Ceramica neagră de marginea – O marcă românească de succes

2,162 views

Published on

Seminar Iaşi, 22-23 octombrie, 2009

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ceramica neagră de marginea – O marcă românească de succes

 1. 1. SC MAGO CERAM IMPEX SRL Ceramica Neagr ă de Marginea – o marc ă rom â neasc ă de succes www.ecomunitate.ro Prezintă Corneliu Magopat
 2. 2. Cine suntem
 3. 3. Firma a fost înfiinţată în 1992. Forma juridică : SRL SC MAGO CERAM IMPEX SRL Domeniul de activitate : Produc ţ ie ceramic ă neagr ă Cifr ă de afaceri : 100.000 ron Num ă r de angaja ţ i : 12
 4. 4. Prezentarea afacerii Producem ceramic ă de uz casnic ş i ornamental din dorin ţ a de a duce mai departe acest me ş te ş ug pe cale de dispari ţ ie.
 5. 5. Concurenţa pe piaţă la nivel regional/naţional: La nivel na ţ ional nu avem concuren ţ i deoarece acest tip de ceramic ă se produce doar î n zona noastr ă . Su n tem singurii produc ă tori de ceramic ă neagr ă din ţ ar ă . Poziţia pe piaţă şi concurenţa
 6. 6. De la idee la afacere
 7. 7. Afacerea a î nceput î n anul 1992, c â nd am cump ă rat de la statul rom â n atelierul de ceramic ă . Din dorin ţ a de a continua tradi ţ ia transmis ă din genera ţ ie î n genera ţ ie, am dezvoltat atelierul ş i am diversificat obiectele de ceramic ă pe care le producem. Primii paşi...
 8. 8. Planul de afaceri Planul de afaceri l-am realizat singuri pentru a putea ob ţ ine un credit bancar .
 9. 9. <ul><li>Website pentru creşterea notorietăţii </li></ul><ul><li>-utilizarea instrumentelor on-line pentru p romovare </li></ul><ul><li>- e-mail –pentru a comunica cu clien ţ ii </li></ul>Instrumente TIC utilizate în administrarea afacerii
 10. 10. Prezen ţ a pe Internet - un avantaj real
 11. 11. Website-ul cuprinde informaţii despre : - arta ol ă ritului - obiecte realizate - muzeul de ceramic ă - album - evenimente - formular de contact Ne adres ă m unui public interesat de arta tradi ţ ional ă , ce provine at â t din Rom â nia c â t ş i din str ă in ă tate. www. ceramicamarginea.ro
 12. 12. Am observat că oferind informaţii despre arta olaritului ş i modul de lucru , atrag em mai mulţi vizitatori pe site. Informaţii utile
 13. 13. Suntem foarte aten ţ i la detalii ş i î ncerc ă m s ă oferim c â t mai multe informa ţ ii dar î n acela ş i timp s ă trezim curiozitatea poten ţ ialilor clien ţ i. Informaţii despre produse
 14. 14. P ostăm ofertele speciale î n zone vizibile din site deoarece decizia de cump ă rare depinde foarte mult de pre ţul oferit. Pre ţ uri ş i o ferte speciale
 15. 15. Internetul este modalitatea prin care p ă str ă m leg ă tura cu clien ţ ii no ş tri, de aceea un formular de contact online este obligatoriu. Este foarte important ca un potenţial client sau partener să ne poată contacta cât mai uşor şi mai repede. Viteza de răspuns la solicitările primite reprezintă un plus în transformarea vizitatorilor în clienţi. Formular de contact online
 16. 16. Pentru c ă ne adres ă m unui segment aparte de clien ţ i ş i dorim s ă atragem c â t mai mul ţ i clien ţi din str ă in ă tate, am considerat obligatoriu ca informaţia prezentată s ă fie disponibilă ş i în limba engleză. Website în limba engleză
 17. 17. Marketing on-line
 18. 18. P entru a ne face cunoscuţi, cea mai ieftină şi uşoară modalitate este să ne înscriem pe site-uri de anunţuri şi site-uri de publicitate online . Publicitate online
 19. 19. Am transmis prezentarea şi către site-uri turistice, deoarece mulţi dintre clienţii noştri provin din această categorie. P entru a ne promova oferta , n e folosim în mod curent de web site-uri dedicate activit ăţ ilor turistice . Publicitate online
 20. 20. Suntem deschişi şi povestim oricui este interesat de arta olăritului şi tradiţia autentică românească. Am discutat cu mulţi jurnalişti dintre care unii au postat informaţii pe diverse site-uri, ceea ce ne ajută să devenim tot mai cunoscuţi. Promovare pe Internet
 21. 21. Cum ne dezvoltăm
 22. 22. Ne-am autosu s ţinut financiar pentru cea mai mare parte a investiţiei, am apelat însă şi la un împrumut bancar . Finanţări
 23. 23. Pentru a cre ş te cifra de afaceri ne-am propus s ă ne concentrăm pe v â nz ă rile c ă tre clien ţ i str ă ini ş i s ă dubl ă m contractele de export. Potenţial de dezvoltare
 24. 24. Pentru a atrage cât mai mulţi clienţi de peste hotare – români dar şi străini ne-am propus să utilizăm cât mai eficient site-ul concomitent cu investiţii în c re ş t e rea capacit ăţ ii de produc ţ ie şi diversificarea gamei de produse. Plan de extindere
 25. 25. Un sfat
 26. 26. Adaptarea la cerin ţ ele pie ţ ei ş i calitatea produselor sunt factori esen ţ iali pentru o afacere de succes. Pentru a c âş tiga noi clien ţ i, din zone î ndep ă rtate ş i chiar de pe alte continente, ne-am ajutat de calculator ş i de Internet. Singura re ţ et ă pentru succes este munca ş i devotamentul pentru ceea ce faci.
 27. 27. V ă mul ţ umesc!

×