Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 1 Antonov

1,269 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 1 Antonov

 1. 1. Віталій Антонов Вихід українського бізнесу з тіні як запорука отримання іноземних інвестицій
 2. 2. Фактори тінізації української економіки Найкраще місце під сонцем – тіньова економіка (В. Колечицький) Високі податки Непрозоре Зв’язок із законодавство кримінальними та інші бар’єри структурами на входження у Тіньова ринок економіка України Оцінка тіньової економіки Міністерством Оцінка тіньової економіки іноземними економіки України – 36% експертами – близько 50% Непрозора політика Висока вартість надання пільг кредитів та преференцій
 3. 3. Проблеми та наслідки тінізації української економіки За рейтингом “Doing business 2009”, Україна посіла серед 181 Україна на 152 місці зі 179 країн у країни такі місця: рейтингу економічної свободи, - за процедурою реєстрації укладеного американською власності – 140; неурядовою організацією «The - за захистом інвесторів – 142; Heritage Foundation». - за легкістю отримання дозволів на будівництво - 179 Нестабільність Недостатній інвестиційного та підприємницько- захист го клімату інвесторів Нестабільне політичне За результатами оцінки політичної нестабільності, проведеної середовище аналітичним центром Economist intelligence unit, Україна посіла 16 місце із 165 країн світу і ввійшла до числа країн з надто високим ризиком політичної нестабільності
 4. 4. Макроекономічна ситуація в Україні Протягом 2004-08 рр. частка тіньової економіки становила 30,1% від ВВП, спадаючи до 2007 року і сягнувши 31,1% ВВП у 2008 році. 1600 30,00% ВВП офіційний (ліва шкала) 1400 ВВП тіньовий (ліва шкала) 25,00% 1200 Інфляція (права шкала) 20,00% 1000 млн грн 800 15,00% 600 10,00% 400 5,00% 200 0 0,00% 2004 2005 2006 2007 2008 Джерело: Державний комітет статистики України Масштаб тіньової економіки визначений на основі даних Міністерства економіки України (опираючись на інтегральний коефіцієнт тіньової економіки)
 5. 5. Заходи, які проводив Концерн Галнафтогаз в напрямку прозорості детінізація, прозоре ведення бізнесу ІНОЗЕМНІ 1. Покращення корпоративної структури компанії - консолідація профільних активів в межах однієї юридичної особи - обмеження операцій із пов’язаними особами - проведення аудиту фінансової звітності - фінансова звітність, що максимально адекватно відображає стан компанії 2. Комунікація стратегії та фінансової моделі - формалізація стратегії подальшого розвитку з врахуванням потенціалу ринку - презентація компанії для інвесторів (історія, сильні та слабкі сторони тощо) ІНВЕСТИЦІЇ - розробка фінансової моделі, тобто формалізація стратегії у фінансових показниках 3. Розвиток корпоративного управління - впровадження корпоративного кодексу, призначення незалежних директорів - комунікації з інвесторами через IR відділ, участь у конференціях, робота з аналітиками - розкриття інформації про компанію (регулярна звітність згідно IFRS, розкриття значних трансакцій, оголошення планів розвитку, розкриття власників) - соціально-відповідальний бізнес, приєднання до Глобального Договору ООН заходи здійснювалися впродовж 8 років
 6. 6. Усі ці дані доступні на корпоративному сайті www.galnaftogas.com Історія залучення іноземних інвестицій Концерном Галнафтогаз Галнафтогаз ГНГ розпочав об’єднання трьох отримав перші випуск перших співпрацю з ЧБТР регіональних довготермінові корпоративних підписавши підприємств кредити від облігацій кредитну угоду на у Концерн українських Галанфтогазу на $23.0 млн Галнафтогаз банків: Аваля та суму 30 млн грн терміном 7 років Електронбанку 2001 2002 2003 2004 у грудні ГНГ та - Ernst & Young дочірнє підприємство затвердження МФК розпочали провів аудит ГНГ отримало перший Галнафтогазом проект звітності ГНГ за кредит від ЄБРР по першого в Україні впровадження 2003 рік по IFRS програмі розвитку Кодексу кращих практик - ГНГ склав першу МіСБ ч/з банк Надра – корпоративного корпоративного консолідовану $1,2 млн на 5 років правління управління звітність по П(С)БО
 7. 7. Історія залучення іноземних інвестицій Концерном Галнафтогаз (2) здійснення ГНГ отримав підписання угоди другий кредит від приватного перший бланковий щодо інвестиції МФК та ЄБРР на розміщення 19% кредит від Каліон ЄБРР у капітал $200 млн терміном акцій Банку в розмірі Галнафтогазу на на 7-9 років Галнафтогазу $5 млн суму $50 млн 2005 2006 2007 2009 нові позичальники: МФК та ЄБРР з позиками по $25 млн на 7 років
 8. 8. Переваги прозорих та публічних компаній • Підвищення репутації компанії на ринку та довіри з боку клієнтів • Розширення кола ділових партнерів та більша довіра з їхнього боку • Отримання дешевшого, як правило, довгострокового фінансового ресурсу з можливістю відстрочки погашення • Хороші партнерські стосунки з іноземним інвестором/кредитором та відкритість до переговорів під час несприятливих ситуацій на користь компанії • Відкритість означає ширший доступ до інформації про компанію, що зменшує ризики для інвестора. Нижчий ризик, у свою чергу, означає підвищення вартості компанії.
 9. 9. Ключові висновки та прогнози на майбутнє Після завершення кризи ринки капіталу обов’язково відновляться, в Україні також. Компаніям, які залишатимуться у тіньовому секторі, буде важче залучити фінансові ресурси. Ринок не зможе встановити справедливої вартості (fair value) непублічних та непрозорих компаній. В Україні є величезний потенційний внутрішній інвестор. Доходи населення, в тому числі вивільнені з тіні, будуть спрямовуватися в розвиток бізнесу. Посилення конкуренції та боротьба за споживача сприятимуть виходу бізнесу з тіні. Тіньовий капітал ринку теж скорочуватиметься, компанії змушені будуть переходити на прозорі шляхи фінансування.
 10. 10. Принциповими та необхідними заходами щодо виведення економіки з тіні є: - завершення процесів первинного перерозподілу майна в країні (завершення процесів приватизації, як широкомасштабного соціально- економічного процесу перехідного етапу розвитку української економіки) - зміни податкової політики та прозоре законодавство - боротьба з корупцією через збільшення відповідальності не лише на усіх рівнях влади а й в приватному секторі - прийняття державної програми, щодо поступової детінізації та легалізації економіки країни - спільні активні дії корпоративного сектору та органів державної влади по створенню позитивного іміджу України на міжнародній фінансовій арені
 11. 11. Дякую за увагу!

×