1 2 Blyznyuk

1,872 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 2 Blyznyuk

 1. 1. РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ – Розробка та впровадження регіональних економічних стратегій: приклад Донецької області Голова Донецької обласної ради – Близнюк А.М. Львів - 2009
 2. 2. РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ВИЗНАЧАЄ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КРАЇНИ В ЦІЛОМУ ПРЕДМЕТОМ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Є –  Розробка оптимального підходу до формування та реалізації проектів розвитку на регіональному рівні, здатного забезпечити здобуття максимальних соціально- економічних результатів при ефективному використанні доступних фінансових, політичних і людських ресурсів з врахуванням наявної в регіонах практики й рекомендацій адміністрацій по підходах до розвитку регіонів. Експертами Фонду «Ефективне Управління» спільно зі Світовим економічним форумом (Давос) було проведено аналіз динаміки глобальної конкурентоспроможності як одного з індикаторів розвитку країни і ключових чинників, що визначають рівень конкурентоспроможності. Результати дослідження дозволили виявити основні чинники, які стримують зростання конкурентоспроможності регіонів України.
 3. 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОРІВНЯННІ  Позиції України в глобальному рейтингу конкурентоспроможності продовжують залишатися слабкими;  Позиції Донецької області в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України в міжнародному порівнянні залишаються на незадовільному рівні;  Якісні показники, що характеризують стан суспільних інститутів, інфраструктури, фінансового ринку, інновацій, залишаються слабкими.
 4. 4. РОЗВИТОК В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ Згідно експертних оцінок провідних світових фахівців, умови, в яких регіонам доведеться працювати протягом найближчих 2-6 років, обумовлені впливом світової фінансової кризи, яка торкнулася і України. Криза істотно загострила проблеми, які накопичилися, та зробила очевидним існуючі обмеження, до яких відносяться:  рівень розвитку інфраструктури,  недосконалість кадрової бази,  низький рівень розвитку інновацій, технологій, суспільних інститутів та фінансового ринку. Усунення обмежень є основою для виходу з кризи та подальшого розвитку країни. В умовах кризи необхідні нові підходи. Постає запитання: чи можна розвиватися в умовах кризи або поточним курсом є чекання стабілізації та пасивної стагнації, або навіть перехід до стану депресії?
 5. 5. РОЗВИТОК В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ Можна рухатися вперед в умовах кризи. Світовий досвід свідчить, що криза, вносячи оздоровчі корективи для економіки, надає можливість оптимізувати підходи до розвитку, закласти основи для подальшого сталого зростання. При плануванні розвитку в загалі та особливо в поточній ситуації, гостро встають наступні питання:  В якому напрямі необхідно розвиватися? Як це потрібно робити?  Які ресурси, джерела фінансування?  Хто є учасниками?  Як мінімізувати ризики, структурувати зобов'язання і управляти розвитком?
 6. 6. РОБОТА НА МІСЦЯХ, НА РІВНІ РЕГІОНІВ, МОЖЕ І ПОВИННА СТАТИ СУТТЄВИМ ВАЖЕЛЕМ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В ЦІЛОМУ Вирішення ряду завдань в області підвищення конкурентоспроможності Донецького регіону, пов'язаних з суспільними інститутами, фінансовим ринком, залишається в компетенції держави. При цьому на регіональному рівні сповна можуть бути вирішені питання, пов'язані з:  соціально-економічним розвитком;  інноваціями;  інфраструктурою. На жаль, в компетенції регіональної влади не знаходяться питання вдосконалення нормативно-правової бази, створення сприятливого клімату для роботи бізнесу та залучення позабюджетних інвестицій.
 7. 7. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Успіх та можливість реалізації будь-яких проектів регіонального рівня обумовлено політичною волею керівництва регіону, його активною позицією, створенням умов для залучення приватних інвестицій, системним підходом. Реалізацією стратегічних цілей Стратегії економічного розвитку Донецької області, розробленою консалтинговою компанією Monitor Group в рамках проекту економічного розвитку регіонів Фонду «Ефективне Управління», на наш погляд є:  реалізація стратегії соціально-економічного розвитку;  створення та розвиток територіальних кластерів;  розробка та реалізація цільових програм та підпрограм;  розвиток механізмів державно-приватного партнерства (ДПП) для підтримки базових конкурентоспроможних галузей економіки регіону.
 8. 8. ПІРАМІДА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Наш Донецький регіон визначає наступні пріоритетні напрями розвитку: підвищення добробуту населення та забезпечення високого рівня життя, зняття інфраструктурних обмежень, соціально-економічний розвиток. Якість життя населення Показники рівня життя населення Конкуренто- спроможність Показники ефективності економіки Економіка Базова інфраструктура
 9. 9. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ Механізми реалізації Стратегії економічного розвитку Донецької області основані на принципах проектного управління. На методиках, перевірених кращим світовим досвідом. Проект розвитку розкривається в рамках принципу «6S», який дозволяє забезпечити ефективне розв'язання проблем стратегічного розвитку регіону. Strategical («стратегічність»): проект розвитку пов'язаний із стратегічним (довгостроковим) розвитком регіону, зорієнтований на формування і розвиток його довгострокових конкурентних переваг, реалізацію стратегічного потенціалу регіону і регіональних компаній. Sustainability (системний, комплексний підхід): в рамках проекту основні стратегічні завдання розвитку регіону вирішуються комплексно; в рамках «економічних» проектів здійснюється досягнення суміжних цілей розвитку регіону (соціальних, екологічних та ін.); проект розвитку відповідає концепції сталого розвитку (Sustainable Development). Stakeholders (зацікавлені сторони): залучення до процесу досягнення цілей розвитку регіону всіх зацікавлених сторін – бізнесу, місцевих адміністрації, державних інституцій розвитку, міжнародних фінансових організацій. Це забезпечує::  використання сукупності компетенцій;  використання всіх наявних організаційних можливостей;  залучення необхідного об'єму інвестицій.
 10. 10. Structuring (структуризація): проект структурується відповідно до принципів проектного менеджменту. Ними є:  наявність цілей, задач, показників, термінів, відповідальних в рамках конкретного завдання;  наявність ключових цільових показників і показників реалізації/виконання;  взаємопов'язані, послідовні та прораховані етапи, виключення/мінімізація «накладення» або розривів (gaps) в реалізації;  визначення механізмів реалізації, об'ємів і джерел інвестицій. Synergy (синергія та узгодженість): наявність синергії та узгодженості між компонентами проекту (субпроектами) і програмами учасників; взаємні вигоди і зобов'язання учасників. Supervision (управління): проект контролюється та управляється відповідно до стандартів проектного менеджменту:  наявність системи управління проектом за участю представників зацікавлених сторін, з прямим залученням бізнесу, його професійного підходу до управління проектами, індустріальної і стратегічної експертизи;  контроль виконання проекту по задачах, проектах/субпроектах, учасниках;  адаптація проекту та інвестиційних потоків при зміні зовнішніх умов, зовнішніх фінансових коливаннях за рахунок наявності системи управління проектом та участі зацікавлених сторін.
 11. 11. Стратегія економічного розвитку Донецької області 2025 Пілотування Підготовка Розвиток Створення нових кадрів для територіальн Територіальні механізмів реального та их громад та умов для кластери державного суспільних залучення регіональ- секторів інституцій ного розвитку економіки інвестицій Металургія ДПП Лідерська Проект в Інвестиційна регіональна Ново- платформа Машино- програма азовському будування Схема міні ТОР 30 районі проектів Сільське Введення господарство нових Продукти Упровад- предметів в харчування ження установи Всі почини працюють на стандартів освіти розвиток ОМС відповідно управління до ЄС стандартів і досвіду ISO Розробка АРЕ Розробка та концепції запровадження створення персоніфікован регіональних ого обліку центрів громадян профорієнтації
 12. 12. ПРИВАБЛИВІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ДПП) ДЛЯ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ Переваги ДПП  Розвиток новаторських форм проектного фінансування  Зниження фінансового навантаження на платників податків  Використання ефективних бізнес-технологій при збереженні державного контролю  Стимулювання підприємницької активності Привабливість для бізнесу Привабливість для держави  Пряма державна підтримка і  Розв'язання системних проблем участь розвитку інфраструктури  Можливість довготривалого  Підвищення ефективності розміщення інвестицій під використання державних коштів надійні гарантії  Зниження бюджетних витрат  Широкий спектр потенційних  Підвищення інвестиційної та проектів інноваційної складової економіки  Збільшення прибуткової частини бюджету
 13. 13. СВІТОВА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДПП Основні напрями проектів, які реалізуються через механізми ДПП Проекти в сфері інфраструктури Проекти в сфері послуг Будівництво, Будівництво, Будівництво, Підтримка Освіта та Будівництво, модернізація модернізація модернізація малозабезпе- робочі місця модернізація комунікаційної об'єктів комунальних чених верств комунікаційної інфраструктури нерухомості споруд населення інфраструктури  аеропорти  лікарні  водо-,  організація  Праце-  маркетинг і  автотраси  школи електро- і харчування влаштування позиціюван- газопостачання  організація молоді ня  залізниці  міський житловий  каналізація дозвілля  профосвіта  підвищення  мости зовнішньої фонд  Переробка  створення  організація  телекому- сміття фондів дозвілля і привабли- никаційна  пам'ятники вості архітектури фінансової професійної інфраструк- підтримки практики тура  музеї церкви  в'язниці
 14. 14. Розвиток територіальних громад і громадських інституцій Інфраструктурні Розвиток проекти спільного соціальної інвестування економіки Формування соціального капіталу Людський потенціал місцевого самоврядування
 15. 15. ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПЛАТФОРМОЮ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕГІОН Є ЩОРІЧНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ САМІТ Головна мета саміту – презентація можливостей Донецької області як одного з найбільших промислових регіонів України та створення умов для залучення інвестицій в регіон. З 2009 року Міжнародний інвестиційний саміт має тематичний характер. Перший Другий Третій Міжнародний Міжнародний Міжнародний інвестиційний саміт інвестиційний саміт інвестиційний саміт 2008 рік 2009 рік 2010 рік  нерухомість та інфраструктура  реальний сектор Енергоефективність Інновації економіки  інновації та енергозбереження
 16. 16. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ, ПІДГОТОВКИ ВИСОКОПРОФЕСІЙНИХ УПРАВЛІНЦІВ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РЕЗЕРВУ ОМС В процесі спільної роботи з експертами компанії Monitor Group над «Стратегією економічного розвитку Донецької області 2025» однією з основних проблем, що перешкоджає процесу розвитку регіону, було визначено недостатню кількість високопрофесійних кадрів. Дефіцит кадрів з новими навичками та вміннями спостерігається як у державному, так і у реальному секторах економіки регіону. Депутатами Донецької обласної ради було прийнято рішення про запровадження практичної реалізації проекту з підготовки конкурентоспроможних кадрів для нашої області – Лідерської програми Донецького регіону ТОР-30. Наш проект – перший проект в регіоні, який починає системно навчати та працювати з:  неформальними лідерами громад з метою їх підготовки для роботи в органах місцевого самоврядування;  фахівцями органів місцевого самоврядування;  представниками малого та середнього бізнесу, а також управлінцями середньої ланки крупних компаній;  здатними до швидкого навчання молодими мешканцями сільських районів та моно-індустріальних міст. Ця група є предметом особливої уваги проекту. Інноваційність проекту полягає не тільки у спільній роботі та фінансуванні його владою та бізнесом, а й у щорічному його проведенні.
 17. 17. Дякую за увагу! Голова Донецької обласної ради – Близнюк А.М.

×