Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cool School learning can be fun for everyone
Spolupráce - říjen 2010 - červen 2011 <ul><li>Základní škola Publiczna szkola </li></ul><ul><li>Komenského 474 Podst...
European cooperation learning can be fun for everyone
Cíle mezinárodní spolupráce <ul><li>Navázat nová přátelství s vrstevníky z jiných zemí </li></ul><ul><li>Zapojit děti ze s...
<ul><li>žáci 10-12 let Komunikace v angličtině </li></ul>
Postup spolupráce a výstupy <ul><li>Harmonogram – různá témata na každý měsíc </li></ul><ul><li>Pravidelné společné hodiny...
<ul><li>U </li></ul><ul><li>Č </li></ul><ul><li>E </li></ul><ul><li>N </li></ul><ul><li>Í </li></ul><ul><li>+ </li></ul><u...
ICT nástroje <ul><li>Malování </li></ul><ul><li>Word </li></ul><ul><li>Flash animace </li></ul><ul><li>Úprava fotek </li><...
Přínos pro žáky 1 <ul><li>Příležitost komunikovat s vrstevníky v partnerské zemi a navázání nových přátelství </li></ul><...
Přínos pro žáky 2 <ul><li>Uvědomění si evropské dimenze – kultura, zvyky, náboženství, přijímání odlišností </li></ul><...
 
Přínos pro učitele <ul><li>Rozvoj dovedností v oblasti ICT </li></ul><ul><li>Nové zaměření vlastní práce – mezinárodní asp...
Zdroje materiálů – inspirace a náměty <ul><li>http://www.slideshare.net/edita001/final-work-cool-school </li></ul>
Témata pro spolupráci + ukázky <ul><li>Celkem 30 témat </li></ul><ul><li>12 realizovaných v projektu Cool School </li></ul...
Závěr <ul><li>Zapojení žáků s různou mírou dovedností </li></ul><ul><li>Zodpovědnost jednotlivých žáků </li></ul><ul><li...
ZŠ J.A.Komenského v Mostě <ul><li>Podpora a prezentace projektů etwinning </li></ul><ul><li>Školní webové stránky </li><...
Cool School <ul><li>Vedoucí projektu : Mgr. Edita Doležalová </li></ul><ul><li>ZŠ Komenského 474. Most </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Label Cool school

524 views

Published on

successful etwinning project 2010-2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Label Cool school

 1. 1. Cool School learning can be fun for everyone
 2. 2. Spolupráce - říjen 2010 - červen 2011 <ul><li>Základní škola Publiczna szkola </li></ul><ul><li>Komenského 474 Podstawowa nr 1 </li></ul><ul><li>Most Pionki </li></ul><ul><li>Colegio Luther King </li></ul><ul><li>San Cristobal de La Laguna </li></ul><ul><li>Canary Island </li></ul>Czech Poland Spain
 3. 3. European cooperation learning can be fun for everyone
 4. 4. Cíle mezinárodní spolupráce <ul><li>Navázat nová přátelství s vrstevníky z jiných zemí </li></ul><ul><li>Zapojit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí </li></ul><ul><li>Aktivně spolupracovat a sdílet vytvořené dokumenty </li></ul><ul><li>Přicházet s vlastními nápady </li></ul><ul><li>Zdokonalit se v užívání anglického jazyka </li></ul><ul><li>Používat různé ICT nástroje a rozvíjet nové dovednosti </li></ul><ul><li>Integrovat společné hodiny do běžného školního života </li></ul><ul><li>Získat zkušenosti v týmové práci </li></ul><ul><li>Vytvořit kolekci témat a příkladů pro spolupráci škol </li></ul>
 5. 5. <ul><li>žáci 10-12 let Komunikace v angličtině </li></ul>
 6. 6. Postup spolupráce a výstupy <ul><li>Harmonogram – různá témata na každý měsíc </li></ul><ul><li>Pravidelné společné hodiny AJ 1x měsíčně </li></ul><ul><li>Výstupy : plakáty, prezentace, hádanky, kvízy, </li></ul><ul><li>animované postavy a zprávy, vzkazy, </li></ul><ul><li>komentované školní události, písně, videa </li></ul><ul><li>závěrečná kolekce námětů pro spolupráci </li></ul>
 7. 7. <ul><li>U </li></ul><ul><li>Č </li></ul><ul><li>E </li></ul><ul><li>N </li></ul><ul><li>Í </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Z </li></ul><ul><li>Á </li></ul><ul><li>B </li></ul><ul><li>A </li></ul><ul><li>V </li></ul><ul><li>A </li></ul>
 8. 8. ICT nástroje <ul><li>Malování </li></ul><ul><li>Word </li></ul><ul><li>Flash animace </li></ul><ul><li>Úprava fotek </li></ul><ul><li>Videa </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul><ul><li>Power Point </li></ul><ul><li>Skype </li></ul>
 9. 9. Přínos pro žáky 1 <ul><li>Příležitost komunikovat s vrstevníky v partnerské zemi a navázání nových přátelství </li></ul><ul><li>Zvýšení motivace studentů pro studium angličtiny a zdokonalení se v komunikaci v tomto jazyce </li></ul><ul><li>Učení se pracovat s informacemi na internetu (vyhledávání, třídění , zjednodušování, …) </li></ul><ul><li>Společné hodiny s partnerskou školou on-line a komunikace v přímém přenosu </li></ul><ul><li>Porovnání nových informací o partnerech se životem u nás </li></ul>
 10. 10. Přínos pro žáky 2 <ul><li>Uvědomění si evropské dimenze – kultura, zvyky, náboženství, přijímání odlišností </li></ul><ul><li>Vyšší míra autentického učení </li></ul><ul><li>Aspekty osobnostní a sociální výchovy – spolupráce v týmu, zodpovědnost, možnost volby, rozhodování, diskuze aj. </li></ul><ul><li>Zábavné učení a aktivity – motivace ke studiu </li></ul>
 11. 12. Přínos pro učitele <ul><li>Rozvoj dovedností v oblasti ICT </li></ul><ul><li>Nové zaměření vlastní práce – mezinárodní aspekt </li></ul><ul><li>Přátelské kontakty a výměna zkušeností s učiteli v EU </li></ul><ul><li>Vlastní kreativita a inovativní přístup, zábava, radost </li></ul><ul><li>Aktivní používání cizího jazyka při organizování projektu </li></ul><ul><li>Partnerský vztah s žáky, ocenění výsledků , osobní prestiž </li></ul><ul><li>Publicita školy , její práce a výsledků </li></ul>
 12. 13. Zdroje materiálů – inspirace a náměty <ul><li>http://www.slideshare.net/edita001/final-work-cool-school </li></ul>
 13. 14. Témata pro spolupráci + ukázky <ul><li>Celkem 30 témat </li></ul><ul><li>12 realizovaných v projektu Cool School </li></ul><ul><li>ostatní jako nápady pro další spolupráci nebo nový projekt </li></ul><ul><li>Příklady témat : Představujeme - sebe- školu – město – zemi </li></ul><ul><li>Slavné osobnosti – hádanky, kvízy, plakáty, ppt. </li></ul><ul><li>Literární předloha – dramatizace úryvku, ilustrace </li></ul><ul><li>Zpěv tradičních písní – v jazyce partnerů </li></ul><ul><li>Školní novinky – akce, záznamy, komentáře atd. </li></ul>
 14. 15. Závěr <ul><li>Zapojení žáků s různou mírou dovedností </li></ul><ul><li>Zodpovědnost jednotlivých žáků </li></ul><ul><li>Spolupráce v mezinárodních týmech </li></ul><ul><li>Sdílené poznatky – překvapivé momenty – radost a zábava </li></ul><ul><li>Společný výsledek </li></ul><ul><li>Virtuální třída pro práci v projektu </li></ul><ul><li>Moderní technologie - užitečné nástroje </li></ul><ul><li>Autentické učení – cizí jazyk </li></ul><ul><li>Průřezová témata </li></ul>
 15. 16. ZŠ J.A.Komenského v Mostě <ul><li>Podpora a prezentace projektů etwinning </li></ul><ul><li>Školní webové stránky </li></ul><ul><li>www.mostzs15.cz </li></ul><ul><li>Školní časopis </li></ul><ul><li>Regionální tisk </li></ul><ul><li>Odborné časopisy, sborníky </li></ul><ul><li>(Moderní vyučování, Rodina a škola, Učitelské noviny aj.) </li></ul>
 16. 17. Cool School <ul><li>Vedoucí projektu : Mgr. Edita Doležalová </li></ul><ul><li>ZŠ Komenského 474. Most </li></ul>

×