Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chestionar referitor la stiluri de invatare phare

6,751 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

Chestionar referitor la stiluri de invatare phare

  1. 1. PHARE RO 0108 - 01 Student centred learning – Autumn 2003Chestionar referitor la stilurile deînvăţareNume : _____________________ Data ___________Curs:_____________________________________Acest chestionar vă va ajuta să găsiţi modul prin careputeţi învăţa cel mai bine. Acest lucru vă ajută să văpetreceţi timpul mai plăcut şi cu mai mult folos în cadrulprogramului VET. • Nu există răspunsuri corecte sau greşite. • Pentru completarea chestionarului aveţi la dispoziţie atât timp de cât aveţi neovoie. • În mod normal completarea chestionarului durează între 10 şi 30 de minute, dar nu este NICI O PROBLEMĂ dacă durează mai mult. • Răspundeţi la toate întrebările pentru a obţine cele mai bune rezultate • Răspundeţi la întrebări prin DA sau NU. • Încercuiţi doar un singur răspuns la fiecare întrebare. • Dacă doriţi să răspundeţi prin “uneori”, gândiţi-vă dacă mai mult sunteţi de acord sau mai muilt dezaprobaţi enunţul respectiv, şi răspundeţi prin DA sau NU. • Pentru a obţine cele mai bune rezultate, sinceritatea este foarte importantă pentru completarea acestui chestionar. • Completaţi chestionarul pe cont propriu, dar puteţi să vă folosiţi de un suport de curs, dacă consideraţi necessar acest lucru./home/pptfactory/temp/20110713082237/chestionarreferitorlastilurideinvatarephare-110713032236-phpapp01.doc
  2. 2. PHARE RO 0108 - 01 Student centred learning – Autumn 2003 1. Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui Da Nu prieten, vorbiţi în detaliu despre muzica, sunetele şi zgomotele pe care le-ai ascultat acolo? 2. Vă folosiţi de gestica mâinilor când vorbiţi? Da Nu 3. În locul ziarelor, preferaţi radioul sau Da Nu televizorul pentru a vă ţine la curent cu ultimele noutăţi sau ştiri sportive? 4. La utilizarea unui calculator consideraţi că Da Nu imaginile vizuale sunt utile, de exemplu: icoanele, imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate, etc? 5. Când notaţi anumite informaţii preferaţi să nu Da Nu luaţi notiţe, ci să desenaţi diagrame, imagini reprezentative? 6. Când jucaţi “X şi 0” sau dame puteţi să vă Da Nu imaginaţi semnele de “X” sau “0” în diferite poziţii? 7. Vă place să desfaceţi în părţi componente Da Nu anumite obiecte şi să reparaţi diferite lucruri? De exemplu: bicicleta dvs, motorul maşinii dvs, etc. 8. Când încercaţi să vă amintiţi ortografia unui Da Nu cuvânt, aveţi tendinţa de a scrie cuvântul respectiv de câteva pri pe o bucată de hârtie până când găsiţi o ortografie care arată corect? 9. Când învăţaţi ceva nou, vă plac instrucţiunile Da Nu citite cu voce tare, discuţiile sau / şi cursurile orale? 10 Vă place să asamblaţi diferite lucruri? Da Nu 11 La utilizarea calculatorului consideraţi că este Da Nu util ca sunetele emise să avertizeze utilizatorul asupra unei greşeli făcute sau asupra terminării unui moment de lucru? 12 Când recapitulaţi / studiaţi sau învăţaţi ceva Da Nu nou, vă place să utilizaţi diagrame şi / sau imagini? 13 Aveţi rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie Da Nu a unor informaţii? 14 Dacă vi se spune ceva, vă amintiţi ce vi s-a spus, Da Nu fără necesitatea repetării acelei informaţii? 15 Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul Da Nu/home/pptfactory/temp/20110713082237/chestionarreferitorlastilurideinvatarephare-110713032236-phpapp01.doc
  3. 3. PHARE RO 0108 - 01 Student centred learning – Autumn 2003 liber? De exmplu: sport, grădinărit, plimbări, etc. 16 Vă place să ascultaţi muzică când aveţi timp Da Nu liber? 17 Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când Da Nu vă uitaţi la vitrinele maganzinelor, vă place să priviţi singur (ă), în linişte? 18 Găsiţi că este mai uşor să vă amintiţi numele Da Nu oamenilor decât feţele lor? 19 Când ortografiaţi un cuvânt, scrieţi cuvântul pe Da Nu hârtie înainte? 20 Vă place să vă puteţi mişca în voie când lucraţi? Da Nu 21 Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin Da Nu pronunţarea acestuia? 22 Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui Da Nu prieten, vorbiţi despre cum arătau oamenii, despre hainele lor şi despre culorile acestora? 23 Când începeţi o sarcină nouă, că place să Da Nu începeţi imediat şi să rezolvaţi ceva atunci, pe loc? 24 Învăţaţi mai bine dacă asistaţi la demonstrarea Da Nu practică a unei abilităţi anume? 25 Găsiţi că este mai uşor să vă amintiţi feţele Da Nu oamenilor decât numele lor? 26 Pronunţarea cu voce tare a unor lucruri vă ajută Da Nu să învăţaţi mai bine? 27 Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora Da Nu diverse lucruri? 28 Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile Da Nu celorlalţi? 29 La îndeplinirea unor sarcini urmaţi anumite Da Nu diagrame? 30 Vă place să jucaţi diverse roluri? Da Nu 31 Preferaţi să mergeţi “pe teren” şi să aflaţi Da Nu singuri informaţii, decât să vă petereceţi timpul într-o singură bibliotecă? 32 Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când Da Nu vă uitaţi la vitrinele maganzinelor, vă place să vorbiţi despre articolele expuse şi să ascultaţi comentariile celorlalţi? 33 Urmăriţi uşor un drum pe o hartă? Da Nu 34 Credeţi că unul dintre cele mai bune moduri de Da Nu apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi/home/pptfactory/temp/20110713082237/chestionarreferitorlastilurideinvatarephare-110713032236-phpapp01.doc
  4. 4. PHARE RO 0108 - 01 Student centred learning – Autumn 2003 este să îl/o atingeţi? 35 Când citiţi o poveste sau un articol dintr-o Da Nu revistă, vă imaginaţi scenele descrise în text? 36 Când îndepliniţi diferite sarcini, aveţi tendiţa Da Nu de a fredona în surdină un cântec sau de a vorbi cu dvs înşivă? 37 Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de Da Nu a vă decide ce să îmbrăcaţi? 38 Când planificaţi o călătorie nouă, vă place să vă Da Nu sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul destinaţiei? 39 V-a fost întotdeauna dificil să staţi liniştit mult Da Nu timp, şi preferaţi să fiţi activ aproape tot timpul?/home/pptfactory/temp/20110713082237/chestionarreferitorlastilurideinvatarephare-110713032236-phpapp01.doc
  5. 5. PHARE RO 0108 - 01 Student centred learning – Autumn 2003Chestionar referitor la stilurile de învăţareAflaţi care este stilul dvs de învăţareNume:________________________________Data:______________Încercuiţi numai numărul întrebărilor la care aţi răspuns prin DA. 4 1 2 6 3 5 8 9 7 12 11 10 13 14 15 17 16 19 22 18 20 24 21 23 25 26 27 29 28 30 33 32 31 35 36 34 37 38 39Total întrebări încercuite ____ Total întrebări încercuite ____ Total întrebăriîncercuite ____ Vizual/A vedea Auditiv/Ascultare Practic • Acum marcaţi pe graficul de mai jos numărul total de întrebări încercuite pentru fiecare stil de învăţare. • Cea mai înaltă curbă din grafic arată stilul dvs de învăţare preferat. • Dacă curba are o evoluţie aproximativ egală îneamnă că vă place să utilizaţi toate stilurile de învăţare. 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 Vizual/A vedea Auditiv/A asculta Practic/home/pptfactory/temp/20110713082237/chestionarreferitorlastilurideinvatarephare-110713032236-phpapp01.doc
  6. 6. PHARE RO 0108 - 01 Student centred learning – Autumn 2003Caracteristicile celui care învaţăAuditiv/Ascultare Vizual/A vedea Practic/kinesteticÎşi aminteşte ce spune Îl ajută dacă ia Nutiţe Îşi aminteşte ce face,sau ce aude. sau dacă desenează ceva. împreună cu toate experienţele trecute.Vorbeşte tare cu el / ea Îl ajută graficele şi Îi plac recompensele cuînsuşi /însăşi. imaginile. caracter fizic.Nu se descurcă Întâmpină dificultăţi la Îi place să atingă oameniiîntotdeauna cu concentrarea asupra în timp ce vorbeşte cu ei.instrucţiunile scrise uNur activităţi verbale.Îi place să asculte pe alţii Preferă să privească, Îi rezolvă efectivcitind ceva cu voce tare. decât să vorbească sau problemele. să treaca la acţiune.Şopteşte în timp ce Este de multe ori bine Bate din picior / cuciteşte organizat. creionul în masă.Îi plac discuţiile din clasă Îşi aminteşte ce vede Găseşte modalităţi de a se deplasa.Are nevoie să vorbească Aşează informaţiile Îşi pierde interesul cândîn timp ce învaţă lucruri primite în format vizual. nu este implicat în modui. activ.Îşi aminteşte feţele Îi place să citeaască şi Nu ortografiază bine.oamenilor orotgrafiază bine.Fredonează / cântă Are o personalitate Are o personalitate tăcută, liniştită. deschisă.Zgomotul este unelement de distragere a Observă detaliile Nu poate sta liniştit multatenţiei. timp./home/pptfactory/temp/20110713082237/chestionarreferitorlastilurideinvatarephare-110713032236-phpapp01.doc
  7. 7. PHARE RO 0108 - 01 Student centred learning – Autumn 2003/home/pptfactory/temp/20110713082237/chestionarreferitorlastilurideinvatarephare-110713032236-phpapp01.doc

×