Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte. Vart är vi på väg?
Agenda <ul><li>Infrastruktur för en lärande offentlig förvaltning </li></ul><ul><li>Tjänstetyper </li></ul><ul><li>Plattfo...
Infrastruktur för en lärande offentlig förvaltning Gemensamt och egen producerade tjänster Informationsförsörjning Den mju...
Tjänstetyper enligt e-delegationen
Tjänstetyper Gemensamt och egen producerade tjänster Informationsförsörjning Den mjuka infrastrukturen Behovsfångst Samor...
Vägledning för automatiserad samverkan publicerad Informationsförsörjning Plattform för säker meddelandehantering Plattfor...
Bastjänster Informationsförsörjning Plattform för säker meddelandehantering Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster ...
System till system (bastjänst) och E-tjänst till bastjänst Bastjänst Bastjänst Bastjänst Bastjänst Med bastjänster avses t...
Tjänstekatalogen Gemensamt och egen producerade tjänster Den mjuka infrastrukturen Privata aktörers tjänster Myndighets t...
Beskrivning av informationsinnehåll i tjänsterna (Vokabulärkatalog)* <ul><li>För att minska risken för att felaktig inform...
Den mjuka infrastrukturen. Några pågående ”uppdrag” och förstudier <ul><li>E-legitimationsnämnden </li></ul><ul><li>Mina m...
Samma tjänst exponerad i flera kanaler och av olika aktörer Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster ” No wrong doors...
Skatteverket påbörjar ett testscenario tillsammans med e-leg nämnden för säker samverkan med externa system Företagare Myn...
Behovsfångst Behovsfångst Samordning av Tjänster och information (semantik) Goda exempel Samordning kring processer/livshä...
Beakta alla nivåer av interoperabilitet vid automatiserad samverkan Rättslig Organisatorisk Information/begrepp Teknisk in...
Standarder Föreslaget uppdrag inom e-delegationen. Bedömningsprocess för standarder, katalog för standarder och specifikat...
Förslag på områden som ska beskriva standarder och specifikationer. Plattform för säker meddelandehantering <ul><li>Idag f...
<ul><li>E-legitimation </li></ul><ul><li>Mina meddelanden </li></ul><ul><li>Tjänstekatalog </li></ul><ul><li>e-arkiv och ...
Förslag på områden som ska beskriva standarder och specifikationer. E-tjänster (olika kanaler) Privata aktörers tjänster M...
Ramavtalsupphandling (E-förvaltningsstödjande tjänster 2010) <ul><li>Standarder som idag pekas ut i e-förvaltningsstödjan...
Katalog med standarder <ul><li>Katalogen ger överblick över standarder för olika områden. </li></ul><ul><li>Det blir tydl...
Upphandla tjänster med stöd av standarder Plattform för säker meddelandehantering Myndighets tjänst Bastjänster Den mjuka ...
Tjänstekatalog Vokabulärkatalog Vägledning autom. Samverkan Principer Riktlinjer Standardkatalog Referens-implementation K...
Infrastruktur för en lärande offentlig förvaltning Gemensamt och egen producerade tjänster Informationsförsörjning Den mju...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte vart är vi på väg

1,050 views

Published on

En presentation av E-delegationens arbete med informationsutbyte och en

Published in: Education
 • Enough is a enough! Is this going to be the day you finally do something about your health? It is a lot easier than you think to be able to shed off unwanted weight. See how you can get started today with 1 minute weight loss routines! ●●● http://t.cn/A6PnIGtz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte vart är vi på väg

 1. 1. Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte. Vart är vi på väg?
 2. 2. Agenda <ul><li>Infrastruktur för en lärande offentlig förvaltning </li></ul><ul><li>Tjänstetyper </li></ul><ul><li>Plattform för säker meddelandehantering och Bastjänster </li></ul><ul><li>Den mjuka infrastrukturen </li></ul><ul><li>Gemensamt och egenproducerade tjänster </li></ul><ul><li>Behovsfångst </li></ul><ul><li>Standarder och standardisering i kombination med upphandling </li></ul>
 3. 3. Infrastruktur för en lärande offentlig förvaltning Gemensamt och egen producerade tjänster Informationsförsörjning Den mjuka infrastrukturen Behovsfångst Samordning av Tjänster och information (semantik) Goda exempel Samordning kring processer/livshändelser Utvecklingsansvariga myndigheter koordinerar Företagande Studera Boende Processer och livshändelser Transport Nyanlända Vård/omsorg Arbetssökande Ändra civilstatus Plattform för säker meddelandehantering Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster Standarder
 4. 4. Tjänstetyper enligt e-delegationen
 5. 5. Tjänstetyper Gemensamt och egen producerade tjänster Informationsförsörjning Den mjuka infrastrukturen Behovsfångst Samordning av Tjänster och information (semantik) Goda exempel Samordning kring processer/livshändelser Utvecklingsansvariga myndigheter koordinerar Företagande Studera Boende Transport Nyanlända Vård/omsorg Arbetssökande Ändra civilstatus Plattform för säker meddelandehantering Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster 1 3 2 4 <ul><li>1. Infrastrukturstjänster </li></ul><ul><li>2. Bastjänster </li></ul><ul><li>3. Egenproducerade tjänster </li></ul><ul><li>4. Gemensamt producerade tjänster </li></ul>Standarder
 6. 6. Vägledning för automatiserad samverkan publicerad Informationsförsörjning Plattform för säker meddelandehantering Plattform för säker meddelandehantering
 7. 7. Bastjänster Informationsförsörjning Plattform för säker meddelandehantering Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster Bastjänster
 8. 8. System till system (bastjänst) och E-tjänst till bastjänst Bastjänst Bastjänst Bastjänst Bastjänst Med bastjänster avses tjänster som endast har ett program-till-program gränssnitt och som är avsedda att användas som byggstenar i andra myndigheters och företags IT-system.
 9. 9. Tjänstekatalogen Gemensamt och egen producerade tjänster Den mjuka infrastrukturen Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster 3 2 4 <ul><li>Tjänstekatalogen </li></ul><ul><li>Hitta bastjänster och infrastrukturella tjänster för utveckling av tjänster till medborgare och företag </li></ul><ul><li>Katalog över e-tjänster </li></ul><ul><li>1. Infrastrukturstjänster </li></ul><ul><li>2. Bastjänster </li></ul><ul><li>3. Egenproducerade tjänster </li></ul><ul><li>4. Gemensamt producerade </li></ul><ul><li>tjänster </li></ul>Plattform för säker meddelandehantering Bastjänster 1 Standarder
 10. 10. Beskrivning av informationsinnehåll i tjänsterna (Vokabulärkatalog)* <ul><li>För att minska risken för att felaktig informationshantering sker utifrån otydlig semantik och för att möjliggöra återanvändning av begreppsdefinitioner bör tjänsterna och dess innehåll beskrivas på ett enhetligt sätt. </li></ul>Vokabulärkatalog *Föreslagen utveckling
 11. 11. Den mjuka infrastrukturen. Några pågående ”uppdrag” och förstudier <ul><li>E-legitimationsnämnden </li></ul><ul><li>Mina meddelanden (pilotproduktion) </li></ul><ul><li>Tjänstekatalog (produktion) </li></ul><ul><li>e-arkiv och e-diarium (förstudie) </li></ul><ul><li>Mina fullmakter, fullmaktsregister och ombudshantering (förstudie) </li></ul><ul><li>Min ärendeöversikt (förstudie) </li></ul><ul><li>Bedömningsprocess för standarder, Katalog för standarder och specifikationer (föreslaget uppdrag) </li></ul>Den mjuka infrastrukturen Plattform för säker meddelandehantering Standarder
 12. 12. Samma tjänst exponerad i flera kanaler och av olika aktörer Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster ” No wrong doors” Gemensamt och egen producerade tjänster Bastjänster ” Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utföra sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service” Exempel från Skatteverket
 13. 13. Skatteverket påbörjar ett testscenario tillsammans med e-leg nämnden för säker samverkan med externa system Företagare Myndighets tjänster Bastjänster Signera och lämna in Inloggning Validera information SAML2 biljett Lön/ekonomi system Hämta information SAML2
 14. 14. Behovsfångst Behovsfångst Samordning av Tjänster och information (semantik) Goda exempel Samordning kring processer/livshändelser Utvecklingsansvariga myndigheter koordinerar - Vägledning för behovsfångst - Vägledning i nyttorealisering - Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning - Utlämnande på medium för automatiserad behandling http://www.edelegationen.se/sida/vagledningar-och-rapporter Vägledningar och rapporter som är till hjälp vid samverkan och behovsfångst
 15. 15. Beakta alla nivåer av interoperabilitet vid automatiserad samverkan Rättslig Organisatorisk Information/begrepp Teknisk interoperabilitet förklaring: förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs
 16. 16. Standarder Föreslaget uppdrag inom e-delegationen. Bedömningsprocess för standarder, katalog för standarder och specifikationer Katalog med standarder &quot;CAMSS&quot; ( Common Assessment Method Standards and Specifications) är ett initiativ för att främja samarbetet mellan EU: s medlemsstater att definiera en &quot;gemensam bedömnings metod för standarder och specifikationer&quot; Idag finns en bedömningsprocess för standarder framtagen inom EU. Hur vill vi att processen ska fungera på nationell nivå. Vad ska katalogen innehålla. Vad vill vi standardisera inom offentlig sektor.
 17. 17. Förslag på områden som ska beskriva standarder och specifikationer. Plattform för säker meddelandehantering <ul><li>Idag finns bl a RIV som främst används inom vården och SHS som används av ett flertal myndigheter i offentlig sektor </li></ul><ul><li>En översyn pågår inom området där moderna öppna standarder förespråkas </li></ul>Plattform för säker meddelandehantering Bastjänster
 18. 18. <ul><li>E-legitimation </li></ul><ul><li>Mina meddelanden </li></ul><ul><li>Tjänstekatalog </li></ul><ul><li>e-arkiv och e-diarium </li></ul><ul><li>Mina fullmakter, fullmaktsregister och ombudshantering </li></ul><ul><li>Min ärendeöversikt </li></ul>Förslag på områden som ska beskriva standarder och specifikationer. Gemensam infrastruktur Den mjuka infrastrukturen Standarder som finns med i SOU 2010:104 (e-leg) Standarder
 19. 19. Förslag på områden som ska beskriva standarder och specifikationer. E-tjänster (olika kanaler) Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster Gemensamt och egen producerade tjänster RFC 4287 The Atom Syndication Format RFC 3966 The tel URI for Telephone Numbers RFC 2616 Hypertext Transfer Protocol 1.1 W3C HTML 4.01, HTML5 WAI-ARIA W3C Cascading Style Sheets 2.1 ISO 19005-1:2005 (PDF/A) Vägledning för webbutveckling http://www.edelegationen.se/sida/vagledning-for-webbutveckling
 20. 20. Ramavtalsupphandling (E-förvaltningsstödjande tjänster 2010) <ul><li>Standarder som idag pekas ut i e-förvaltningsstödjande tjänster </li></ul><ul><li>PDF </li></ul><ul><li>XHTML </li></ul><ul><li>XML </li></ul><ul><li>IPv6 </li></ul><ul><li>Zip </li></ul><ul><li>Jpg/Gif </li></ul><ul><li>OAIS ISO 14721:2003 Open Archival Information System reference model </li></ul>
 21. 21. Katalog med standarder <ul><li>Katalogen ger överblick över standarder för olika områden. </li></ul><ul><li>Det blir tydligt vilka standarder som gäller för leverantörer som vill bygga lösningar för offentlig sektor </li></ul>Katalog med standarder
 22. 22. Upphandla tjänster med stöd av standarder Plattform för säker meddelandehantering Myndighets tjänst Bastjänster Den mjuka infrastrukturen Katalog med standarder Vägledning för webbutveckling
 23. 23. Tjänstekatalog Vokabulärkatalog Vägledning autom. Samverkan Principer Riktlinjer Standardkatalog Referens-implementation Kodexempel Dokumentation Plattform för säker meddelandehantering Högre grad av återanvändning av information och tjänster. Enkelt att hitta varandras tjänster i ett tidigt skede vid verksamhets-utveckling. Meningsfull återanvändning av information, minimera risker för fel och lägga grund för en gradvis framväxande semantisk interoperabilitet. Färre antal standarder i bruk i offentlig sektor. Större utväxling på nedlagt arbete i att utreda/kvalitetssäkra val av standarder. Enklare att avropa/upphandla verktyg. Hög grad av återanvändning av information. Lätt att komma igång med informationsutbyte. Effektmål Beskrivning En central katalog med beskrivningar av maskinella gränssnitt/tjänster som tillhandahålls av offentliga organisationer. En central katalog med beskrivningar av vokabulärer/ontologier för den information som förekommer i maskinella gränssnitt i ett standardiserat format. Förteckning över anvisade standarder som uppfyller kriterierna i bedömnings-processen. Lösning för meddelandehantering som motsvarar dagens SHS inklusive en öppen referensimplementation. Exempel http:/www.obofoundry.org/ http:// onki.fi / http://neologism.deri.ie/ … http://standard.difi.no/ http://www.belgif.be/index.php/Technical_layer SHS, RIV Webbplats med nyheter och status på införande mm. Hög kännedom om införandestrategin och införandestatus. Upplevs av personer i förv. Som huvudplats för info om interoperabilitet i off sektor. http:// digitaliser.dk http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik Presenterar ingångar till övriga delar. Löpande nyheter o pågående arbete. Riktar Produkter verktyg Styrdokument EIF Bedömningsprocess för standarder (CAMSS) EIS Nationellt interoperabilitetsramverk Nationell strategi för interoperabilitet (NIS) Målbild Aktiviteter/projekt Tidplan Aktörer Driver införandet av övriga delar på ett koordinerat sätt.
 24. 24. Infrastruktur för en lärande offentlig förvaltning Gemensamt och egen producerade tjänster Informationsförsörjning Den mjuka infrastrukturen Behovsfångst Samordning av Tjänster och information (semantik) Goda exempel Samordning kring processer/livshändelser Utvecklingsansvariga myndigheter koordinerar Företagande Studera Boende Processer och livshändelser Transport Nyanlända Vård/omsorg Arbetssökande Ändra civilstatus Plattform för säker meddelandehantering Privata aktörers tjänster Myndighets tjänster Standarder

×