Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huston we have GDPR - discussion for e-commerce

394 views

Published on

Discussion between lawyers about the new european customer data protection rules GDPR and how will affect e-commerce businesses

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huston we have GDPR - discussion for e-commerce

 1. 1. Хюстън, имаме GDPR дв. иляна имитрова, дв. икола Кисов, одератор – гнат рсенов, директор на вропейски потребителски център ългария
 2. 2. GDPR • В за а: а . • як ж : а 8 . • ак ж за к жа к а С • к • ак я а к
 3. 3. Кого засяга? • ж а к а я а я а з а • А а а а - , к а я а а за а а а а • а а а – , к а а а а а а а
 4. 4. Какво са лични данни?_____________ • В яка ф а я, за а ф а а Ф • В з ж за ф а • як к ф а • а а - яка а я, з а а а
 5. 5. аконосъобразност на обработването • ; • , ; • ; • ; • З • я я, ; • ;
 6. 6. тносно съгласието… • з аз ; • к к ; • ф а ; • ; • ак а ; • за яка а ; • каз ; • я ;
 7. 7. Data protection officer (DPO) В я . я, : • з а а а зак а ак к • з а а а к а а а а • ф а, а, к ак а КЗ А я я , 10 000 .
 8. 8. рава на субектите на лични данни • • я • ( „ “) • • •
 9. 9. Санкции • % я а а к - я • 2% я а 1 а (к - я

×