Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

More from EDITHA HONRADEZ (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

 1. 1. Aralin 9 ICT PANGANGALAP NG IMPORMASYON GAMIT ANG ICT Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City
 2. 2. Taglay mo na ba ang sumusunod na kaalaman o kasanayan? Tsekan (/) ang thumbs up icon kung taglay mo na ito o ang thumbs down icon kung hindi pa. •Naipaliliwanag ang konsepto ng computer, internet, at ICT •Nailalarawan ang mga kakayahan ng computer, internet, at ICT •Nakikilala ang iba’t ibang kapakinabangan ng ICT •Natutukoy ang mga paraan ng pagkolekta sa iba’t ibang uri ng impormasyon KAYA MO NA BA?
 3. 3. Gawain A: Makabagong Teknolohiya Kilalanin ang mga bagay na sumusunod. Paano nakatutulong ang mga ito sa atin? Mga halimbawa ng ICT ang mga nasa larawan. Bawat isa ay makatutulong sa atin upang mapabilis ang pangangalap at pagproseso ng impormasyon at upang maging mas malawak at mabilis ang komunikasyon.
 4. 4. Sa tingin mo ba, mahalagang matutuhan ang paggamit ng makabagong teknolohiya? Bakit? Sa palagay mo ba, maiiwasan pa natin ang paggamit ng Ict tools sa kasalukuyang panahon? Sagutin ang mga tanong na ito:
 5. 5. Ano ang Computer, Internet, at Information and Communications Technology (ICT)? Ang Computer, Internet, at ICT
 6. 6. Computer Isang kagamitang tumutulong sa atin sa pagproseso ng datos o impormasyon.
 7. 7. Maaari itong gamitin bilang imbakan ng mahahalagang dokumento na nasa anyong eletroniko o soft copy. Computer
 8. 8. May maliliit na computer gaya ng personal computers, laptops, tablets, at mayroon namang mainframe computers na ginagamit ng malalaking kompanya. Computer
 9. 9. Ang mga computer sa inyong paaralan, maging sa ibang organisasyon, kompanya o ahensiya ng gobyerno, ay maaaring naka-network. Ang mga computer networks na ito ay maaaring magkakaugnay at bumubuo ng isang pandaigdigang computer network. Ito ang tinatawag nating internet –
 10. 10. INTERNET > Ang malawak na ugnayan ng mga computer network sa buong mundo.
 11. 11. Information and Communication Technology Tumutukoy sa ibat-ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang ma proseso, mag-imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon.
 12. 12. Information and Communication Technology Ilan sa halimbawa ng ICT ang radyo, telebisyon, smart phones, computer, at internet..
 13. 13. PAANO MAKAKATULONG ANG MGA MAKABAGONG TEKNOLOHIYANG ITO SA PANGANGALAP NG IBAT- IBANG URI NG IMPORMASYON?
 14. 14. Sa pangangalap ng impormasyon sa internet, gumagamit tayo ng mga web browser gaya ng : Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome
 15. 15. MGA SEARCH ENGINE SITE TULAD NG...  GOOGLE  YAHOO
 16. 16. MGA KAPAKINABANGAN NG ICT
 17. 17. 1. Mas mabilis na komunikasyon. 2. Maraming trabaho 3. Maunlad na komersiyo 4. Pangangalap, pag- iimbak, at pagbabahagi ng impormasyon.
 18. 18. 1. Mas mabilis na komunikasyon  Ang mga mobile phone, webcam, at instant messaging applications ay ilan lamang sa produktong ICT na tumutulong para sa mas mabilis at mas malawak na komunikasyon.
 19. 19. 2.Maraming trabaho – Nagbukas din ang ICT ng maraming oportunidad para sa tao upang magkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging computer programmer, web designer, graphic artist, encoder, at technician.
 20. 20. 3.Maunlad na komersiyo – Malaki rin ang ginagampanan ng ICT upang mas mapaunlad ang pangangalakal. Tinatawag na e-commerce ang pagbebenta at pagbili ng kalakal sa tulong ng internet.
 21. 21. 4.Pangangalap, pag- iimbak, at pagbabahagi ng impormasyon – Ngayong tayo ay nasa Information Age, isang mahalagang kasanayan ang matalinong pagsusuri at pangangalap ng makabuluhang impormasyon gamit ang makabagong teknolohiya.
 22. 22. Gawain A: Artista Ka Na! 1. Subukin ang iyong talento sa pag-arte. 2. Bumuo ng apat na grupo at maghanda ng isang maikling dula- dulaan (na magtatagal mula 2 hanggang 3 minuto) na nagpapakita ng iba’t ibang kapakinabangan ng ICT. Talakayin ang sagot sa mga tanong na ito: • Anong mga kapakinabangan ng ICT ang ipinakita sa inyong maikling dula? Bakit ito ang napili ng inyong grupo? • Sa paanong paraan nakatutulong ang ICT sa pangangalap ng makabuluhang impormasyon?
 23. 23. Nakatutulong sa ating pakikipag-ugnayan sa iba ang ICT. Ang computer at internet • naglalayong gawing mas mabilis at mas malawak ang ating komunikasyon sa iba. • Malaking tulong din ang ICT sa pagsasaliksik. Pinadadali at pinabibilis ng computer ang pagsaliksik at pagpoproseso ng mga impormasyon at datos gamit ang mga software application. • Ang internet, dahil ito ay may malawak na sakop ng iba’t ibang uri ng impormasyong maaring gamitin sa iyong aralin. Ito rin ang maaaring paraan upang maibahagi sa iba ang iyong ginawa.
 24. 24. •Nakatutulong sa ating pakikipag- ugnayan sa iba ang ICT. Ang Computer at internet, Halimbawa, ay naglalayong gawing mas mabilis at mas malawak ang ating komunikasyon sa iba. TANDAAN NATIN
 25. 25. •Malaki din ang tulong ang ICT sa pagsaliksik. Pinadadali at pinabibilis ng computer ang pagsaliksik at pagproseso ng mga impormasyon at datos gamit ang mga software application. TANDAAN NATIN
 26. 26. •Nakatutulong sa ating pakikipag- ugnayan sa iba ang internet, dahil ito ay may malawak na sakop ng iba’t ibang uri ng impormasyong maaring gamitin sa iyong aralin. Ito rin ang maaaring paraan upang maibahagi sa iba ang iyong ginawa. TANDAAN NATIN
 27. 27. Itambal ang hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kuwaderno Hanay A 1.Electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon. Hanay B a. internet b. computer c. smartphone d. ICT e. komunikasyon f. network
 28. 28. 2.Isang malawak na ugnayan ng mga computer network na maaring gamitin ng publiko sa buong mundo. 3.Tumutukoy sa ibat- ibang uri ng teknolohiya, gaya ng radyo, telebisyon, telepono.smartphone,com puter,at internet. Hanay B a. internet b. computer c. smartphone d. ICT e. komunikasyon f. network
 29. 29. 4.Halibawa ng produkto ng ICT na kaiba sa simpleng mobile phone 5.Napapabilis ito sa tulong ng ICT Hanay B a. internet b. computer c. smartphone d. ICT e. komunikasyon f. network
 30. 30. Takda Magtala ng limang paraan kung paano nakakatulong ang Teknolohiyang Pangkomunikasyon sa pangangalap ng impormasyon.

×