Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BiLogica - verslo analitikos paslaugos

1,211 views

Published on

BiLogica tai jauna ir ambicinga kompanija, vykdanti savo veiklą verslo analitikos srityje. Kompaniją sudaro patirę bankinėje ir informacinių technologijų srityse specialistai, turintys verslo analitikos, atskaitomybės bei duomenų saugyklų technologijų kompetencijas. Nuolat tobulėjantis kolektyvas užtikrins pažangių technologijų optimalų panaudojimą.
Mūsų paslaugos:
- Konsultavimas BI srityje
- Verslo reikalavimų analizė ir specifikacijų paruošimas
- BI sprendimų sukūrimas ir diegimas
- Sukurtų sprendimų vystymas ir palaikymas

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

BiLogica - verslo analitikos paslaugos

 1. 1. VERSLO ANALITIKA BANKO KONKURENCIN Ė B ŪTINYBĖ BI Business Intelligence
 2. 2. <ul><li>Patirtis: </li></ul><ul><ul><li>9 metai IT sferoje </li></ul></ul><ul><ul><li>5 metai bankin ė je sferoje </li></ul></ul><ul><li>Naujausių verslo analitikos instrumentų naudojimas </li></ul><ul><li>Kompleksinių verslo analitikos sprendimų integravimas, valdymas bei palaikymas </li></ul>APIE MUS BI Business Intelligence
 3. 3. VERSLO ANALITIKA – LAIKINA MADA AR KONKURENCINĖ BUTINYBĖ? BI Business Intelligence <ul><li>Didžioji dalis stambių verslo kompanijų Lietuvoje jau yra įdiegusios arba diegia verslo analitikos įrankius. Pasaulyje verslo analitikos įrankiai jau senai tapo būtinu verslo vadybos atributu. </li></ul><ul><li>Realaus laiko duomenų svarba sparčiai auga priimant tiek kasdieninius, tiek strateginius sprendimus. </li></ul><ul><li>Informacinių sistemų ir duomenų gausa neužtikrina operatyvaus ir efektyvaus reikalingos informacijos gavimo. </li></ul><ul><li>Skęstame duomenyse, bet neturime informacijos </li></ul><ul><li>prof. R. Bentkus, VMI prie LR FM </li></ul><ul><li>VA – tai galimybė verslui duomenis paversti į aktualią, tikslią ir patikimą informaciją. </li></ul>
 4. 4. INOVACIJ Ų NAUDINGUMAS BI Business Intelligence
 5. 5. VERSLO ANALITIKOS NAUDA BI Business Intelligence <ul><li>Pagrindiniai VA privalumai yra nematerialūs: </li></ul><ul><li>geresnis informacijos valdymas </li></ul><ul><li>greitesnis atskaitomybės ruošymas </li></ul><ul><li>ankstesnis tendencijų pastebimas </li></ul><ul><li>produktyvesni vartotojai </li></ul><ul><li>efektyvesnis sprendimų priėmimas </li></ul><ul><li>verslo procesų optimizavimas ir kt. </li></ul><ul><li>Materiali nauda: </li></ul><ul><li>Duomenų konsolidavimas </li></ul><ul><li>Duomenų sutvarkymas </li></ul><ul><li>Atskaitomybės automatizavimas </li></ul><ul><li>Nereikalauja diegimo darbo vietose </li></ul>&quot;Time related sweet spot”
 6. 6. PRIELAIDOS VERSLO ANALITIKOS DIEGIMUI BANKE BI Business Intelligence <ul><li>Sprendimą diegti VA įrankius bankas gali priimti, jei yra poreikis </li></ul><ul><li>automatizuotam atskaitomybės (valdymo, analitinė, privalomoji , statistin ė) ruošimui ir jos pateikimui vartotojui patogia išraiška; </li></ul><ul><li>nuolatiniam pagrindinių veiklos rodiklių, pateikiamų įvairiais pjūviais, stebėjimui; </li></ul><ul><li>operatyviam sudėtingų ataskaitų pateikimui; </li></ul><ul><li>operatyviam apibendrintos informacijos detalizavimui iki konkrečių sudedamųjų dalių; </li></ul><ul><li>duomenų iš įvairių šaltinių konsoliduotam pateikimui ir analizei; </li></ul><ul><li>informacijos pateikimo pritaikymui kiekvienam vartotojų lygiui (nuo banko kliento, vadybininko iki valdybos pirmininko); </li></ul><ul><li>tarptautinius standartus atitinkančių ataskaitų rengimui (FINREP, COREP ir pan.); </li></ul>
 7. 7. SIŪLOMI VERSLO ANALITIKOS DIEGIMO BANKE ETAPAI BI Business Intelligence Atsižvelgiant į mūsų sukauptą patirtį ir bank ų potencialius poreikius verslo analitikos srityje, siūlome šiuos verslo analitikos įrankių diegimo etapus:
 8. 8. PIRMO JO VA SPRENDIMO ALTERNATYVOS BI Business Intelligence Pirmojo VA sprendimo banke pasirinkimas Jei operatyviai norite žinoti, Reikalinga s sprendimas <ul><li>kiek kiekvienas klientas atnešė pelno/nuostolio? </li></ul><ul><li>kiek kiekvienas klientas turi produktų? </li></ul><ul><li>kokia kliento mėnesinė ap y varta? </li></ul><ul><li>kokia kliento įsipareigojimų neįvykdymo rizika? </li></ul>KLIEN T Ų BAZĖS ANALIZĖ Jei operatyviai norite žinoti, Reikalinga s sprendimas <ul><li>kiek paskolų suteikta X filiale? </li></ul><ul><li>kokie banko padaliniai pelningiausi ? </li></ul><ul><li>kokie klientų vadybininkai dirba efektyviausiai? </li></ul><ul><li>kokia yra banko darbuotojų dinamika? </li></ul>ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS ANALIZĖ Jei operatyviai norite žinoti, Reikalinga s sprendimas <ul><li>kiek produktas “uždirbo” per metus? </li></ul><ul><li>kokie produktų sukūrimo kaštai? </li></ul><ul><li>kokia produktų dinamika banke? </li></ul><ul><li>koks produkto atsipirkamumo laikotarpis? </li></ul>BANKINI Ų PRODUKTŲ ANALIZĖ
 9. 9. TECHNOLOGINIS VA DIEGIMO ASPEKTAS BI Business Intelligence <ul><li>VA sprendimo architektūra </li></ul><ul><li>atskira duomenų saugykla (galimybė papildyti esamą); </li></ul><ul><li>atskiras duomenų valdymas ir kontrolė; </li></ul><ul><li>galimybė kurti, pateikinėti ir peržiūrėti ataskaitas per WEB ; </li></ul><ul><li>ataskaitų pateikimas pagal vartotojų lygį; </li></ul><ul><li>pasiekiamumas iš bet kurio pasaulio taško; </li></ul><ul><li>taupymas programinės įrangos sąskaitą atskiruose kompiuteriuose; </li></ul>
 10. 10. TECHNOLOGIJA BI Business Intelligence <ul><li>Atlikus įvairiapusišką analizę mes pasirinkome Oracle produktą </li></ul><ul><ul><li>Oracle BI – vienas iš lyderių BI rinkoje (Gartner, IDC) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strategiškas požiūris į BI rinką </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kitų rinkos žaidėjų įsigijimas ( Siebel , Hyperion) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perspektyvus ir patikimas partneris </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oracle BI gerai sąveikauja su kitomis sistemomis, patogus integravimui (Windows, Linux, atnaujinimas iki Enterprise versijos ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oracle BI paketas turtingas funkcionalumu, todėl turi didėlį potencialą sprendimų kūrime </li></ul></ul><ul><ul><li>M ūsų kompetencija leidžia mums naudoti pagal poreikį ir kito gamintojo BI platformą : Microsoft BI , Business Objects (SAP) </li></ul></ul>
 11. 11. BI gamintojai BI Business Intelligence
 12. 12. TECHNOLOGIJA (2) BI Business Intelligence <ul><li>Oracle BI Standart Edition One sudedamosios dalys: </li></ul><ul><li>Oracle BI Server </li></ul><ul><li>Oracle BI Server Administrator </li></ul><ul><li>Oracle BI Answers </li></ul><ul><li>Oracle BI Interactive Dashboards </li></ul><ul><li>Oracle BI Publisher </li></ul><ul><li>Oracle Database Standard Edition One </li></ul><ul><li>Oracle Warehouse Builder (core ETL) </li></ul>
 13. 13. MŪSŲ PASLAUGOS BI Business Intelligence
 14. 14. KODĖL DABAR? BI Business Intelligence <ul><li>Efektyvus informacijos valdymas ir racionali ų sprendimų priėmimas </li></ul><ul><li>Darbo procesų optimizavimas bei darbo jėgos sąnaudų sumažinimas </li></ul><ul><li>Tobulesnių sprendimų integravimas padidins konkurentinį pranašumą rinkoje </li></ul><ul><li>Pasibaigus finansinių rinkų nestabilumui bus paruosta bazė kompleksiniams ir aukštesnę investicijų grąžą turintiems, projektams realizuoti </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Pradžia </li></ul><ul><li>Pabaiga </li></ul>? KLAUSIMAI - ATSAKYMAI BI Business Intelligence [email_address] +370 6 55 90326 +370 6 59 95342 @ 2009 UAB “BiLogica” All rights reserved

×