Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patricia Reboreda

EXERCICIOS DE LINGA GALEGA 1º 2º ESO

  • Login to see the comments

Patricia Reboreda

  1. 1. EXERCICIOS DE GALEGO Nome: Apelidos: Data: Curso: 1.- Pon o acento gráfico a todas as palabras que o precisen: Textil Saude Bisturi Ceramica Conxuxe Rubi Vinganza Gratis Xapones Escribin Covardia Voraz Lapis Aflicción Xardin Mesturei Propiedade Ducia Personaxe Ali Mercores 2.- Completa con h as palabras que o necesiten: erba orta inchar illa oxe aí arrolar ata alco_ol ovo ospedaxe des_onrar irmá ollar esquío pro_ibir otel espir ombreiro in_umno óso úmero ucha ourizo
  2. 2. 3.- Pon b ou v ás seguintes palabras, segundo lles corresponda: a..ogado ..oda ..aleirar ..arallar ..ol..oreta ..arexar ..asoira de..er dú..ida cra..ar ..alea tro..ador ..anal ..erruga or..allo ..ater ..exiga. ..asco ..acaloura ou..ear ..iscoito ..ocoi. ..eira ..aixar car..allo sara..ia ..isa..oa ..uraco ..ufar po..o có..ado de..ullar ..ermello ..arrer re..ento ..erza 4.- Pon o artigo a cada unha destas palabras: _ grilo _ artigo _be _ auga _ árbore _ nariz _ carne _ noz _ peixe _ azar _sal _color _ cárcere _ ponte _ dor _ ubre _ val _ xénese _ mel _ orixe
  3. 3. 5.- Indica o feminino de : Curmán: ___________ Pastor:_____________ Heroe:__________ Padriño:__________ Rapaz:____________Alcalde:____________ Estudante:_________ Europeo:_________ Sultán:__________ Louzán:___________ Español:_________ Compostelán:__________ Capitán:___________ Mestre:__________ Pai:____________ Folgazán:_________ Monxe:___________ Irmán:___________ Crú:__________ Duque:____________ Castrón:__________ Barón:________ Xenro:____________ Galego:__________ 6.- Pon en plural as seguintes frases: - No local social dese organismo tómase moito café. - O lacón está moi caro segundo o prezo oficial. - O martes sempre vén algún rapaz. - Teño que mercar tea para un lenzo branco e un calzón azul.
  4. 4. 7.- Sinala o significado correcto das seguintes palabras: Facer movementos coas mans Prender Acender Subir Ulir ben Primeira comida do día Comida do mediodía Almorzo Irmán máis vello Que non anda dereito Cousa que non é doce Mestura de cousas Adega Lugar onde se garda o viño Pelo que sae nun gran Conxunto de doce meses Cú Año Feixe Fillo da ovella

×