Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mis02 Hc1

746 views

Published on

in dutch:
- info on the assignment
- translating vision into metrics using BSC (Kaplan & Norton)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mis02 Hc1

 1. 1. Presentatie titel1 MIS 02 college Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 00 januari 2007
 2. 2. Agenda wat gaan we doen? (eindopdracht) opbouw lessen in relatie tot opdracht vertaling visie > doelen > informatiebehoefte
 3. 3. Eindopdracht Maak een Business Control Model voor Hotel Postwirt Söll (AT) zodat: de informatiestromen mbt de dienst zichtbaar worden. de Familie Bliem, in een oogopslag een beeld kan krijgen van de prestaties van het hotel. de Familie Bliem snel in staat is informatie mbt een specifiek managementprobleem te achterhalen Geef een advies over hoe Hotel Postwirt met nieuwe technologie (web 2.0) kan omgaan.
 4. 4. Waarom? Operationeel. Niet door IT-nerds worden bedonderd. Inzicht in informatiestromen. Management informatie juist weergeven. Managementvraagstukken vertalen in zoekopdrachten in een MIS. een oordeel vormen mbt het (commercieel) nut van web 2.0 technologien
 5. 5. De Familie Bliem verwacht: Een vertaling van het Business Model naar informatie behoeftes. een uitgewerkt Business Control Model. BCM + informatiestromen CODP een prototype van het dashboard (tekening) uitleg hoe zij voor hun specifieke en relevante vragen kunnen in een zoekvraag aan het systeem. Met 3 voorbeelden. 1 uitgewerkt voorbeeld over hoe Hotel Postwirt waarde kan toevoegen dmv van web 2.0 technologie.
 6. 6. Jouw situatie Je bent adviseur op het gebied van dienstverlening. Je team bestaat uit 3 personen. van Hotel Postwirt weet je het volgende: dat wat op de site staat: http://www.hotel-postwirt-soell.at/ het is een seizoensgebonden dienst (vooral in de winter) het is een familiebedrijf. continuiteit klein budget zij zijn geinteresseerd in: “sales” een betere dienstverlening nieuwe kansen
 7. 7. Deadline Maandag toetsenweek 2400
 8. 8. Stappenplan BCM 1. stel het businessmodel vast product / dienst? doelgroep? hoe geld verdienen? 2. definier de balanced scorecard. 3. maak een BCM “as-is” 4. beredeneer of er iets moet veranderen aan de organisatie. 5. ontwerp het dashboard, met de eindgebruiker op het oog.
 9. 9. Stappenplan OLAP en web 2.0 volgen in de desbetreffende les
 10. 10. Opbouw cursus Werken aan Dash OLAP web Intro BCM BCM board +trucjes 2.0 opdracht + spreekuur
 11. 11. Opbouw Hoorcollege (concepten + werkwijze) opdrachten t.b.v. eindproduct Als je het rapport direct kan schrijven, mag dat...
 12. 12. Resultaat Je kan een BCM maken. Hiermee kun je de stroom van informatie in kaart brengen. Je kunt KPI’s opstellen en “zichtbaar” maken. Je kunt dmv van OLAP specifieke informatie halen uit elke database. Je weet naast deze “harde” vorm van MIS ook raad met de ontwikkelingen mbt web 2.0
 13. 13. Management perspectief
 14. 14. Management perspectief executive “Verbeter de conversie” middle “Verlaag de responsietijd voor een RFQ” operational “Breng het proces voor een RFQ in kaart. bedenk een methode om dit te versnellen”
 15. 15. Management perspectief Wat is het managementprobleem? “er is onvoldoende conversie bij het online boeken” Hoe meet je dat? “aantal boekingen” / “aantal informatie aanvragen” Kun je dat met IT achterhalen? “ja uit a. de boekhouding”; b. de verzonden formulieren” Waar kun je dat in het systeem meten? “op het moment dat die aanvraag/order binnenkomt” Kun je er verder iets over zeggen? hoe sneller je dit weet hoe beter een lange tijd tussen de aanvragen kan duiden op... ...
 16. 16. Management perspectief
 17. 17. Management perspectief Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)
 18. 18. (de eindopdracht) een advies KPI: Key performance indicator wat laat het systeem weten over de organisatie bv. bezetting; responsietijden; conversie; betalingen; etc. KSF: kritische succesfactoren Wat is er nodig om het systeem te laten “werken” Key goal indicator Hoe moet het systeem zijn “geld terug verdienen” bv. het systeem moet meetbaar bijdragen aan “klanttevredenheid” door de responsietijden te verlagen, klachten te voorkomen, en...
 19. 19. Voor volgende keer: Zoek een balanced scorecard. Vul hem in voor Postwirt Visie (mag je los intepreteren uit de website) Resultaten (wat wil je uiteindelijk) Doelen (via welke weg) Metingen (hoe meet je het) Sturingsmogelijkheden (hoe zorg je dat het lukt) dit bespreken we in de eerstvolgende les.

×