Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fortsättningskurs i informationssökning <ul><li>Eva Costiander-Huldén </li></ul><ul><li>Åbo Akademis bibliotek </li></ul>
<ul><li>Begreppen Användarutbildning, Informationskompetens, ISP </li></ul><ul><li>Användarutbildning vid Åbo Akademi </li...
Informationskompetens (IK) <ul><li>Information literacy (IL),  myntades i USA i början av 1980-talet </li></ul><ul><li>In...
<ul><li>Ofta använd och citerad, och kritiserad: ACRL:s standarder för informationskompetens inom högre utbildning, finn...
<ul><li>Christina Doyle, 1994: Information literacy in an information society. Egenskaper hos en informationskompetent per...
<ul><li>Patricia Breivik: Information Literacy Umbrella (2001) </li></ul><ul><li>Computer literacy, library literacy, medi...
<ul><li>I o m de sociala mediernas användning har ett nytt begrepp börjat användas: transliteracy - förmågan att kunna ...
<ul><li>Fokusförskjutning inom IK-diskussionen: från standarder till kontext och samarbete mellan olika grupper inom u...
<ul><li>Evidence based practice/librarianship = inte fokusera på resurser utan inlärning, förståelse, kunskap, baserat på ...
ISP enligt Kuhlthau <ul><li>Informationssökningsprocessen </li></ul><ul><li>Man kan utgå från ISP enligt Kuhlthau – basera...
I praktiken… <ul><li>Nationellt projekt 2004-2006 </li></ul><ul><li>http:// www.helsinki.fi/infolukutaito/svenska/index.ht...
ÅA <ul><li>AU-grupp bildades 2002 vid ÅAB för bättre koordinering av infosökkurser och biblioteksorientering </li></ul><ul...
<ul><li>Enligt nationella rekommendationer: </li></ul><ul><li>1:a året: obligatoriskt för HF, TF, ESF ca 2 h + test </li><...
ÅA-forskning <ul><li>Studenterna och biblioteket – en fokusgrupp-undersökning av Åbostudenternas informationsanskaffning, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

öPu0909

510 views

Published on

Published in: Business, Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

öPu0909

 1. 1. Fortsättningskurs i informationssökning <ul><li>Eva Costiander-Huldén </li></ul><ul><li>Åbo Akademis bibliotek </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Begreppen Användarutbildning, Informationskompetens, ISP </li></ul><ul><li>Användarutbildning vid Åbo Akademi </li></ul><ul><li>Introduktion till Nelliportalen </li></ul>
 3. 3. Informationskompetens (IK) <ul><li>Information literacy (IL), myntades i USA i början av 1980-talet </li></ul><ul><li>Informationskompetens : förmåga att söka, nå fram till, värdera och använda information från många olika källor </li></ul><ul><li>Mängden information ökar – validitet, autenticitet, reliabilitet? </li></ul><ul><li>Olika modeller för vad man lägger in i begreppet IK och hur man mäter en informationskompetent person – vedertagen men inte okomplicerad term </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ofta använd och citerad, och kritiserad: ACRL:s standarder för informationskompetens inom högre utbildning, finns översatt till svenska och finska </li></ul><ul><li>5 mål: </li></ul><ul><li>Definiera omfattningen på den information som behövs </li></ul><ul><li>Effektivt få fram den information som behövs </li></ul><ul><li>Kritiskt värdera informationen och källorna </li></ul><ul><li>Integrera informationen i den egna kunskapsbasen </li></ul><ul><li>Använda den effektivt för att uppnå ett visst mål </li></ul><ul><li>Använda informatione på ett etiskt och lagligt sätt </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Christina Doyle, 1994: Information literacy in an information society. Egenskaper hos en informationskompetent person (10 punkter, bygger på standarderna men betonar inlärning) </li></ul><ul><li>Christine Bruce, 1997: Seven faces of information literacy in higher education. Hur uppfattar personer inom högre utbildning begreppet IK? </li></ul><ul><li>Två synsätt: 1. IK en räcka mätbara färdigheter som man stegvis erövrar 2. sammanhang, kontext och inte minst individens situation spelar en mycket central roll  </li></ul><ul><li>IK mer omfattande än biblioteksinstruktion eller användarutbildning </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Patricia Breivik: Information Literacy Umbrella (2001) </li></ul><ul><li>Computer literacy, library literacy, media literacy, network literacy, visual literacy </li></ul>
 7. 7. <ul><li>I o m de sociala mediernas användning har ett nytt begrepp börjat användas: transliteracy - förmågan att kunna ta del av och läsa flera medier </li></ul><ul><li>Patricia Senn Breivik, Elwood Gordon Gee:Higher education in the Internet age: libraries creating a strategic edge 2006 </li></ul><ul><li>Nedskärningar kan även ge möjligheter till nytänkande </li></ul><ul><li>Bibliotekarierna delaktiga i lärandeprocessen </li></ul><ul><li>Målet är att studenterna ska lära sig att kritiskt använda källorna, hurudan är vägen (många olika sätt) </li></ul><ul><li>Vems ansvar är lärandet? </li></ul><ul><li>För mycket tid går till att sköta samlingarna! </li></ul><ul><li>Nivåanpassa undervisningen </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Fokusförskjutning inom IK-diskussionen: från standarder till kontext och samarbete mellan olika grupper inom universitet (cross-institutional collaboration) </li></ul><ul><li>Breivik: … too often we develop standards and suggest how things should be instead of starting by listening to the concerns of learning in the programmes and on campus…librarians on campus need to see themselves as partners and act like partners… (Köpenhamn augusti 2006) </li></ul><ul><li>(Biblioteks) pedagogiska frågor: hur stärka inlärningen, hur undervisa, hur använda IKT i undervisningen, hur samarbeta med lärarna, hur integrera undervisningen </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Evidence based practice/librarianship = inte fokusera på resurser utan inlärning, förståelse, kunskap, baserat på empirisk forskning (Ross Todd, Rutgers State University, NJ) </li></ul><ul><li>I högskolesammanhang är samarbetet viktigt mellan lärare/forskare – bibliotekarier </li></ul><ul><li>I kommunerna samarbetet mellan skolorna/biblioteken </li></ul>
 10. 10. ISP enligt Kuhlthau <ul><li>Informationssökningsprocessen </li></ul><ul><li>Man kan utgå från ISP enligt Kuhlthau – baserat på en konstruktivistisk syn på lärande (= lärande sker inte genom överföring av fakta utan genom aktivt skapande av nya tankar) </li></ul><ul><li>ISP flödesschema s. 51 </li></ul><ul><li>Schema på tidsaxel, och de stadier, känslor, tankar och handlingar de medför s. 49 </li></ul>
 11. 11. I praktiken… <ul><li>Nationellt projekt 2004-2006 </li></ul><ul><li>http:// www.helsinki.fi/infolukutaito/svenska/index.htm </li></ul><ul><li>Finansierades av Finlands virtuella universitet </li></ul><ul><li>IK-kontaktpersoner vid universiteten </li></ul><ul><li>IL-mittariryhmä, IL-PEDA-ryhmä </li></ul><ul><li>Utvecklat en Klaara-databank med testfrågor för att mäta IK (på finska….) i Moodle-miljö </li></ul><ul><li>Möten, seminarier, erfarenhetsutbyten </li></ul><ul><li>Rekommedation för integration av IK-undervisning </li></ul><ul><li>http:// www.helsinki.fi/infolukutaito/svenska/diagram_svenska.pdf </li></ul>
 12. 12. ÅA <ul><li>AU-grupp bildades 2002 vid ÅAB för bättre koordinering av infosökkurser och biblioteksorientering </li></ul><ul><li>Tidigare arrangerades infosökkurser på basis av anmälan från ämnena – endast några ämnen var intresserade (mera systematiskt på Hanken) </li></ul><ul><li>Vi strävar till ett schema som följer de nationella rekommendationerna </li></ul><ul><li>Gemensam koordinering med Studiebyrån (biblioteksorientering) och Lärcentret (kurser i informationssökning) när det gäller s.k. stödfunktioner </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Enligt nationella rekommendationer: </li></ul><ul><li>1:a året: obligatoriskt för HF, TF, ESF ca 2 h + test </li></ul><ul><li>I seminariestadiet inbäddat i undervisningen </li></ul><ul><li>Fördjupade studier: målet en mer personlig handledning </li></ul><ul><li>Alternativ: Nätkursen Akademiska studiefärdigheter 3, givit goda resultat </li></ul><ul><li>http:// moodle.vasa.abo.fi / course /view.php?id=1433 </li></ul><ul><li>25 h arbete – senast 39 deltagare </li></ul><ul><li>En kompromiss mellan kortkurser och ASF borde utvecklas </li></ul>
 14. 14. ÅA-forskning <ul><li>Studenterna och biblioteket – en fokusgrupp-undersökning av Åbostudenternas informationsanskaffning, 1996 </li></ul><ul><li>Heinström, Jannica: Fast surfers, broad scanners and deep divers – personality and information seeking behaviour, 2002 </li></ul><ul><li>Ekman, Kitty: Studenters informationskompetens inom högre utbildning, 2003. Pro gradu </li></ul><ul><li>Sevón, Kerstin: Bibliotekarierollen i en ny utbildningsorgansiation – en studie vid fyra yrkeshögskolor, 2007 </li></ul>

×