Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate din Regiunea Nord-Vest

96,246 views

Published on

Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate din Regiunea Nord-Vest, 18 februarie 2015.
Prezentare făcută de reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-MDRAP, la întâlnirea organizată de ADR Nord-Vest împreună cu MDRAP şi Ministerul Fondurilor Europene, despre instrumentul "Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii" (CLLD). CLLD va promova incluziunea socială şi combaterea sărăciei în comunităţile marginalizate, prin strategii de dezvoltare locală, cu sprijinul alocărilor financiare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Axa Prioritară 9) şi Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (Axa prioritară 5).

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate din Regiunea Nord-Vest

  1. 1. www.inforegio.ro
  2. 2. OBIECTIV: Furnizarea de asistenţă MDRAP din partea Băncii Mondiale în elaborarea strategiilor de intervenţie integrată adresate zonelor sărace şi comunităţilor dezavantajate. REALIZARI :  metodologie de inventariere şi clasificare a zonelor/ comunităţilor defavorizate (3 indicatori);  “hărţi ale sărăciei” la diverse niveluri teritoriale (naţional, regional, local – la nivel de oraş) – ATLAS ; 6 proiecte pilot conceptuale – exemple de tipuri de strategii integrate pt. realizarea incluziunii sociale a comunităţilor defavorizate – Tg. Mures (2), Slobozia (1), Braila (3). Ghid de Intervenţie Integrată – operationalizare instrument CLLD (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) Hărţi sinteză ELABORAREA STRATEGIILOR DE INTEGRARE PENTRU ZONELE DE SĂRĂCIE ŞI COMUNITĂŢILE DEFAVORIZATE
  3. 3. INDICATORI DE IDENTIFICARE A ZONELOR URBANE MARGINALIZATE: •Capital uman (nivel de educatie, stare de sanatate, pondere copii din populatia totala) •Ocuparea fortei de munca (persoane neincadrate pe piata formala a muncii si care nici nu urmeaza o forma de invatamant) •Locuire (locuinte fara curent electric, locuinte supraaglomerate etc.). TIPOLOGII DE ZONE URBANE MARGINALIZATE:  zone de tip ghetou cu blocuri de apartamente de proastă calitate  zone de tip mahala cu case şi/sau adăposturi de proastă calitate  locuinţe sociale modernizate fara infrastrucuta  zone istorice ale orasului Hărţi sinteză ELABORAREA STRATEGIILOR DE INTEGRARE PENTRU ZONELE DE SĂRĂCIE ŞI COMUNITĂŢILE DEFAVORIZATE (II)
  4. 4. La nivel NATIONAL:  3,2 % din populatia urbana traieste in zone marginalizate (cf. Recensamant 2011) La nivel REGIONAL – reg. NORD VEST (cf. Recensamant 2011):  procent mediu (regiune) populatie urbana marginalizata – peste 3 % (3,06%)  judete cu procent mare de populatie urbana marginalizata – Bihor, Bistrita – Nasaud, Maramures, Salaj, Satu Mare  orase cu zone cu populatie marginalizata:  ALESD,  SACUENI,  VALEA LUI MIHAI  SANGEORZ – BAI  SALISTEA DE SUS  SIMLEU SILVANIEI  TASNAD Hărţi sinteză ELABORAREA STRATEGIILOR DE INTEGRARE PENTRU ZONELE DE SĂRĂCIE ŞI COMUNITĂŢILE DEFAVORIZATE (III)
  5. 5. ELABORAREA STRATEGIILOR DE INTEGRARE PENTRU ZONELE DE SĂRĂCIE ŞI COMUNITĂŢILE DEFAVORIZATE (IV) • Datele statistice si calitative obtinute in urma studiului – argument pentru fundamentarea instrumentului CLLD in perioada de programare 2014-2020 • CLLD – instrument de dezvoltare teritoriala locala • CLLD - abordare integrata – aspecte cheie: – impact sporit in rezolvarea problemelor complexe (saracia, excluziunea sociala) – decizia - luata la nivelul cel mai apropiat de cetatean, in functie de nevoile si potentialul zonei – implicarea tuturor actorilor relevanti – bazata pe o viziune /strategie de dezvoltare a zonei • CLLD – bonusuri (cresterea ratei de cofinantare) + cerinte specifice
  6. 6. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE i ADMINISTRA IEI PUBLICEș Ț Autoritatea de Management pentru POR Tel: 0372 111 510, Fax: 0372 111 630 email: steluta.jalia@mdrap.ro www.inforegio.ro
  7. 7. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE i ADMINISTRA IEI PUBLICEș Ț Autoritatea de Management pentru POR Tel: 0372 111 510, Fax: 0372 111 630 email: steluta.jalia@mdrap.ro www.inforegio.ro

×