Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 1 Burakovsky

534 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 1 Burakovsky

 1. 1. Тенденції та структурні зміни в економіці регіонів: вплив кризи Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ІХ Львівський міжнародний економічний форум 1 –2 жовтня 2009 року
 2. 2. Виклики кризи <ul><li>Суто в економічному плані криза вимагає від національних урядів та міжнародних організацій активних дій (мінімізація негативних ефектів та відновлення нормальної економічної активності) </li></ul><ul><li>Суто в інтелектуальному плані криза вимагає чіткого усвідомлення фундаментальних причин та механізмів розвитку кризових процесів </li></ul><ul><li>Суто в політичному плані криза вимагає чіткого усвідомлення, наскільки глибоко інтегрованою сьогодні є світова економіка </li></ul><ul><li>Суто в бізнесовому плані криза вимагає від компаній перегляду тактики та стратегії поведінки (саме бізнес є основою економічної активності) </li></ul>
 3. 3. Наслідки кризи <ul><li>Відновлення економіки буде тривалим та досить непростим </li></ul><ul><li>Відновлення економічного зростання певний час буде супроводжуватись зростанням безробіття </li></ul><ul><li>Криза спровокує перерозподіл власності та зумовлені цим процесом конфлікти (зміна структури власності) </li></ul>
 4. 4. Ре гіони та світовий ринок <ul><li>Відновлення світових товарних ринків: зростання експорту та відновлення виробництва </li></ul><ul><li>Відновлення світових фінансових ринків: реструктуризація наявних поточних боргів та можливість нових муніципальних запозичень </li></ul><ul><li>Структура економіки: зміна структури власності та стагнація окремих галузей </li></ul><ul><li>Безробіття: нова хвиля вже “формалізованого” безробіття </li></ul><ul><li>Інфляція: гальмування інфляційних процесів порівняно з 2008 роком, але пов’язані з інфляцією проблеми </li></ul>
 5. 5. Сучасна криза: висновок <ul><li>Світова криза не чимось незвичайним , оскільки саме через (хоча і болісне) подолання структурних, інституційних та інших диспропорцій забезпечується економічний розвиток. </li></ul><ul><li>К риза є водночас тестом для політиків, урядовців та бізнесменів на вміння не тільки адекватно реагувати на поточні виклики, але й здійснювати радикальні та ефективні кроки, спрямовані на докорінну модернізацію держави, економіки та бізнесу в середньо- та довгостроковій перспективі. </li></ul>
 6. 6. Україна: попередня оцінка наслідків кризи <ul><li>Українська економіка стикнулась зі світовою кризою та глобальною рецесією, маючи цілу низку глибоких структурних проблем, що зумовило «жорстку посадку» . </li></ul>
 7. 7. Індекс промислової продукції в січні-серпні 2009 року
 8. 8. Індекс валової продукції сільського господарства в січні-серпні 2009 року
 9. 9. Прогноз розвитку регіонів <ul><li>В 2009 році валовий регіональний продукт скоротиться сильніше в областях із вищою часткою промислових секторів, які традиційно вважаються більш розвиненими (Донецька, Луганська, Запорізька). </li></ul><ul><li>Економіка областей, орієнтованих на сільське господарство та переробку харчових продуктів, які характеризуються нижчим рівнем економічного розвитку, впаде менше, ніж в середньому по Україні. </li></ul><ul><li>Порівняно з середнім показником по Україні, ВРП скоротиться менше в таких областях із значної часткою сільського господарства в структурі доданої вартості, як Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська. </li></ul>
 10. 10. Регіони: ринок праці <ul><li>Ситуація на регіональних ринках праці є віддзеркаленням ситуації в основних секторах спеціалізації областей. </li></ul><ul><li>У першому кварталі 2009 року рівень безробіття (визначеного за методологією МОП) зріс найбільше в Донецькій та Дніпропетровській областях, для яких характерна велика частка металургії, а також в Закарпатській області, машинобудування якої значно постраждало від кризи. </li></ul><ul><li>Протягом перших семи місяців 2009 року заробітна плата скоротилась найбільше в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, які більше, ніж інші області, постраждали від кризи . </li></ul>
 11. 11. Україна: виклики-1 <ul><li>Збереження та відновлення функціонування фінансової системи країни (банки), повернення довіри до фінансових інституцій (але за умови їх реструктуризації); </li></ul><ul><li>Стимулювання попиту на продукцію національних виробників для відновлення економічної активності реального сектору; </li></ul>
 12. 12. Україна: виклики-2 <ul><li>Підтримка значної кількості безробітних та, відповідно, сприяння збереженню та створенню нових робочих місць; </li></ul><ul><li>Збалансування виконання поточних державних зобов’язань, які фінансувались за рахунок бюджету, та проведення антикризових заходів за умов зменшення потенційних доходів бюджету та обмежених можливостях фінансування його дефіциту. </li></ul><ul><li>Ключове: </li></ul><ul><li>грошей мало, всіх не врятуєш, а тому головне сьогодні – це обмежена кількість економічних пріоритетів та стратегічне бачення майбутнього </li></ul>
 13. 13. Дякую за увагу! <ul><li>Наша адреса : </li></ul><ul><li>Інститут економічних досліджень та політичних консультацій </li></ul><ul><li>www.ier.com.ua </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01034 </li></ul><ul><li>тел. 278-6360, 278-6342 </li></ul>

×