Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Management Informatiesystemen Hc1

1,101 views

Published on

Intro
Vertaling missie > doelen > KPI's

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Management Informatiesystemen Hc1

 1. 1. Presentatie titel1 MIS 02 college Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 00 januari 2007
 2. 2. Agenda wat gaan we doen? (eindopdracht) opbouw lessen in relatie tot opdracht vertaling visie > doelen > informatiebehoefte
 3. 3. Eindopdracht Maak een Business Control Model voor Mandemakers Suits. zodat: de informatiestromen mbt de dienst zichtbaar worden. Piter Mandemaker, in een oogopslag een beeld kan krijgen van de prestaties van zijn bedrijf. Piter Mandemaker snel in staat is informatie mbt een specifiek managementprobleem te achterhalen Geef een advies over hoe Mandemaker Suits met nieuwe technologie (web 2.0) kan omgaan.
 4. 4. Waarom? Operationeel. Niet door IT-nerds worden bedonderd. Inzicht in informatiestromen. Management informatie juist weergeven. Managementvraagstukken vertalen in zoekopdrachten in een MIS. een oordeel vormen mbt het (commercieel) nut van web 2.0 technologien
 5. 5. Piter Mandemaker verwacht: Een vertaling van het Business Model naar informatie behoeftes. een uitgewerkt Business Control Model. BCM + informatiestromen CODP een prototype van het dashboard (tekening) uitleg hoe zij voor hun specifieke en relevante vragen kunnen in een zoekvraag aan het systeem. Met 3 voorbeelden. 1 uitgewerkt voorbeeld over hoe Piter Mandemaker waarde kan toevoegen dmv van web 2.0 technologie.
 6. 6. Jouw situatie Je bent adviseur op het gebied van kleine startups. Je team bestaat uit 3 personen. van Piter Mandemaker weet je het volgende: Dat wat op de site staat: http://www.mandemakersuits.nl/ Het is een “specialty good”, waarbij het aankoopproces erg belangrijk is. Het is een start-up. continuiteit klein budget Hij zijn geinteresseerd in: keiharde “sales” value added <> cost reduction nieuwe kansen
 7. 7. Deadline Maandag na toetsenweek 2400 (Dit is direct de herkansing voor MIS01)
 8. 8. Stappenplan BCM 1. stel het businessmodel vast product / dienst? doelgroep? organisatie hoe geld verdienen? 2. definier de balanced scorecard. 3. maak een BCM “as-is” 4. beredeneer of er iets moet veranderen aan de organisatie. 5. ontwerp het dashboard, met de eindgebruiker op het oog.
 9. 9. BCM?
 10. 10. Management- of sturingsprocessen Productie Klanten- service Diverse Afnemers leveranciers Inkoop Verkoop Binnendienst Marketing ondersteuning Database Administratie Automatisering Personeel/HRM Bedrijfsprocessen schematisch weergegeven
 11. 11. Stappenplan OLAP en web 2.0 volgen in de desbetreffende les
 12. 12. Opbouw cursus Kanalen Werken aa Dash OLAP web Intro IS BCM BCM board +trucjes 2.0 opdracht + strategien spreekuur
 13. 13. Opbouw Hoorcollege (concepten + werkwijze) opdrachten t.b.v. eindproduct Als je het rapport direct kan schrijven, mag dat...
 14. 14. Resultaat Je kan een BCM maken. Hiermee kun je de stroom van informatie in kaart brengen. Je kunt KPI’s opstellen en “zichtbaar” maken. Je kunt dmv van OLAP specifieke informatie halen uit elke database. Je weet naast deze “harde” vorm van MIS ook raad met de ontwikkelingen mbt web 2.0
 15. 15. Management perspectief
 16. 16. Management perspectief executive “Verbeter de conversie” middle “Verlaag de responsietijd voor een RFQ” operational “Breng het proces voor een RFQ in kaart. bedenk een methode om dit te versnellen”
 17. 17. Management perspectief Wat is het managementprobleem? “er is onvoldoende conversie bij het online bezoeken” Hoe meet je dat? “aantal bezoeken” / “aantal informatie aanvragen” Kun je dat met IT achterhalen? “ja uit a. de statistieken”; b. de gemaakte afspraken” Waar kun je dat in het systeem meten? “op het moment dat die aanvraag/order binnenkomt” Kun je er verder iets over zeggen? hoe sneller je dit weet hoe beter. veel bezoek maar weinig verkopen kan duiden op... ...
 18. 18. Management perspectief
 19. 19. Management perspectief Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)
 20. 20. Leuk en droog...
 21. 21. MAKE PEOPLES’ LIVES BETTER.
 22. 22. (de eindopdracht) een advies KSF: kritische succesfactoren (slaat op bedrijf) Wat is er nodig om het systeem te laten “werken” KPI: Key performance indicator (slaat op bedrijf) wat laat het systeem weten over de organisatie bv. bezetting; responsietijden; conversie; betalingen; etc. Key goal indicator (slaat op MIS) Hoe moet het systeem zijn “geld terug verdienen” bv. het systeem moet meetbaar bijdragen aan “klanttevredenheid” door de responsietijden te verlagen, klachten te voorkomen, en...
 23. 23. Voor volgende keer: Zoek een balanced scorecard. Vul hem in voor Mandemakers Suits Visie (mag je los intepreteren uit de website) Resultaten (wat wil je uiteindelijk) Doelen (via welke weg) Metingen (hoe meet je het) Sturingsmogelijkheden (hoe zorg je dat het lukt) dit bespreken we in de eerstvolgende les.

×