Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erp summit2014 go_pro_laurapatronen

604 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erp summit2014 go_pro_laurapatronen

 1. 1. GOPRO,&TIUKKA&FOKUS&& –&MYÖS&ERPI SSÄ& E R P & S U M M I T & 2 0 1 4 & | & L AUR A& PATRONEN& | & F UTUR E & R E T A I L & O Y & &
 2. 2. MIKÄ FUTURE?
 3. 3. FUTURE&GROUP& • Future Retail Oy osa Future Group –yrityskonsernia, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa! • Perustettu 1987! • 3 tytäryhtiötä! • Liikevaihto n. 70 miljoonaa euroa! • Henkilöstöä n. 50! &
 4. 4. FUTURE&RETAIL&OY& • Keskittynyt kameratuotteisiin ja tarvikkeisiin! • Liikevaihto n. 5 miljoonaa euroa! • YTD kasvuprosentti 65 %! • Päätuotteet GoPro action-kamerat, DJI-kopterit! • Lisäksi mm. videotuotantopalvelut! • Henkilöstöä n. 15! 6000& 5000& 4000& 3000& 2000& 1000& 0& Liikevaihdon&kehitys& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014&
 5. 5. LÄHTÖTILANNE
 6. 6. ERILLISJÄRJESTELMÄT&JA&VIRHEALTTIIT& TYÖVAIHEET&
 7. 7. MUUTOSTARVE& • Perusprosessit saatava ajan tasalle !! • Läpinäkyvyys liiketoimintaan ! • Kasvun, toiminnan laadun ja kannattavuuden tuki! • Uusi järjestelmä käytössä 1.11.2014! !
 8. 8. VAIHTOEHDOT&JA&VALINTAKRITEERIT& • Nykyaikainen tarvetta vastaava tuote! • Kokonaistaloudellisuus ml. nopea käyttöönotto! • Toimittajan vastuunotto tekniikasta, sen ylläpidosta ja järjestelmän toimivuudesta! • Tukipalveluiden saatavuus ja toimivuus! • Toimittajan tuoma lisäarvo! !
 9. 9. KÄYTTÖÖNOTON&TIUKKA&FOKUS&& • Supernopea aikataulu! • Toimittajan projektinhallinnan lisäksi oma projektipäällikkö! • Projektitiimi! • Toimiva helpdesk-tuki käyttöönotossa! • Projektinhallinnassa tehtävien jatkuva seuranta ja priorisointi! !
 10. 10. TOTEUTUS
 11. 11. TOTEUTUS&KÄYTÄNNÖSSÄ& • Perustietojen kerääminen, muokkaaminen ja perustaminen! – Mallit&ja&kirjausryhmät&käytössä& • Inventointi ! • Avoimien tapahtumien siirto! • Tiukka fokus tehtävien suorittamisessa! !
 12. 12. TOTEUTUS&V&ASIAKASDATA& HISTORIA:! • Asiakkaita 4653 kpl! • Selainkäyttöisessä taloushallinnon palvelussa! • Ei luokitteluja tai muutakaan raportointia! MUUTOS:! • Asiakkaita > 200 kpl! • Tiukat kriteerit perustettaville, kannan siivous, päivitys! • Jatkossa uudenlainen kohderyhmäluokittelu!
 13. 13. TOTEUTUS&V&NIMIKKEET& HISTORIA:! • Nimikkeitä n. 750 kpl! • Selainkäyttöisessä varastonhallintapalvelussa ! • Eri koodeilla ja tiedoilla! ! MUUTOS:! • Nimikkeitä n. 450 kpl! • Tiukat kriteerit, kannan siivous, tietojen päivitys! • Uudet dimensiot analysointia varten!
 14. 14. TOTEUTUS&V&TOIMITTAJAT& HISTORIA:! • Toimittajia 332 kpl! • Selainkäyttöisessä taloushallinnon palvelussa ! ! MUUTOS:! • Toimittajia n. 100kpl ! • Tiukat kriteerit, kannan siivous, tietojen päivitys! • Uudet vendor-dimensiot ! • Muutokset ostotoiminnassa!
 15. 15. KÄYTTÖ& • Oikeudet tarkoituksenmukaisiin toimintoihin! • Keskitetty tietojen perustaminen! • Toteutus ja harjoittelu hiekkalaatikolla, testiyrityksessä, tuotannossa! • Koulutusten kohdistus ja ajoitus! – Järjestelmän&perusXedot& – Tietojen&perustaminen& – Talous& – Osto& – MyynX,&vasta&valmiissa&ympäristössä&
 16. 16. VIRSTANPYLVÄÄT& 20.8.& 16.9.& 22.9& 1.11& 7.11&
 17. 17. TOTEUTUKSEN&HAASTEITA& • Datan laatu ja kerääminen! • Pilotionti! • Tiukka aikataulu- ennakoimattomat asiat ! • Projektinhallinta vs. tekeminen! • Riittävä ajan ”budjetointi” viestintään ja muutosjohtamiseen! • Muutos vie aikaa - käytännöt!
 18. 18. OPPEJA& • Panosta perustettavan datan laatuun.! • Varaa riittävästi aikaa tiedonkeruuseen ja jalostamiseen. ! • Varaa riittävästi aikaa viestintään ja muutosjohtamiseen.! • Future Retailin omana erityishaasteena oli koko varasto, sen inventointi ja nimikkeiden hallinta.!
 19. 19. GO TUOTANNOSSA
 20. 20. GO&TUOTANNOSSA&1.11.& • Myynti-toimitusprosessit hallinnassa! • Yksi järjestelmä varastolle, myynnille, tilaus-toimitusprosessille, taloushallinnolle! • Tiedot reaaliaikaisia ja kaikkien tarvitsevien käytettävissä! • Pakottaa toiminnan laatuun ja minimoi ”oikaisut” ja manuaaliset työvaiheet! • Näkyvyys liiketoimintaan! !
 21. 21. GO&–&VÄLITÖTTÖMÄT&HYÖDYT& Näkyvyys liiketoimintaan mahdollistaa jo nyt paremman ja kannattavamman! • asiakaspalvelun! • myynnin ja toimitukset! • vendor-yhteistyön! • varastonhallinnan! • raportoinnin! !
 22. 22. ONNISTUMISEN&KRITEERIT& V&ERP&TOIVEIDEN&TYNNYRI& • Perustoiminnot käytössä ongelmitta:! – TilausVtoimitusketju,&varastonhallinta,&laskutus,&kirjanpito& ! • On saavutettu toivottu näkyvyys liiketoimintaan:! – riiävä&data& – raporXt& !
 23. 23. JATKO& • Jatkuvan käytön suunnittelu ja ohjeistus! • Raportointi ja analysointi ! • Uusien toimintamallien jalkauttaminen! • Hinnoittelun mahdollisuudet ! • Sarjanumeroseuranta täysipainoisesti käyttöön! • Huollon ominaisuudet tutkittavana! • Kuljetustilauspalveluun tutustuminen! • Kehitystoiveet, toteutettavien projektointi!
 24. 24. KYSYMYKSIÄ?
 25. 25. &&& E R P & S U M M I T & 2 0 1 4 & | & L AUR A& PATRONEN& | & F UTUR E & R E T A I L & O Y & L AUR A. PATRONEN@FUTUR E R E T A I L . F I & &

×