Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sweco: Miljøpåvirkning betong vs tre: .LCA grønne innkjøp av bygg og byggevarer

491 views

Published on

Takk for bidraget fra Sweco som sponsor og presentasjon Lifecyckle Assesment (LCA) på seminaret: "Grønne innkjøp av bygg og byggevarer" 3.nov. 2015 i Oslo. LCA har fordeler og utfordringer ved beregning miljøpåvirkning av bygg og byggevarer.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sweco: Miljøpåvirkning betong vs tre: .LCA grønne innkjøp av bygg og byggevarer

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. Agenda • LCA/Klimaregnskap – om metoden, hensikt og utfordringer • Klimaregnskap for bygg – hvor har vi utslippene? • Tiltaksmuligheter med spesielt fokus på bruk av tre
 4. 4. Litt om Sweco • 9000 ansatte i 12 europeiske land • 1300 ansatte i Norge fordelt på alle tekniske fag • Energi og Miljø i Bygg • Klimagassregnskap • LCA • BREEAM • Miljøoppfølgningsplaner • Energirådgivning • Inneklima og bygningsfysikk • Med mere..
 5. 5. Klimaregnskap og LCA - generell metodikk. Input av innsatsfaktorer: energi og resurser Output av avfall og utslipp til luft, vann og land Eks. Cradle to grave
 6. 6. Input av energi Output av avfall og utslipp til luft, vann og land Eks. Cradle to Cradle
 7. 7. Hensikt og mål med en livsløpsanalyse • Identifisere viktige bidragsytere til utslipp i verdikjeden eller i hele livsløpet oEnergikilder oMaterialer oLeverandører oSpesifikke prosesser • Grunnlag for tiltaksplan • Unnvike problemskifte fra en type miljøproblem til et annet • Markedsføring: Dokumentasjon og sammenligning av produkter med tilsvarende funksjon
 8. 8. Omfang av analyse: livsløpsfaser og miljøaspekter knyttet til klimagassregnskap i bygg 8 Råvarer produksjon Material fabrikk trp Bygg driftsfasen Byggeplass, vedlikehold, drift trp Riving Avfalls- håndtering trp Inkludert Inkludert der det vært mulig og hensiktsmessig Ikke inkludert Miljøaspekter som inkluderes avhenger av mål og omfang samt standard som brukes (type av analyse) Fargene relaterer til klimagassregnskapet for bygg
 9. 9. Klimagassregnskap av et referansebygg – fordeling av utslipp per material og bygningsdel –iht. klimagassregnskap.no 9
 10. 10. Ulemper/utfordringer med verktøyet? • Svar JA! oMaterialnivå: Datakvalitet og tilgang på data (utslippsfaktorer) oByggnivå: utfordring med riktig referansebygg • MEN det blir bedre… oDatagrunnlaget vokser (antall analyser) oMer standardiserte metoder oPotensial for forbedring av referansebygg oModensprosess i bransjen
 11. 11. Kjemikalier og toksisitet i LCA • Flere miljøindikatorer i LCA verktøy som måler toksisitet på kjemikalier • Kjemikalier som benyttes et sted i verdikjeden kan spores med LCA • MEN, EN15804 krever ikke toksisitet indikatorer i EPDer for bygningsmaterialer 11
 12. 12. Eksempel på tiltak for materialer i bygninger • Lavkarbonbetong • Høy andel av gjenvunnet material: aluminium, stål, isolasjon,… • Gjenbruk? Modulbasert byggende med komponenter som enkelt tas fra hverandre. • Sammenligne produkter med f.eks. EPDer • Utstrakt bruk av tre
 13. 13. Tre alternativ: Fordeling utslipp per element og per viktige materialer 13
 14. 14. Utslippsreduksjon grunnet bruk av tre i Treet 14 Treet mengde enhet kg CO2/enhet tonn CO2 betong Hulldekke 468 tonn 188 88 armering til HD (80 % resirkulert) 20 tonn 950 19 stålkonstruksjoner 30 tonn 2 120 64 massivtre 385 m3 21 8 limtre 522 m3 125 65 Innervegg (referansebygg)* 149 Sum utslipp Treet 392 Referanseverdi tilsvarende betong/stålkonstruksjon Betong+Stål (ikke fundament eller balkong) 1 315 Relativ utslippsreduksjon Utslipp totalt referansebygg 2 314 Utslippsreduksjon for hele bygget *erstattet for innervegger i betong 70 % 40 %
 15. 15. Spesifikke beregninger for elementer – Dekker og innervegg 15 Dekke Tre tykkelse kg CO2/m3 utskiftninger kg CO2/m2 60 år 22 mm parkett 22 126 1 5,5 22 mm OSB 22 456 0 10,0 300 mm isolasjon 300 21,2 0 6,4 2 ggr 15 mm gips 30 0 5,0 145 mm isolasjon 145 21,2 0 3,1 trekonstruksjon massivtre 475 0 1,5 19 mm trekledning himling 19 83 1 3,2 sum 26,0 Betongdekke med lavkarbonbetong (B-klasse) HD 265 mm 265 43,9 armering 15,6 himling? Sum 59,4 Utslippsreduksjon 56 % Betong 250 mm flatdekke 250 67,5 armering 15,6 sum 83,1 Utslippsreduksjon 69 % Innervegg tre gips 15 + 12 mm 27 3 20,0 isolasjon 95 + 70 mm 165 21,2 0 3,5 OSB-plate 9 + 18 mm 27 456 0 12,3 Trestender - sum 35,8 Betongløsning betong 200 mm Unicon B-klasse 54,0 Utslippsreduksjon 34 %
 16. 16. Karbonlagring i trematerial – andre fordeler som ikke er inkludert i tallene presentert her • Cirka 800 kg CO2 «lagret» i trematerial per m3 tre (med cirka 480 kg/m3 og 1,8 kg CO2/kg tre). • I Treet har vi cirka 900 m3 tre som betyr cirka 725 tonn CO2 som blir netto lagret så snart skogen vokst opp på nytt • Ved rivning vil trevirket kunne brukes som biobrensel (forbrenning) • Bærekonstruksjon, dekker og tak har et utslipp på 245 tonn CO2 ved produksjonen 16
 17. 17. 17 Karin Sjöstrand Sivilingeniør Energi og Miljø i Bygg Mobil +47 41342551 Karin.Sjostrand@sweco.no

×