Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clara Sagarra

430 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Clara Sagarra

 1. 1. Quines estratègies estan desenvolupant els radiodifusors estatals a Internet per a atraure a la població compresa entre els 15 i 35 anys?
 2. 2. El consum d’Internet: Augment dels usuaris d’Internet diaris a Espanya : Font: EGM (Audiencia de internet)
 3. 3. El consum d’Internet: Augment dels usuaris d’Internet en l’últim mes a Espanya: Font: EGM (Audiencia de internet) Amb l’augment d’usuaris d’Internet podem entendre que els radiodifusors (entre altres) s’hagin interessat en desenvolupar unes estratègies, aprofitant Internet, per augmentar el seu nombre d’espectadors i seguidors.
 4. 4. El consum d’Internet: Freqüència de consum d’Internet a Espanya per edats (en %): Font: Ministeri de Cultura (Ordenador e Internet) 2009 Tenint en compte que la població més jove és la que utilitza més internet, podem pensar que els radiodifusors centrarant algunes estratègies cap a aquest sector. Tots els dies Varis dies a la setmana Un cop per setmana D’una a tres vegades al mes Menys freqüència Total De 15 a 19 14’4 16’7 10’6 5’6 2’0 49’5 De 20 a 24 14’3 14’7 9’7 5’2 2’3 46’2 De 25 a 34 13’8 12’5 5’0 4’0 1’0 36’3 De 35 a 44 11’0 8’4 3’8 1’8 1’2 26’1 De 45 a 54 6’3 6’9 3’2 1’0 0’9 18’3 De 55 a 64 1’7 2’1 0’5 0’5 0’4 5’1 De 65 a 74 0’6 0’7 0’2 0’1 0’1 1’7 De 75 i més 0’0 0’0 0’3 0’0 0’0 0’3
 5. 5. El consum d’Internet: Activitats principals realitzades pels consumidors d’ Internet a Espanya (en %): Font: Ministeri de Cultura (Ordenador e Internet) 2009 El fet de visitar una pàgina web d’un radiodifusor entraria en l’activitat d’ “informació, diversió o entreteniment”, que és l’activitat més realitzada. Per tant els interessa desenvolupar unes estratègies, però no només per a la població jove sinó per a tots els usuaris d’Internet Informació, diversió o entreteniment Motius professionals Participació en xats Baixar música Documentació (motius acadèmics) Altres De 15 a 19 64’4 10’8 58’0 43’3 28’7 72’7 De 20 a 24 64’8 24’1 35’5 35’6 31’7 96’5 De 25 a 34 60’9 39’2 23’8 28’8 22’4 100 De 35 a 44 60’4 45’1 17’3 13’4 19’6 100 De 45 a 54 58’9 47’0 13’2 8’7 19’9 100 De 55 a 64 55’1 31’1 13’2 10’4 12’6 84’7 De 65 a 74 52’9 47’0 0’0 0’0 11’4 100 De 75 i més 0’0 0’0 0’0 0’0 0’0 100
 6. 6. Estratègies per a atraure a totes les franges d’edat: <ul><li>Podem dividir les estratègies en: </li></ul><ul><li>Estratègies per fer que el consumidor d'Internet passi a ser espectador de televisió: </li></ul><ul><li>Estratègies per mantenir els usuaris d’Internet en les seves pàgines web: </li></ul><ul><li>Estratègies per a atraure als usuaris d’Internet a les seves pàgines web: </li></ul>
 7. 7. Estratègies per a atraure a totes les franges d’edat: <ul><li>Estratègies per fer que el consumidor d'Internet passi a ser espectador de televisió: </li></ul><ul><li>Mostren constantment la programació dels seus canals. </li></ul><ul><li>Promocionen tots els seus continguts. </li></ul>
 8. 8. Estratègies per a atraure a totes les franges d’edat: <ul><li>Estratègies per mantenir els usuaris d’Internet en les seves pàgines web: </li></ul><ul><li>Permeten al consumidor veure els programes i episodis de les sèries ja emesos per a la televisió. </li></ul><ul><li> Així poden augmentar el nombre d’espectadors futurs de la televisió. </li></ul><ul><li>Permeten al consumidor veure les imatges de les notícies ja emeses per la televisió. </li></ul><ul><li>Emeten alguns continguts al mateix temps que a la televisió. </li></ul><ul><li>Preestrenes: Emeten els primers capítols d’algunes sèries o fragments d’alguns programes abans que en la televisió. </li></ul><ul><li>  Així poden veure si la població està interessada en el programa i promocionar-lo. </li></ul>
 9. 9. Estratègies per a atraure a totes les franges d’edat: <ul><li>Estratègies per a atraure als usuaris d’Internet a les seves pàgines web: </li></ul><ul><li>Pengen fragments dels seus continguts i es promocionen en altres pàgines webs: </li></ul><ul><li>Creen un canal a “Youtube”. </li></ul><ul><li>“ YouTube” rep més de 1.000,000.000 de visites diàries en tot el món. (www.abc.es) </li></ul><ul><li>  Així potser aconsegueixen dirigir alguns usuaris cap a la seva pàgina web. </li></ul><ul><li>Eviten que altres pàgines incloguin els seus continguts: </li></ul><ul><li>Demanda de Telecinco a “Youtube”. ( www.telecinco.es) </li></ul><ul><li>  Així obliguen als usuaris que volen veure o informar-se dels seus continguts a dirigir-se directament a la seva pàgina web. </li></ul>
 10. 10. Estratègies per a atraure a la població de 15 a 35 anys: Activitats principals realitzades pels consumidors d’ Internet a Espanya (en %): Font: Ministeri de Cultura (Ordenador e Internet) 2009 Una de les activitats principals realitzades a Internet més per la població jove que per la població més avançada és la de “participació en xats”. Informació, diversió o entreteniment Motius professionals Participació en xats Baixar música Documentació (motius acadèmics) Altres De 15 a 19 64’4 10’8 58’0 43’3 28’7 72’7 De 20 a 24 64’8 24’1 35’5 35’6 31’7 96’5 De 25 a 34 60’9 39’2 23’8 28’8 22’4 100 De 35 a 44 60’4 45’1 17’3 13’4 19’6 100 De 45 a 54 58’9 47’0 13’2 8’7 19’9 100 De 55 a 64 55’1 31’1 13’2 10’4 12’6 84’7 De 65 a 74 52’9 47’0 0’0 0’0 11’4 100 De 75 i més 0’0 0’0 0’0 0’0 0’0 100
 11. 11. Estratègies per a atraure a la població de 15 a 35 anys: <ul><li>Estratègies per mantenir els usuaris d’Internet en les seves pàgines web: </li></ul><ul><li>Creen fòrums, xats i blogs per als seus contingut. </li></ul><ul><li>Inclouen xats al costat de les pantalles per on es poden seguir les emissions que es fan al mateix temps que a la televisió. </li></ul><ul><li>  Aquelles estratègies que es centren en la població més jove són les que es basen en la utilització de xats i en la participació de la població en els continguts. </li></ul>
 12. 12. Bibliografia: <ul><li>EGM ( Estudio General de medios). “Audiencia de Internet, febrero/ marzo de 2009”, pàgina web AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), consultada el XX/ X/ 2009. Url: “http://www.aimc.es/aimc.php” </li></ul><ul><li>Ministeri de Cultura. “Ordenador e Internet”, pàgina web Ministeri de Cultura, consultada el XX/ X/ 2009. Url: “ http://www.mcu.es/estadisticas/docs/EHC/pcinternet_9_9.pdf” i “http://www.mcu.es/estadisticas/docs/EHC/pcinternet_9_14.pdf” </li></ul><ul><li>Diari ABC. Notícia del 13/10/2009 consultada el XX/ X/ 2009. Url: “ http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-10-2009/abc/Medios_Redes/youtube-ya-registra-mil-millones-de-visitas-al-dia_113594315247.html” </li></ul><ul><li>TVE. Consultada fins el XXVII/ XX/ 2009. Url: “http://www.rtve.es/television” </li></ul><ul><li>Antena 3. Consultada fins el XXVII/ XX/ 2009. Url: “http://www.antena3.com” </li></ul><ul><li>Cuatro. Consultada fins el XXVII/ XX/ 2009. Url: “http://www.cuatro.com” </li></ul><ul><li>Telecinco. Consultada fins el XXVII/ XX/ 2009. Url: “ http://www.telecinco.es” </li></ul><ul><li>Demanda a youtube: “ http://www.telecinco.es/detail/detail4268.shtml” </li></ul><ul><li>La Sexta. Consultada fins el XXVII/ XX/ 2009. Url: “http://www.lasexta.com/inicio” </li></ul>

×