Successfully reported this slideshow.

Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

787 views

Published on

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

 1. 1. Program europeanpentru dezvoltare Uniunea Europeană Fondul European de Dezvoltare Regională urbană durabilă Programul URBACT II Set de instrumentepentru Grupul Local de Sprijin ghid pentru crearea Planurilor Locale de Acţiune
 2. 2. Programul URBACT II Set de instrumentepentru Grupul Local de Sprijin ghid pentru crearea Planurilor Locale de Acţiune
 3. 3. INTRODUCEREEditura CuprinsURBACT194, av. du Président Wilson Cuvânt înainte 293217 Saint-Denis La Plaine Cedex, Utilizarea setului de instrumente 4FranţaTel: 00 33 1 49 17 47 09 Programul URBACT 7Fax: 00 33 1 49 17 45 55 Învăţând împreună 8www.urbact.eu Grupuri Locale de Sprijin 10Contribuitor Optimizarea lucrului în echipă 12Peter Ramsden Optimizarea lucrului individual 14 Planul Local de Acţiune 16Grup Consultativ EditorialJean-Loup Drubigny, Melody Houk, Shandi Miller, Paul Soto, Philip Stein Elaborarea unui plan de acţiune 19 Revizuirea bazei de informaţii probatorii 20Editare şi aranjare în pagină Analiza părţilor interesate 22Nick Wates şi Keith Gillies Analiza problemelor 24Nick Wates Associates, Hastings UK De la scop la activităţi 26www.nickwates.co.uk Analiza Matricei cadru logic 28 Consultarea cu privire la proiectul de plan 302009 Lansarea 32© URBACT şi Nick Wates Associates Resurse 35Toate drepturile rezervate. Glosar 36 Site-uri web şi publicaţii 38Paginile individuale pot fi copiate, cu condiţia ca sursa să fie vizibilă Menţiuni fotografii 40Acest document va fi tradus în toate limbile locale ale tuturor Grupurilor Locale de Sprijin din cadrulprogramului URBACT II la începutul anului 2009.Fişierul în format PDF poate fi descărcat de la adresa:http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.htmlFotografiile au fost realizate prin amabilitatea John Thompson Partners, Nick Wates Associates,URBACT şi Von Zadow. Imaginile sunt doar cu titlu de prezentare şi nu includ toate proiecteleURBACT. A se vedea pagina 40 pentru locaţii şi surse. Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 1
 4. 4. INTRODUCERE INTRODUCERE Cuvânt înainte În acelaşi timp, acestea nu concentrează un rol activ în modelarea mediului de doar oportunităţi, ci şi provocări, viaţă imediat. de Dirk Ahner precum excluderea socială şi degradarea Director General Programul URBACT II confirmă această mediului. pentru Politica idee esenţială pe mai multe niveluri. Nu Regională, Uniunea Provocările complexe din zonele urbane doar prin crearea unor legături strânse Europeană necesită soluţii transsectoriale versatile. între oraşe şi Autorităţile de Management Planurile integrate de dezvoltare urbană ale acestora, ci şi prin introducerea urmăresc coordonarea diferitelor Grupurilor Locale de Sprijin ca elemente politici sectoriale care au un impact importante în toate Reţelele Tematice asupra oraşelor şi locuitorilor acestora. şi Grupurile de Lucru. Prin intermediul Programele URBANE de iniţiativă acestor parteneriate, părţile interesate Oraşe sunt pretutindeni în Europa, iar comunitară ale Uniunii Europene locale, regionale şi naţionale, precum şi marea majoritate a europenilor trăiesc şi desfăşurate între anii 1994 şi 2006 Comisia Europeană reprezintă forţe unite muncesc în zonele urbane. În prezent, ilustrează concret faptul că integrarea pentru dezvoltarea oraşelor europene peste 70% din cetăţenii europeni şi combinarea unor acţiuni diferite, dar într-o manieră integrată şi durabilă. trăiesc în zonele urbane.1 De la marile complementare pot avea ca rezultat ceva mai mult decât suma unor piese Cooperarea din interiorul, între şi pentru metropole precum Londra sau Paris, la individuale. Proiectate şi implementate oraşele noastre poate fi un instrument micile oraşe comerciale din zonele rurale, după metode ce depăşesc abordarea eficient pentru atingerea obiectivelor continentul se bucură de un procentaj sectorială şi schemele administrative ambiţioase pe care ni le stabilim. Sunt mare de locuitori ai oraşelor. Cartea Verde tradiţionale, operaţiunile integrate convins că Programul URBACT II şi toate recent publicată cu privire la Coeziunea semnifică o adevărată valoare adăugată oraşele implicate vor aduce o contribuţie Teritorială2 subliniază faptul că Europa europeană – aducând beneficii regiunilor semnificativă la acest aspect. se caracterizează printr-o structură urbană remarcabilă, cu oraşe de toate şi oraşelor noastre, precum şi locuitorilor dimensiunile şi tipurile. acestora. Majoritatea locurilor de muncă, Activarea întregului potenţial al regiunilor oportunităţilor de afaceri şi instituţiilor şi oraşelor europene – şi îndreptarea de învăţământ superior sunt concentrate valorilor Europei către cetăţenii acesteia 1. Conform calculelor efectuate de DG REGIO pe baza în zonele urbane. Oraşele reprezintă este una dintre principalele provocări ale Auditului Urban şi a zonelor morfologice urbane locaţiile cheie în care se poate asigura o Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. din SEE, 71% din populaţia Uniunii Europene mai mare competitivitate şi se pot crea Sunt convins că doar strategiile care trăieşte în aglomerări urbane, metropole sau oraşe demonstrează un nivel înalt de implicare cu peste 5000 de locuitori. www.urbanaudit.org. locuri de muncă mai bune şi mai multe. 2. Cartea Verde cu privire la Coeziunea Teritorială: locală şi suficientă participare publică la Transformarea diversităţii teritoriale în punct forte. Îmbunătăţirea desfăşurării întrunirilor proiectarea şi realizarea acestora vor fi Comunicare transmisă de Comisie către Consiliu, Într-un atelier de lucru pe tema elaborării unui plan de durabile, eficiente şi sprijinite de societate Parlament, Comitetul Regiunilor şi Comitetul acţiune, un panou cu etichete adezive asigură un proces în ansamblul ei. Cetăţenii trebuie să joace Economic şi Social European din data de 6 mai interesant, cuprinzător şi productiv. octombrie 2008 {CES(2008) 2550}2 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 3
 5. 5. Utilizarea setului de instrumente INTRODUCERE INTRODUCEREAcest set de instrumente a fost elaborat în principal pentru a oferi sprijin celor implicaţi Caracteristicile cărţiiîn proiecte ale programului URBACT II în realizarea Planurilor Locale de Acţiune care Structura paginilor principalereprezintă un aspect cheie al Programului. Acesta este adresat: Optimizarea lucrului individual Programul urBaCT Titlul metodei / subiect – în culoarea secţiunii Asigurarea unei desfăşurări eficiente a proiectului implică o bună comunicare, atât în momentele în care grupul se întruneşte faţă în faţă, Obiectiv – scris cu litere îngroşate•• Membrilor Grupurilor Locale de Sprijin URBACT de pe teritoriul Europei cât şi între aceste întruniri, astfel că se recomandă o planificare riguroasă a unor activităţi complementare. Proiectele URBACT implică prin natura lor Caracteristici – scris normal modalităţi de a face ca oameni din diferite ţări, cu diferite limbi, să colaboreze Sfaturi – scris cu caractere italice încadrat de o bară•• Altor grupuri interesate de Programul URBACT eficient. Pentru majoritatea Grupurilor Locale de Sprijin, membrii acestora vor fi în acelaşi oraş partener, dar cu toate acestea, instrumentele se vor Informaţii suplimentare – în josul paginii dovedi folositoare. Profitaţi de avantajele numeroaselor posibilităţi oferite de inovaţiile în colaborarea prin internet şi la distanţă.Va fi de asemenea folositor tuturor celor care vor să elaboreze un plan de acţiune. grupurile ar trebui să stabilească de comun acord chiar de la început metodele de comunicare, frecvenţa şi aspectele legate de confidenţialitate. de exemplu: Telefon: Când se acceptă utilizarea numerelor de telefon mobil? oamenii sunt dispuşiCuprinde trei secţiuni principale: să îşi dea numerele de telefon? Se pot utiliza teleconferinţele în loc de unele întruniri? (a se vedea “Sfaturi pentru Teleconferinţe”) E-mail: Cât de des se poate presupune că oamenii îşi verifică mailul? Cui mai trebuie1. Informaţii cu privire la Programul URBACT, inclusiv rolul Grupurilor Locale de trimise mail-urile? Cât de mari pot fi ataşamentele? Internet: Se poate presupune că toate părţile implicate vor avea acces la internet, Sprijin şi al Planurilor Locale de Acţiune; disponibilitate să folosească motoarele de căutare şi capacitatea de a citi şi crea documente în programul microsoft office? este posibil să fie adeseori nevoie de cursuri de instruire şi iniţiere pentru noile instrumente şi modalităţi de lucru pe internet.2. Ghiduri şi instrumente pentru asistenţă în elaborarea unui Plan Local de Acţiune; Colaborare pe internet: noi facilităţi online pentru stabilirea de relaţii de colaborare (a se vedea căsuţa de pa pagina următoare „metode”) sunt într-o continuă dezvoltare. Partenerii nu trebuie să se teamă să experimenteze, ci ar trebui să se bazeze pe abordări verificate şi testate atunci când termenele limită sunt aproape.3. O secţiune cu resurse ce oferă referinţe către surse suplimentare de informaţii, Stabiliţi protocoale şi niveluri de confidenţialitate corespunzătoare – de exemplu cerând permisiunea înainte de a publica fotografii ce pot fi considerate jenante pe internet, sau precum şi un glosar cu explicaţii ale termenilor utilizaţi în acest document. înainte de a oferi alte detalii cum ar fi numerele de telefon mobil şi adresele de mail! A5 A4 A3 A2 Informaţii suplimentare: a se consulta http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/ local-support-groups.html pentru informaţii detaliate cu privire la metode creative de optimizare a Format modularEste recomandat ca acest set de instrumente să fie utilizat cu scop informativ, şi nu se lucrului individual. Secretariatul urBaCT este interesat să creeze şi să împărtăşească cunoştinţele cu privire la crearea de relaţii de colaborare pentru partenerii urBaCT, aşa că sunteţi bineveniţi să ne împărtăşiţi experienţa. Pagini sub formă de afişe sau broşuri (nu implicădoreşte a avea caracter obligatoriu sau restrictiv. Recunoaştem o varietate de abordări probleme legate de dreptul de autor dacă se citează 14 Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 sursa).de lucru şi practici de participare publică în Europa, şi deci în diferitele Grupuri Localede Sprijin din cadrul URBACT II. Sperăm ca acest set de instrumente să fie folositor învreun fel tuturor membrilor GLS, dar gradele de familiaritate sau interes pentru aceste Tabel cu probleme şi soluţii Pentru analizarea problemelor şi găsirea soluţiilor posibilemetode, instrumente şi aspecte pot varia într-o mare măsura. Fiecare grup local se Exemplu utilizat: Abandonarea liceuluiconfruntă cu diferite provocări şi contexte culturale diferite şi va dori să adapteze acest Probleme Prea mulţi tineri abandonează şcoala Soluţii Crearea unei programe şcolare mai Resurse Finlanda – cel mai reuşit sistemghid pentru a se potrivi circumstanţelor sale specifice. la 16 ani datorită programei şcolare inflexibile interesante de educaţie, cu o rată scăzută a abandonului şi rezultate excepţionale Lipsa profesorilor capabili să predea Instruirea profesorilor actuali şi Nu se cunoscOrice comentarii şi sugestii pentru îmbunătăţirea ediţiilor viitoare ale acestui set de conform noii programe şcolare recrutarea de noi profesori Absenţa elevilor la ore în anii Dezvoltarea unor programe de Nu se cunoscinstrumente vor fi apreciate şi pot fi trimise la: terminali şi imposibilitatea de a fi găsiţi de şcoală promovare a interacţiunii cu comunitatea şi instruiri externeShandi Miller s.miller@urbact.eu sau Melody Houk m.houk@urbact.eu Abuzul de droguri şi alcool în rândul elevilor Elaborarea de programe anti-drog Olanda Sarcinile în rândul adolescentelor Îmbunătăţirea educaţiei sexuale, Olanda determină fetele să abandoneze oferirea de programe de exteriorizare şcoala a nevoilor socioeducative pentru ca fetele să beneficieze de educaţie în timpul sarcinii şi după naştere Contra-cultura în rândul studenţilor Implicarea unor modele de rol pentru Nicăieri încă şi cultura străzii „la modă” distrag a învinge sub-cultura elevii de la învăţat Tabele şi şabloane Tabele utilizate la planificarea acţiunilor completate Site de referinţă (cu scris albastru) cu exemple ipotetice. Şabloane Informaţii suplimentare şi actualizări sunt disponibile la goale în Word pot fi descărcate de pe site-ul URBACT. http://urbact.eu/footer/documentation/ projects-documents/local-support-groups.html4 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 5
 6. 6. Programul URBACT Programul URBACT Programul URBACT URBACT II este un Program finanţat de Uniunea Europeană (Fondul European de Dezvoltare Regională) şi prin contribuţii naţionale, ce se desfăşoară în perioada 2007 – 2013. Reprezintă o continuare a programului URBACT I desfăşurat între 2002 şi 2006. Obiectivul general este promovarea unor politici de dezvoltare urbană integrată şi durabilă pe teritoriul Europei. Zonele urbane se confruntă cu provocări majore de gestionare a sărăciei şi a integrării, dar în acelaşi timp reprezintă forţele de antrenare a economiei europene, mai precis a noilor industrii bazate pe informaţii şi cunoştinţe. Schimbul de experienţă între oraşele care participă la Programul URBACT ajută la accelerarea procesului de inovare a politicilor din fiecare oraş. Implicarea diferitelor părţi interesate – inclusiv actorii economici şi politici şi publicul general – este un aspect esenţial. Cu alte cuvinte, obiectivele URBACT II sunt: •• Facilitarea schimbului de experienţă şi de învăţare în rândul responsabililor politici, al factorilor de decizie şi al profesioniştilor din orase; •• Diseminarea bunelor practici şi a lecţiilor însuşite din aceste schimburi, precum şi asigurarea transferului de cunoştinţe; •• Sprijinirea factorilor de decizie şi profesioniştilor din oraşe (inclusiv coordonatorii programelor operaţionale) pentru a defini şi implementa Planuri de Acţiune pentru o dezvoltare urbană durabilă. Programul va atinge aceste obiective sprijinind elaborarea de „proiecte” – Grupuri de Lucru sau Reţele Tematice – pe diferite teme urbanistice. Fiecare proiect are mai mulţi parteneri (8-12 pentru Reţelele tematice, 6-8 pentru Grupurile de Lucru), din cel puţin 3 State Membre sau Partenere diferite. Partenerii pot fi oraşe, autorităţi de la nivel regional şi naţional, precum şi universităţi şi centre de cercetare. Câteva proiecte sunt de tip „Fast Track”. Una dintre inovaţiile principale ale proiectului URBACT II este cerinţa ca fiecare partener de proiect (atât partenerii de oraş cât şi alţii) să înfiinţeze un Grup Local de Schimb de experienţă pe tema urbanismului Sprijin (GLS) şi să elaboreze un Plan Local de Acţiune (PLA). Această secţiune a setului Conferinţe, vizite, cooperări şi proiecte locale în oraşe din Europa. de instrumente oferă informaţii cu privire la ce înseamnă acest lucru în practică.6 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 7
 7. 7. Colaborarea în învăţare în cadrul URBACT Programul URBACT Programul URBACT Planificarea Programului URBACT II Informaţii cheie despre URBACT II Primul apel de proiecte pentru (Actualizate la 20 ianuarie 2009) Programul URBACT II (înainte de aprobarea Reţelelor Tematice) •• Lansarea (în decembrie 2007) 21 Reţele Tematice •• Depunerea declaraţiilor de interes (până (din care 2 sunt Fast track) în februarie 2008) 6 Grupuri de lucru •• Aprobarea de către Comitetul de Monitorizare (în aprilie 2008) Parteneri de proiect: 181 Oraşe partenere 18 Organisme de drept public 7 Autorităţi de la nivel regional Etapa de dezvoltare 1 Autoritate de la nivel naţional (6 luni pentru Reţelele Tematice, 4 luni pentru 11 Universităţi Grupuri de Lucru) 1 ONG •• Elaborarea proiectului Proiectele de tip Reţea Tematică au un buget •• Finalizarea parteneriatelor de 710.000 € pentru 36 luni; proiectele de •• Realizarea studiilor de bază tip Grup de Lucru au un buget de 300.000 € •• Componenţa iniţială a Grupurilor Locale pentru 24 luni. de Sprijin (GLS) •• Elaborarea Aplicaţiilor finale şi documentelor contractuale (August – Octombrie 2008) Temele URBACT II •• Toate proiectele aprobate trebuie încadrate într-unul din cei trei Poli Tematici •• Promovarea antreprenoriatului •• Polii tematici şi sprijinul Secretariatului •• Îmbunătăţirea inovării şi economiei URBACT acordat proiectelor cunoaşterii •• Ocuparea forţei de muncă şi capitalul uman •• Dezvoltarea integrată a zonelor Etapa de Implementare degradate sau în curs de degradare •• Incluziune •• Aprobarea finală pentru intrarea proiectelor •• Aspecte de mediu în etapa de implementare (septembrie •• Guvernanţă şi planificare urbană 2008 pentru Grupurile de Lucru; Parteneri URBACT II – din ianuarie 2009 noiembrie 2008 şi ianuarie 2009 pentru Reţele tematice: Grupuri de lucru: •• •• Reţelele Tematice) •• Schimburi de experienţă şi activităţi de învăţare Parteneri lideri de proiecte Parteneri lideri de proiecte Poli tematici URBACT II •• Întruniri regulate ale GLS Parteneri Parteneri 1. Oraşele, motoare de dezvoltare şi creare a •• Crearea şi elaborarea Planurilor Locale de locurilor de muncă Acţiune 2. Oraşele, incluziunea socială şi guvernarea •• Polii Tematici asigură coordonarea Informaţii suplimentare: 3. Oraşele şi dezvoltarea integrată, durabilă capitalizării rezultatelor proiectelor www.urbact.eu conţine lista completă a tuturor Reţelelor Tematice şi Grupurilor de Lucru, precum şi detalii cu privire la partenerii acestora şi activităţile desfăşurate până în prezent.8 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 9
 8. 8. Grupuri Locale de Sprijin Programul URBACT Programul URBACTProgramul URBACT impune fiecărui partener înfiinţarea unui grup local desprijin (GLS). Activitatea acestui grup vizează crearea unui impact major Obiective Sarcini pentru Grupurile Locale de Sprijin pentru Grupurile Locale de Sprijinasupra schimbului transnaţional de practici între oraşe. GLS pot asigurafaptul că ideile rezultate din proiect sunt realiste şi pot testa viabilitatea •• Asistenţă în clarificarea nevoilor specifice •• Contribuţie la şi / sau validarea studiului sau a intereselor partenerului / „oraşului” de bază.acestora la nivel local. În calitate de membri ai „comunităţii” URBACT din cu privire la subiectele Reţelei Tematice •• Elaborarea Planului Local de AcţiuneEuropa, aceste grupuri au capacitatea de a transmite mesaje cheie cu sau ale Grupurilor de Lucru. •• Identificarea şi / sau validareaprivire la gestionarea durabilă a oraşelor unui public mai larg. Acestea pot •• Asistenţă în identificarea (mobilizarea şi informaţiilor sau rezultatelor proiectului,mobiliza părţi interesate, defini nevoi şi sprijini elaborarea Planurilor Locale diseminarea către părţile interesate) a ceea cum ar fi studiile de cazde Acţiune (PLA). Acestea au capacitatea de a deveni o moştenire de lungă ce oraşul poate oferi proiectului sub formă •• Participarea la activităţile de schimb dedurată după finalizarea proiectului URBACT. de bune practici, instrumente existente, experienţă prin întruniri şi contactări online. vizite la locul de activitate, politici şi alte •• Întruniri periodice, mai precis contribuţia experienţe. Asistenţă în asigurarea faptului la informaţiile introduse de parteneri înResponsabilitatea de a înfiinţa GLS reale, prin asocierea unor părţi interesate adecvate că aceste cunoştinţe sunt reflectate în cadrul seminariilor proiectelor, obţinereaaparţine în totalitate fiecărui partener URBACT II. studiul de bază şi Planul Local de Acţiune. feedback-ului în urma acestor seminarii •• Asistenţă în diseminarea constatărilor şi asigurarea diseminării rezultatelor şiComponenţa fiecărui GLS va fi adaptată circumstanţelor specifice ale fiecărui partener. efectuate de proiect către un public mai productivităţii. larg şi asigurarea faptului că utilizatorii •• Comentarii pe baza rezultatelor finaleNu există o formulă magică – obiectivele, activităţile şi componenţa unui GLS depind de finali vor avea o contribuţie clară la •• Testarea sau propunerea de recomandărisubiectul proiectului, natura activităţilor schimbate şi a nevoilor şi experienţelor locale. procesul de luare a deciziilor. în Planul Local de Acţiune •• Acţionarea în calitate de susţinători •• Acţionarea ca susţinători locali de proiectPentru a oferi asistenţă la realizarea unui PLA, Grupul trebuie să implice actori care sunt de proiect şi oferirea de asistenţă şi realizarea activităţilor de lobby pentrucapabili să contribuie la elaborarea şi implementarea acestuia. pentru mobilizarea sprijinului politic şi schimbări instituţional necesar pentru a asigura •• Organizarea evenimentelor locale de faptul că Planul Local de Acţiune va avea diseminare a informaţiilorCâteodată se poate dovedi eficientă implicarea Autorităţilor de Management în GLS. ca rezultat o schimbare reală. •• Asigurarea mijloacelor mass-mediaSe poate ca acestea să nu participe la toate activităţile, dar este bine să fie întotdeaunainformate. Informaţii suplimentare:GLS trebuie mobilizate şi întărite pe parcursul proiectului, pentru ca la sfârşit să poată A se consulta http://urbact.eu/footer/de asemenea deveni răspunzătoare pentru rezultate. documentation/projects-documents/ local-support-groups.html pentru Note Explicative suplimentare, instrumente Axaţi-vă mai mult pe calitate decât pe cantitate. Selectaţi un grup de bază de oameni şi Planuri de Acţiune elaborate de Grupurile Locale motivaţi, nu un număr mare de ascultători pasivi. de Sprijin Clădiţi pe baza a ceva ce există deja. Evitaţi dublarea sau dezorganizarea structurilor eficiente existente. În multe cazuri un grup complet nou este de preferat, în alte cazuri am putea prefera să „pornim la drum” cu structurile existente. Este recomandat un grup de bază de maxim 10 persoane. În cazurile în care mai multe persoane se arată interesate, se poate organiza şi un forum de discuţie mai mare. Întrunire de cartier Utilizaţi analiza părţilor interesate (pagina 22) pentru a asigura includerea actorilor locali cheie.10 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 11
 9. 9. Optimizarea lucrului în echipă Programul URBACT Programul URBACTBeneficiile Programului URBACT şi chiar ale Grupurilor Locale de Sprijin(GLS) vor fi exploatate la maxim dacă părţile implicate colaborează într-un Metode de lucru în echipă Câteva exemplemod cât mai creativ posibil. Unele proceduri birocratice sunt necesare,dar ar trebui reduse la minim. GLS sunt încurajate să utilizeze cât mai Evenimente de planificare în cadrul comunităţiieficient gama largă de metode noi pentru munca în echipă disponibile în Evenimente foarte atent structurate înacest moment. cadrul cărora toate părţile interesate, inclusiv comunitatea locală, sunt în strânsă colaborareFormatul şi stilul întrunirilor şi evenimentelor ar trebui planificate cu grijă pentru a oferi cu specialişti din domenii relevante pentruo atmosferă primitoare şi încurajatoare participanţilor, dar şi pentru a asigura atingerea a elabora planuri pentru viitorul respectiveiobiectivelor stabilite. comunităţi, sau doar câteva aspecte ale acestora. Acestea pot varia în ceea ce priveşte lungimea şi formatul.Pentru a organiza „întruniri” eficiente (care pot consta în teleconferinţe, sau colaborăriprogramate pe Internet, menţionate în secţiunea următoare), trebuie transmisă o Planificare bazată pe activităţi practice O metodă de implicare a comunităţii în careagendă în prealabil, care să specifice dacă există vreun document adiţional care trebuie grupuri mici elaborează planuri pentru viitorlistat sau citit înainte. După fiecare întrunire, un raport de sinteză trebuie transmis utilizând grafice întinse pe masă sau machetetuturor participanţilor, precum şi membrilor care nu au putut fi prezenţi şi care astfel flexibile din carton.pot să afle subiectele discutate. Afişaje interactive Afişaje vizuale care permit oamenilor săEste foarte important să se asigure o organizare de calitate a întrunirilor şi participe făcând adăugiri sau modificări laevenimentelor, pentru a crea condiţiile necesare unei participări şi colaborări eficiente. acestea.Trebuie asigurată experienţa în facilitarea acestor evenimente, apelând chiar la experţi Evenimente „Porţile deschise”externi în acest domeniu. Evenimente ce au scopul de a permite celor care promovează iniţiative să le prezinte unuiÎn cazul Reţelelor Tematice, fiecare GLS are un buget minim de aproximativ 7.000 € public mai larg şi să obţină reacţii într-un mod informal. Aceste evenimente sunt ope durata proiectului de 36 de luni.* Acesta poate fi utilizat în scopul de a dezvolta combinaţie între o expoziţie şi un atelier decompetenţele prin instruirea membrilor, angajarea mediatorilor, protocoale în cadrul lucru.întrunirilor, traducerea materialelor şi călătorii. Călătorii de recunoaştere Atelierele de lucru în care participanţii sunt trataţi în mod egal sunt de obicei mai Examinare directă a zonei vizate de către folositoare decât întrunirile formale dominate de prezentările experţilor. echipe de localnici şi experţi tehnici. Pe jos sau cu autobuzul. Se mai numesc şi vizite de Succesul GLS va depinde de mulţi factori, dar un aspect critic constă în cât de bine sunt teren sau excursii. organizate întrunirile. Asiguraţi-vă că toţi membrii analizează şi discută despre felul în Târg de viziuni care vor fi organizate întrunirile. Oamenii votează viziunile lor favorite. Aceste viziuni sunt transpuse prin idei sau chiar* Programul impune Reţelelor Tematice să aloce un buget minim de 70.000 € pentru GLS împărţit între o medie de prin imagini. Persoanele prezente folosesc10 parteneri GLS. puncte adezive pentru a indica ce viziuni ar Modalităţi mai eficiente de a lucra în echipă dori să urmeze. Pot de asemenea să îşi ia Călătorii de recunoaştere; Planificări cu activităţiInformaţii suplimentare: A se consulta http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/ angajamente de a întreprinde acţiuni. practice; Panou cu etichete adezive cu afişajlocal-support-groups.html pentru informaţii cu privire la metode creative de lucru. interactiv.12 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 13
 10. 10. Optimizarea lucrului individual Programul URBACT Programul URBACTAsigurarea unei desfăşurări eficiente a proiectului implică o bunăcomunicare, atât în momentele în care grupul se întruneşte faţă în faţă, Metode de lucru individual solicitat accesul administratorului) şi poate Câteva exemple necesita o oarecare familiarizare cu utilizarea lui.cât şi între aceste întruniri, astfel că se recomandă o planificare riguroasă aunor activităţi complementare. Proiectele URBACT implică prin natura lor E-mail Teleconferinţa Cea mai directă metodă de a comunica, dar Uşor de utilizat, poate fi folositoare în toatemodalităţi de a face ca oameni din diferite ţări, cu diferite limbi, să colaboreze etapele. (a se vedea căsuţa de mai jos) implică riscul de supraîncărcare. Un programeficient. Pentru majoritatea Grupurilor Locale de Sprijin, membrii acestora creat pentru grup (crearea de reţele sociale sauvor fi în acelaşi oraş partener, dar cu toate acestea, instrumentele se vor Platforme de instruire prin internet managementul proiectului) poate fi o variantă Pentru crearea / accesarea modulelor dedovedi folositoare. Profitaţi de avantajele numeroaselor posibilităţi oferite mai bună. instruire prin internet.de inovaţiile în colaborarea prin internet şi la distanţă. Stocarea fişierelor pe internet Instrumente Web 2.0 Crearea unei biblioteci online cu documente Includ o gamă largă de instrumente noi pentruGrupurile ar trebui să stabilească de comun acord chiar de la început metodele de partajate pe care toată lumea le poate accesa partajarea materialelor şi lucrul pe internet:comunicare, frecvenţa şi aspectele legate de confidenţialitate. De exemplu: (de exemplu Google Groups sau Yahoo Groups •• Forumuri online şi site-uri de creare a reţelelor sunt două posibilităţi gratis şi uşor de utilizat.) •• Crowdvine (pentru rezervări şi programareaTelefon: Când se acceptă utilizarea numerelor de telefon mobil? Oamenii sunt Program de management al proiectului întrunirilor)dispuşi să îşi dea numerele de telefon? Se pot utiliza teleconferinţele în loc de unele Poate reduce traficul pe e-mail, poate oferi •• Delicious (pentru însemnări)întruniri? (a se vedea „Sfaturi pentru Teleconferinţe”) spaţiu pe forum, găzdui documente într-o •• Flickr (pentru fotografii) locaţie centrală şi gestiona sarcinile (de exemplu •• Slideshare (pentru fişiere în powerpoint) •• Surveymonkey (pentru sondaje online)E-mail: Cât de des se poate presupune că oamenii îşi verifică mailul? Cui mai trebuie Zoho projects, Basecamp, Project Pier) •• Weblog-uri şi blog-uri (pentru împărtăşireatrimise mail-urile? Cât de mari pot fi ataşamentele? Skype părerilor şi ştiri) Apeluri gratuite sau ieftine pentru organizarea •• Wikis (pentru editare şi biblioteci)Internet: Se poate presupune că toate părţile implicate vor avea acces la internet, de teleconferinţe pe internet. Programul trebuie •• Youtube (pentru videoclipuri)disponibilitate să folosească motoarele de căutare şi capacitatea de a citi şi crea instalat pe toate calculatoarele (deseori estedocumente în programul Microsoft Office? Este posibil să fie adeseori nevoie de cursuride instruire şi iniţiere pentru noile instrumente şi modalităţi de lucru pe internet. Sfaturi pentru teleconferinţăColaborare pe internet: Noi facilităţi online pentru stabilirea de relaţii de colaborare †† Desemnaţi un moderator / mediator. orice site-uri şi documente care trebuie(a se vedea căsuţa de pa pagina următoare „Metode”) sunt într-o continuă dezvoltare. †† Efectuaţi căutări suficiente pentru a găsi consultate înainte.Partenerii nu trebuie să se teamă să experimenteze, ci ar trebui să se bazeze pe cele mai bune servicii. †† Trimiteţi un mesaj text şi un e-mail deabordări verificate şi testate atunci când termenele limită sunt aproape. †† Asiguraţi-vă că participanţii dispun de atenţionare cu 30 de minute înainte de capacităţi tehnice. eveniment. Stabiliţi protocoale şi niveluri de confidenţialitate corespunzătoare – de exemplu cerând †† Fiţi atenţi la efectuarea programărilor pentru †† Asiguraţi 5 minute la început pentru ca permisiunea înainte de a publica fotografii ce pot fi considerate jenante pe internet, sau a vă asigura că toată lumea este disponibilă toate persoanele să efectueze apelul şi să se înainte de a oferi alte detalii cum ar fi numerele de telefon mobil şi adresele de mail! la momentul ales. Asiguraţi 5-10 minute conecteze. pentru ca toată lumea să se conecteze. †† Evitaţi sesiunile prea lungi (maxim 1 oră) †† Asiguraţi participare egală (video pentru †† Înregistraţi sesiunea pentru referinţeInformaţii suplimentare: A se consulta http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/ toată lumea sau pentru nimeni) ulterioare (de cele mai multe ori acestlocal-support-groups.html pentru informaţii detaliate cu privire la metode creative de optimizare serviciu este asigurat).a lucrului individual. Secretariatul URBACT este interesat să creeze şi să împărtăşească cunoştinţele †† Pregătiţi şi faceţi să circule în prealabilcu privire la crearea de relaţii de colaborare pentru partenerii URBACT, aşa că sunteţi bineveniţi să ne agenda teleconferinţei prin e-mail, inclusivîmpărtăşiţi experienţa.14 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 15
 11. 11. Planul Local de Acţiune Programul URBACT Programul URBACTPlanurile Locale de Acţiune (PLA) ar trebui să ofere fiecărui partener o schiţă Un PLA poate fi implementat mai devreme, astfel încât implementarea să poată fide parcurs concretă şi o gamă de soluţii cu care să abordeze chestiunile monitorizată în timpul desfăşurării proiectului, sau poate fi implementat după aceea.principale identificate la începutul proiectului URBACT. Dacă se încearcă Indiferent de momentul implementării, GLS şi partenerul de proiect sunt încurajaţi săobţinerea finanţării din Fonduri Structurale, este recomandată implicarea decidă când şi de ce va fi implementat, precum şi să prevadă un fel de evaluare reciprocăAutorităţilor de Management. Cu toate acestea, nu există o definiţie strictă a fiecărui PLA de către toţi membrii reţelei proiectului în timpul desfăşurării proiectului.a ceea ce ar trebuie să reprezinte un PLA, iar partenerii de proiect şi membriiGLS sunt încurajaţi să fie creativi în stabilirea celui mai bun format pentru Următoarea secţiune oferă un ghid de întocmire a unui Plan Local de Acţiune.propriul lor plan local de acţiune.Planurile Locale de Acţiune reprezintă o nouă dimensiune a Programului URBACT. Pe Câteva exemple de Planuri Ce este un plan de acţiune?baza experienţei acumulate în timpul desfăşurării programului URBACT I, obiectivele Locale de Acţiune URBACT Pentru programul URBACT, un plan de acţiuneacestor planuri sunt: constă în acţiunile necesare pentru realizarea posibile unei strategii’. Acestea pot să includă:•• Să îmbunătăţească impactul schimburilor de experienţă şi proceselor de învăţare Plan de acţiune la nivel de vecinătate •• acţiuni cu privire la un plan local existent; O schiţă de parcurs cuprinzătoare care transnaţionale asupra politicilor locale; •• acţiuni care vizează stabilirea unei să combată problema identificată într-o colaborări între diferite niveluri de•• Să dea o formă concretă rezultatelor din activităţile de stabilire a reţelelor anumită regiune geografică. guvernare; desfăşurate de parteneri: Plan de acţiune tematic la nivel regional •• un set de proiecte finanţate cu un O componentă de cercetare a unui proiect obiectiv specific.•• Să constituie un instrument pentru schimburi ulterioare. de cercetare; Oferă expertiză metodologică; Dezvoltă un program de cercetare; OferăFiecare partener URBACT II se angajează să dezvolte propriul PLA, ca un rezultat îmbunătăţiri sau recomandări planuluiconcret al participării sale la Program. PLA vor fi elaborate prin colaborarea partenerului existent.URBACT II şi GLS alcătuit din părţile interesate locale relevante. Plan Naţional de Acţiune Un cadru pentru politica naţională sau unComponenţa, nivelul teritorial vizat şi formatul vor diferi în funcţie de tipul de partener. plan strategic pentru dezvoltarea integratăPoate să fie un simplu „Plan de Acţiune” sau un „Plan Regional de Acţiune”, în loc în oraşe.de un „Plan Local de Acţiune”. Poate de asemenea lua forma unui cadru pentrupolitica naţională sau un plan strategic cu privire la o anumită agenţie responsabilăpentru chestiunea respectivă. În cazul partenerilor care nu reprezintă oraşe (precumuniversităţi sau grupuri de cercetători), Planul de Acţiune poate fi alcătuit dincomponentele de cercetare ale unui proiect de cercetare, din sprijinul metodologic Informaţii suplimentare:oferit partenerilor pentru crearea propriului lor PLA, sau dintr-un program de cercetare A se consulta http://urbact.eu/footer/recent demarat cu privire la politicile relevante pentru subiectul proiectului. În mod documentation/projects-documents/local- support-groups.html Îmbunătăţirea impactuluinormal, PLA trebuie să fie un document scris, dar poate fi completat şi de alte mijloace. pentru exemple de Planuri de Acţiune întocmite Schimburile de informaţii transnaţionale aduc până în prezent de Reţelele Accelerate URBACT, beneficii politicilor locale prin intermediul Planurilor Este cel mai probabil ca PLA să fie implementate atunci când au fost elaborate şi MILE şi URBAMECO. Locale de Acţiune. validate prin colaborarea celor mai importante părţi interesate locale cheie şi când au beneficiat şi de implicarea Autorităţii de Management.16 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 17
 12. 12. Elaborarea unui plan de acţiune Elaborarea unui plan de acţiune Elaborarea unui plan de acţiune Revizuirea bazei Lansarea de informaţii planului de probatorii Analiza părţilor acţiune interesate Această secţiune oferă anumite instrumente pe care se poate să doriţi să le utilizaţi la întocmirea Planului dumneavoastră Local de Acţiune, mai ales dacă începeţi de la Consultarea zero şi doriţi crearea unui plan complet. În alte cazuri, partenerii şi GLS vor lucra într-un Analiza oraş sau asupra unei chestiuni pentru care există deja un plan, astfel că un plan paralel cu privire la problemelor proiectul de poate fi contra-productiv şi ar putea fi mai degrabă mai folositor pentru a evalua şi plan propune modificări la planul existent. Poate fi folositoare abordarea procesului ca unul ciclic sau circular (ca cel din modelul alăturat), astfel încât se poate integra întotdeauna învăţarea continuă sau din alte planuri. Analiza Scopuri şi Matricei cadru Câteva din următoarele instrumente au fost adaptate dintr-o perspectivă a obiective logic Managementului Ciclului de Proiect. Cu toate acestea, indiferent de metodele exacte alese de partener şi de GLS pentru întocmirea în colaborare a PLA, este extrem de important ca elementele cheie să fie explorate şi clarificate în detaliu – obiective, responsabilităţi, termene, finanţare şi altele. Pentru organizarea acestui proces, se Riscuri şi Rezultate şi poate utiliza un Tabel cu Activităţi (pagina 27). Supoziţii activităţi Indicatori şi De asemenea, ar fi foarte recomandată testarea logicii interne a planului în sine, de obiective exemplu verificarea că activităţile propuse pot duce la atingerea obiectivelor stabilite. Aceasta va evita întocmirea unui plan care reprezintă doar o „listă de dorinţe”, şi se va asigura faptul că soluţiile propuse vizează rezolvarea problemei şi că există modalităţiUn Model Ciclic de Planificare de măsurare a progresului. În acest caz poate fi folositoare „analiza Matricei cadru logic”Reprezentare a planificării ca un proces ciclic, fără început sau sfârşit. Un astfel de ciclu însumează toate (pag. 28).aspectele planificării într-un proces coerent şi unitar, ceea ce asigură faptul că planul dumneavoastră esteanalizat în întregime, bine structurat, flexibil, practic şi rentabil. Poate de asemenea ajuta la învăţarea dinpropriile greşeli, şi astfel oferi răspunsuri şi soluţii pentru planificări şi procese de luare a deciziilor ulterioare. Această secţiune cuprinde: •• Revizuirea bazei de informaţii probatorii •• Analiza părţilor interesate •• Analiza problemelor •• De la scop la activităţiInformaţii suplimentare: Pentru mai multe informaţii cu privire la Managementul Ciclului de Proiect •• Matricea cadru logicsau abordările Cadrului Logic în vederea elaborării unui Plan de Acţiune, vă rugăm să consultaţi •• Consultarea cu privire la proiectul de plansecţiunea Resurse de la pagina 35 şi Anexa 3 la „Ghidul pentru Planurile Locale de Acţiune” întocmit •• Lansareade Secretariatul URBACT.http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html18 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 19
 13. 13. Revizuirea bazei de Elaborarea unui plan de acţiune Elaborarea unui plan de acţiuneinformaţii probatorii E.  Schimb de experienţă şi transfer de cunoştinţe transnaţionaleGăsirea şi consultarea unor documente existente care să explicemecanismele problemelor cu care se confruntă proiectul dumneavoastră Analizaţi studiile de caz şi activităţile practice care au fost derulate în timpulva asigura faptul că Planul dumneavoastră Local de Acţiune se bazează pe programelor de schimb de cunoştinţe din cadrul proiectului URBACT, pentru a vedeafapte reale. care practici locale ar putea fi îmbunătăţite prin transferul de cunoştinţe din alte zone. Principalul aspect este axarea pe lucrurile care au fost întotdeauna făcute.A.  Revizuirea studiului de bază Documentele probatorii generate extern (de exemplu evaluări sau examinări) pot fi folositoare pentru documentarea acestui tip de abordare, pentru promovareaÎncă de la început, Planul Local de Acţiune (PLA) are trebui să se fundamenteze dialogului şi oferirea unei baze de informaţii probatorii.pe studiul de bază al proiectului, deoarece ambele sunt documentate direct princercetări locale şi cunoştinţe relevante. Revizuiţi studiul de bază care a fost efectuat lademararea proiectului. Dacă este nevoie, traduceţi acest studiu în limba locală. Dacăeste cazul, colectaţi date suplimentare.B.  Comentarii asupra proiectuluiPentru toate proiectele URBACT II a fost efectuată o evaluare de către o ComisieExternă de Evaluare, aceasta fiind transmisă partenerilor principali la începutul Etapeide Implementare. Aceasta face parte din baza de informaţii probatorii, şi ar trebuiadusă în discuţie între partenerii proiectului şi Grupurile Locale de Sprijin (GLS), maiales în situaţiile în care se referă la componenţa GLS sau se fac propuneri pentru PLA.C.  Stabilirea politiciiIdentificaţi ce agenţii se ocupă deja de tema proiectului. Prezentaţi schematic într-unformat adecvat (foaie de calcul, tabel, hartă geografică). Stabilirea politicii trebuie să identifice toate acţiunile relevante care trebuie luate de potenţialele părţi interesate. De asemenea, este foarte folositoare schematizarea nivelului de acoperire oferit de acţiunile prezente.D.  Identificarea aspectelor care funcţionează şi a celor care nu funcţioneazăÎnregistraţi sistematic împreună cu partenerii ce acţiuni curente aduc rezultate pozitiveşi care nu. Dacă se poate, identificaţi costurile şi beneficiile implicate de diferiteleabordări. Sesiuni de lucru Întruniri ale partenerilor URBACT într-un format de masă rotundă formală20 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 21
 14. 14. Analiza părţilor interesate Elaborarea unui plan de acţiune Elaborarea unui plan de acţiuneAnaliza părţilor interesate este o tehnică simplă care poate fi utilizată pentru Analiza interesului părţilor interesatea stabili dacă Grupul Local de Sprijin are în componenţă persoane potrivite Pentru o mai bună înţelegere a diferitelor părţi interesatecare sunt implicate în elaborarea Planului Local de Acţiune (PLA). Este posibilca o astfel de analiză să fi făcut parte din studiul de bază al proiectului. Tema: proiect de creare a locurilor de muncă pe plan local Părţi interesate Interese şi felul în Capacitatea şi motivarea Acţiuni posibile care să care sunt afectate de de a aduce schimbări vizeze interesele părţilorLa întocmirea şi dezvoltarea PLA va fi foarte importantă identificarea naturii şi problemă interesateintereselor părţilor interesate. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unei versiuni Părţi interesate principalenecompletate a tabelului de pe pagina următoare, de preferat în cadrul unui atelier de 1. Trebuie să creadă că se pot Este important să se Întruniri cu angajaţii pentrulucru. Potenţiali angajatori accesa finanţări înţeleagă barierele şi a discuta mecanismele soluţiile stimulatoarePărţile interesate sunt acelea care au un interes (sau „miză”) în Planul Local de Acţiune.Printre acestea se numără beneficiarii, intermediarii, câştigătorii şi învinşii care au fostimplicaţi sau excluşi din procesul de luare a deciziilor. 2. Beneficiari direcţi care ar Este foarte important Atenţia trebuie îndreptată Persoane locale şomere, trebui să primească de să se verifice dacă noile spre grupuri şi cercetări care nu desfăşoară nici o lucru abordări dau rezultatele pentru a înţelege mai bineDeoarece părţile interesate au interese diferite, este bine să se stabilească implicarea activitate aşteptate şi să se asigure barierelelor în proiect şi felul în care interesele lor diferă. Mai precis, poate fi foarte important să „sprijinul” utilizatorilorse identifice (şi să se maximizeze sprijinul primit de la) aceia care plănuiesc să acorde 3. Membri direct afectaţi Consultanţi importanţi Întruniri de strategie Reprezentanţi ai şomerilorsprijin planului, şi de asemenea să se identifice (şi să se încerce minimizarea rezistenţeiprodusă de, de ex. prin a-i convinge să adere la proiect) aceia de la care se aşteaptă Părţi interesate secundaremai mult să creeze dificultăţi în dezvoltarea acestuia. 4. Ameninţate de critici, Rezistente la schimbare Implementarea noilor Agenţii de ocupare a caută finanţări, potenţiali politici de promovarePărţile interesate sunt de obicei împărţite în două grupuri: forţelor de muncă agenţi de blocare a planului a interacţiunii cu comunitatea1. Părţile interesate principale – afectate direct de politică, fie în mod pozitiv, fie 5. Posibile organisme de Important pentru Proiecte pilot ale comisiei negativ, şi Rolul organizaţiilor Non implementare care caută dezvoltarea ulterioară a Guvernamentale (ONG-uri) finanţări planului şi inovaţiilor aduse în crearea locurilor de politicii2. Părţi interesate secundare – cu un rol secundar, printre acestea numărându-se muncă agenţiile, factorii de elaborare a politicilor, şi operatorii de teren. 6. Posibil organism de Responsabilitate Implicare ca şi organism de Guvernarea locală implementare statutară pentru beneficii implementareCâteodată, numărul de părţi interesate este limitat, identificându-se câţiva membri economice şi sociale.ai fiecărui grup ca şi părţi interesate cheie; în alte condiţii numărul posibil poate fi Cunoştinţe locale, dar implicare limitată înnelimitat. asigurarea locurilor de muncă Printr-o analiză sistematică a părţilor interesate, se poate observa dacă există elemente care lipsesc. Omiterea grupului client este punctul slab cel mai des întâlnit. 7. Finanţator şi factor de Interesate în „aspectele Crearea unor mecanisme de Ministerele guvernului elaborare a politicilor care merg”, dar cunoştinţe finanţare pe termen lung Este importantă evaluarea, şi, dacă este nevoie, dezvoltarea sau adaptarea capacităţii locale puţine diferitelor părţi interesate de a se implica în totalitate în proces. Notă: Exemplul de mai sus este doar cu titlu informativ, scopul acestuia fiind de a ajuta oamenii să înţeleagă cum trebuie utilizat modelul. Descărcaţi un model de formular Word necompletat de la http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html22 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin – 2009 23

×