Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elisabet Pujado

504 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elisabet Pujado

 1. 1. La Televisió Pública i la TDT: <ul><li>Quins canvis es produiran en el desenvolupament de </li></ul><ul><li>la televisió pública en conseqüència de l‘ increment de </li></ul><ul><li>canals que provoca la TDT? </li></ul><ul><li>Universitat Pompeu Fabra </li></ul><ul><li>Estudis de Grau en Comunicació Audiovisual, Curs: 2009-10 </li></ul><ul><li>Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals </li></ul><ul><li>Elisabet Pujadó Izquierdo, NIA 100751 </li></ul>
 2. 2. La TDT i la multiplicació de canals <ul><li>La TDT i la multiplicació de canals: </li></ul><ul><ul><li>2005, rellançament de la TDT a Espanya, després del fracàs de Quiero TV. Es reparteixen múltiplex digitals, d’àmbit nacional amb capacitat per emetre varis canals, entre els radiodifusors públics i privats. A més d’altres múltiplex digitals d’àmbit autonòmic i local. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta inicial de TVE: 5 canals de televisió, 3 emissores de RNE i un conjunt d’aplicacions interactives. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010, fi d’emissions analògiques. </li></ul></ul>
 3. 3. La TDT i la multiplicació de canals Font: www.impulsatdt.es/contenidos
 4. 4. Conseqüències múltiplicació de canals: <ul><li>Canals temàtics </li></ul><ul><li>Homogeneïtzació dels continguts: es redueix a la programació més segura (ficció, esports i informatius) i repeticions. </li></ul><ul><li>Fragmentació de l’audiència: disminueix la capacitat de la TVP com a representant de identitat. </li></ul>
 5. 5. Justificació de la Televisió Pública <ul><ul><li>Necessària per garantir: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció informativa d'interès social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Igualtat d’accés a la informació per tota la societat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valors clàssics de les politiques democràtiques de la informació i del benestar social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afavorir sinèrgies pel benefici col·lectiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Missió i funcions tradicionals </li></ul></ul>
 6. 6. Canvis en la Televisió Pública Font: elaboració pròpia, informació; http://www.rtve.com Tipus Canal generalista Canal “generalista “ alternatiu Canal temàtic informatiu Canal temàtic esportiu Canal temàtic infantil Canal temàtic Canal temàtic Contingut <ul><li>sèries </li></ul><ul><li>serveis informatius </li></ul><ul><li>cine </li></ul><ul><li>programes </li></ul><ul><li>Programes culturals </li></ul><ul><li>Cinema independent </li></ul><ul><li>documentals </li></ul><ul><li>Informatius, </li></ul><ul><li>Reportatges </li></ul><ul><li>Entrevistes </li></ul><ul><li>Connexions en directe </li></ul><ul><li>Actualitat esportiva: </li></ul><ul><li>Atenció epsorts minoritaris </li></ul><ul><li>Seguiment esportistes espanyols </li></ul><ul><li>Sèries animació i ficció </li></ul><ul><li>Programes culturals i epsortius en Alta Definició </li></ul><ul><li>Actualitat cultural </li></ul>Exemples <ul><li>Cuéntame cómo pasó </li></ul><ul><li>59segundos </li></ul>-Días de cine -Jara y sedal <ul><li>Europa 2009 </li></ul><ul><li>Telediario internacional </li></ul><ul><li>Tenis: ATP Masters 1000: París </li></ul><ul><li>Clasificación Eurocopa </li></ul><ul><li>Lazy Town </li></ul><ul><li>10 + 2 </li></ul><ul><li>Mapa sonoro </li></ul><ul><li>Con visado de calle </li></ul>
 7. 7. Canvis en la Televisió Pública <ul><li>Continguts i programació * : </li></ul><ul><ul><li>12 hores setmanals en horari no residual que donin accés a grups polítics, sindicals i socials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació debats parlamentaris </li></ul></ul><ul><ul><li>17-21hores, al menys 30% programes per nens de 4 i 12 anys </li></ul></ul><ul><ul><li>Programar debats electorals </li></ul></ul><ul><ul><li>90% de programes subtitulats, abans del 2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>20 hores setmanals audiodescripció i llengua de signes </li></ul></ul><ul><ul><li>60% franja màxima audiència formada per produccions europees </li></ul></ul><ul><li>* Segons: Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Capitol V, Articulo 9. </li></ul>
 8. 8. Canvis en la Televisió Pública <ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Estratègica en el desenvolupament de les comunicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Garantia de l’accés universal </li></ul></ul><ul><ul><li>Producció d’informació socialment necessària </li></ul></ul><ul><ul><li>Guia i mediació davant la multiplicitat de la oferta </li></ul></ul><ul><ul><li>Equilibri i fre als nous oligopolis de comunicació i telecomunicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Motor de la indústria audiovisual </li></ul></ul>
 9. 9. Bibliografia <ul><li>Llibres: </li></ul><ul><ul><li>MORAGAS, de M. i PRADO, E. (2000). La televisió pública a l’era digital . Barcelona: Centre d’Investigació de la Comunicació. </li></ul></ul><ul><ul><li>CAC, (2002). La televisió digital terrestre a Espanya. Barcelona: Consell de l’Audiovisual de Catalunya. </li></ul></ul><ul><ul><li>M. ARNANZ, C. (2002). Negocios de televisió. Barcelona: Gedisa. </li></ul></ul><ul><ul><li>MANFREDI SÁNCHEZ, J.L. La televisión pública en Europa. Madrid: Fundación Autor. </li></ul></ul><ul><li>Legislació: </li></ul><ul><ul><li>Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. </li></ul></ul>
 10. 10. Bibliografia <ul><li>Pàgines web: </li></ul><ul><ul><li>Impulsa TDT: http://www.impulsatdt.es </li></ul></ul><ul><ul><li>Televisión Digital: http://www.televisiondigital.es </li></ul></ul><ul><ul><li>RTVE: HTTP://www.rtve.es </li></ul></ul>

×