Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

09 03 25 Presentatie Consortia West

913 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

09 03 25 Presentatie Consortia West

 1. 1. Voorstelling Consortia Volwassenenonderwijs 26 MAART 2009
 2. 2. Inhoud  Gemeenschappelijk  WEBROS  COMENES  Vragen
 3. 3. Waarom Consortia ?
 4. 4. Waarom Consortia ?  Samenwerking tussen CVO’s en CBE  Samenwerking met andere partners  Schaalgrootte  Vernieuwing van aanbod  Afstemming van aanbod
 5. 5. Consortia Volwassenenonderwijs  13 consortia  Maandelijks overleg met Afgevaardigd Bestuurders  Intensief overleg op provinciaal niveau (SID-IN, studie ism dienst economie provincie,…)  Overleg (halfjaarlijks) tussen consortia en administratie  Overleg tussen koepels/begeleidingsdiensten en afgevaardigd bestuurders consortia
 6. 6. Samenwerkingsovereenkomst  Opleidingsplan  Samenwerking tussen centra, met Huis van het Nederlands, onderwijsactoren, publieke opleidingsverstrekkers, sociaal-culturele en socio- economische actoren, begeleidingsdiensten Informatieverstrekking  Optimaliseren en afstemmen opleidingsaanbod  Coördinatie en ondersteuning duaal en geïntegreerd  leren Coördinatie onderwijs voor gedetineerden  Organisatie regionale ombudsdienst 
 7. 7. Opleidingsplan Inhoud  Historiek en Situering   Missie  Visie  Interne Analyse  Externe Analyse (macro en meso)  Analyse leervragen en leerbehoeften  SWOT-analyse  Strategische doelstellingen  Evaluatie Timing (begin juli) 
 8. 8. Opleidingsplan : Interne Analyse  Werkingsgebied  Centra  Administratieve toestand (opleidingen, vestigingsplaatsen)  Effectieve toestand (opleidingen, vestigingsplaatsen, lesplaatsen, dag/av ond/WE, intensiteit, duale trajecten, gecombineerd onderwijs, profiel cursisten, studievoortgang, infrastructuur, samenwer kingsverbanden, problemen en knelpunten)
 9. 9. Opleidingsplan : Externe Analyse  Demografie  Economisch  Sociaal (knelpuntberoepen,..)  Welzijn (kansarmoede,…)  Cultureel  Scholingsgraad
 10. 10. Opleidingsplan : Externe Analyse  VDAB  Syntra  Hogescholen  Sociaal Cultureel Werk  Private actoren  Andere onderwijsactoren …
 11. 11. Basiseducatie alfabetisering Nederlands tweede taal Nederlands Nederlands tweede taal wiskunde maatschappijoriëntatie informatica- en communicatietechnologie talen (opstap)
 12. 12. Secundair onderwijs talen informatica grafische loodgieter metser elektricien lasser slager bakker kok hostess kelner mode kleding textiel verkoop kapper personenzorg schoonheidszorg tweedekansonderwijs …
 13. 13. HBO sociale sector gezondheidszorg onderwijs handel en bedrijf SLO ? techniek en industrie
 14. 14. Communicatie met secundair onderwijs ― Belang van doorverwijzing (zeker ook voor TSO en BSO) ! ― Indien geen diploma secundair  tweedekansonderwijs ― Geen zin meer in voltijds studeren  deeltijds in CVO; eventueel in combinatie met werken ― Geen zin meer in studeren  misschien later de draad oppakken (en weet dus waar je dan info kunt vinden) ― Geen hoger onderwijs maar wel verder studeren  HBO… …of in de breedte op secundair niveau ― Kortom, nog veel mogelijkheden om extra competenties te verwerven en zo sterker te staan op de arbeidsmarkt
 15. 15. Consortium XIII WEBROS Webros staat voor: Westhoek – Brugge – Oostende − Optimalisatie van het volwassenenonderwijs in deze regio − Dag- en avondonderwijs − Voltijds – deeltijds − Jobgericht − Erkende getuigschriften en diploma’s − − Contactgegevens: − Provinciehuis Abdijbeke − Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries − Tel: 050/40.70.61 – GSM: 0471.92.45.50 − E-mail: info@webros.be − www.webros.be
 16. 16. WEBROS − Voorzitter: Veerle Breemeersch − Secretaris: Dorine Degrande − Penningmeester: Patrick Vermaut − Afgevaardigd bestuurder: Antoon Ven − Onderwijscoördinatoren: Mieke Seys: Gevangenis van Ieper (40%) − Penitentiair Complex Brugge (60%) Dalie Degroote: Penitentiair Complex Brugge (55%) −
 17. 17. WEBROS: Leden − CBE Brugge-Westhoek-Oostende − CVO Westhoek-Westkust, Ieper − CVO Cervo-Go, De Panne − CVO IVO, Brugge − CVO Sint-Godelieve, Brugge − CVO SNT, Brugge − CVO Spermalie, Brugge − CVO VTI, Brugge − CVO VIVA West-Vlaanderen, Brugge − CVO DE AVONDSCHOOL, Oostende
 18. 18. WEBROS: Leden − Geen zonevreemde vestigingen van andere CVO’s binnen Webros − Wel zonevreemde vestigingen vanuit Webros binnen: − Comenes (Midden en Zuid West-Vlaanderen) − Wonderwijs (Gent)
 19. 19. WEBROS: structuur − Algemene Vergadering: De directeurs van CBE en alle CVO’s binnen Webros − De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder van Webros − − Raad van Bestuur: De directeur van het CBE − Een directeur van een CVO van het Katholiek Onderwijs − Een directeur van een CVO van het GO − Een directeur van een CVO van Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs − Een directeur van een koepelloze CVO − De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder van Webros − − Overleg voorzitter en afgevaardigd bestuurder
 20. 20. WEBROS: Gevangenissen − Gevangenis van Ieper Arresthuis − Ongeveer 120 gedetineerden − Bestaand aanbod: voornamelijk OLC − − Penitentiair Complex Brugge 3 afdelingen: langgestrafte mannen, kortgestrafte mannen en vrouwen − Ongeveer 750 gedetineerden − Bestaand aanbod: o.a. NT2, ICT, Schoonheidsverzorging, − Elektrotechniek, koken − Opdracht: coördinatie, aanbod uitbreiden, certificering, kwaliteitsplan opstellen en ten uitvoer brengen
 21. 21. WEBROS: projecten − SID-in beurs in West-Vlaanderen − Het project Levenslang Leren samen met Comenes en met de diens Economie van de Provincie West-Vlaanderen Doel: in kaart brengen van vraag en aanbod en van de participatie van − individuen aan LLL om dit op elkaar af te kunnen stemmen Medewerking van VDAB en Syntra − Uitgevoerd door WES − − Intense samenwerking met Comenes voor afstemming binnen de provincie West-Vlaanderen − Dataverzameling in het kader van het opleidingsplan − Inventarisatie opleidingsprofielen
 22. 22. WEBROS: Ontwikkelingen − Missie en visie van Webros − Beoordelingskader met procedure voor programmaties − Afsprakenkader i.v.m. concurrentiële opleidingen en opleidingen in de gevangenissen Bestudering en afstemming van aanbod in de regio − Samenwerkingsvoorstel Huis van het Nederlands − Samenwerkingsprotocol met de gevangenissen van Brugge − en Ieper LOCCO (eerste voorstel) − Ombudsdienst − Aanvullende PR ter promotie van volwassenenonderwijs −
 23. 23. COMENES
 24. 24. Werkgebied COMENES
 25. 25. Hoofdvestigingen en vestigingen COMENES
 26. 26. COMENES – partners van het netwerk  Zone-eigen:  CBE Kortrijk-Roeselare  CVO Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare  CVO Roeselare  PCVO West-Vlaanderen  CVO Sint-Paulus Waregem  CVO Avelgem-Harelbeke  CVO HITEK  CVO VIVO  CVO 3 Hofsteden  CVO VSPW
 27. 27. COMENES – partners van het netwerk  Zonevreemd:  CVO SNT (Ruiselede)  CVO De Avondschool (Roeselare en Izegem)  CVO VIVA (een 10-tal vestigingsplaatsen)  CVO De Vlaamse Ardennen (Waregem)
 28. 28. COMENES -Werking Consortium  Secretariaat  Emelgemseplein 1, 8870 Izegem  1 voltijdse afgevaardigd bestuurder - vanaf 15 augustus 2008  1 voltijdse stafmedewerker (50 % stafmedewerkster ombudsvrouw, 50 % coördinator onderwijs in gevangenis) – vanaf 1 januari 2009  1 deeltijdse management assistent (50 %) – vanaf 1 januari 2009
 29. 29. COMENES - Structuur  Algemene vergadering  Raad van Bestuur  Overleg Afgevaardigd Bestuurder – Voorzitter  Team  Thematische Werkgroepen  Projectgroepen
 30. 30. COMENES - Procedure en criteria  Vroegtijdige bekendmaking (3 maand)  Koppeling onderwijsbevoegdheid en vestigingsplaats  Vooralsnog unaniem positief:  Vestigingsplaats Anzegem voor CVO Sint-Paulus (Koken, ICT, Talen RG1&2 Frans en Spaans)  Sanitair Installateur in Waregem voor CVO Sint-Paulus  Electronica-ICT (HBO) in Kortrijk voor CVO VIVO  Studiegebied Mode in Roeselare voor CVO Stedelijk Onderwijs Roeselare
 31. 31. COMENES - Projecten  SID-IN  Werkgroep HBO  Stoffenspektakel en hobbybeurzen  Studie Levenslang Leren provincie  Werkgroep Kenniscentrum Roeselare
 32. 32. COMENES – PLC Ruiselede  PLC Ruiselede  Actie-team Ruiselede  Overleg onderwijscoördinatoren  Stand van zaken Onderwijs in PLC  Uitdagingen
 33. 33. COMENES - Nota’s en ontwerpteksten  Missie  Visie van het consortium  Witte vlekken en regionale spreiding  Werknota strategische keuzes  Samenwerkingsvoorstel Huis van het Nederlands  LOCCO (eerste voorstel)  Gedeelde financiering gezamenlijke projecten
 34. 34. COMENES - Andere  Inzamelen data (via Edison-bestanden)  Inventarisatie opleidingsprofielen

×