Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 3 Tretyak

1,069 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 3 Tretyak

  1. 1. Що є предметом регіонального розвитку? Економічні інструменти . Інструменти стимулювання Інструменти розвитку сільських територій Економічна 1. Зб Збалансований і сільський розвиток й і й інфраструктура Інструменти залучення 2. 2 Стимулювання розвитку економічних інвестицій точок зростання і їх взаємозв'язків із Інновації, Д І ії Дослідження і периферією ЖКГ Забезпечення 3. Підтримка мереж малих міст для зайнятості й і вирішення спільних проблем розвитку “Тверда” інфраструктура 4. Забезпечення доступності до публічних их Телекомунікації Т і ії послуг Публічні послуги Транспорт 5. 5 Соціальна єдність, територіальна єдність Соціальна інфраструктура інтеграція та співпраця Міжрегіональна, ра с ордо а Транскордонна Територіальна інтеграція Промоція регіону
  2. 2. У РР залучена велика кількість галузей, інструментів/засобів Яким чином здійснювати регіональний роз розвиток? о • КООРДИНАЦІЯ МІЖ ГАЛУЗЯМИ (стратегії програми політика) (стратегії, програми, МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМ І РЕГІОНАЛЬНИМ РІВНЯМИ (ресурси:потреби) МІЖ ФІНАНСОВИМИ ЗАСОБАМИ І ДІЯМИ (б (бюджет:плани) ) • ЧІТКЕ РОЗМЕЖУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Д Д • КОНЦЕНТРАЦІЯ РЕСУРСІВ (ФІНАНСОВИХ і ЛЮДСЬКИХ) • БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ І АКТУАЛІЗАЦІЯ
  3. 3. Система управління державною регіональною політикою • планування • ф фінансування у Цикл • реалізація регіонального р розвитку у • оцінка впливу реалізації і і ії (через моніторинг) • система інституцій, які здійснюють регіональний розвиток
  4. 4. Планування • Концепція Державної регіональної політики У р України (2001 рік) ( р ) • Закон про стимулювання розвитку регіонів (2005 рік) • Д Державна стратегія регіонального розвитку і і України до 2015 року (2006 рік) • В областях розроблені 23 стратегії розвитку регіонів р р р р ур • Плани реалізації стратегій (закріплені фінансовими ресурсами) ВІДСУТНІ Міністерство регіонального розвитку і будівництва України • Концепція ДРП (внутрішньо затверджена КМУ, але не як нормативний акт) • Проект закону про Засади державної регіональної політики України
  5. 5. Фінансування На національному рівні • практика і інвестування ВИКЛЮЧНО в об’єкти б’ соціальної інфраструктури (і така практика називається соціально-економічний розвиток регіонів) • Ми маємо справу із тотальною відсутністю у державному бюджеті ресурсів на !економічний! р розвиток територій. р р • Позитив: Приклад Фонду сприяння місцевому самоврядуванню 25 млн. грн. – який адмініструє конкурс проектів підтримки місцевого і регіонального розвитку На регіональному рівні • Існуючі БЮДЖЕТИ РОЗВИТКУ областей здебільшого так само витрачаються на соціальну інфраструктуру замість на реалізацію інструментів фр ру уру р ру економічного розвитку
  6. 6. Реалізація • Стратегії РР як було сказано не реалізовуються, б немає ресурсів і ф і бо і фахових інституцій, які б могли їх реалізувати (всюди у світі такими структурами є АРР) • З приблизно 78 інструментів регіонального економічного розвитку у нас в регіонах чули про 15, з яких 4-5 втілені в життя. • Формально вважається що Державна стратегія регіонального розвитку реалізовується, але у практиці на її реалізацію НЕ ВИДІЛЯЮТЬСЯ жодні кошти… • Угоди регіонального розвитку не працюють
  7. 7. Інституційна структура регіонального розвитку • Мінрегіонбуд і Мінекономіки • Відсутня Національна координаційна рада РР як орган прийняття рішень у системі державної р регіональної політики • Відсутні Регіональні ради розвитку • Відсутні відповідні Агенції Регіонального Розвитку “нового типу” • Відсутній Національний фонд регіонального розвитку
  8. 8. Концепція регіонального розвитку в країнах Європи (схема для України) планування Зміцнення спроможності фінансуванн я Нац. бюджет Національна стратегія Національний Рада з регіонального розвитку МРРБ Рег. Розв Р Р фонд Рег Розв Рег.Розв. Національний План донори Реалізації Стратегії Рада Рег. Розвитку A Роз к ада е . Рада Рег. ада е . Рада Рег. Розвитку B Розвитку С Стратегії регіонального АРР a розв. розв АРР b АРР c Регіональні операційні плани (програми, проекти) виконання Зміцнення спроможності оцінка впливу

×