Prepeliţele ca sursă de profit

1,091 views

Published on

Seminar Bucureşti, 07 octombrie, 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prepeliţele ca sursă de profit

 1. 1. RAPIMEL SRL Mierea, un produs minune www.ecomunitate.ro Prezintă Doru DINU
 2. 2. Cine suntem
 3. 3. Firma a fost înfiinţată în 2005. Forma juridică: Societate cu Răspundere Limitată (SRL) Domeniul de activitate: Comer ţ cu produse apicole, închiriere transport auto RAPIMEL S.R.L
 4. 4. Firma funcţionează din 2005, având o cifră de afaceri anuală de aproximativ 35.000 EUR <ul><li>Principalele activităţi: </li></ul><ul><li>Comerţul cu produse apicole: cumpărare şi vânzare de produse apicole </li></ul><ul><li>Transport auto </li></ul>Prezentarea firmei
 5. 5. Poziţia pe piaţă la nivel regional/naţional: Pe piaţa locală concurenţa este redusă. La nivel naţional încă nu s-a făcut o raportare. Concurenţa: Fără concurenţă locală puternică, mai ales atunci când vine vorba de produse de nişă : pastura, apilarnil. Poziţia pe piaţă şi concurenţa
 6. 6. De la idee la afacere
 7. 7. Am î nv ăţ at tainele cre ş terii albinelor de la bunicul meu, Dinu Florea, apicultorul &quot;C.A.P“ în V â rtoapele, Teleorman. Primii paşi... Am î nceput a facerea ca un hobby , î nc ă de la 15 ani.
 8. 8. <ul><li>un program pentru înregistrarea comenzilor online </li></ul><ul><li>-utilizarea instrumentelor on-line pentru: </li></ul><ul><ul><li>construirea identităţii </li></ul></ul><ul><ul><li>conceperea site-urilor </li></ul></ul><ul><ul><li>p romovare </li></ul></ul><ul><li>MS Excel pentru contabilitatea primară </li></ul>Instrumente TIC utilizate în administrarea afacerii
 9. 9. Prezen ţ a pe Internet - un avantaj real
 10. 10. Website-ul cuprinde următoarele informaţii: - Prezentare generală - Produse apicole oferite - Articole despre apicultură - Reţete pe bază de miere de albine - Echipamente necesare creşterii albinelor - Secţiunea de contact Pentru că şi eu la rândul meu sunt utilizator de Internet ştiu cât de important este să fii prezent online . http ://www.mierealbine.ro/
 11. 11. Pentru a veni în sprijinul clienţior noştri, am introdus pe site posibilitatea de a comanda online produsele noastre prin intermediul aplicaţiei Coş de Cumpărături . Aplicaţia calculează automat suma de plată şi îi spune clientului imediat. Tototdată, aplicaţia ne ajută să avem o evidenţă a clienţilor, cu toate datele lor de contact. Comenzi online
 12. 12. Am observat că oferind informaţii despre activitatea mea, atrag mai mulţi vizitatori decât dacă aş fi avut un simplu site de prezentare. Articole postate pe site Articolele pe care le postăm sunt o dovadă de profesionalism şi au drept obiectiv consolidarea încrederii potenţialilor clienţi în firma şi produsele noastre.
 13. 13. Putem fi contactaţi direct de pe site, prin intermediul formularului online . Este foarte important ca un potenţial client sau partener să ne poată contacta cât mai uşor şi cât mai repede. Viteza de răspuns la solicitările primite reprezintă un plus în transformarea vizitatorilor în clienţi. Formular online de contact
 14. 14. Marketing on-line
 15. 15. P entru a ne promova oferta , n e folosim în mod curent de web site-uri de anunţuri şi site-uri de publicitate online . Înscriem firma şi oferta de produse pe cât mai multe site-uri de profil astfel încât clienţii să ne gasească mult mai uşor. Publicitate online
 16. 16. P entru promovarea ofertei , utiliz ă m web s ite-ul propriu ş i transmitem un newsletter periodic. Acesta con ţ ine informa ţ ii despre oferte speciale ş i produse noi . Newsletter online
 17. 17. P rin intermediul formularului online de pe site colect ă m datele de contact ale clien ţ ilor. Respect â nd legisla ţ ia î n vigoare, utiliz ă m aceast ă baz ă de date pentru transmiterea de mesaje de promovare prin intermediul emailului. Campanii de eMailing
 18. 18. Cum ne dezvoltăm
 19. 19. Produsele naturale sunt la mare c ă utare pe pia ţă . Pentru a ne diferen ţ ia de al ţ i furnizori de produse similare va trebuie s ă investim î n ob ţ inerea de certific ă ri de calitate . Potenţial de dezvoltare
 20. 20. Pentru extinderea activităţii avem în vederea accesarea de fonduri europene ş i promovare la nivel interna ţ ional a ofertei de produse. Ţ in â nd cont c ă avem produse naturale vrem s ă investim î n tehnologii de prelucrare pentru a ne extinde pe pia ţa Uniunii Europene. Plan de extindere
 21. 21. Un sfat
 22. 22. Pentru dezvoltarea afacerii, calculatorul ş i Internetul au fost esen ţ iale. Dac ă nu a ş fi fost prezent pe Internet, pia ţ a c ă reia m ă adresam ar fi fost mult mai restr ân s ă ş i num ă rul de clien ţ i mult mai mic. Aceste instrumente m-au ajutat să devin prima opţiune când vine vorba de miere de albine.
 23. 23. V ă mul ţ umesc!

×