Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edi.Cat.Editrain Def

640 views

Published on

Una experiència d'edició digital

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Edi.Cat.Editrain Def

 1. 1. Digitalització i reptes editorials Una experiència real
 2. 2. Qui som ?
 3. 3. Per què creem edi.cat ?
 4. 4. Context de globalització i concentració editorial
 5. 5. Revolució Digital <ul><li>Transformacions radicals a diversos sectors de continguts culturals: música, fotografia, vídeo, diaris. </li></ul><ul><li>Irrupció de la revolució digital al sector editorial. De l’inmovilisme a les primeres transformacions (mapes, enciclopèdies). </li></ul><ul><li>Transformació del sector. Cap a noves estructures. </li></ul>
 6. 6. Estratègia digital editorial <ul><li>Cal preparar-se per a un nou paradigma. </li></ul><ul><li>Cal plantejar una estratègia de futur. </li></ul><ul><li>Cal explorar nous models de negoci. </li></ul><ul><li>Disseny d’una estratègia digital editorial. </li></ul>
 7. 7. Tardor 2008
 8. 8. Línies d’actuació <ul><li>Digitalització de continguts </li></ul><ul><li>Distribució digital </li></ul><ul><li>Venda d’ebooks </li></ul><ul><li>Consultoria: assessoria en l’estratègia digital editorial </li></ul>
 9. 9. Tres qüestions generals <ul><li>Professionalització </li></ul><ul><li>Inversió </li></ul><ul><li>Models de negoci </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Cercar solucions professionals </li></ul><ul><li>Assegurar estàndards professionals </li></ul><ul><li>Optar per vies que assegurin la llibertat i independència de l’editor </li></ul><ul><li>Solucions internes? </li></ul><ul><li>Serveis externs? </li></ul>A- Professionalitat
 11. 11. <ul><li>Planificació de la inversió </li></ul><ul><li>Capacitat real d’inversió </li></ul><ul><li>Retorn </li></ul><ul><li>Finançament </li></ul><ul><li>Mite dels costos digitals </li></ul><ul><li>Sostenibilitat econòmica </li></ul>B- Inversió
 12. 12. <ul><li>Venda directa </li></ul><ul><li>Micropagaments </li></ul><ul><li>Models de subscripció </li></ul><ul><li>Venda de continguts fragmentats </li></ul><ul><li>Altres models </li></ul>C- Models de negoci
 13. 13. Problemes i qüestions <ul><li>10 punts claus que qualsevol projecte digital editorial ha de tenir en compte </li></ul><ul><li>1-. Estàndards </li></ul><ul><li>2-. Proteccions </li></ul><ul><li>3-. Drets d’autor </li></ul><ul><li>4-. Preu </li></ul><ul><li>5-. Continguts </li></ul><ul><li>6-. Producció </li></ul><ul><li>7-. Metadades </li></ul><ul><li>8-. Distribució </li></ul><ul><li>9-. Comercialització </li></ul><ul><li>10-.Marqueting </li></ul>
 14. 14. 1- Estàndards i formats <ul><li>No hi ha estàndard </li></ul><ul><li>Mp3 editorial </li></ul><ul><li>Pdf és un ebook? </li></ul><ul><li>Mobipocket </li></ul><ul><li>.epub </li></ul><ul><li>Ereaders, pda, mòbils, iphone, kindle </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Drm. </li></ul><ul><li>Què són? </li></ul><ul><li>Com funcionen? </li></ul><ul><li>Decisió estratègica sobre la seva utilització </li></ul>2- Proteccions
 16. 16. <ul><li>Verificació dels drets d’explotació digital </li></ul><ul><li>Renegociacions i addendes de contractes </li></ul><ul><li>Agents </li></ul><ul><li>Més, igual o menys? </li></ul>3- Drets d’autor
 17. 17. <ul><li>Quin és el preu del llibre digital? </li></ul><ul><li>Més barat. Per què? </li></ul><ul><li>Com fixar el preu? </li></ul><ul><li>Unificació de criteris </li></ul><ul><li>Preu fix </li></ul><ul><li>Iva. 4 % o 16 (18%)? </li></ul>4- Preu
 18. 18. <ul><li>Tot tipus de contingut. Adeqüació a maquetes </li></ul><ul><li>Novetats </li></ul><ul><li>Llibre de fons </li></ul><ul><li>Llibre descatalogat </li></ul><ul><li>Diversistat de gèneres i temàtiques </li></ul>5- Continguts
 19. 19. <ul><li>Com es fa un ebook? </li></ul><ul><li>Qui fa un ebook? </li></ul><ul><li>Què s’ha de tenir en compte </li></ul><ul><li>Crèdits </li></ul><ul><li>Tripa </li></ul><ul><li>Index </li></ul><ul><li>Imatges </li></ul><ul><li>Notes </li></ul><ul><li>… </li></ul>6- Producció
 20. 20. <ul><li>Què són? </li></ul><ul><li>Com funcionen? </li></ul><ul><li>Dublin Core </li></ul>7- Metadades
 21. 21. <ul><li>E-distribuïdors, i-distribuïdors </li></ul><ul><li>Exclusivitat </li></ul><ul><li>Venda directa </li></ul><ul><li>Canals </li></ul><ul><li>Oferta al mercat </li></ul>8- Distribució
 22. 22. <ul><li>Llibreries </li></ul><ul><li>Altres canals </li></ul><ul><li>Paper dels prescriptors </li></ul><ul><li>Venda directa </li></ul>9- Comercialització
 23. 23. <ul><li>Estratègia de marqueting digital </li></ul><ul><li>Presència a les xarxes socials </li></ul><ul><li>Blogs, facebook, twiter, ediciona </li></ul><ul><li>Operacions sobre autors, títols o campanyes </li></ul><ul><li>Llibre “Marketing para escritores” Neus Arqué (ed.Alba) </li></ul>10- Marqueting
 24. 24. Reptes de futur <ul><li>Profunda transformació del sector editorial que exigirà ajudes públiques. </li></ul><ul><li>Fixació d’estàndards en continguts i ereaders. </li></ul><ul><li>Popularització dels dispositius de tinta electrònica i altres </li></ul><ul><li>Necessitat de regles comunes en preus i condicions. </li></ul><ul><li>Canvi de costums i models culturals. </li></ul>
 25. 25. Reptes de futur <ul><li>Convivència de formats en un futur híbrid. </li></ul><ul><li>Amenaça o oportunitat de projectes tancats com Google, Amazon, Apple, Telecomunicaciones. </li></ul><ul><li>Necessi tat de col·laboració entre editors independents. </li></ul><ul><li>Distribuidors de continguts digitals. Hi haurà espai per a tots? </li></ul><ul><li>Necessitat d’una aposta global . </li></ul><ul><li>Quin model de negoci serà possible ? </li></ul>
 26. 26. Projecte Enclave-Dilve <ul><li>Què és? </li></ul><ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><li>Una manera de començar </li></ul>
 27. 27. Preguntes i qüestions

×