Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin 1 Paikot na Daloy ng Ekonomiya

39,413 views

Published on

3rd Quarter AP 9 EKONOMIKS

Published in: Education
 • Girls for sex in your area are there: tinyurl.com/areahotsex
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • HOW TO DOWNLOAD?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: www.bit.ly/sexinarea
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Aralin 1 Paikot na Daloy ng Ekonomiya

 1. 1. Ikatlong Quarter Aralin 1: Inihanda ni: EDMOND R. LOZANO PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA
 2. 2. 1.. Matalakay ang bahagi ng paikot na daloy ng ekonomiya; ang AKTOR at URI NG PAMILIHAN LAYUNIN: 2. Naipapakita ang ugnayan ng bawat isa sa paikot na daloy ng ekonomiya; 3. Maisa-isa ang mga MODELO sa paikot na daloy ng ekonomiya.
 3. 3. PAMBANSANG EKONOMIYA • Ito ay tumutukoy sa lagay ng ekonomiya ng isang bansa. Kung HINDI, paano ito malulutas?
 4. 4. MGA MODELO NG PAMBANSANG EKONOMIYA SIMPLENG EKONOMIYA Unang Modelo:
 5. 5. MGA MODELO NG PAMBANSANG EKONOMIYA A. Sambahayan B. Bahay-kalakalIkalawang Modelo:
 6. 6. 1. Pamilihan ng mga Salik ng Produksiyon  Nagbebenta ang sambahayan ng mga salik ng produksiyon.  Bumibili ang bahay-kalakal ng mga salik ng produksiyon.
 7. 7. Salik ng Produksyon 1. lupa 2. paggawa 3. kapital 4. entreprenyur
 8. 8.  Bumibili ang sambahayan ng mga tapos na produkto at paglilingkod 2. Pamilihan ng mga Kalakal at Paglilingkod -Nagbebenta ang bahay-kalakal ng mga tapos na produkto at paglilingkod
 9. 9. 3. Pamilihang Pinansyal -Umuutang ang bahay-kalakal -Nag-iimpok ang sambahayan.
 10. 10. -Nagkakaloob ng serbisyong at pampubliko. Pamahalaan  Nangongolekta ng buwis sa sambahayan at bahay-kalakal.
 11. 11. Panlabas na SektorIKALIMANG MODELO
 12. 12. -Binibiling Produkto sa ibang bansa. ( Import) Panlabas na Sektor  Produkto sa pilipinas na ibenibenta sa ibang bansa. (Export)
 13. 13. MGAAKTOR SAPAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA 1. Sambahayan 2. Bahay-kalakal 3. Pamahalaan 4. Panlabas na Sektor
 14. 14. Mga Uri ng Pamilihan sa Paikot na Daloy ng Ekonomiya 1. Pamilihan ng mga Salik ng Produksiyon 2. Pamilihan ng mga Kalakal at Paglilingkod 3. Pamilihang Pinansyal 4. Panlabas na Sektor
 15. 15. • Sa iyong palagay, mahalaga ba sa ekonomiya ng Pilipinas ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa? Bakit? PAGPAPAHALAGA

×