Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII, Aria Prioritară 10 – "Capacitate instituțională și cooperare"

14,197 views

Published on

Strategia UE pentru Regiunea Dunării este...
•o iniţiativă politică a României şi Austriei, andosată de Consiliul European în iunie 2011;
•un instrument inovativ de implementare a politicii de coeziune, cu accent pe dimensiunea teritorială;
•a doua strategie macro-regională a UE (după Strategia UE pentru Marea Baltică), cu adaptare la specificul regiunii dunărene;
•o platformă pentru extinderea şi aprofundarea cooperării între state (trans-frontalieră, trans-naţională şi interregională);
•prima strategie macro-regională la care participă și state ne-membre UE;
•un sprijin pentru susţinerea statelor ne-membre UE în parcursul lor european.
La Strategia Dunării participă 14 state: 9 state membre ale Uniunii Europene - Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania (landurile Baden-Wurttemberg și Bavaria), România, Slovacia și Slovenia - și 5 state ne-membre - Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și patru provincii din Ucraina.
Aria prioritară 10 - "Capacitate instituțională și cooperare" este coordonată de Austria și Slovenia, punctul de contact fiind România - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Administrație Publică.
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII, Aria Prioritară 10 – "Capacitate instituțională și cooperare"

 1. 1. STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII Aria Prioritară 10 – Capacitate instituțională și cooperare MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 2. 2.  Dunărea este râul cu cel mai mare număr de state riverane din Uniunea Europeană?  Regiunea Dunării reprezintă o mare concentrare de capitale și zone metropolitane? Dunărea are potențial de a deveni una dintre cele mai dinamice, competitive și prospere macro- regiuni ale Uniunii Europene în secolul 21 ȘTIAȚI CĂ:
 3. 3.  cooperarea statelor din bazinul Dunării,  dezvoltarea economică şi socială a macro- regiunii dunărene  consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE Pentru a asigura: STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII GENERALITĂȚI
 4. 4. Ce este Strategia UE pentru Regiunea Dunării? • iniţiativă politică a României şi Austriei, andosată de Consiliul European în iunie 2011; • instrument inovativ de implementare a politicii de coeziune, cu accent pe dimensiunea sa teritorială; • a doua strategie macro-regională a UE (după Strategia UE pentru Marea Baltică), cu adaptare la specificul regiunii dunărene; • o platformă pentru extinderea şi aprofundarea cooperării între state (trans-frontalieră, trans-naţională şi interregională); • prima strategie macro-regională la care participă și state ne- membre UE • un sprijin pentru susţinerea statelor ne-membre UE în parcursul lor european GENERALITĂȚI
 5. 5.  SUERD un document programatic  SUERD 14 state  9 membre UE  Germania (Landurile Bavaria și Baden Württemberg)  Austria  Ungaria  R. Cehă  R. Slovacă  Croația  Slovenia  Bulgaria  România  5 non – UE  Serbia  Muntenegru  Bosnia și Herțegovina  R. Moldova  Ucraina GENERALITĂȚI
 6. 6. STRUCTURA SUERD
 7. 7. ARIILE PRIORITARE
 8. 8. Cum se finanțează ?  Prin programe operaționale naţionale:  PO Infrastructură Mare,  PO Capacitate Administrativă,  PO Competitivitate,  PO Regional,  PO Capital Uman,  PO Pescuit și Afaceri Maritime  Programul Național de Dezvoltare Rurală  Programe europene:  HORIZON 2020,  Connecting Europe Facility,  Instrumentul Financiar pentru mediu LIFE+,  Creative Europe,  Programul NER300 pentru reducerea emisiilor de carbon,  Programul COSME pentru creșterea competitivității IMM-urilor etc.
 9. 9. Cum se finanțează ?  Programe de Cooperare Teritorială Europeană  Programe ETC  Transfrontaliere (România-Ungaria, România-Bulgaria)  Transnaționale (Programul Trasnaţional Dunărea)  Interregionale (INTERREG EUROPE, URBACT III)  Cooperare transfrontalieră IPA (Instrumentul de asistență pentru pre-aderare): România-Serbia  Cooperare transfrontalieră ENI (Instrumentul European pentru Vecinătate): România-Ucraina, România - Republica Moldova, bazinul Mării Negre  Prin instituții financiare internaționale  Prin alocări din bugetele naționale/regionale/locale  Prin parteneriat public-privat
 10. 10. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare - coordonată de Austria și Slovenia - punct de contact pentru România •Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Administrație Publică - 2011 - în scopul unei mai bune coordonări şi implementări a obiectivelor acestui domeniu, Slovenia și Austria au stabilit operaționalizarea Comitetului de Coordonare •obiectiv principal: coordonarea și monitorizarea activității a 4 grupuri de lucru, fiecare cu un domeniu specific de acţiune
 11. 11. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare • Domeniu de acţiune: rezolvarea problemelor privind capacitatea instituţională şi serviciile publice în regiunea Dunării; Grupul de lucru nr. 1 Capacitate instituţională (Slovenia) • Domeniu de acţiune: îmbunătăţirea încrederii cetăţenilor şi a factorilor interesaţi în autorităţile politice, înfiinţarea unui Forum al societăţii civile de la Dunăre, asigurarea unui flux suficient de informaţii şi schimburi de idei la toate nivelurile; Grupul de lucru nr. 2 Societatea civilă (Austria) • Domeniu de acţiune : facilitarea cooperării administrative a comunităţilor care trăiesc în regiunile de graniţă, dezvoltarea de regiuni metropolitane în regiunea Dunării Grupul de lucru nr. 3 Cooperare regională (Austria) • Domenii de acţiune : luarea de masuri pentru a preveni absorbţia scăzută de fonduri UE şi pentru a asigura o mai bună coordonare a finanţării. Grupul de lucru nr. 4 Finanţare (Slovenia)
 12. 12. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare Grupul de lucru 1 Platforma capacității instituționale (în curs de implementare) Grupul de lucru 2 Platforma actorilor locali și a societății civile (operațională) Grupul de lucru 3 Platforma urbană (operațională) Grupul de lucru 4 Platforma de finanțare (în curs de implementare
 13. 13. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare PLATFORMA URBANĂ http://www.updr.eu/ Prima platformă lansată (operațională din 27 iunie 2014) cea mai mare până în prezent, cu un real succes înregistrat își propune să unească cât mai multe orașe și structuri asociative, respectiv rețele ale orașelor din regiunea Dunării în vederea întăririi rolului și a poziției/vocii pe care acestea le au în regiune.
 14. 14. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare Prin intermediul PLATFORMEI URBANE • orașele din regiunea Dunării pot lucra împreună pentru identificarea priorităților comune față de obiectivele Strategiei UE 2020 • pot colabora la implementarea SUERD, asigurându-și astfel premisele unei dezvoltări durabile și sustenabile. Platforma reprezintă infrastructura prin intermediul căreia: • Se pot prezenta proiecte și exemple de bună practică în domeniul politicilor regionale sau urbane; • Sunt susținute ideile de dezvoltare și propunerile de proiecte , inclusiv schimb de informații privind posibilitățile de finanțare; • Se pot organiza întâlniri, conferințe, sesiuni de lucru pe teme privind dezvoltarea capacității instituționale și a cooperării; • Se pot elabora documente programatice strategice în colaborare care să contribuie la atingerea obiectivelor SUERD.
 15. 15. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare PLATFORMA ACTORILOR LOCALI ȘI A SOCIETĂȚII CIVILE Fundamentată pe ideea conform căreia există un mare potențial pentru dezvoltarea cooperării și a comunicării între autorități și societatea civilă Fundamentată pe necesitatea de a dezvolta capacitatea societății civile de a influența procesul decizional și cel de elaborare și implementare a politicilor publice la nivelul macro-regiunii.
 16. 16. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare PLATFORMA ACTORILOR LOCALI ȘI A SOCIETĂȚII CIVILE •Îmbunătățirea încrederii cetățenilor și a altor factori interesați în autoritățile administrației publice •Înființarea unui forum al societății civile din macro-regiunea Dunării •Asigurarea unui schimb suficient de informații la toate nivelele OBIECTIVE
 17. 17. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare Platforma actorilor locali și a societății civile • Reprezentanți ai organizațiilor societății civile; • Reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și regionale, precum și organizații internaționale; • Reprezentanți ai mediului academic (cu interes privind problematica implementării strategiilor macro- regionale); • Reprezentanți ai organizațiilor sociale partenere SUERD.
 18. 18. Aria prioritară 10 Capacitate instituțională și cooperare Vă mulțumesc! Herepean Raluca Direcția Generală Administrație Publică raluca.herepean@a.mdrap.ro

×