Espon 2013 proceduri-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-6-sept-2011

600 views

Published on

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Cheltuielile se supun cadrului legal stabilit de următoarele documente:
 • Costurile sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
 • Costurile sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
 • Costurile sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
 • Espon 2013 proceduri-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-6-sept-2011

  1. 1. Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Cum putem valorifica oportunităţile de finanţare din cadrul Programului ESPON 2013? Bucureşti, 6 septembrie 2011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Str. Apolodor nr. 17, Sala de Consiliu
  2. 2. Agenda 1. documente relevante - prezentarea cadrului legal 2. condiţii de eligibilitate pentru finanţare ESPON 2013 - aria eligibilă, statut juridic, categorii de beneficiari eligibili în cadrul apelurilor 3. formarea parteneriatelor - Grupurile Transnaţionale de Proiect - definiţie, condiţii şi responsabilităţi în cadrul GTP, surse de identificare a partenerilor 4. elaborarea propunerii de proiect - etape principale 5. procedura de selecţie - criterii de eligibilitate, criterii de evaluare 6. finanţarea proiectelor - principiul de finanţare în cadrul proiectelor, bugetul proiectelor 7. evenimente de informare ESPONSeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  3. 3. 1. DOCUMENTE RELEVANTESeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  4. 4. Documente relevante Regulamentele UE - Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 - referitor la Fondul European de Dezvoltare Regională; - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 - prevederi generale privind instrumentele structurale; - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 - privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006. Legislaţie comunitară în domeniul concurenţei, protecţia mediului, egalitate de şanse şi achiziţii publice; Legislaţia naţională; Reguli ale programului; - Documentul de programare – Programul Operaţional ESPON 2013 Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale; - Acordul de implementare a Programului ESPON 2013; - Capitolul 8 Manualul Programului (MP). Reguli ale proiectelor; – Contractul de finanţare, inclusiv anexele: • Propunerea de proiect aprobată + anexe; • Propunerea de proiect retransmisă (dacă este cazul) • Anexa III (dacă este relevant) • Termenii de referintă ai proiectelor • Acordul de parteneriat Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  5. 5. 2. ELIGIBILITATESeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  6. 6. EligibilitateStatut juridic – Organisme publice/de drept public – Organisme privateÎn principal din domeniul/relevante pentru domeniul dezvoltării şi coeziuniiteritoriale cu capacitate de cercetare: – universităţi – institute de cercetare – firme de consultanţă, etc.Aria eligibilă – Statele membre ale UE (EU27); – Statele partenere la Programul ESPON 2013. Islanda Liechteinstein Norvegia Elveţia Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  7. 7. Cerinţe privind partenerii privaţiSOLVABILITATE - certificat constatator/certificat de înscriere după caz, - certificat de atestare fiscală, - bilanţ contabil, - declaraţie pe propria răspundere. Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  8. 8. 3. FORMAREA PARTENERIATULUISeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  9. 9. Formarea parteneriatului – Grup transnaţional de Proiect (GTP)Reguli generale privind formarea parteneriatuluiinstituţii eligibile din cel puţin 3 state participante la Programul ESPON 2013.!Excepţie: proiecte până în 200.000 de euro.ESPON Atlas on European Territorial Structures and Dynamics (150.000,00 €)ESPON Online Mapping Tool (150.000,00 €)Număr de parteneriNu există condiţii privind numărul maxim de parteneri5 parteneri → buna implementare a proiectuluinumăr mai > de parteneri → expertiza ştiinţifică necesară realizării cercetăriiExpertiza necesară derulării proiectelor de cercetare- cunoştinţe (în principal European Spatial Development Plan, CEMAT GudingPrinciples for sustainable Spatial Development, Fifth Cohesion Report, Green Paper onTerritorial Cohesion, Territorial Agenda, regulamente comunitare, documenteleprogramului, etc.)- experienţă de cercetare şi de management de proiect- resurse- capacitate de a îndeplini activităţile Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  10. 10. !PARTENERIATUL UNUL DINTRE CRITERIILE DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ! AVANTAJ PENTRU INSTITUŢIILE DIN ROMÂNIA În cazul aceluiaşi punctaj al propunerii de proiect →criterii de departajare:- o distribuţie geografică echilibrată- implicarea într-un grad adecvat a partenerilor din noile state membre UE (după 1 ianuarie 2004).Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  11. 11. Roluri şi responsabilităţi în cadrul GTP (1)Principiul Liderului de proiect (LP). GTP este format din partenerii de proiect (PP) şieste condus de un LP.LP deţine responsabilităţi privind managementul, comunicarea, implementarea şicoordonarea activităţilor PP.LP legătura administrativă dintre program şi expertul de proiect din cadrul UC aprogramului precum şi a Comitetului de orientare ştiinţifică constituit pentru proiectulrespectiv de cercetare.PP au responsabilitatea corectitudinii activităţilor desfăşurate şi a cheltuielilor efectuate.!Toţi partenerii de proiect trebuie să joace un rol activ în implementarea proiectului;concluziile principale, modificarea strategiei proiectului şi alte decizii importante trebuie săfie luate în cadrul parteneriatului.Forma contractualăContractul de finanţare - se încheie între LP şi Autoritatea de Management (AM), în limbaengleză, în euro.Acordul de parteneriat - se încheie între instituţiile partere – PP şi LP şi se trimite încopie, împreună cu raportul iniţial, în cel mult 12 săptămâni de la aprobarea proiectului. Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  12. 12. A fi sau a nu fi LP?LP – semnează şi transmite formularul de propunere de proiect în numele GTP; – semnează contractul de finanţare cu Autoritatea de Management pentru întreaga sumă; – stabileşte Acordul de Parteneriat care prevede drepturile şi obligaţiile partenerilor care formează GTP; – asigură implementarea proiectului şi este responsabil pentru distribuirea sarcinilor între partenerii GTP şi supervizează îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu proiectul şi contractul de finanţare; – se asigură de efectuarea raportărilor la timp, de corectitudinea acestora precum şi de realizarea cheltuielilor declarate de către parteneri în conformitate cu activităţile proiectului, agreate între parteneri; – verifică dacă partenerii în proiect au declarat cheltuieli care au fost verificate în prealabil de către controlorii de prim nivel; – solicită şi primeşte finanţare de la bugetul programului; – asigură transferarea fără întârziere a finanţării primite către parteneri.PP – realizează activităţile prevăzute în proiectul aprobat; – asigură validarea cheltuielilor proprii de către controlorul naţional de prim nivel.Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  13. 13. Surse de identificare a partenerilor Utilizarea surselor proprii de contacte şi colaborări anterioare; Căutarea partenerilor înscrişi în baza de date postată pe pagina programului şi înregistrea în baza de date www.espon.eu - Partner Café; Solicitarea sprijinului Punctului de Contact ESPON din România www.esponromania.ro; Contactarea instituţiilor care participă la proiecte finanţate din Programul ESPON 2010; Înscrierea în baza de date a potenţialilor beneficiari din România; Participarea la evenimentele de informare şi networking (!!ESPON Infoday and Partner Café); Etc. Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  14. 14. ESPON Infoday and Partner Café sursa: www.espon.eu – secţiunea “Events” rezultate Infoday and Partner Café, Bruxelles, 10 februarie 2010 + alte evenimente de informare viitoareSeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  15. 15. Propunere cheklist căutare parteneri (1) am utilizat surse proprii de contacte şi colaborări anterioare √ am accesat Baza de date a potenţialilor parteneri disponibilă pe site-ul web al Programului ESPON 2013 www.espon.eu (ESPON Partner Café) şi am înscris datele de contact ale instituţiei ca potenţial partener √ am contactat reprezentanţii Punctului de Contact ESPON din România - Universitatea Alexandru Iona Cuza din Iaşi pentru a mă sprijini în procesul de căutare a partenerilor www.esponromania.ro √ am participat activ în cadrul evenimentelor ESPON organizate în nivel european/naţional pentru promovarea oportunităţilor de finanţare şi pentru sprijinirea procesului de formare a parteneriatelor (networking) √ Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  16. 16. Propunere check list căutare parteneri (2) am accesat site-ul web www.esponromania.ro la secţiunea formare de parteneriate pentru a vizualiza propunerile de parteneriat formulate de către alţi parteneri din UE + SP √ am contactat instituţiile implicate în proiecte ESPON (vezi www.espon.eu secţiunea projects – transnational project group) √ am reacţionat rapid la propunerile de parteneriat diseminate la nivel naţional de către Punctul de Contact ESPON din România √ am transmis propunerea mea de parteneriat către Punctul de Contact ESPON din România cu solicitarea de a fi diseminată către Punctele de Contact ESPON din celelalte state participante la program (formular de prezentare a propunerii recomandat este postat pe www.esponromania.ro) √ am transmis direct propunerea mea de parteneriat către Punctele de Contact ESPON din celelalte state participante la program √ am primit o propunere de colaborare direct din partea unei instituţii de cercetare europene Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  17. 17. 4. PROPUNEREA DE PROIECTSeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  18. 18. Elaborarea propunerii de proiect Propunerile de proiect trebuie elaborate în strânsă colaborare cu partenerii de proiect; Partenerii trebuie să studieze cu mare atenţie documentul de programare şi, în special, pachetul de documente pentru formularea şi transmiterea propunerii de proiect (pachetul aplicantului); Pachetele aplicantului pentru fiecare dintre priorităţile lansate sunt postate pe site-ul web al programului www.espon.eu secţiunea “Calls” la următorul link http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/calls240811. Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  19. 19. Pachetul aplicantuluiDenumire document ScopTermenii de referintă pentru proiectelede Informare – stabileşte regulilecercetare “jocului”Manualul programului – Capitolul 2 (How to Informare – stabileşte regulileapply) “jocului”Manualul programului – Capitolul 8 (Project Informare – stabileşte regulileapplication, management and implementation “jocului”Acordul de parteneriat – document cadru Informare, completare şi transmitere după aprobarea proiectuluiContractul de finanţare - document cadru Informare, completare şi semnare după aprobarea proiectuluiCerinţe privind partenerii privaţi Informare - stabileşte lista documentelor necesare pentru verificarea solvabilităţiiFormularul de propunere de proiect Completare şi transmiterePartea AFormularul de propunere de proiect Completare şi transmiterePartea BFormulare pentru partenerii privaţi Completare şi transmitere Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  20. 20. Conţinutul propunerii de proiectPartea A – (fişier Excel protejat) informaţii administrative, financiare şi demanagement. La acesta se adaugă 2 anexe pct. 3.5b (graficul de management)şi pct. 3.6b (financial flow).Partea B (anonimă, document Word).Documente pentru verificarea solvabilităţii (a se consulta listadocumentelor solicitate partenerilor privaţi inclusă în pachetul aplicantului). Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  21. 21. Conţinutul formularului de propunere de proiect Partea A – Informaţii privind parteneriatul şi bugetul – Informaţii financiare cu privire la echipamente şi expertiză externă – Bugetul alocat pe fiecare pachet de lucru şi linii bugetare – Estimarea plăţilor – Situaţia orelor de lucru – Structura de management – Experienţa deţinută de către GTP – Grafic privind relaţionarea structurilor de management – Grafic privind pista de audit – Consistenţa proiectului cu politicile orizontale ale UESeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  22. 22. Instrucţiuni de completare a propunerii de proiect Partea A Formular .xls protejat Macros → enabled Nivelul Macro security al documentului - “low” (Tools → Macros → Security → Low) Coduri de culoare: - câmpuri de culoare albă (input fields) – se completează de către aplicant. Atenţie! Număr maxim de caractere – ce este în plus nu este vizibil. - câmpuri de culoare verde – liste din care aplicantul selectează opţiunile - câmpuri de culoare gri – nu sunt completate de către aplicant întrucât datele sunt preluate automat din alte câmpuri evitaţi utilizarea copy/paste - poate determina apariţia unor mesaje de eroare Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  23. 23. Un exemplu - Selectaţi în primul rând prioritatea - Prin selectarea priorităţii formularele se adaptează automat în funcţie de prioritatea respectivă - Selectaţi tematica din listă; - Completaţi celulele pentru acronim şi titlu. Acestea vor fi instroduse automat în foile următoare. Codurile culorilor vă ajută să completaţi corectSeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  24. 24. Conţinutul formularului de propunere de proiect Partea BPartea B – Anonimă – propunere neeligibilă în cazul în care parteneriiparticipanţi/experţii/personalul implicat pot fi identificaţiMaxim 50 de pagini indiferent de formatare!4 capitole (15-15-15-5):- conceptul de realizare a cercetării – max. 15 pagini- alocarea pachetelor de lucru individuale – max. 15 pagini- metodologia de realizare a cercetării – max. 15 pagini- activităţi planificate pentru diseminarea rezultatelor proiectului Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  25. 25. Transmiterea propunerii de proiectUnde?ESPON Coordination UnitCRP HT – BP 144L-4221 Esch sur AlzetteLuxembourgCum?Versiunea electronică – prin email ŞIVersiune tipărită: 2 exemplare ORIGINAL şi COPIE – prin poştăPână când?Termen limită de transmitere cel târziu până la 20 octombrie 2011Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  26. 26. Atenţie!Formularele se completează în limba engleză: !NO English – NO EligibilityFormularele care au setări modificate, care conţin mesaje de eroare saucâmpuri necompletate vor fi considerate neeligibileTrebuie respectate formularele prezentateSeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  27. 27. Câteva sfaturi Utilizarea avantajului de timp al APELULUI PRELIMINAR Citirea cu atenţie a documentelor conţinute în pachetul aplicantului Abordare strategică în formarea parteneriatelor – aderarea la parteneriate solide Criterii de evaluare menţionate în manualul programului Verificarea cu atenţie a propunerii de proiect înainte de transmiterea acesteia către Unitatea de coordonare (chiar şi în cazul în care nu aveţi rolul de LP) Negocierea cu partenerii de proiect a unui buget consistent Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru întrebări suplimentareSeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  28. 28. 5. PROCEDURA DE SELECŢIESeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  29. 29. Procedura de selecţie Criterii de eligibilitate6 criterii:Propunerea de proiect este transmisă în termenul limită stabilit în original şi înformat electronic?Propunerea este completă şi include formularul completat în mod corespunzătorşi toate documentele sunt incluse?Conţinutul propunerii se încadrează în tema propusă pentru cercetare?GTP este format din numărul minim de parteneri?Toţi partenerii GPT îndeplinesc condiţiile de eligibilitate?Limitele de buget au fost respectate? Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  30. 30. Procedura de selecţie EvaluareaSe evaluează mai întâi partea anonimă – Partea BTrei categorii de criterii: conţinut, management, parteneriat;Fiecare categorie are alocat un număr total de puncte;Fiecare criteriu se notează individual cu puncte între 0 - 10;La fiecare criteriu, proiectul trebuie sa obţină cel puţin 6 puncte (criteriueliminatoriu);În cazul aceluiaşi punctaj, CM va considera drept criterii de departajare: - o distribuţie geografică echilibrată; - implicarea într-un grad adecvat a partenerilor din noile state membre UE (după 1 ianuarie 2004);Decizia Comitetului de Monitorizare va fi transmisă prin notificare Liderului deProiect. Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  31. 31. Criterii de evaluareConţinut3. Consistenţă a conceptului şi calităţii obiectivelor şi rezultatelor (ex. Pot fi realizate obiectivele prin abordarea şi metodologi propuse de proiect?)4. Relaţionarea elementelor de inovare la excelenţa ştiinţifică (ex. Abordarea şi rezultatele aşteptate pot aduce valoare adăugată în raport cu iniţiativele prezente sau anterioare?)5. Contribuţia la progresul cunoştinţelor (ex. Are proiectul un caracter complementar în raport cu cercetările actuale şi nu va dubla rezultatele prezente)6. Calitatea şi eficacitatea metodologiei ştiinţifice a metodologiei şi a planului de lucru (ex. Sunt componentele planului de lucru corelate?)7. Contribuţia la rezultatele aşteptate şi impactul programului (ex. Câte teme şi politici au fost aprofundate în cadrul fiecărui proiect în comparaţie cu ESPON 2006)8. Calitatea măsurilor de diseminare a rezultatelor proiectului (ex. Sunt acestea concepute în aşa fel încât să atingă grupul ţintă?) Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  32. 32. Criterii de evaluareManagement3. Consistenţa şi claritatea structurii de management şi a planului de implementare a proiectului (ex. Are LP experienţă în management de proiect? Sunt precedurile decizionale şi de monitorizare transparente?)4. Transparenţa procedurilor în raport cu cerinţele fondurilor5. Alocare a resurselor corectăPartneriat8. Calitatea şi relevanţa competenţelor şi expertizei parteneriatului9. Calitatea şi relevanţa competenţelor şi expertizei partenerilor Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  33. 33. 6. Finanţarea proiectelor ESPON 2013Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  34. 34. Bugetul proiectelor se aplică principiul rambursării cheltuielilor - cheltuielile sunt decontate numai după efectuarea şi validarea cheltuielilor de către controlorii de prim nivel; cheltuielile eligibile sunt rambursate în proporţie de 100%; nu este posibilă finanţarea în avans.Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  35. 35. Costurile eligibile - cadrul legal  Reglementările comunitare în domeniul achiziţiilor publice, egalităţii de şanse, protecţiei mediului, concurenţei;  Regulamente privind Fondurile Structurale (1083/2006, 1828/2006, 1080/2006);  Reglementarile naţionale ale ţărilor de provenienţă ale LP/PP, inclusiv cele privind achiziţiile publice;  Manualul programului, regulamentul şi liniile directoare ale programului;  Termenii de referinţă ai fiecarui apel pentru propuneri de proiecte;  Prevederile Contractului de finanţare;  Prevederile Acordului de Parteneriat;  Ordinul nr. 1.083/2010 privind stabilirea, la nivel naţional, a categoriilor de cheltuieli eligibile în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale În caz de diferenţe, se aplică regula mai strictă.Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  36. 36. Categorii de cheltuieli eligibile cheltuieli pentru pregătirea proiectului; cheltuieli de personal; cheltuieli administrative; cheltuieli pentru transport şi cazare; cheltuieli pentru echipamente.Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  37. 37. Condiţii privind eligibilitatea cheltuielilor să fie plătite în cadrul perioadei de eligibilitate a cheltuielilor; să fie necesare pentru realizarea proiectului; să fie efectuate în conformitate cu principiile managementului financiar riguros, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor; să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea partenerului român, identificate şi auditate; să fie raportate corect în cadrul liniilor bugetare ale proiectului; să fie realizate cu respectarea principiilor evitării dublei finanţări şi ajutorului de stat, egalităţii de şanse şi protecţiei mediului şi să respecte obligaţiile referitoare la informare şi publicitate şi regulile privind achiziţiile publice; să fie realizate în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, precum şi cu regulile stabilite la nivelul Programului ESPON 2013.Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  38. 38. Linii bugetare perioada de eligibilitate a cheltuielilor linii bugetare - Linia bugerară 1- Personal; - Linia bugetară 2 – Administrare; - Linia bugetară 3 – Transport şi cazare; - Linia bugetară 4 – Echipamente; - Linia bugetară 5 – Expertiză externă şi servicii perioada de eligibilitate 6. Decizia Comitetului de Monitorizare 10. Raport privind final aprobarea/respingerea de progres proiectelor 3. Transmitere 5. Evaluare propuneri proiecte 2 luni 2 luni 3 luni 1,5 - 2,5 ani1. Anunţ 7. Semnareapreliminar 2. Lansare apel pentru 4. Termen limită 8. Implementarea 9. Finalizarea contractului propuneri de proiect 20 octombrie 2011 proiectului activităţilor de finanţare Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  39. 39. Paşii următori aprobării proiectuluiPartenerul Principal şi Autoritatea de Management - semnează Contractul definanţare; Partenerul Principal şi Partenerii de Proiect – semnează Acordul deParteneriat; Partenerul Principal şi Partenerii de Proiect – transmit Acordul de Parteneriat,Raportul iniţial şi bugetul detaliat al Partenerilor de Proiect către Unitatea deCoordonare.Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  40. 40. Produsele proiectuluirapoarte Raport iniţial (RIn.) – 12 săptămâni de la aprobarea propunerii de proiect; Raport intermediar (RIr.) – 6 luni de la raportul iniţial; Raportul final draft (RFD) – 12 luni de la raportul interimar; Raportul final (RF) – 4 luni de la raportul final draft.prezentari şi diseminare Prezentări la seminarii ESPON; Hărţi şi date – în consultare cu proiectul ESPON Baze de date; Modele; Diseminarea rezultatelor proiectului – după 6 luni de la raportul final al proiectului. Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  41. 41. 7. EVENIMENTE VIITOARESeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  42. 42. Calendar estimativESPON Infoday and Partner Café, Bruxelles, 13 septembrie 2011Seminare naţionale de informare şi pregătire a participării la propuneri de proiecteESPONBucureşti, 6 septembrie 2011;Iaşi, 9 septembrie 2011;Braşov, 16 septembrie 2011Atelier de lucru privind scrierea cererilor de finanţare ESPON (adresat doar celor carevor participa la propuneri de proiecte ESPON), Bucureşti, 21 septembrie 2011Întâlniri tematice cu factorii de decizie (impactul teritorial al politicilor, baza de date însprijinul fundamentării deciziilor teritoriale), Bucureşti, octombrie, data TBCConferinţa privind coeziunea teritorială, Bucureşti, noiembrie, data TBCConferinţă de valorificare a rezultatelor proiectelor ESPON, Bucureşti, 24 noiembrie2011 Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011
  43. 43. VĂ MULŢUMESC!ContactDelia Elena POPAManager publicMinisterul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiDirecţia Generală Dezvoltare TeritorialăServiciul Strategie şi Corelare Politici TeritorialeTelefon: 0372 114 514Fax: 0372 114 560Mobil: 0749 196 946E-mail: delia.popa@mdrt.ro; espon2013@mdrt.rowww.espon.euwww.mdrt.rowww.infocooperare.rowww.esponromania.roSeminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”Bucureşti, 6 septembrie 2011 2011

  ×