Kc modus operandi

336 views

Published on

Published in: Art & Photos, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kc modus operandi

 1. 1. Under License<br />Powered by<br />www.kakicandid.net<br />
 2. 2. Misi<br />KeArah Pembangunan Insan Yang MenyeluruhdariAspekIntelik, Emosi, Dan FizikalDalamBidangFotografiSecaraProfisional<br />
 3. 3. Visi<br />MenguasibidangFotografidarisudutKeusahawanansecaraproaktifdalamberkumpulan.<br />
 4. 4. KonsepBerkumpulan<br />Membentukkumpulansetiakawan yang berdisiplindanterancangkearahmatlamat yang sama (berilmuberkemahiranberkemampuan)<br />
 5. 5. ObjektifBerkumpulan<br />Membentukkeahlian yang berjiwasetiakawan<br />Meningkatkanpengetahuandankemahirandalambidangfotografisecaraprofisional<br />Merialisasikandisiplindiridalamkerjayadankeusahawanan<br />Menjanakeuntunganbersamadalamsatukumpulan<br />
 6. 6. Menu Utama / PerkaraAsas<br />Membentukkumpulan yang setiakawan<br />Berbangunansebagaipusatoperasi studio<br />Mempunyaiperalatanasas (Kamera DSLR)<br />Agenda pelaksana (Modus operandi)<br />Undang-undangberkumpulan<br />Strategipromosidanpemasaran<br />Halatujukumpulan<br />
 7. 7. Agenda Pelaksana (MS) <br />Keahlian 12 hingga 20 orang yang berjiwasetiakawan<br />Setiapahlimenyumbang RM100 (seratus ringgit) padasetiap 7 haribulansecaraberterusan,untukmenampungkosoprasibangunan studio.<br />Ahlidiberilatihankemahirandalambidangfotografisepanjangmasa, meliputikajiandanpenghasilanmodulfotografisecaraprofisional.<br />Keuntungan studio diagihkansecarasamaratapadasetiaptarikhakhirbulanmengikutkeputusanMesyuarat.<br />Ahli yang hilangupayaataukhairat, masihmeneriamapembahagiankeuntungan studio dandiberikepadawarisnya.<br />
 8. 8. Agenda Pelaksana (MS) <br />Ahliadalahlembagapengarahbagi studio ini, yang mempunyaaitugaskhasdanbertanggungjawabkeatastugasnya<br />Contoh, PengurusPentadbiran,<br />Pengerus Studio,<br />PengurusKewangan,<br />Pengurus Out dor, <br />PengurusRekriasi, <br />PengurusLatihanKemahiran,<br />PengurusPeralatan,<br />PengurusKesihatanKeselamatan<br />PengurusKopratPemasaran<br />PengurusKualiti<br />PengurusSosial<br />PengurusPengangkutan<br />Pengurus Data <br />
 9. 9. Agenda Pelaksana (MS) <br />8 Setiaptugasan/job yang didaftarkanmelalui studio diolahdalamkiraanperatus % dan (SedekahYasanAnakYatim)<br />9 ContohRM700 RM1500 <br /> 20% Studio RM140 RM300<br /> 20% Peralatan RM140 RM300<br /> 30% Upah RM210 RM450<br /> 15% Editor RM105 RM225<br /> 10% Kos RM 70 RM150<br /> 05% Sedekah RM 35 RM 75<br />10 Penggunaan studio diambilkiramelaluiperatus studio danperatusperalatansebagaisewaanuntukempunya.<br /> 20% Studio RM140 RM300<br /> 20% Peralatan RM140 RM300<br />
 10. 10. Agenda Pelaksana (MS) <br />11 Pendapatan studio + yuran – kossemasa = keuntungan studio <br />12 Keuntungan studio dibahagi 2, sebahagiantabungan, dansebahagiandiagihkansamaratasetiapakhirbulan<br />13 Tabungan digunakanuntukkospembelajaranahlidarisemasakesemasa<br />14 Ahlidigalakanmembuatpromosidanmendaftarkannyamelalui studio untukmenjanapendapatanbersama<br />
 11. 11. Undang-Undang Kumpulan <br />Perkarainiakandibentukdandigubalmelaluimesyuaratkhas yang diminitkanberpanduhkan Agenda Pelaksana (MS)<br />Drafundang-undang yang telahdipersetujuidisahkandimahkamah<br />
 12. 12. StrategiPromosi Dan Pemasaran<br />Melaluisesawang. Blog, facebook, dan email<br />
 13. 13. HalaTuju Kumpulan<br />Terbentukkumpulan, kursusasasfotografiakandiberikan<br />Piawaiandanpenentukualitidibentuk<br />2 bulankemudianahlimenyiapkankerjakursusataukajiandalamtempoh 30 hariberpandukanModul Diploma<br />Praktikaldibuatdarisemasakesemasa<br />AkhirtahunpertamaModul Diploma dapatdisiapkanoleh 12-20 ahlilembaga<br />Kelabfotografiditubuhkanolehahlilembagadanmenjadipengerusipenajah<br />
 14. 14. HalaTuju Kumpulan<br />7. TahunkeduakumpulanMembuatmodulSarjanaMuda<br />8. TahunketigaModulSarjanaMudadapatdisiapkan<br />9. TahunkeempatrundingandenganpengurusanUniversitiuntuk PJJ SarjanaMudafotografi<br />10. PJJ biasanyadalamtempoh 5 tahunberpanduhkanhasilmodul yang telahkumpulanbukukan<br />11. 9 tahunkemudiansemuaahlilembagamemilikiSarjanaMudaKepujianfotografi<br />12. 10 tahunkemudianahlilembagadirombakataudikajisemula<br />
 15. 15. Renungan<br />KejayaanSudahDalamGenggaman<br />Keyakinan Dan KesetiaanMasihDiawang-Awangan<br />IlusiKejayanTerbayang Di Hadapan<br />Masa Dan WaktuPenentuIaMenjadiKenyataan<br />

×