Urbact II-Al doilea-apel_de_proiecte-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-2009

335 views

Published on

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Urbact II-Al doilea-apel_de_proiecte-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-2009

 1. 1. Al doilea Apel de proiecte URBACT II   Bucureşti 09 iulie 2009 Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională
 2. 2. S-a lansat al doilea Apel de proiecte- 12 reţele tematice- 3 grupuri de lucru, din care 1 grup formatexclusiv din Autorităţi de Management aleProgramelor OperaţionaleCe fac acum?????
 3. 3. Paşi:0. Aveţi o idee de proiect / sunteţi contactat pentru dezvoltarea unui proiect URBACT II• Verificaţi eligibilitatea proiectului – ideea de proiect vizează una din cele 16 teme definite în apelul 2• Verificaţi eligibilitatea parteneriatului (dacă parteneriatul este deja format) / vă căutaţi parteneri eligibili• Completaţi/contribuiţi la completarea Declaraţiei de interes• Completaţi/contribuiţi la completarea anexelor• Depuneţi Dosarul de finanţare (Declaraţia de interes şi anexele)• Urmează evaluarea-selecţia-contractarea• Începeţi implementarea proiectului (cu respectarea obligaţiilor contractuale, a regulilor naţionale şi comunitare)
 4. 4. Pasul 0Aveţi o idee de proiect / sunteţi contactat pentru dezvoltareaunui proiect URBACT II
 5. 5. Pasul 1!!! Trebuie identificat domeniul/tema în care se înscrieideea de proiect
 6. 6. Teme (I)• Promovarea antreprenoriatului pentru potenţialii noi antreprenori (tineri, femei, vârstnici, minorităţi etnice etc.)• Strategii pentru economiile urbane care se confruntă cu criza (sprijin pentru afacerile locale, cooperarea cu universităţile etc.)• Politici pentru dezvoltarea şi accesul la TIC• Rolul oraşelor în îmbunătăţirea inovării şi economiei cunoaşterii prin afaceri şi inovaţii ecologice• Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul grupurilor cu acces redus la piaţa muncii
 7. 7. Teme (II)6. Creşterea gradului de corelare dintre ofertă şi cerere în ceea ce priveşte calificarea şi recunoaşterea competenţelor7. Reamenajarea spaţiilor publice degradate şi creşterea atractivităţii şi accesibilităţii zonelor urbane defavorizate8. Politici integrate pentru înnoire urbană (RFT)9. Incluziune socială prin integrarea grupurilor marginalizate (tineri etc.) şi a minorităţilor etnice (RFT)10. Schimbări demografice în oraşele mici şi mijlocii
 8. 8. Teme (III)11. Dezvoltarea urbană şi schimbările climatice12. Politici integrate pentru eficienţă energetică în oraşe13. Protejarea resurselor naturale şi îmbunătăţirea mediului fizic (situri industrializate, deşeuri etc.) (RFT)14. Politici integrate pentru sisteme de transport durabil, prin promovarea unui transport urban inteligent, a vehiculelor nepoluante şi a modalităţilor alternative de transport (RFT)15. Legătura urban-rural16. Rolul AM PO în politicile de dezvoltare urbană integrată
 9. 9. Pasul 2 !!! Trebuie verificată eligibilitatea parteneriatului !!! Calitatea partenerilor va fi verificată la selecţia proiectului- parteneri din UE, Norvegia sau Elveţia- parteneriatul este format din 5 “oraşe” (pentru reţelele tematice), 4 autorităţi publice (pentru 2 grupuri de lucru) sau 4 AM POS/POR (pentru 1 grup de lucru) – în funcţie de tipul proiectului, din cel puţin 3 state membre UE şi state partenere (Norvegia şi Elvetia)- parteneriat echilibrat: Obiectivul Convergenţă şi Competitivitate- toţi partenerii candidaţi sunt beneficiari ai programului, aşa cum este definită noţiunea în Programul Operaţional- partenerii candidati nu sunt parteneri candidaţi în mai mult de 1 proiect URBACT II deja aprobat- PL candidat nu este deja partener lider într-un proiect deja aprobat
 10. 10. Paşii 3 - 4Dosarul de finanţare cuprinde:- Declaraţie de interes: detalii tehnice şi financiare- Anexe : Scrisori de angajament (completate de către fiecare dintre parteneri, la nivel de reprezentant legal, pentru cofinanţare şi elaborare Plan Local de Acţiune) : Scrisori de intenţie ale AM POS/POR - dacă este cazul : 5 Tabele financiare (cu detalierea bugetului pentru fiecare dintre activităţile aferente primei etape) : CV partener lider : CV expert lider
 11. 11. Unde şi cine completează?- Declaraţie de interes: se crează în PRESAGE de către PL, cu inputuride la parteneri în ceea ce priveşte datele de contact, stadiul actual şiaşteptările fiecăruia, cofinanţarea şi controlul de prim nivel naţional- Scrisori de angajament: se completează pe format standard, de cătrefiecare partener, se ştampilează şi se semnează de reprezentantul legal- Scrisori de intenţie ale AM POS/POR: dacă este cazul, se completeazăpe format standard, de către fiecare AM asociată, se ştampilează şi sesemnează de reprezentantul legal al AM : 5 Tabele financiare: se completează pe format standard, sesemnează şi ştampilează de către PL şi vizează doar prima fază aproiectului : CV partener lider – se completează pe model CV european, sesemnează şi ştampilează de către PL : CV expert lider - se completează pe model CV european, se semneazăşi ştampilează de către expertul lider în Ghidul aplicantului !!! Formatele standard: disponibile !!! Toate documentele vor fi completate în limba engleză
 12. 12. Unde şi până când se depune?- Declaraţie de interes: se transmite în PRESAGE (până la 25 septembrie,ora 12.00) şi prin poştă (varianta PDF printată din PRESAGE, semnată şiştampilată de către PL) până cel târziu în 25 septembrie data poştei- Scrisori de angajament: se ataşează la DoI care se transmite prin poştă- Scrisori de intenţie ale AM POS/POR - se ataşează la DoI care setransmite prin poştă- 5 Tabele financiare – se transmit prin poştă şi electronic laa.bucella@urbact.eu şi c.ethuin@urbact.eu, până la 25 septembrie ora12.00 pm- CV partener lider - se ataşează la DoI care se transmite prin poştă- CV expert lider - se ataşează la DoI care se transmite prin poştă!!! Adresa Secretariatului URBACT: 194, Avenue du Président Wilson,93217 St Denis La Plaine, France
 13. 13. Etape în transmiterea online• Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE• Crearea propunerii de proiect• Transmiterea propunerii de proiect
 14. 14. Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE (I) - Accesați pagina de internet PRESAGE: https://urbact.presage-cte.org
 15. 15. Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE (II) - Creați un cont: Daţi click pe “create an account”, în partea de sus a paginii.
 16. 16. Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE (III)- Selectaţi tipul propunerii de proiect: : Pentru Reţea tematică: selectaţi “DoI for TN” : Pentru Grup de lucru: selectaţi “DoI for WG”
 17. 17. Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE (IV)- După selectarea “Submit a project idea for programme”, se va completa cuinformații despre instituția partenerului lider candidat
 18. 18. Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE (V)- Selectați țara, codificarea NUTS 2 și selectați (dacă există) sau creațiinstituția (dacă aceasta nu este predefinită):
 19. 19. Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE (VI)- Pentru crearea unei instituţii, selectaţi “You can also submit aninstitution” Selectați “SAVE” atât pentru selectarea instituției, cât și la sfârșitul creării uneia noi
 20. 20. Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE (VII)- Scrieți abrevierea propunerii de proiect – după întoarcerea în meniul principal- Selectați axa prioritară dorită, operațiunea “Exchange and learning” și butonul “Proceed”
 21. 21. Crearea unui cont în sistemul PRESAGE-CTE (VIII)- Crearea unui login și a unei parole ! Trebuie completate toate câmpurile Contul va fi creat prin apăsarea butonului “SAVE” Contul va fi activ întreaga perioadă a Apelului Se pot modifica informaţiile completate
 22. 22. Crearea propunerii de proiect – DoI (0)!!! Aspecte administrative de avut în vedere:- propunerea să fie completă şi corectă în ceea ce priveşte informaţiilemenţionate- la completarea online a DoI, se completează toate câmpurile, cu excepţiacelor care se completează automat (prezentate mai jos)- se va folosi doar limba engleză- propunerea să vizeze una din cele 16 teme definite în Apel!!! Aspecte privind obţinerea unui punctaj mare la selecţie:- relevanţa propunerii şi valoarea adăugată la nivel european (25-20 pct)- coerenţa propunerii (25 pct)- calitatea rezultatelor avute în vedere (20 pct)- calitatea parteneriatului şi a partenerului lider de proiect (20-25 pct)- bugetul fazei de dezvoltare (10 pct)
 23. 23. Crearea propunerii de proiect - DoI (I)- Cuprinsul Declarației de Interes (DoI)
 24. 24. Crearea propunerii de proiect – DoI (II)! Trebuie completate, pe rând, fiecare dintre cele 8 secțiuni! Temele orizontale necesită informații de la parteneri! Informațiile vor fi memorate numai după apăsarea butonului “SAVE”1. Project Synthesis2. Project Presentation3. Initial Partners involved in the project (Development Phase)4. Project Finance for Development Phase5. Bank information6. Detailed information on the Lead and project Partners7. Certifying bodies (First level controllers)8. Certification
 25. 25. Crearea propunerii de proiect – DoI (III)- Identitatea proiectului Pentru informații despre proiect, selectați “Change project information”
 26. 26. Crearea propunerii de proiect – DoI (IV) ! Pentru această secţiune, nu trebuie urmat meniul orizontal Secţiunile respective trebuie completate mai târziu în procedura de aplicaţie- Acronim (max. 20 caractere): deja completat la crearea contului- Data de început/de sfârşit: 24 Noiembrie 2009 + 4 sau 6 luni- Titlul proiectului: titlu complet de proiect- Descriere pe scurt: obiectivul principal, tema principală ale proiectului şi rezultateleaşteptate – max. 500 caractere- Limba de referinţă: trebuie ales steagul englez- După completarea tuturor câmpurilor - butonul “SAVE”
 27. 27. Crearea propunerii de proiect – DoI (V) - Selectaţi doar “Summarized description of the project”: capitolul se vacompleta automat pe baza descrierii introduse în secţiunea anterioară
 28. 28. Crearea propunerii de proiect – DoI (VI)- Apăsaţi pe butonul “next chapter”
 29. 29. Crearea propunerii de proiect – DoI (VII)- Informaţii cu privire la parteneriat- Instituţia PL există deja de când v-aţi creat contul – trebuie completat doarprofilul acestuia
 30. 30. Crearea propunerii de proiect – DoI (VIII)
 31. 31. Crearea propunerii de proiect – DoI (IX)- Informatii bancare:Trebuie completate toate secţiunile privind contul bancar al PLSecţiunea “bank information” este obligatorie pentru PL, dar în funcţie de ce seagrează între parteneri, se pot introduce informaţii şi pentru aceştia- Finanţare: costuri maxime, rată cofinanţare Se mai solicită: “Intention date” - data scrisorii de angajament şi “Engagement date” - data bazei legale pentru decizia de finanţare (inclusiv informaţii suplimentare privind numărul şi persoana care semnează) – exemplu: Hotărârea de Consiliu Local
 32. 32. Crearea propunerii de proiect – DoI (X)- Contact: Completaţi, pe rând, informaţiile pentru responsabilul PL, ofiţerulfinanciar, ofiţerul de comunicare, controlul de prim nivel naţional, AM PO etc.- Experienţa anterioară: Completaţi, pe rând, informaţiile pentruresponsabilul PL, ofiţerul financiar, ofiţerul de comunicare, controlul de prim nivelnaţional, AM PO etc. (important criteriu la selecţie)
 33. 33. Crearea propunerii de proiect – DoI (XI)- Introducerea informaţiilor privind ceilalţi parteneri şi validarea lor cu butonul “Save”
 34. 34. Crearea propunerii de proiect – DoI (XII)- Selectarea unei singure teme care vizează proiectul (dacă proiectul vizeazămai multe teme, se alege tema preponderentă)
 35. 35. Crearea propunerii de proiect – DoI (XIII)- Reţelele tematice interesate în “Fast Track” optează pentru una dintre teme
 36. 36. Crearea propunerii de proiect – DoI (XIV)- Secţiunea următoare “Project costs” se completează automat, după selectare, în baza informaţiilor deja introduse privind bugetul partenerilor (nu există ecran prezentat în Ghidul PRESAGE)
 37. 37. Crearea propunerii de proiect – DoI (XV)- Secţiunea “Project presentation”: situaţia actuală, provocări întâmpinate După completare - butonul “SAVE” şi întoarcere la cuprinsul DoI
 38. 38. Crearea propunerii de proiect – DoI (XVI)- Secţiunea “Main objective and expected outputs for the whole project”- Secţiunea “Main issue to be addressed in relation with the selected topic”- Secţiunea “Expected Outputs for Development Phase”: parteneriat complet, studiu de bază, Aplicaţia finală, scrisorile de angajament, pista de audit etc.! După completarea fiecărei secţiuni - butonul “SAVE” şi întoarcere la cuprinsul DoI
 39. 39. Crearea propunerii de proiect – DoI (XVII)- Secţiunea “Summary framework for the project development phase (work plan)”:
 40. 40. Crearea propunerii de proiect – DoI (XVIII)- Introducerea liniei bugetare şi a bugetului aferent
 41. 41. Crearea propunerii de proiect – DoI (XIX)- Cheltuieli eligibileConsultaţi Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei pentruaprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementareaproiectelor finanţate în cadrul Programului URBACT II, publicat înMonitorul Oficial nr. 354 din 27.07.2009
 42. 42. Crearea propunerii de proiect – DoI (XX)- Cheltuieli privind coodonarea proiectului- Cheltuieli de personal- Cheltuieli pentru organizarea evenimentelor- Cheltuieli pentru transport şi cazare- Cheltuieli privind comunicarea şi diseminarea- Cheltuieli pentru expertiză externă- Cheltuieli privind achiziţionarea echipamentelor IT- Cheltuieli privind Grupurile Locale de Sprijin- Cheltuieli privind Autorităţile de Management asociate!!! ATENŢIE LA ASPECTE PRECUM: IN KIND, PERSONAL, TVA, AMENZI, PENALITĂŢIETC.
 43. 43. Crearea propunerii de proiect – DoI (XXI)- Se va completa calendarul de lucru cu fiecare acţiune şi obiectiv
 44. 44. Crearea propunerii de proiect – DoI (XXII)- Secţiunea “Schedule for the Development phase”: se completează automat, în funcţie de secţiunea anterioară
 45. 45. Crearea propunerii de proiect – DoI (XXIII) Secţiunea “First attempt at an estimate of the carbon footprint and resource consumption”: se va calcula în sistem, în funcţie de următorul text şi ecuaţii (copy şi paste a următoarelor ecuaţii în secţiunile corespunzătoare din sistem)- Short flights (1 hours in air): “number of planned journeys of this length” * 0.2 tonnes of carbon =“total carbon consumed for these flights”- Medium length flights (2 hours in air): “number of planned journeys of this length” * 0.4 tonnes ofcarbon = “total carbon consumed for these flights”- Long length flights (3 hours in air), “number of planned journeys of this length” * 0.6 tonnes of carbon= “total carbon consumed for these flights”- Short train journeys (up to 300km): “number of planned journeys of this length” * 0.01 tonnes ofcarbon = “total carbon consumed for these journeys”- Medium train journeys (more than 300km): “number of planned journeys of this length” * 0.02 tonnesof carbon = “total carbon consumed for these journeys”- Number of planned virtual meetings (carbon mitigation): XXX – de completat- Any other types of travel or meeting formats that will impact on total carbon consumption (positive ornegative): de completat
 46. 46. Crearea propunerii de proiect – DoI (XXIV)- Secţiunea “Partners involved in the project” : experienţa PL - coordonatorul proiectului : menţionarea numelui reprezentantului ales : experienţa şi aşteptările partenerilor - menţionarea activităţilor GLS - menţionarea AM PO - menţionarea expertului lider
 47. 47. Crearea propunerii de proiect – DoI (XXV) - Secţiunea “Project finance” : contribuţia financiară a fiecărui partener în funcţie de fiecare sursă: se completează automat : baza legală pentru decizia de finanţare - se completează automat, trebuind apăsat doar “next chapter” : cheltuielile pe fiecare linie bugetară şi an – se completează şi apasă buton “save” : cheltuielile pe an şi sursă de finanţare – se completează şi apasă buton “next chapter”: costul proiectului pe fiecare linie bugetară – se completează automat în funcţie de programul de lucru : cheltuieli pentru fiecare obiectiv şi linie bugetară – se completează automat şi apasă buton “next chapter”
 48. 48. Crearea propunerii de proiect – DoI (XXVI)Secţiunea “Bank information”- se completează automat în funcţie de informaţiile deja introduse privind parteneriiSecţiunea “Detailed information on the Lead and project Partners”- se completează automat în funcţie de informaţiile deja introduse privind datele de contactSecţiunea “Certifying bodies”- se completează automat în funcţie de informaţiile deja introduse privind controlul de prim nivelSecţiunea “Certification”- nu este necesară completarea- secţiunea va fi menţionată doar în versiunea PDF a DoI
 49. 49. Transmiterea propunerii de proiect (I)- Apăsaţi butonul “Control the global coherence of the formsdata” din josul ecranului.Dacă apar neconcordanţe, se fac modificările necesareDacă nu sunt neconcordanţe, se transmite formularul prinapăsarea butonului special din josul ferestrei
 50. 50. Transmiterea propunerii de proiect (II)!!! PÂNĂ NU APĂSAŢI PE ACEST BUTON, PROPUNEREADUMNEAVOASTRĂ NU ESTE TRANSMISĂ OFICIAL ŞISECRETARIATUL NU ÎI POATE VERIFICA ELIGIBILITATEA!!! PROPUNEREA TREBUIE TRANSMISĂ ÎN TERMENUL DEJAMENŢIONAT
 51. 51. Transmiterea propunerii de proiect (III)!!! URMĂTORII PAŞI: DUPĂ TRANSMITEREA ONLINE, DOSARULDE FINANŢARE (DoI PRINTATĂ DIN PRESAGE ŞI ANEXE) TREBUIETRANSMIS ŞI PRIN POŞTĂ, IAR TABELELE FINANCIARE PRINPOŞTĂ ŞI ELECTRONIC!!! ATENŢIE LA TERMENELE DE TRANSMITERE!!! ATENŢIE CA DOCUMENTELE SĂ FIE SEMNATE ŞI ŞTAMPILATE
 52. 52. Vă mulţumesc !Roxana Racoviţă JalovaTel: +4 0372 111 326Fax: +4 0372 111 456Mob: +40749 196 330Email: roxana.racovita@mdrl.roWebsite: www.mdrl.ro www.infocooperare.ro www.urbact.eu

×