Minibanka projektů

689 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Minibanka projektů

 1. 1. MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pro malý seminář)
 2. 2. <ul><li>Putování medvídka okolo světa </li></ul><ul><li>Dětská encyklopedie domácích zvířat </li></ul><ul><li>Škola bez hranic </li></ul><ul><li>Škola podporující zdraví </li></ul><ul><li>Změny klimatu – můžeme je ovlivnit? </li></ul><ul><li>EU - zóna </li></ul><ul><li>Evropské mosty </li></ul><ul><li>Vánoční tradice v různých zemích </li></ul><ul><li>Učíme se navzájem </li></ul>SEZNAM PROJEKTŮ 1. st. 2. st. 3. st .
 3. 3. Putování medvídka okolo světa Téma Poznat jak vypadají města a školy v jiných zemích, jak žijí stejně staré děti, porovnat shody a odlišnosti Česká škola, koordinátor ZŠ Komenského, Most Edita Doležalová Další země Británie, Polsko, Turecko, Řecko Kom. jazyk angličtina Předmět angl. jazyk, vlastivěda Věk žáků 5 - 11 Doba trvání projektu 9 měsíců ( říjen- červen) Nástroje ICT Internet, Power Point, Word, e-mail, Movie Maker
 4. 4. Cíl projektu <ul><li>prostřednictvím plyšové hračky a jejího putování poznat prostředí jiných škol </li></ul><ul><li>seznámit se s různými městy v Evropě </li></ul><ul><li>vnímat a přijímat kulturní odlišnosti </li></ul>
 5. 5. Postup a výstupy <ul><li>Medvídek postupně cestoval do různých evropských škol, podle předem domluveného harmonogramu. </li></ul><ul><li>Vždy 10dnů setrval ve škole a dověděl se, jak se děti učí, jak bydlí a čím je jejich město zajímavé. </li></ul><ul><li>Všechny dokumenty z návštěvy (fotografie, zápisy a videa) publikovaly učitelky v twinspace. </li></ul><ul><li>Děti zapojené do projektu sledovaly cestu medvídka a zajímavosti z jeho putování od počátku až po návrat do původní školy v Liverpoolu. </li></ul><ul><li>------------------------------------------------------------------------------ </li></ul><ul><li>Prezentace fotografií a videa z navštívených míst </li></ul>
 6. 6. Přínos <ul><li>děti poznaly školní prostředí a města v několika evropských zemích </li></ul><ul><li>dověděly se zajímavosti o kulturních zvycích </li></ul><ul><li>používaly anglický jazyk pro dorozumívání a komentování příspěvků </li></ul><ul><li>osvojily si nové ICT dovednosti (upravovat fotografie, používat twinspace aj.) </li></ul>
 7. 7. Odkazy <ul><li>http://www.teddy-bear-tom.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16757/home </li></ul><ul><li>http://mix-fotek.rajce.idnes.cz/etwin-_Putovani_medvidka_Toma/ </li></ul>Zpět na OBSAH
 8. 8. Dětská encyklopedie domácích zvířat aneb Malý Noe miluje zvířata LOGO Velikost 6,6 Téma Děti poznávají svět zvířat studiem encyklopedie, wikipedie a vlastním pozorováním a zkoumáním Česká škola, koordinátor ZŠ a MŠ Sivice Pavel Vrtěl Další země Slovensko Kom. jazyk čeština, slovenština Předmět přírodověda Věk žáků 7 – 11 let Doba trvání projektu 10 měsíců Nástroje ICT PC, internet, digitální fotografie, Skype, e-mail, mobil telefon
 9. 9. Cíl projektu <ul><li>Získat teoretické poznatky o domácích zvířatech </li></ul><ul><li>Zpracovat je a vyhodnotit do podoby multimediální encyklopedie </li></ul><ul><li>Upevnit lásku k zvířatům </li></ul>
 10. 10. Postup a výstupy <ul><li>Děti jsou rozdělené do pracovních skupin pod vedením starších dětských animátorů, kteří koordinují a vedou dětské skupiny </li></ul><ul><li>Dětské skupiny získávají vlastní poznatky o zvířatech, které zpracovávají </li></ul><ul><li>Veškeré poznatky zaznamenávají a ukládají a pomocí animátorů ukládají na webové stránky </li></ul><ul><li>Do projektu jsou zapojeni i rodiče </li></ul>
 11. 11. Přínos <ul><li>Projekty se jednoduše staly součástí našeho školního života </li></ul><ul><li>Děti zapojené do projektu žijí myšlenkou partnerství a spolupráce </li></ul><ul><li>My učitelé jsme díky projektům tak propojeni, že kromě projektů navzájem konzultujeme naše školní problémy… </li></ul>
 12. 12. Odkazy <ul><li>http://skolasivice.cz/zakladni_skola/projekty_skoly/detska_encyklopedie_domacich_zvirat_aneb_maly_noe_miluje_zvirata/ </li></ul><ul><li>http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/ </li></ul>Zpět na OBSAH
 13. 13. Škola bez hranic Téma Škola bez hranic Česká škola, koordinátor ZŠ a MŠ Sivice Další země Slovensko, Polsko Kom. jazyk čeština, slovenština, polština Předmět Výtvarná, hudební a pracovní výchova, prvouka, vlastivěda Věk žáků 7 – 11 roků Doba trvání projektu 10 měsíců Nástroje ICT ooVoo, skype, e-mail,
 14. 14. Cíl projektu <ul><li>Učit společně několik hodin pomocí videokonference </li></ul><ul><li>Poznávat své školní programy a vyměňovat si navzájem zkušenosti </li></ul>
 15. 15. Postup a výstupy <ul><li>Zvolení společné vyučovací hodiny </li></ul><ul><li>Odučení vyučovací hodiny na společné téma </li></ul><ul><li>Konfrontace a zhodnocení </li></ul><ul><li>Publikování na společných webových stránkách </li></ul>
 16. 16. Přínos <ul><li>Společná komunikace </li></ul><ul><li>Interakce žáků </li></ul><ul><li>Vytvoření mezinárodní virtuální třídy </li></ul><ul><li>Výměna informací na dálku </li></ul>
 17. 17. Odkazy <ul><li>www.skolasivice.cz/zakladni_skola/projekty_skoly/skola_bez_hranic/ </li></ul><ul><li>www.pozaskolu.sk </li></ul>Zpět na OBSAH
 18. 18. Škola podporující zdraví LOGO Velikost 6,6 Téma Posílit zodpovědnost mládeže za jejich zdraví a životní styl Česká škola, koordinátor ZŠ Komenského, Most Edita Doležalová Další země Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko Kom. jazyk angličtina Předmět anglický jazyk, rodinná výchova, občanská výchova Věk žáků 13 - 15 Doba trvání projektu 9 měsíců (září – květen) Nástroje ICT e-mail, chat, Power point, video, Skype, Word, Excel
 19. 19. Cíl projektu <ul><li>motivovat žáky k posílení zodpovědnosti za své zdraví, k aktivnímu trávení volného času a ke zdravému stravování </li></ul><ul><li>působit preventivně proti patologickým jevům (kouření, alkoholismus, drogy, gamblerství, bulimie, anorexie, závislosti na PC, mobilu aj.) </li></ul><ul><li>ovlivnit postoj žáků kombinováním teoretických a praktických aktivit </li></ul><ul><li>zvýšit zájem o studium anglického jazyka </li></ul><ul><li>zdokonalit se v používání ICT </li></ul>
 20. 20. Postup a výstupy <ul><li>Úvodní seznámení žáků, představení měst a států </li></ul><ul><li>Každý měsíc jedno téma </li></ul><ul><li>Žáci zpracovali teorii a realizovali prakticky- netradiční sportovní akci pro svou třídu, zorganizovali akci pro žáky ve škole, představili kampaň proti patologickým jevům dětem na 1.stupni </li></ul><ul><li>Žáci se zúčastnili akce Dne zdraví a změřili hodnoty jako krevní tlak, tuky, tepovou frekvenci </li></ul><ul><li>Porovnávali denní režim svůj a kamarádů, fyzickou kondici, sestavili optimální jídelníček, zaznamenali své stravovací návyky. </li></ul><ul><li>Mapovali sociální klima ve škole. </li></ul><ul><li>Seznámili se s kulturními tradicemi v partnerských státech. </li></ul>
 21. 21. Přínos <ul><li>Pro žáky: </li></ul><ul><li>aktivní přístup a zájem o dané téma </li></ul><ul><li>praktická realizace aktivit posilujících zdravý životní styl a šíření získaných vědomostí v peer programu, snaha ovlivnit k změně životního stylu děti ve škole, učitele i rodiny </li></ul><ul><li>zábava, sdílené zážitky </li></ul><ul><li>neformální kontakty, nová přátelství </li></ul><ul><li>nové poznatky získané z autentických zdrojů </li></ul><ul><li>rozvoj dovedností komunikovat v anglickém jazyce </li></ul><ul><li>používání ICT nástrojů </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Pro učitele: </li></ul><ul><li>navázání přátelských kontaktů </li></ul><ul><li>rozvoj dovedností v oblasti užívání ICT </li></ul><ul><li>motivace pro další práci </li></ul><ul><li>vyměňování názorů s učiteli v jiných zemích </li></ul>
 23. 23. Odkazy <ul><li>http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16611/home </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=xvdABtrgazQ </li></ul><ul><li>http://skolaci15.rajce.idnes.cz/Kampan_proti_zavislostem/#utery048.jpg </li></ul>Zpět na OBSAH
 24. 24. Změny klimatu – můžeme je ovlivnit? ( Climate change – Can we control it? ) LOGO Velikost 6,6 Téma Klimatické změny v našem blízkém okolí i ve světě, vliv člověka na klima, ochrana životního prostředí a příspěvek každého z nás Česká škola, koordinátor Gymnázium Boskovice, RNDr. Marie Minxová Další země Maďarsko, Slovinsko Kom. jazyk angličtina Předmět biologie, fyzika, ICT, výtvarná výchova Věk žáků 12 – 16 let Doba trvání projektu 2 roky (září – červenec) Nástroje ICT Power Point, Excel, Word, Pinnacle Studio
 25. 25. Cíl projektu <ul><li>zvýšit povědomí dětí o složitém problému klimatických změn, přiblížit jim tuto problematiku a přimět každého nejen k zamyšlení, ale i k případné změně chování </li></ul><ul><li>projekt probíhá v rámci programu COMENIUS </li></ul><ul><li>seznámení s partnery a vypracování plánu spolupráce </li></ul><ul><li>vyplnění dotazníku na téma změn klimatu (v anglickém jazyce) – žáci vyjádřili své postoje k dané problematice </li></ul><ul><li>práce na slovníčku ve čtyřech jazycích (anglicky, česky, slovinsky, maďarsky) s výrazy týkající se změn klimatu </li></ul><ul><li>výtvarné zpracování problematiky </li></ul><ul><li>příprava divadelního představení „Verdikt“ </li></ul>Postup
 26. 26. Výstupy <ul><li>řada prezentací představujících školu, město, Českou republiku, … </li></ul><ul><li>výsledky vstupního testu s otázkami týkajícími se změn klimatu zpracované v Excelu v přehledných tabulkách a grafech, kde je vidět jak odpovídaly děti z jednotlivých zemí </li></ul><ul><li>putovní výstava výtvarných prací dětí na téma změny klimatu </li></ul><ul><li>pracovní sešit s informacemi o každé ze zemí (připravili Slovinci – psán v angličtině) </li></ul><ul><li>Připravuje se </li></ul><ul><li>divadelní vystoupení „Verdikt“ s odsouzením „škůdců“ klimatu </li></ul><ul><li>čtyřjazyčný slovníček </li></ul><ul><li>krátký film „Znečišťování ovzduší“ </li></ul>
 27. 27. Přínos <ul><li>zvýšení povědomí žáků o otázkách změn klimatu </li></ul><ul><li>zamyšlení nad možnostmi každého z nás, jak můžeme klimatické změny ovlivnit </li></ul><ul><li>komunikace v angličtině nejen v psané formě, ale i v běžném kontaktu </li></ul><ul><li>zdokonalení se v práci s MS Office </li></ul><ul><li>možnost návštěvy země našich partnerů, jejich životního prostředí, stylu života a přístupu k problému </li></ul>
 28. 28. Odkazy <ul><li>http://new-twinspace.etwinning.net/web/p17571 </li></ul>Zpět na OBSAH
 29. 29. EU- Zone Téma Vytvoření prezentací v Power Pointu věnovaných kultuře v zemi partnerské školy Česká škola, koordinátor Gymnázium Vys. Mýto, M. Borovcová Další země Španělsko Kom. jazyk angličtina Předmět anglický jazyk Věk žáků 12 – 13 Doba trvání projektu 10 měsíců (září – červen) Nástroje ICT Power Point, e-mail, chat, Movie Maker, webnode, Hot Potatoes
 30. 30. Cíl projektu <ul><li>důkladné seznámení se s žáky partnerské školy formou různých her a aktivit </li></ul><ul><li>vyhledání a třídění informací o kultuře v zemi partnerské školy, </li></ul><ul><li>diskuse, porovnání a prezentace o zjištěných shodách, podobnostech a rozdílech </li></ul>
 31. 31. Postup a výstupy <ul><li>žáci napsali samostatně sérii osobních profilů a zároveň pořídili fotografie obsahující identifikační znaky, následně v týmech pročítali profily partnerů a přiřazovali je k fotografiím; na závěr si svoje řešení ověřili shlédnutím videa, které pro ně partneři připravili </li></ul><ul><li>po důkladném dalším prostudován údajů o partnerech se žáci setkali na „BLIND CHAT /ČET NASLEPO“ a měli pomocí jednoduchým zjišťovacích otázek uhádnout, kdo sedí u počítače na druhé straně </li></ul><ul><li>dále studenti pracovali v trojčlenných týmech a plnili úkoly, které pro ně připravili učitelé ve formě webquestu – tímto způsobem sestavili jednoduchou mozaiku zachycující některé aspekty života partnerské školy, města a země ( historie, kulturní tradice,…) </li></ul>
 32. 32. <ul><li>kromě práce s informacemi z webových stránek podle potřeby kontaktovali své partnery a formou otázek a odpovědí získávali upřesňující informace </li></ul><ul><li>potom svá zjištění shrnuli v jednoduchých Power Point prezentacích a poslali je ke kontrole a okomentování svým partnerům </li></ul><ul><li>zároveň jsme partnerům poslali sadu interaktivních kvízů s tematikou „zeměpis České republiky“ </li></ul><ul><li>na závěr studenti obou zemí reflektovali zjištěné shody, podobnosti a rozdíly mezi oběma zeměmi - tyto informace byly použity ve finálním produktu: deskové hře SORRY, kterou si pak všichni s potěšením zahráli </li></ul>
 33. 35. Přínos <ul><li>příležitost komunikovat s vrstevníky v partnerské zemi a navázání nových přátelství </li></ul><ul><li>zvýšení motivace studentů pro studium angličtiny a zdokonalení se v komunikaci v tomto jazyce </li></ul><ul><li>učení se pracovat s informacemi na internetu (vyhledávání, třídění , zjednodušování, …) </li></ul><ul><li>navázání kontaktu s partnery a formou dotazu a e-mailu zjištění méně srozumitelných či málo detailních fakt o daném tématu </li></ul><ul><li>porovnání zjištěných informace o partnerech s tím, co vědí o vlastní škole, městě a zemi a jejich užití při tvorbě deskové hry o Španělsku a ČR </li></ul>
 34. 36. Odkazy <ul><li>www.eu-zone.webnode.cz </li></ul>Zpět na OBSAH
 35. 37. European Bridges (Evropské mosty ) LOGO /obrázek Velikost 6,6 Téma Porovnání preferencí v oblasti TV seriálů, vymyšlení vlastního scénáře a dramatizace vítězného scénáře Česká škola, koordinátor Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Elena Tomanová Další země Francie Kom. jazyk angličtina Předmět anglický jazyk Věk žáků 16 - 17 Doba trvání projektu 6 měsíců (listopad- duben) Nástroje ICT Internet (twinspace), Power Point, Word, e-mail, chat, mp4
 36. 38. Cíl projektu <ul><li>výměna informací o televizních preferencích </li></ul><ul><li>komunikace v malých mezinárodních skupinkách </li></ul><ul><li>zlepšení dorozumívací schopnosti v angličtině </li></ul><ul><li>použití angličtiny při řešení společných úkolů </li></ul><ul><li>využití dramatizace </li></ul>
 37. 39. Postup a výstupy <ul><li>vzájemné seznámení se studentů prostřednictvím přečtení individuálních prezentací, </li></ul><ul><li>každý ze studentů stručně napsal, jaké seriály sleduje a o čem jsou </li></ul><ul><li>studenti byli rozděleni do malých mezinárodních skupinek, každá skupinka komunikovala a vymýšlela scénář na zadané téma </li></ul><ul><li>nejlepší scénáře byly pomocí dotazníků obodovány a vybrán nejlepší scénář </li></ul><ul><li>vítězná scénář byl v obou školách zdramatizován a výsledek převeden spolužákům a umístěn na twinspace </li></ul>
 38. 40. Výstupy <ul><li>dokumenty o studentských preferencích ohledně seriálů </li></ul><ul><li>vlastní scénáře </li></ul><ul><li>dva mp4 s nahranými dramatizacemi vítězného scénáře </li></ul>Přínos <ul><li>příležitost komunikovat s vrstevníky v jiných zemích a dozvědět se z autentických pramenů řadu zajímavostí o jejich preferencích </li></ul><ul><li>vzájemná úzká komunikace s nutností domluvit se v angličtině </li></ul><ul><li>zábava při vymýšlení scénářů a následné dramatizaci </li></ul><ul><li>využití dramatizace jako výukové metody v jazyce </li></ul><ul><li>zvýšení motivace studentů pro studium angličtiny a zdokonalení se v komunikaci v tomto jazyce </li></ul><ul><li>navázání nových přátelství </li></ul>
 39. 41. Odkazy <ul><li>http://new-twinspace.etwinning.net/web/p17240/welcome </li></ul>Zpět na OBSAH
 40. 42. Vánoční tradice v různých zemích Téma Porovnání tradic a životního stylu Česká škola, koordinátor Gymnázium V. Mýto, M. Borovcová Další země Německo, Slovensko, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Litva, Rumunsko Kom. jazyk angličtina Předmět anglický jazyk Věk žáků 16-17 Doba trvání projektu 5 měsíců (září – leden) Nástroje ICT Power Point, e-mail, chat, animace, video
 41. 43. Cíl projektu <ul><li>výměna informací o tom, jak se slaví Vánoce v různých evropských zemích </li></ul><ul><li>zjištění shod, podobností či rozdílů ve slavení Vánoc vedoucí k zájmu o tradice, vzájemné toleranci a respektu </li></ul><ul><li>komunikace v anglickém jazyce a praktické využití nástrojů ICT </li></ul>
 42. 44. Postup a výstupy <ul><li>vzájemné seznámení se studentů  individuální prezentace, e-maily a chat </li></ul><ul><li>každý ze studentů stručně napsal, co pro něj znamenají Vánoce a jak se liší jejich Vánoce dnes ve srovnání s Vánoci před 10 lety  společná prezentace s tímto tématem </li></ul><ul><li>každý ze studentů si vybral jedno dílčí téma spojené s vánočními tradicemi a zvyky (např. pečení cukroví, balení dárků, adventní kalendáře, adventní věnce, Betlémy, vánoční blahopřání a pohlednice, vánoční zvyky,…)  řada Power Point prezentací, animace, video apod. </li></ul><ul><li>přečetli jsme si prezentace našich partnerů a e-mailem či během setkání na chatu reflektovali rozdíly a podobnosti </li></ul><ul><li>dotazník  komentář k novým zjištění a hodnocení projektu </li></ul>
 43. 46. Přínos <ul><li>příležitost komunikovat s vrstevníky v jiných zemích a dozvědět se z autentických pramenů řadu zajímavostí o Vánocích </li></ul><ul><li>šíření povědomosti o tradicích mezi mladou generaci </li></ul><ul><li>zvýšení motivace studentů pro studium angličtiny a zdokonalení se v komunikaci v tomto jazyce </li></ul><ul><li>navázání nových přátelství, při čemž jedno z nich (přátelství se studenty z německé Erich Kastner Realschule) vedlo dokonce k vzájemné návštěvě a osobním setkáním </li></ul>
 44. 47. Odkazy <ul><li>http://files.borovcova.webnode.cz/200000324-91ce392571/Xmas_QL.pdf </li></ul><ul><li>http://borovcova.webnode.cz/aktivity/vymenne-pobyty/hermeskeil/ </li></ul>Zpět na OBSAH
 45. 48. Učíme se navzájem Téma Fotosyntéza Česká škola, koordinátor Gymnázium Boskovice Eva Trnová Další země Portugalsko Kom. jazyk angličtina Předmět Biologie, chemie, geografie, IVT, anglický jazyk Věk žáků 16 Doba trvání projektu 3 měsíce Nástroje ICT Power Point, e-mail, chat, animace, video, Skype
 46. 49. Cíl projektu <ul><li>motivovat studenty ke studiu přírodních věd použitím netradičních metod </li></ul><ul><li>rozvíjet různé dovednosti (klíčové kompetence): </li></ul><ul><ul><li>komunikovat (AJ + IVT), </li></ul></ul><ul><ul><li>pracovat ve skupině </li></ul></ul><ul><li>výchova k toleranci a pocitu sounáležitosti s ostatními státy EU </li></ul>
 47. 50. Postup <ul><li>Výběr tématu – učitelé z partnerských zemí vybrali vhodné téma z kurikulí svých zemí tak, aby je bylo možné vyučovat ve stejný čas a u přibližně stejné věkové skupiny studentů – fotosyntézu. </li></ul><ul><li>Vypracování plánu spolupráce - učitelé z obou zemí společně vypracovali harmonogram jednotlivých aktivit. Byl vytvořen i plán zapojení ostatních spolupracujících učitelů na obou školách. </li></ul><ul><li>Výběr studentů – je nutné, aby spolupracující studenti byli přibližně ve stejném věku, aby si lépe porozuměli a byli i v anglickém jazyce a probíraném tématu na srovnatelné úrovni. </li></ul>
 48. 51. <ul><li>Komunikační technologie – výběr vycházel z možností partnerských škol. </li></ul><ul><li>Vypracování materiálů – na vypracování materiálů se podíleli učitelé obou zemí, kteří vypracovali společně pracovní listy v angličtině i mateřském jazyce, studenti vytvářeli Power Pointové prezentace, animace a spolupracovali při výběru a realizaci pokusů. </li></ul><ul><li>Zpětná vazba – pro vyhodnocení výstupů projektu byly realizovány pre-test a post-test, kterými byly ověřeny získané vědomosti a dovednosti studentů obou zemí, na závěr studenti obou zemí vyplňovali dotazník, ve kterém vyjadřovali své názory na celý projekt. </li></ul>
 49. 52. Výstupy <ul><li>Rozvoj vědomostí a dovedností souvisejících s fotosyntézou z biologie a chemie. </li></ul><ul><li>Nové vědomosti o partnerských zemích ( ČR a Portugalsko – geografie). </li></ul><ul><li>Rozvoj dovedností komunikovat v anglickém jazyce. </li></ul><ul><li>Rozvoj ICT dovedností. </li></ul>
 50. 53. Přínos <ul><li>Pro studenty: </li></ul><ul><li>motivace pro studium přírodních věd i jazyků, </li></ul><ul><li>nové poznatky, </li></ul><ul><li>zážitky, </li></ul><ul><li>noví kamarádi. </li></ul><ul><li>Pro učitele: </li></ul><ul><li>motivace pro další práci, </li></ul><ul><li>nové poznatky – nové pokusy, nové didaktické postupy, </li></ul><ul><li>nové metody pro výuku, </li></ul><ul><li>zážitky, </li></ul><ul><li>přátelství se spolupracujícimi učiteli. </li></ul>
 51. 54. Odkazy <ul><li>http://ucimesenavzajem.webnode.cz </li></ul>Zpět na OBSAH

×