Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Espon 2013 oportunitati de finantare-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-6-sept2011

441 views

Published on

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Espon 2013 oportunitati de finantare-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-6-sept2011

 1. 1. SEMINAR„Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului” Bucureşti, 6 septembrie 2011
 2. 2. Priorităţile Programului ESPON 2013Prioritatea 1 Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii: furnizarea de date privind tendinţele teritoriale, perspectivele şi impactul politicilor sectoriale 19.241.000 €Prioritatea 2 Analize focalizate spaţial, realizate la cererea utilizatorilor: elaborarea de modele de dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii ţinând cont de situarea acestora în context european 6.536.000 €Prioritatea 3 Platformă şi instrumente ştiinţifice: elaborarea de indicatori teritoriali comparabili şi de instrumente analitice 6.148.000 €Prioritatea 4 Valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea spiritului de proprietate asupra rezultatelor, creşterea participării la procesul de luare a deciziei: se urmăreşte stimularea dialogului şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare între instituţiile din domeniul cercetării şi autorităţile publice responsabile cu dezvoltarea teritorială 5.514.000 €Prioritatea 5 Asistenţă tehnică 7.938.000 € Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 3. 3. Oportunităţi de finanţare a teritoriuluiApel pentru propuneri de proiecteData lansare: 24 august 2011Termen limită: 20 octombrie 20111. Apel pentru propuneri de proiecte – 4 tematici de cercetare aplicată (Prioritatea 1)/2.909.153 €;2. Apel pentru propuneri de proiecte – 5 analize focalizate (Prioritatea 2 – Etapa2)/1.799.796,09 €;3. Apel pentru propuneri de proiecte – 6 proiecte aparţinând platformei ştiinţificeESPON (Prioritatea 3)/ 2.108.000 €.4. Apel pentru propuneri de proiecte – activităţi transnaţionale în cadrul ReţeleiPunctelor de Contact ESPON (Prioritatea 4)/ 600.227 €.Detalii privind apelurile: www.espon.eu secţiunea Calls Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 4. 4. Prioritatea 1 - Cercetare aplicată în domeniuldezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziuniiObiectiv: Furnizarea de noi date privind dinamica teritoriului la niveleuropean, perspectivele şi impactul politicilorTipuri de acţiuni:1) Analize tematice şi inter-tematice (de definire a potenţialului şiprovocărilor teritoriului) inclusiv studii asupra dinamicii teritoriului şi studiide prognoză2) Studii privind impactul teritorial al politicilor UE3) Sistemul de Sprijin Ştiinţific (Pool of experts)Buget: 19,241,512 EuroBeneficiari eligibili: Universităţi şi instituţii de cercetare din domeniuldezvoltării teritoriale, experţi/cercetători/practicieni Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 5. 5. Apel pentru propuneri de proiecte de cercetareaplicată - Prioritatea 1Lansare 24 august 2011 – Termen limită 20 octombrie 2011• Regiuni aflate în vecinătatea Europei (European Neighbour Regions) – 750.000 Euro• Funcţionalitatea oraşelor mici şi mijlocii în contextul teritorial (Small and Medium sized Towns in their Functional Territorial Context) – 650.000 Euro• Dimensiunea teritorială a sărăciei şi excluziunii sociale în Europa(The territorial dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe) – 750.000 Euro• Crize economice: Rezilienţa Regiunilor (Economic Crises: Resilience of Regions) – 759.153 Euro Poate fi selectată în urma acestui apel câte o singură propunere pentru fiecare tematică Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 6. 6. Regiuni aflate în vecinătatea EuropeiReferinţe:• Strategia UE 2020• Al cincilea raport de coeziune• Agenda Teritorială revizuită 2020• Documente privind Politica Europeană de Vecinătate• Rezultatele proiectelor ESPON (TIGER, proiecte ESPON 2006 - 1.1.3, 3.1.4, etc)Elemente principale ale cercetării:• Analiza dinamicilor şi fluxurilor teritoriale dintre teritoriul ESPON şi vecinătatea sa, a barierelor în cooperare şi influenţa asupra instrumentelor de cooperare teritorială• Analiza impactului teritorial asupra dezvoltării regiunilor/oraşelor vecine Europei;• Analiza accesibilităţii şi identificarea fluxurilor (comerţ, migraţie, etc);• Focalizare pe vecinătatea imediată şi pe zona Mării Mediterane (Africa de Nord);• Pe lângă o privire de ansamblu, se va realiza o prezentare detaliată (la nivel de NUTS 3) a regiunilor “direct învecinate”Durata: 24 luni (raport final aprilie 2014). Buget: 750.000 euro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 7. 7. Oraşe mici şi mijlocii în context teritorial funcţionalReferinţe:• Cartea verde a coeziunii teritoriale• Al Cincilea Raport privind Coeziunea Economică, Socială şi Teritorială• Strategia UE 2020 şi Agenda Teritorială 2020• Rezultatele proiectelor ESPON finalizate şi în derulare (ESPON 2006 proiect 1.4.1, 1.4.3., FOCI, SGPTD, etc)Elemente principale ale cercetării:• Metodologie de identificare a oraşelor mici şi mijlocii• Evidenţierea rolului oraşelor mici şi mijlocii în diferite contexte teritoriale;• Moduri de definire a ariilor funcţionale ale oraşelor mici şi mijlocii (ex: navetism ?)• Exemple de politici publice prin care creşte rolul oraşelor mici şi mijlocii• 10 studii de caz aprofundate (economie, guvernanţă, protecţia mediului, social)Durata: 24 luni (raport final aprilie 2014). Buget: 650.000 euro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 8. 8. Dimensiunea teritorială a sărăciei şi excluziunii socialeîn EuropaReferinţe:• Strategia UE 2020 şi Agenda Teritorială 2020• Al Cincilea Raport privind Coeziunea Economică, Socială şi Teritorială• Rezultatele proiectelor ESPON (ESPON 2006 1.4.2., FOCI, SeGI, DEMIFER) şi al altor proiecte (SAMPLE – FP7, Hărţile Sărăciei - Banca Mondială);Elemente principale ale cercetării:• Cartografierea sărăciei şi a excluziunii sociale (exceptând statele pentru care se realizează hărţi ale sărăciei prin proiectul Băncii Mondiale) şi analiza dinamicilor; elaborare tipologii (nivel de stat) în funcţie de sărăcie şi excluziune socială• Recomandări politice pentru reducerea sărăciei şi excluziunii sociale şi valorificarea potenţialului de creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă;• Identificarea zonelor cu probleme comune şi a măsurilor pentru aceste zone;• Metodologie de monitorizare a sărăciei şi incluziunii sociale în profil teritorial;• Analiza impactului politicilor asupra indicatorilor de sărăcie şi de excluziune socială şi recomandări pentru îmbunătăţiri, în vederea revizuirii, în 2015, a ţintelor de reducere a sărăciei conform Strategiei 2020• studii de caz (inclusiv privind integrarea imigranţilor din afara UE)Durata: 24 luni (raport final aprilie 2014). Buget: 750.000 euro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 9. 9. Crize economice – rezilienţa regiunilorReferinţe:• Strategia UE 2020 şi Agenda Teritorială 2020• Al Cincilea Raport privind Coeziunea Economică, Socială şi Teritorială• Rezultatele proiectelor ESPON finalizate şi în derulare (ARTS, TIGER, TANGO), studiul DG Regio “Regions 2020”Elemente principale ale cercetării:• Analiza crizei economice recente precum şi a altor momente de criză din Europa;• Analiza rezistenţei la impact a structurilor economice şi a regiunilor şi a capacităţii de adaptare la noile nevoi socio-economice;• Evaluarea impactului teritorial al crizei financiare, identificarea sectoarelor economice şi regiunilor cele mai afectate• Identificarea tipurilor de regiuni şi teritorii care sunt mai rezistente sau care se adaptează mai bine în urma crizelor economice;• Ce măsuri pot fi luate la nivel regional pentru stimularea revigorării economice şi pentru a creşte rezilienţa regiunilor la crize economice viitoare ? Cu ce ajută politicile de tip place-based ?• 6-8 studii de caz, inclusiv cazuri extreme (Cork, Stuttgart, Grecia de V)Durata: 24 luni (raport final aprilie 2014). Buget: 759.153 euro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 10. 10. Prioritatea 3 - Platformă şi instrumente ştiinţificeObiectivDezvoltarea şi actualizarea platformei ştiinţifice pentru proiectele de cercetareTipuri de acţiuni1) Baze de date ESPON şi dezvoltarea de date2) Indicatori teritoriali/indici şi instrumente3) Sistem de monitorizare teritorială4) Acţiuni focalizate privind actualizarea indicatorilor şi hărţilor.Buget6,148,100 EuroRezultate aşteptateBaza de date ESPON 2013 dezvoltată şi actualizatăNoi indicatori/indici teritoriali2 –3 Rapoarte de monitorizare a teritoriuluiIndicatori, hărţi, modele, metodologii actualizate Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 11. 11. Sistem de monitorizare teritorialăRelansare 24 august 2011 – Termen limită 20 octombrie 2011Referinţe:• Rezultatele proiectelor ESPON 2006 (în special proiectul 4.1.3) şi 2013 (TPM, etc)• Atelierul de lucru privind monitorizarea dinamicilor teritoriale, 12 noiembrie 2008• Consolidarea rezultatelor proiectelor ESPON Database şi INTERCO• Principalele documente şi orientări politice europeneRezultate aşteptate:• Dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi raportare teritorială capabil să evalueze continuu tendinţele de dezvoltare teritorială şi impactul politicilor şi să permită analiza comparată a regiunilor, oraşelor şi teritoriilor europene.• Sistemul conceput trebuie să fie un instrument uşor de utilizat de elaboratorii de politici de diferite niveluri administrative, cuprinzând 30-50 indicatori (relaţie cu proiectele ESPON DATABASE 1 şi 2 şi INTERCO)• Broşură (10-20 pagini) cu informaţii/date ilustrând dinamica teritorială europeană• Crearea unui “Raport de monitorizare a teritoriului european” (50 pagini)• Integrarea indicatorilor şi datelor, precum şi a seriilor cronologiceDurata: 24 luni (raport final martie 2014). Buget: 598.000 euro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 12. 12. Pachete teritoriale ESPON pentru fondurile structuraleLansare 24 august 2011 – Termen limită 20 octombrie 2011Rezultate aşteptate:• Rapoarte informative (ESPON Evidence Reports) – evidenţierea ariei unor programe, din perspectivă europeană, pe baza unei analize teritoriale integrate. Va cuprinde elemente precum poziţia şi potenţialul de dezvoltare, puncte tari şi slabe în raport cu teritoriul european, dezechilibrele teritoriale din ariile programelor, etc – pentru 10 arii• Fişe ESPON (ESPON Factsheets) – cuprinzând informaţii cheie privind probleme sociale, economice şi teritoriale din aria programelor – în total 65 fişe ESPON pentru programele transfrontaliere şi transnaţionale• Hărţi, inclusiv hărţi ale ariilor programelor în context europeanDurata: 21 luni (raport final decembrie 2013).Buget: 500.000 euro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 13. 13. Detectarea potenţialului şi provocărilor teritorialeLansare 24 august 2011 – Termen limită 20 octombrie 2011Rezultate aşteptate:• Îndrumar de utilizare a rezultatelor ESPON pentru detectarea potenţialului teritorial al regiunilor şi transformarea provocărilor specifice în elemente de potenţial;• Inventar al metodologiilor şi abordărilor care sprijină procesul de identificare a potenţialului şi provocărilor teritoriale (în special analizele focalizate)• Manual de bune practici pentru sprijinirea factorilor de decizie în vederea utilizării rezultatelor şi instrumentelor ESPON pentru detectarea potenţialului regiunilor şi provocărilor• 5-8 studii de cazDurata: 15 luni (raport final iunie 2013).Buget: 350.000 euro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 14. 14. ESPON AtlasESPON Mapping ToolLansare 24 august 2011 – Termen limită 20 octombrie 2011Rezultate aşteptate:• ESPON Atlas: Sinteză a rezultatelor ESPON 2013, asigurare comparaţie între oraşe şi regiuni diferite, selecţie hărţi şi rezultate relevante şi interpretarea acestora, sprijinirea elaboratorilor politicilor place-based; ca rezultate vor fi elaborate un Atlas digital (interactiv) şi un Atlas tipărit (100 pagini, 50-60 hărţi). Tipărirea celor 5000 exemplare tipărite va fi realizată în afara proiectului;• ESPON Online mapping tool: Instrument user-friendly de acces la baza de date ESPON, instrument web de vizualizare, analiză, realizare şi descărcare a hărţilor şi diagramelor bazate pe datele ESPON; completează instrumentele existente (ESPON Database, Hypercarte, ESPON Online Map Finder)Durata: 21 luni (ESPON Mapping Tool), 24 luni (ESPON Atlas).Buget: ESPON Atlas 150.000 euro; ESPON Online Mapping Tool 150.000 euro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 15. 15. Oportunităţi viitoare în cadrul Programului ESPON2013 (calendar apeluri) Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 16. 16. Surse de informare – site-uri web Site-ul web al Programului ESPON 2013 www.espon.eu Site-ul web al Autorităţii Naţionale ESPON www.mdrt.ro → Programe de cooperare teritorială europeană → Programul ESPON 2013 Portalul programelor de cooperare europeană www.infocooperare.ro - Secţiunea ESPON Site-ul web al Punctului de Contact ESPON din România www.esponromania.ro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011
 17. 17. Vă mulţumim!Autoritatea Naţională a Programului ESPON 2013Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiDirecţia Generală Dezvoltare TeritorialăServiciul Strategie şi Coeziune TeritorialăTelefon: 0372 114 514Fax: 0372 114 560E-mail: delia.popa@mdrt.ro, radu.necsuliu@mdrt.ro, espon2013@mdrt.rowww.espon.euwww.mdrt.rowww.infocooperare.rowww.esponromania.ro Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011

×