анализ                       10в ангийн судалгаа №1                   Та гэртэй  ...
анализгийн судалгаа №1  Та гэртээ    Зам хөндлөн гардаг Автобусаар зорчдог   Автобусаар интернеттэй юу?      эс...
анализХуудас 3
нэгтгэл      Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1      Та гэртэй компьютертэй юу?Судалгаанд оролцсон     a      b...
нэгтгэлАсуулт 3      Зам хөндлөн гардаг эсэхСудалгаанд оролцсон    a     b    Нийт       0    ...
нэгтгэлАсуулт 5     Автобусаар дамждаг эсэхСудалгаанд оролцсон   a     b    Нийт       0     0...
1           10в ангийн сурагчдын судалгааОвог               НасНэр               Хү...
2               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр           ...
3               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр           ...
4               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр           ...
5               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр           ...
6               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр           ...
7               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр           ...
8               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр           ...
9               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр           ...
10               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
11               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
12               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
13               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
14               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
15               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
16               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
17               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
18               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
19               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
20               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
21               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
22               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
23               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
24               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
25               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
26               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
27               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
28               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
29               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
30               10в ангийн сурагчдын судалгааОвог                НасНэр          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sudalgaa

982 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sudalgaa

 1. 1. анализ 10в ангийн судалгаа №1 Та гэртэй  Та гэртээ № Овог Нэр Нас Хүйс компьютертэй юу? интернеттэй юу? a b a 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 0 021 0 0 0 0 0 0 022 0 0 0 0 0 0 023 0 0 0 0 0 0 024 0 0 0 0 0 0 025 0 0 0 0 0 0 026 0 0 0 0 0 0 027 0 0 0 0 0 0 028 0 0 0 0 0 0 029 0 0 0 0 0 0 030 0 0 0 0 0 0 0 Нийт 0 0 0 0 Хуудас 1
 2. 2. анализгийн судалгаа №1 Та гэртээ  Зам хөндлөн гардаг Автобусаар зорчдог  Автобусаар интернеттэй юу? эсэх эсэх дамждаг эсэх b a b a b a b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 2
 3. 3. анализХуудас 3
 4. 4. нэгтгэл Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1 Та гэртэй компьютертэй юу?Судалгаанд оролцсон a b Нийт 0 0Асуулт 2 Та гэртээ интернеттэй юу?Судалгаанд оролцсон a b Нийт 0 0 Хуудас 4
 5. 5. нэгтгэлАсуулт 3 Зам хөндлөн гардаг эсэхСудалгаанд оролцсон a b Нийт 0 0Асуулт 4 Автобусаар зорчдог эсэхСудалгаанд оролцсон a b Нийт 0 0 Хуудас 5
 6. 6. нэгтгэлАсуулт 5 Автобусаар дамждаг эсэхСудалгаанд оролцсон a b Нийт 0 0 Хуудас 6
 7. 7. 1 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй Хуудас 7
 8. 8. 2 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 8
 9. 9. 3 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 9
 10. 10. 4 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 10
 11. 11. 5 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 11
 12. 12. 6 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 12
 13. 13. 7 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 13
 14. 14. 8 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 14
 15. 15. 9 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 15
 16. 16. 10 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 16
 17. 17. 11 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 17
 18. 18. 12 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 18
 19. 19. 13 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 19
 20. 20. 14 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 20
 21. 21. 15 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 21
 22. 22. 16 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 22
 23. 23. 17 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 23
 24. 24. 18 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 24
 25. 25. 19 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 25
 26. 26. 20 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 26
 27. 27. 21 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 27
 28. 28. 22 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 28
 29. 29. 23 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 29
 30. 30. 24 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 30
 31. 31. 25 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 31
 32. 32. 26 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 32
 33. 33. 27 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 33
 34. 34. 28 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 34
 35. 35. 29 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 35
 36. 36. 30 10в ангийн сурагчдын судалгааОвог НасНэр Хүйс Хариултын хэсэг 1 2 3 4 5Асуулт 1Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3Зам хөндлөн гардаг эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4Автобусаар зорчдог эсэх a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5Автобусаар дамждаг эсэх a. Тийм b. Үгүй с. 2 дээш Хуудас 36

×