Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Ống kính và cảm biến trong hệ thống CCTV
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Antalya Otelleri ile Popüler

Download to read offline

2014 yılı yaz sezonunun son günlerine girdiğimiz bu günlerde, okulların açılması ile iç turizm hareketlerinde olağan yavaşlama ile birlikte, yurtdışından gelen turist sayısında azalma daha yavaş bir grafikte seyretmektedir.

  • Be the first to like this

Antalya Otelleri ile Popüler

  1. 1. 2014 yılı yaz sezonunun son günlerine girdi imiz bu günlerde, okulların açılması ile iç turizmğ hareketlerinde ola an yava lama ile birlikte, yurtdı ından gelen turist sayısında azalmağ ş ş daha yava bir grafikte seyretmektedir. Özellikle yurtdı ı ve yurtiçi turizm hareketlerimizdeş ş Antalya bölgesi, Antalya otelleri ve otelci inin payı büyüktür. Nisan ayından ekim ayınağ kadar 7 aylık bir sürede senenin 3 te biri kadar güne li güne sahip olanş Akdeniz bölgesi’nin ülkemize ait olan kıyı eridi, bulundu u co rafya nedeni ile uzun süre sıcak, buna ra menş ğ ğ ğ çölle memi iklim özellikleri ile dünyada ideal turizm destinasyonlarından birisidir.ş ş Antalya Bölgesinin yurtdı ından gelen misafirlerce bu kadar çok tercih edilmesinin birş nedeni de bölgedeki geli mi turizm hizmet kalitesidir.ş ş Tatilpusulasi tarafından Antalya otelleri, Akdeniz çana ında bulunan di er ülkelere nazaran çok farklı tema ve konseptteğ ğ otele sahiptir. Türkiye’de 90’lı yıllardan beri uygulanan her ey dahil konaklama konseptiş son dönemde neredeyse Antalya otelleri ile özde le mi bir terim haline gelmi tir; zatenş ş ş ş her ey Dahil kavram ilk olarak Antalya otelleri ile ba lamı tır. Antalya otellerinin sezonş ş ş içerisindeki doluluk oranlarını arttırmak amacı ile ba latmı oldu u her ey dahil konsepti,ş ş ğ ş özellikle otellerde konaklayan aileler için zamanla cazip bir seçenek haline gelmi tir.ş Kalabalık ailelerin tatilleri süresince otel dı ında ya da otel içinde A’la Carte eklindeş ş yapmı oldukları yiyecek ve içecek masraflarının yüksek ve belirsiz olması, turistleri,ş yiyecek ve içeceklerin konaklama fiyatına dahil oldu u konsepte yönlendirmi tir.ğ ş Antalya Otelleri ile Popüler
  2. 2. Dünyanın birçok ülkesinden gelen ve farklı kültürlere sahip misafirleri a ırlayan Antalyağ otelleri, spanya, Yunanistan gibi di er Akdeniz’e kom u ülkelerin sahip oldu uİ ğ ş ğ otelcilik hizmet kalitesi, fiyat seçene i ve konsept bakımından hepsinden ileri bir seviyeyeğ ula mı tır. Misafirlere Akdeniz’in en ık, konsepti en zengin otellerden, en ekonomikş ş ş tesislere kadar birçok farklı ürün yelpazesi seçene i sunulur. Bu kadar seçenek ile birlikteğ gelir seviyeleri göz önüne alındı ında, Avrupa ve di er ülkelerin orta ve orta altı sınıfğ ğ vatanda ları, bütçelerinin sarsmadan, konaklamaları boyunca yiyecek ve içece e paraş ğ vermeden konaklayabilecekleri bir tatili tercih ediyorlar. Özetle, Antalya bölgesinin yıllar içerisinde tercih edilme sayılarına bakıldı ında, sürekliğ yükselen yabancı turist grafi i, öncelikle Antalya Otelleri’nin, yabancı misafirlerinğ memnuniyetini kazanması, konseptin zengin olması ve fiyat açısından seçene in çokğ olmasına ba lı bir avantajımızdır. Antalya otelleri arasında yabancı turistlerin, ba kağ ş Akdeniz turizm ülkelerinde kar ıla amayacakları oteller vardır ki örnek vermek gerekirsek:ş ş Amsterdam’ın küçük bir modeli olan bir otel ( Orange County ), saray eklinde in a edilmiş ş ş oteller ( Delphin Palace ) , odası bir gün boyunca 360 derece dönen bir otel ( The Marmara Antalya, Revolving Loft oda tipi ), adeta cennettin bir kopyası ve en güzel partilerin yapıldı ı bir otel ( Adam & Eve ) ve daha birçok farklı temaya sahip oteller…ğ
  3. 3. Yükseli te olan ba ka bir turizm hareketi de, iç turizmdir. Son 20 yılın iç turizm hareketleriş ş göz önüne alındı ında, son yılların siyasi ve ekonomik istikrarı, alım gücünün ve yıllık gelirinğ yükselmesi, enflasyonun kontrol altına alınması, Türkiye’de iç turizm hareketini en çok de i tiren etkenlerdir. 30 yıl öncesinde tatil alı kanlıklarımız, yazlık, akraba - memleketğ ş ş ziyareti ya da çadır tatil eklinde iken, 2000 li yılların sonlarına do ru iç Pazar misafirlerininş ğ otel tatilini daha çok tercih etti ini ve benimsedi ini görebiliriz. Otel tatili alı kanlıkları ileğ ğ ş seyahat eklimiz arasında benzerlik ve etkile im de vardır. 10 sene öncesinde tek bir havaş ş yolu irketi seçene i bulunurken, son 10 yılda seçenekler ve imkânlar ço almı , rekabetleş ğ ğ ş birlikte neredeyse otobüs koltu u ile aynı fiyata gelen uçak koltukları artık lüks seyahatğ biçimi olmaktan çıkmı , uzun seyahatlerin birço u uçak ile yapılır hale gelmi tir. Türkiye’deş ğ ş de tatil ve deniz denince akla gelen Antalya Otelleri, acenteler aracılı ı ile iç Pazarğ misafirlerine çok uygun ödeme ko ulları, mü teri memnuniyeti ve de en önemlisiş ş erken rezervasyon avantajı sunarak, iç turizm hareketine bu yönde katkı sa lamı tır. Erkenğ ş rezervasyon döneminde abartısız ve net olarak %45’e varan indirimlere bir de çok önceden rezervasyon yapılmı olunsa bile son 72 saate kadar iptal ve iade güvencesi veren erkenş rezervasyon sigortası eklenince yerli misafirlerin tatil talepleri ço almı tır.ğ ş Yerli misafirlerin de en çok tercih etti i Antalya otelleri, hem uluslararası pazarlarda hemğ de ulusal pazarda, tesis, yatak kapasitesi, fiyat, yiyecek içecek konsepti, animasyon ve e lence konularında çoktan rü tünü ispatlamı ve kalitesini ortaya koyarak, iç ve dığ ş ş ş pazarda a ırladı ı misafir sayısını her sene arttırmaktadır.ğ ğ Bizler de tatil pusulası olarak, var olan bu yüksek potansiyeli, mü teri memnuniyetiş ilkelerimizi kendimiz için kural haline getirerek, yerli misafirlerin, en güzel tatillerini sorunsuz bir ekilde yapmalarına aracı olma mutlulu unu ya amaktayız. Yurtiçi otel seçeneklerini,ş ğ ş misafirlere uygun fiyat ve yüksek mü teri memnuniyeti sözü ile sunan tatil pusulası,ş www.tatilpusulasi.com

2014 yılı yaz sezonunun son günlerine girdiğimiz bu günlerde, okulların açılması ile iç turizm hareketlerinde olağan yavaşlama ile birlikte, yurtdışından gelen turist sayısında azalma daha yavaş bir grafikte seyretmektedir.

Views

Total views

186

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×