Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teories

2,023 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teories

 1. 1. Teories explicatives deldesenvolupament afectiu Estela Coll Marquès Maite Gener Bosch
 2. 2. Què és el desenvolupament afectiuEl desenvolupament afectiu es pot definir com el procés de configuració del món emocional de cada persona. El nen construeix així la seva identitat, l’autoestima, la confiança en si mateix i amb el món que el rodeja, i es concep com una persona única i diferent.
 3. 3. Molts autors han intentat explicar en lesseves teories el desenvolupament afectiu.Ens centrarem bàsicament en tres: Jean Piaget,Sigmund Freud, Henri Wallon, epistemòleg, neuròleg. Psicòleg. psicòleg i biòleg.
 4. 4. Sigmund Freud(1856 – 1939)- Teoria psicoanalista- Teoria de la personalitat
 5. 5. Teories de la personalitatEn la conducta de l’ésser humà, les emocions juguen unpaper molt més important que la raó.• La primera tòpica la personalitat es forma en lesprimeres relacions que té el bebè amb els seus progenitors: - l’inconscient conté tot allò que no és accessible i que noes pot controlar.- el preconscient inclou el que està a punt d’entrar en laconsciència.- el conscient ens relaciona amb la realitat existent.
 6. 6. Teories de la personalitat En la segona tòpica, Freud distingeix tres estructures en la personalitat humana: - l’ell. Part primitiva i inconscient. Necessitats bàsiques, plaer. - el jo. Mig conscient mig inconscient. Desitjos i instints. - el superjo. És el referent moral de la persona, s’elabora sobre els 5 anys, inclou les normes i les prohibicions. També presenta parts conscients i parts inconscients.
 7. 7. Henry Wallon(1879-1962)La psicologiaDialèctic-genètica.
 8. 8. Relacions Característiquesafectives Moment específiques Activitat[entorn] concret [individu] dominant Acció dominant Estadi
 9. 9. CARACTERÍSTIQUES O FUNCIÓ ESTADI EDAT DOMINANT 0-6 Les funcions fisiològiques: dormir, Impulsivitat motriu mesos menjar i moure’s. 6-12 El nadó necessita la seva mare per Emocional mesos cobrir les necessitats emocionals. Presenta dos objectius: un orientat a laSensori motriu i projectiva 1-2 anys manipulació o relació amb els objectes i l’altre basat en la relació amb els altres Afirmació de la personalitat, Del personalisme 2-6 anys construcció del <jo>. Subperíodes: 3 Conquesta i coneixement del mónDel pensament categorial 6-11 anys exterior. Subperíodes: 2 Conflictes, ambivalències afectives, De la pubertad i l’ 12-15 desequilibris. adolescència anys Afirmació del <jo>
 10. 10. Jean Piaget(1896 – 1980)La teoria PsicogenèticaLa teoria constructivista
 11. 11. • No deixa de banda l’afectivitat com es creuequívocament, però sempre apareix enrelació amb la cognició. •En realitat la seva teoria va més enllà del que està directament relacionat amb el coneixement i pretén ser una teoria general sobre el desenvolupament humà.• Convençut de la relació entre la raó i elsentiment, s’avança al que podria ser a diad’avui la intel·ligència emocional.
 12. 12. “Aunque los problemas de la emoción, los valores, el desarrollo de la personalidad y otros semejantes no fueron para él temas de principal interés profesional, Piaget no niega su importancia. En consonancia con el énfasis que siempre puso en la inteligencia, cuando considera asuntos de la emoción, naturalmente tiende a considerarlos en una situación cognitiva.”Flavell, J. (1982). La Psicología evolutiva de Jean Piaget. Barcelona, Paidós Les emocions contribueixen a l’adquisició del coneixement Emocions i raó són com les dues cares d’una mateixamoneda
 13. 13. Per a Piaget, el coneixement està constituït per un doble procés: L’assimilació  integració de nova informació en les estructures actuals de l’individu. L’acomodació reorganització de la informació present en les estructures cognitives de l’individu. _____________________________________________________ Per en Martí, els cans són animals de 4 potes i una coa. Un dia, en veu un que lladra, i la seva mare li explica que els cans lladren. En Martí assimila la nova informació a la que ja tenia prèviament. Llavors, un altre dia veu un altre animal de quatre potes amb coa: un moix. Però en Martí creu que és un ca, i la mare li explica que és un moix. El nen no pot assimilar el nou concepte sinó que ha de modificar l’esquema i es produeix l’acomodació.
 14. 14. Plaer i dolor, sentiments de grat iESTADI SENSORIOMOTOR 0-2 anys desgrat, d’èxit i fracàs Sentiments socials elementals, primersESTADI PREOPERACIONAL 2-7 anys sentiments morals A més, apareix la imitació i l’egocentrisme Aparició de sentiments morals ESTADI OPERACIONS CONCRETES 7-11 anys autònoms, amb intervenció de la voluntat (just, injust) Els sentiments individuals deriven ara en sentiments que ESTADI OPERACIONS tenen objectius ideals FORMALS + 11 anys col·lectius. Elaboració paral·lela de la personalitat (rol i metes)
 15. 15. Les conclusions a les quals arriba Piaget afirmen que la cognició i l’afectivitat no són independents, sinó que s’afecten mútuament i treballen juntes. Els canvis que es produeixen a la infància en el terreny COGNICIÓ emocional AFECTIVITAT (autoregulació, empatia) tenen una estreta relació amb els canvis en l’àrea cognitiva.
 16. 16. Moltes gràcies per la vostra atenció!

×