Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rivneenergo

1,640 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rivneenergo

  1. 1. Облік енергоресурсів уРівненській області:чому не рахуємо?Ілля Єременкокоординатор з питань місцевогоенергозбереження
  2. 2. Умови дослідження Усього досліджено 524 установи Із усіх районів не надали данихКостопільський та Березнівський За першим зверненням, жоден район ненадав вичерпної і якісної інформації В кожному районі дані проенергоспоживання збирають по різному В Кузнецовську за ненадання відповіді нанаш запит почали службове розслідування
  3. 3. Кількість шкіл в розрізі видівпалива
  4. 4. Вартість 1кВт*год. тепловоїенергії від різного паливаНа діаграмі: ЕЛ – електрика, Ц – центральне опалення, Д – дрова,ТБ – торфобрикет, В – вугілля.
  5. 5. Питоме теплоспоживанняПоказує скільки енергії дляопалення споживає установаза рік, в розрахунку на 1 м2площі. – 0-100 кВт*год/м2 – 101-250 кВт*год/м2 – 251-400 кВт*год/м2 – 400-600 кВт*год/м2 – більше 600 кВт*год/м2
  6. 6. Пропозиції Запровадити єдину систему облікуенергоресурсів Планувати видатки на енергоефективність зіспеціального фонду бюджетів Розробити єдині критерії оцінки проектів зенергоефективності Вдосконалити програму енергозбереженняобласті Зробити звітність про енергоспоживання тавикористання коштів на енергозбереженнязагальнодоступною
  7. 7. Дякую за увагу!Дякую за увагу!

×