Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ferruhkaramangil
 Parkinson Hastalığı • Striatumdan dopaminerjk uyarım alan substansia  nigrada nöronal kayıp.
• 4 majör klinik belirtisi var:   Bradikinezi   Muskuler rijidite   İstirahat tremoru   Postural denge bozukluklar...
 Sonuç  olarak; • Sss’de bazal gangliyonlardaki sabit  dopaminerjik/kolinerjik dengenin dopaminin  azalması yada Ach a...
 Tedavide  yapılması gereken; • Ya dopaminerjik aktiviteyi artırmak • Ya da sss’de kolinerjik aktiviteyi azaltmak.
12345
 Parkinson hastaların yaşamın sonlanması genellikle immobilite kaynaklı.. • Pulmoner tromboembolizm yada aspirasyon pnö...
 Levodopa: • L-dopa analoğudur ve dopamin prekursorudur. • Etkisini karboksil grubu kaybederek dönüştüğü  dopamin üze...
• Periferde de l-dopa ve analogları dopamine dönüşür. Bu hem yan etkilerin bir kısmının sebebidir hem de etkinlik azalır...
 L-dopayıdopa dekarboksilaz inh kombine etmenin 2 avantajı vardır. • Periferde dönüşüm azalacağı için sssdeki düzeyi  ...
 Tedavininerken dönemlerinde cevaplar tremor, bradikinezi ve rijidite açısından çok iyidir. Ancak uzun dönem levodopa te...
 Levodopanın   temel iki yan etkisi vardır • Bulantı kusma (Kemotrigger zone kaynaklı) • Diskinezi: Bacak, el yüz ağı...
12345
 Dopamin  Reseptör Agonistleri • Levodopa gibi enz aktiviteye ihtiyaç duymazlar ve  nöronların kapasitesine ihtiyaç y...
 Bromokriptin: • Bir ergot alkaloitidir. • Hiperprolaktinemide de kullanılırlar. • D2 res agonistidir. • Retroperiton...
 Ropinirol/Pramipeksol • D2 res karşı seçici aktivite gösterirler • Bulantı ve sedasyon yaparlar ancak gis yan etkiler ...
 Mao-B  İnhibitörleri
 Selejilin: • Mao-B striatumda baskın olarak bulunur. • Mao-B’nin selektif ve irreversibl blokörüdür. • Levodopa ile g...
12345
 COMT  inhibitörleri: • En önemli terapötik etkileri periferde levodopanın yıkımını engelleyerek yarı ömrünü uzatmak ve...
12345
 Amantadin: • Hem dopaminerjik hem de antikolinerjik etkisi  vardır. • Aynı zamanda NMDA reseptör blokörüdür. • On/o...
 Santral  Antikolinerjikler: • Striatumda kolinerjik internöronlara etki ederler. • Orta derece antiparkinson etkileri...
 Biperiden Benztropin Triheksifenidil.
ferruhkaramangil
Anti Parkinson İlaçlar
Anti Parkinson İlaçlar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anti Parkinson İlaçlar

6,037 views

Published on

Antiparkinson İlaçlar ve onların farmakolojisi

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Anti Parkinson İlaçlar

 1. 1. ferruhkaramangil
 2. 2.  Parkinson Hastalığı • Striatumdan dopaminerjk uyarım alan substansia nigrada nöronal kayıp.
 3. 3. • 4 majör klinik belirtisi var:  Bradikinezi  Muskuler rijidite  İstirahat tremoru  Postural denge bozuklukları sonucu düşmelere varabilen yürüme kusurları
 4. 4.  Sonuç olarak; • Sss’de bazal gangliyonlardaki sabit dopaminerjik/kolinerjik dengenin dopaminin azalması yada Ach artması şeklinde değişimi parkinson tablosunu ortaya çıkarır.
 5. 5.  Tedavide yapılması gereken; • Ya dopaminerjik aktiviteyi artırmak • Ya da sss’de kolinerjik aktiviteyi azaltmak.
 6. 6. 12345
 7. 7.  Parkinson hastaların yaşamın sonlanması genellikle immobilite kaynaklı.. • Pulmoner tromboembolizm yada aspirasyon pnömonisi gibi.. Bazı ilaçlar da parkinsonyen tabloya neden olabilir. • Dopamin antagonisti ilaçlar yada asetilkolin agonisti ilaçlar; haloperidol, klorpromazin, proklorperazin ve metaklopramid..
 8. 8.  Levodopa: • L-dopa analoğudur ve dopamin prekursorudur. • Etkisini karboksil grubu kaybederek dönüştüğü dopamin üzerinden oluşturur. • Neden l-dopa?  Çünkü dopamin doğrudan santral sinir sistemine geçemez. • Aç kullanılır zira o aminoasitlerle yarışır.
 9. 9. • Periferde de l-dopa ve analogları dopamine dönüşür. Bu hem yan etkilerin bir kısmının sebebidir hem de etkinlik azalır.• Bunu engellemek için dopa dekarboksilaz inh. İlaçlarla kombine kullanılır.  Periferde inhibe eder.  Karbidopa  Benserazit..
 10. 10.  L-dopayıdopa dekarboksilaz inh kombine etmenin 2 avantajı vardır. • Periferde dönüşüm azalacağı için sssdeki düzeyi artar, tedavi için gerekli doz azalmış olur. • Periferde serbestleşecek dopamin miktarı azalacağı için periferik yan etkiler azalır.
 11. 11.  Tedavininerken dönemlerinde cevaplar tremor, bradikinezi ve rijidite açısından çok iyidir. Ancak uzun dönem levodopa tedavisinde her doz levodopadan sonra motor durumda ağır değişiklikler gözlenir. • Wearing off: Yok olma fenomeni. • Her dozdan 1-2 saat sonra motor aktivite belirtilerine karşı etkili olur ancak doz aralıklarında rijidite ve akinezi hızla ortaya çıkar.
 12. 12.  Levodopanın temel iki yan etkisi vardır • Bulantı kusma (Kemotrigger zone kaynaklı) • Diskinezi: Bacak, el yüz ağız kaslarında • Hipotansiyon, halüsinasyon, konfüzyon Parkinson hastalığının geç dönemlerinde ilaçlardan fayda sağlanamayan off dönemi ile diskineziyle seyreden on dönemi arasında dalgalanmaların görüldüğü on/off fenomeni izlenebilir.
 13. 13. 12345
 14. 14.  Dopamin Reseptör Agonistleri • Levodopa gibi enz aktiviteye ihtiyaç duymazlar ve nöronların kapasitesine ihtiyaç yoktur. Etki süreleri levodopadan daha uzundur ve on/off fenomeni gelişen hastalarda belirgin olarak etkilidirler.
 15. 15.  Bromokriptin: • Bir ergot alkaloitidir. • Hiperprolaktinemide de kullanılırlar. • D2 res agonistidir. • Retroperitoneal fibrozis yapabilirler. Lizurid: • Postsinaptik d2 res aktive eder.
 16. 16.  Ropinirol/Pramipeksol • D2 res karşı seçici aktivite gösterirler • Bulantı ve sedasyon yaparlar ancak gis yan etkiler ergot türevlerine göre daha az. Apomorfin • Dopaminerjik agonist • Dopaminerjik off ataklarının acil tedavisinde kullanılaiblir. • Antiemetik kombinasyonu gereklidir.
 17. 17.  Mao-B İnhibitörleri
 18. 18.  Selejilin: • Mao-B striatumda baskın olarak bulunur. • Mao-B’nin selektif ve irreversibl blokörüdür. • Levodopa ile güvenle kullanılaiblir. • Dopamin yıkımını geciktirici etkisi ile nöroprotektif etki gösterir. Rasajilin: • Mao-B inh yaparak etki gösterir. • Erken ve ileri parkinsonda kullanılabilir.
 19. 19. 12345
 20. 20.  COMT inhibitörleri: • En önemli terapötik etkileri periferde levodopanın yıkımını engelleyerek yarı ömrünü uzatmak ve beyne geçen miktarını artırmaktır. • Tolkapon belirgin oalrak hepatotoksiktir.
 21. 21. 12345
 22. 22.  Amantadin: • Hem dopaminerjik hem de antikolinerjik etkisi vardır. • Aynı zamanda NMDA reseptör blokörüdür. • On/off yaşayan levodopa kullanan hastalarda ve orta dereceli parkinsonun başlangıç tedavisinde kullanılabilirler.
 23. 23.  Santral Antikolinerjikler: • Striatumda kolinerjik internöronlara etki ederler. • Orta derece antiparkinson etkileri vardır ve erken dönem parkinson tedavisinde yada dopaminerjik tedavinin yanında kullanılırlar. • Tremoru ciddi anlamda düzeltirler. • En belirgin yan etkileri sedasyon ve mental konfüzyon.
 24. 24.  Biperiden Benztropin Triheksifenidil.
 25. 25. ferruhkaramangil

×