Rate = 𝐺𝑁𝑃2−𝐺𝑁𝑃1 𝐺𝑁𝑃1 x 100 Growth Rate 2002= 4,218−3,876 3,876 x 100 Growth Rate 2002= 342 3,876 x 100 = 8.83%
 50. 50. Halimbawa:  GNP ng 2001 = 3,876  GNP ng 2003 = 4,631 Growth Rate = 𝐺𝑁𝑃2−𝐺𝑁𝑃1 𝐺𝑁𝑃1 x 100 Growth Rate = 4,631−3,876 3,876 x 100 Growth Rate = 755 3,876 x 100 = 19.48%
 51. 51. Seatwork: Kompyutin ang nawawalang datos Taon Nominal GNP Growth Rate 2002 4,218 8.83 2003 4,631 Growth Rate = 𝐺𝑁𝑃2−𝐺𝑁𝑃1 𝐺𝑁𝑃1 x 100 Growth Rate = 4,631−4,218 4,218 x 100 Growth Rate = 413 4,218 x 100 = 9.79% 9.79
 52. 52. Seatwork: Kompyutin ang nawawalang datos Taon Nominal GNP Growth Rate 2002 4,218 8.83 2003 4,631 2004 5,248 ? 2005 5,891 ? 2006 6,533 ? 2007 7,249 Growth Rate = 𝐺𝑁𝑃2−𝐺𝑁𝑃1 𝐺𝑁𝑃1 x 100 9.79
 53. 53. Seatwork: Kompyutin ang nawawalang datos Taon Nominal GNP Growth Rate 2002 4,218 8.83 2003 4,631 Growth Rate = 𝐺𝑁𝑃2−𝐺𝑁𝑃1 𝐺𝑁𝑃1 x 100 9.79 2003 4,631 ? 2004 5,248 Growth Rate = 5,248−4,631 4,631 x 100 Growth Rate = 617 4,631 x 100 = 13.32% 13. 32 %
 54. 54. • Anu-ano ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita? PAGPAPAHALAGA
 55. 55. MARAMING SALAMAT!!

×