Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tests nunit nunitforms

350 views

Published on

Explicació amb exemples de NUnit i NUnitForms

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tests nunit nunitforms

 1. 1. TDD Nunit i NUnitForms19.04.2013
 2. 2. 2NUnit http://www.nunit.org/ Framework per test unitari per llenguatge .NET Actualment versió 2.6.2 (Octubre 2012) Afegir al projecte referència nunit.framework.dll
 3. 3. 3NUnit Tests unitaris: Proven la correcta funcionalitat d’una classe Tests integració: Proven la correcta integració amb els recursos externs:base de dades, serveis web, APIs, etc Tests acceptació: Proven que el software fa el que desitja l’usuari
 4. 4. 4NUnit Cada classe del projecte hauria de tenir la sevaclasse de test Cada mètode o funció pública hauria de tenir elseu mètode de test Quan falla un test unitari sabem ràpidament onés l’error i el podem solucionar
 5. 5. 5NUnit Classe de test importa Nunit.Framework Davant la definició de la classe atribut <TestFixture()> Sol tenir una funció SetUp que s’executa abans decada test (ex: es creen taules a la base de dades is’inserten dades de test). Es marca amb <SetUp()> Sol tenir una funció TearDown que s’executa desprésde cada test (ex: se’liminen les taules). <TearDown()> Els mètodes de test no reben paràmetres i no retornenres. Es marquen amb atribut <Test()> Atributs: http://www.nunit.org/index.php?p=attributes&r=2.6.2
 6. 6. 6NUnit Dins dels tests es tracta de fer comprovacions: Asserts Assert.AreEqual, Assert.AreNotEqual Assert.True, Assert.False Assert.IsNull, Assert.IsNotNull Assert.Greater, Assert.Less Assert.IsInstanceOfType, Assert.IsNotInstanceOfType Assert.Throws, Assert.DoesNotThrow ... http://www.nunit.org/index.php?p=assertions&r=2.6.2
 7. 7. 7NUnit
 8. 8. 8NUnit Els test els pot executar la consola nunit-console.exe En un CMD o dins del Visual Studio – Herramientas -nUnit
 9. 9. 9NUnit Els test els pot executar la interfície Nunit
 10. 10. 10NUnit
 11. 11. 11NUnit L’execució pot treure un XML de sortida amb tot dedetalls dels tests que passen i els que NO
 12. 12. 12NUnit Beneficis: Ens obliga a fer el codi millor No hem de debugar tan com abans Seguretat alhora de fer canvis Serveix per documentar les funcionalitats fetes Ajuda a trobar errors estranys que maihaguessis trobat
 13. 13. 14NUnitForms http://nunitforms.sourceforge.net/ Extensió Nunit per test d’acceptació per aplicacionsamb Windows Forms Actualment versió 2.0 alpha (Maig 2006) Afegir al projecte referència NUnitForms.dll Alerta: La documentació de la web està obsoleta !!!Buscar la API documentation que s’instal·la !!! Pujat codi: http://svn.dtvc.local/EDEV/Components/NUNitForms/trunk Mirar els test com a documentació !!
 14. 14. 15NUnitForms Importar NUnit.Extensions.Forms Funciona per classes anomenades Testers quehereden de la classe mare ControlTester ButtonTester TextBoxTester FormTester TreeViewTester ToolStripButtonTester ...
 15. 15. 16NUnitForms Del ControlTester podem: Fer clic, mètode Click() Invocar qualsevol mètode Invoke(methodName, args) Disparar qualsevol event FireEvent(eventName, args) Accedir a qualsevol propietat mitjançantnomObjecte(“nomPropietat”) Els controls específics ens ho posen més fàcil encara: TextBoxTester.Enter(String) TreeViewTester.SelectNode(params) ...
 16. 16. 17NUnitForms
 17. 17. 18NUnitForms Drags and drops: A través de disparar events amb els arguments adequats
 18. 18. 19NUnitFormsPodem control·lar el ratolí ? Si, amb el MouseController Position: gets o sets mouse position Click DoubleClick Press Release HoverPerò, no m’ha funcionat molt bé, caldria veure els tests !!
 19. 19. 20NUnitFormsPodem control·lar el teclat ? Si, amb el KeyboardController Funciona molt bé el Type(KeyString) KeyString pot ser: ^ significa CONTROL ex: kc.Type(“^a”) = Copiar {BACKSPACE} = esborrar {ENTER} = return http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.sendkeys.send.aspx
 20. 20. 21NUnitFormsPodem esperar formularis modals ?
 21. 21. DEMO
 22. 22. 23Conclusions
 23. 23. 24Conclusions Imprescindible per nous projectes: Tests unitaris, integració i acceptació Molta feina per projectes ja existents EditoraTickers324: 7dies de feina !! Mínim fer tests acceptació novesfuncionalitats Recompensa, val la pena  Objectiu: Aconseguir fer el test primer

×