E-arkiv och e-diarium som gemensamt verksamhetsstöd(?) i offentlig sektor <ul><li>Torbjörn Hörnfeldt </li></ul><ul><li>e-d...
N å got om e-delegationen … S å enkelt som m ö jligt f ö r s å m å nga som m ö jligt
Vad är e-förvaltning? <ul><li>Verksamhetsutveckling </li></ul><ul><li>i offentlig förvaltning </li></ul><ul><li>som drar...
Varf ö r en e-delegation? <ul><li>Förbättra styrning och samordning </li></ul><ul><li>Minska dubbelarbete </li></ul><ul><l...
Vilka är med i e-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL
Riksarkivets deltagande i e-delegationen <ul><li>Näringsdepartementet </li></ul><ul><li>Delegationen per se </li></ul><ul>...
Var kan jag få veta mer? <ul><li>www.edelegationen.se </li></ul><ul><li>www.edelegationen.ning.com </li></ul><ul><li>www.f...
Visionerna <ul><li>Så enkelt som möjligt för så många som möjligt </li></ul><ul><li>Det ska vara lätt att göra rätt när ma...
Mål (1) <ul><li>Enskilda medborgare samt företag och andra organisationer behöver tillgång till information om myndigheter...
Mål (2) <ul><li>Nuvarande och kommande generationer behöver den information som skapats och bevarats i det offentliga Sver...
Mål (3) <ul><li>Myndigheterna behöver enkla rutiner och verktyg för att arkivera, bevara och återanvända den information s...
Förslag (1) <ul><li>Regeringen ska ge Riksarkivet i uppdrag att leda ett stegvis upplagt arbete med inriktning mot gemensa...
Förslag (2) <ul><li>Regeringen ska ge Riksarkivet i uppdrag att ha övergripande ansvar för de förvaltningsgemensamma speci...
Förslag (3) <ul><li>Delegationen har för avsikt att tillsätta en projektgrupp för att snabbt kunna starta ett arbete med a...
Förslag (4) <ul><li>Regeringen ska tillsätta en utredning för att klarlägga Riksarkivets och andra arkivmyndigheters roll ...
Fortsatta arbetet i korthet <ul><li>Nyttorealiseringsanalys – finansiering av arbetet </li></ul><ul><li>Förvaltningsgemens...
Frågor ? Servicecenterutredningen? Vad ska ske med våra befintliga system? Kammarkollegiets upphandling – räcker inte det?...
Frågor ? Torbjörn Hörnfeldt www.riksarkivet.se [email_address] [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E-arkiv och e-diarium

859 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-arkiv och e-diarium

 1. 1. E-arkiv och e-diarium som gemensamt verksamhetsstöd(?) i offentlig sektor <ul><li>Torbjörn Hörnfeldt </li></ul><ul><li>e-delegationens arbetsgrupp m.m. </li></ul><ul><li>utveckling och e-förvaltning, Riksarkivet </li></ul><ul><li>Offentliga Rummet </li></ul><ul><li>2011-05-26 </li></ul>
 2. 2. N å got om e-delegationen … S å enkelt som m ö jligt f ö r s å m å nga som m ö jligt
 3. 3. Vad är e-förvaltning? <ul><li>Verksamhetsutveckling </li></ul><ul><li>i offentlig förvaltning </li></ul><ul><li>som drar nytta av IT </li></ul><ul><li>kombinerad med </li></ul><ul><li>organisatoriska förändringar </li></ul><ul><li>och nya kompetenser. </li></ul>
 4. 4. Varf ö r en e-delegation? <ul><li>Förbättra styrning och samordning </li></ul><ul><li>Minska dubbelarbete </li></ul><ul><li>Öka effektiviteten </li></ul><ul><li>Bättre nytta för användarna </li></ul>
 5. 5. Vilka är med i e-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL
 6. 6. Riksarkivets deltagande i e-delegationen <ul><li>Näringsdepartementet </li></ul><ul><li>Delegationen per se </li></ul><ul><li>Arbetsgruppen (beredning och förslag till beslut) </li></ul><ul><li>Juridiska expertgruppen </li></ul><ul><li>IT-standardiseringsrådet </li></ul><ul><li>Terminologi (generellt e-delegationen) </li></ul><ul><li>Vägledning för webbutveckling </li></ul><ul><li>Vidareutnyttjande av information </li></ul><ul><li>E-arkiv och e-diarium </li></ul>
 7. 7. Var kan jag få veta mer? <ul><li>www.edelegationen.se </li></ul><ul><li>www.edelegationen.ning.com </li></ul><ul><li>www.facebook.com/edelegationen </li></ul>
 8. 8. Visionerna <ul><li>Så enkelt som möjligt för så många som möjligt </li></ul><ul><li>Det ska vara lätt att göra rätt när man arkiverar och lätt att hitta rätt när man söker och återanvänder information </li></ul><ul><li>Arkiv och diarium är naven i en aktiv informationshantering! </li></ul>
 9. 9. Mål (1) <ul><li>Enskilda medborgare samt företag och andra organisationer behöver tillgång till information om myndigheternas ärendehandläggning och verksamhet för att kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter och för att kunna göra rätt val i olika situationer. </li></ul>
 10. 10. Mål (2) <ul><li>Nuvarande och kommande generationer behöver den information som skapats och bevarats i det offentliga Sverige för den öppna debatten i demokratins tjänst, för kunskapsuppbyggnad och för tillgången till det gemensamma kulturarvet. </li></ul>
 11. 11. Mål (3) <ul><li>Myndigheterna behöver enkla rutiner och verktyg för att arkivera, bevara och återanvända den information som har producerats i den egna och i andra myndigheters verksamhet för att på ett effektivt sätt kunna fullgöra sina uppgifter och ge medborgarna service. </li></ul>
 12. 12. Förslag (1) <ul><li>Regeringen ska ge Riksarkivet i uppdrag att leda ett stegvis upplagt arbete med inriktning mot gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium för statliga myndigheter. </li></ul><ul><li>Samverkan kan ske med kommuner och landsting. </li></ul>
 13. 13. Förslag (2) <ul><li>Regeringen ska ge Riksarkivet i uppdrag att ha övergripande ansvar för de förvaltningsgemensamma specifikationer som ska utgöra underlag för de gemensamma tjänsterna för e-arkiv och e-diarium. </li></ul>
 14. 14. Förslag (3) <ul><li>Delegationen har för avsikt att tillsätta en projektgrupp för att snabbt kunna starta ett arbete med att ta fram förslag till förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium. </li></ul><ul><li>De förvaltningsgemensamma specifikationerna ska innehålla de krav som utgör minsta gemensamma nämnare. Specifikationerna ska testas och kvalitetssäkras genom piloter. </li></ul><ul><li>Arbetet med de förvaltningsgemensamma specifikationer kommer att ske i samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting. </li></ul>
 15. 15. Förslag (4) <ul><li>Regeringen ska tillsätta en utredning för att klarlägga Riksarkivets och andra arkivmyndigheters roll vad gäller e-arkiv och e-diarium. </li></ul><ul><li>Aktiv informationsförvaltare eller slutstation? </li></ul>
 16. 16. Fortsatta arbetet i korthet <ul><li>Nyttorealiseringsanalys – finansiering av arbetet </li></ul><ul><li>Förvaltningsgemensamma specifikationer </li></ul><ul><li>Pilotinstallationer </li></ul><ul><li>E-arkivfunktionalitet i verksamhetssystem </li></ul><ul><li>Servicecenter eller …. – vem driftar… </li></ul><ul><li>Kammarkollegiets upphandling, Vägledningar </li></ul>
 17. 17. Frågor ? Servicecenterutredningen? Vad ska ske med våra befintliga system? Kammarkollegiets upphandling – räcker inte det? Gemensamt verksamhetsstöd eller tjänster? Förvaltningsgemensamma specifikationer – nyttan? Vägledning – för vem och när?
 18. 18. Frågor ? Torbjörn Hörnfeldt www.riksarkivet.se [email_address] [email_address]

×