Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
E-delegationens samordning av
Förvaltnings-
gemensamma tjänster
Program för samordning av
förvaltningsgemensamma tjänster
Processer och livshändelser
• EIF - Ekonomiskt bistånd
• Enklare...
Syftet med Metod för
utveckling i samverkan
är att tillhandahålla ett gemensamt ramverk för att
säkerställa kvalitet samt ...
(Samverkansparter)
Arbetsförmedlingen (PPS)Skatteverket (PEJL)Tullverket (PRO PS)
Metod för Utveckling i Samverkan
HURVAD
...
Behovsanalys
Förstudie
Fördjupad lösnings-
specifikation
Business Case
Nyttorealiseringsplan
Övergripande tids-
och levera...
Arkitektur Behovsdriven utveckling Finansiering
NyttorealiseringKommunikation
InformationssäkerhetFörvaltning
Rättsliga fö...
Metod för utveckling i samverkan
Nätverk
Vägledning
Nätverk
Vägledning
Nätverk
Vägledning
Utvecklingsinsats Utvecklingsins...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

En metod för utveckling i samverkan

667 views

Published on

Att samlas och samsas kring en gemensam utvecklingsmetod
Det finns många utmaningen när olika aktörer från olika organisationer och kulturer ska mötas i samverkan. Vi berättar om metoden för utveckling i samverkan som utvecklats inom E-delegationen och som ger stöd just när man samverkar.
En presentation av Lasse Dannemann, E-delegationen

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

En metod för utveckling i samverkan

  1. 1. E-delegationens samordning av Förvaltnings- gemensamma tjänster
  2. 2. Program för samordning av förvaltningsgemensamma tjänster Processer och livshändelser • EIF - Ekonomiskt bistånd • Enklare föräldraskapsbekräftelse • Vänta och få barn • Efterlevande • Gå till arbete • Nyanlända Tjänster och specifikationer • Mina meddelanden • Min ärendeöversikt • Elektroniskt arkiv • Mina fullmakter • Planeringsverktyg • Svensk e-legitimation • Verksamt.se m.fl. insatser Förutsättningar • Metod för Utveckling i Samverkan • Samordningsområden • Tjänstekatalogen / Informationsutbyteskatalogen Stöder utvecklingsinsatser och följer upp leveranser, anslutning, effektmål samt risker som hindrar förväntat resultat
  3. 3. Syftet med Metod för utveckling i samverkan är att tillhandahålla ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet samt gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att skapa verklig förändring och realisera de önskade nyttorna av utvecklingen.
  4. 4. (Samverkansparter) Arbetsförmedlingen (PPS)Skatteverket (PEJL)Tullverket (PRO PS) Metod för Utveckling i Samverkan HURVAD Ta fram lösnings- alternativ Identifiera behov Detaljera vald lösning Utveckla Införa Etablera förvaltning Realisera nyttor Initiera Arkitektur Behovsdriven utveckling Finansiering NyttorealiseringKommunikation InformationssäkerhetFörvaltning Rättsliga förutsättningar Förutsättningar och organisation Nio samordningsområden för kravställning och stöd
  5. 5. Behovsanalys Förstudie Fördjupad lösnings- specifikation Business Case Nyttorealiseringsplan Övergripande tids- och leveransplan Utveckla beslutad lösning Inför framtagen lösning i verksamheten Etablera förvaltning av aktuell lösning Realisera prioriterade nyttor samt följ upp åstadkomna effekter Ta fram lösnings- alternativ Identifiera behov Detaljera vald lösning Utveckla Införa Etablera förvaltning Realisera nyttor Initiera Utvecklingsfaser
  6. 6. Arkitektur Behovsdriven utveckling Finansiering NyttorealiseringKommunikation InformationssäkerhetFörvaltning Rättsliga förutsättningar Förutsättningar och organisation Nio samordningsområden för kravställning och stöd Samordningsområden
  7. 7. Metod för utveckling i samverkan Nätverk Vägledning Nätverk Vägledning Nätverk Vägledning Utvecklingsinsats Utvecklingsinsats Och hur fungerar det i praktiken?

×