Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пазарът на електронна търговия в Европа и България

142 views

Published on

Жанет Найденова - председател на Българска Е-комерс Асоциация споделя данни и цифри за онлайн магазините и пазаруването от сцената на eCommCongress 2019

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Пазарът на електронна търговия в Европа и България

 1. 1. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Пазарът на електронна търговия в Европа и България Жанет Найденова Председател на Управителния съвет Българска Е-комерс Асоциация
 2. 2. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center B2C e-Commerce
 3. 3. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center
 4. 4. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Интернет проникване в Европа
 5. 5. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Използване на Интернет и онлайн пазаруване
 6. 6. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Онлайн пазаруване по страни
 7. 7. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Ръст на e-Commerce пазара по страни
 8. 8. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Трансграничнo X-Border онлайн пaзаруване
 9. 9. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center B2C e-Commerce в Европа /в млрд. евро/
 10. 10. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Е-GDP по страни
 11. 11. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Онлайн категории стоки и услуги
 12. 12. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center B2C E-commerce Bulgaria
 13. 13. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Използване на Интернет и онлайн пазаруване
 14. 14. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Местонахождение на продавача
 15. 15. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Вид на поръчваните стоки и услуги по Интернет 75.8 32.7 21.1 15.7 15.3 13.9 9.6 6.4 6.4 6.0 4.7 3.3 3.2 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
 16. 16. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Среден годишен разход от онлайн купувач в България
 17. 17. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center B2C eлектронната търговия в България
 18. 18. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center • Лобиране за интересите на е-комерс индустрията: Становища • Проучвания: Годишен доклад, част от European E-commerce Report • Изследвания: E-commerce Digital Passport, съвместен проект с НСИ • Квалификационни обучения: E-commerce Success двусеместриална акредитирана програма съвместно със Стопанския Факултет на СУ 2019/2020 • Политики: Кръгли маси с институциите “E-commerce Talk together” Приоритетни инициативи и активности
 19. 19. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Членове
 20. 20. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center
 21. 21. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Контакти Жанет Найденова Председател Българска Е-комерс Асоциация 0888 616 498 info@beabg.com www beabg.com
 22. 22. 5-ти eCommCongress & Expo | 19 април 2019 | Sofia Event Center Благодаря Ви!

×