Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prospectiva alimentaria

498 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prospectiva alimentaria

 1. 1. 04 LES DIAGNOSIS DE L’OBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya: productes gourmet i servei al canal foodservice Maria Pedrals Lluís Ramis Alberto Pezzi
 2. 2. COL·LECCIÓ LES DIAGNOSIS DE L’OBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL1. El clúster català del suro Tomàs Megía i Damià Martín2. Repercussions de la crisi de la construcció en la indústria auxiliar de l’habitatge Marta Marsé, Núria Juan i Tomàs Megía3. La indústria catalana en el negoci fotovoltaic Damià Martín i César López
 3. 3. 04 LES DIAGNOSIS DE L’OBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya: productes gourmet i servei al canal foodservice
 4. 4. BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP Pedrals, Maria Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya : productes "gourmet" i servei al canal "foodservice". – (Diagnosis de lObservatori de Prospectiva Industrial ; 4) ISBN 9788439383659 I. Ramis, Lluís II. Pezzi, Alberto III. Catalunya. Departament dInnovació, Universitats i Empresa IV. Observatori de Prospectiva Industrial V. Títol VI. Col·lecció: Diagnosis de lObservatori de Prospectiva Industrial ; 4 1. Productes gurmet – Indústria i comerç – Catalunya 2. Aliments – Indústria i comerç – Catalunya 3. Restauració (Gastronomia) – Catalunya 664(467.1) Els continguts d’aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial- Sense obres derivades 3.0 deCreative Commons. Se’n permet la reproducció,distribució i comunicació pública sempre que se’n citil’autor i no se’n faci un ús comercial.La llicència completa es pot consultar a:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca© Generalitat de CatalunyaDepartament d’Innovació, Universitats i EmpresaSecretaria d’Indústria i EmpresaObservatori de Prospectiva IndustrialCol·lecció:LES DIAGNOSIS DE L’OBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIALConsell de redacció:Maria Pedrals, Lluís Ramis, Alberto Pezzi i Joan Miquel HernándezPer a l’elaboració d’aquesta publicació s’ha comptat amb la col·laboració de l’empresade consultoria Cluster DevelopmentPrimera edició: Barcelona, maig del 2010Tiratge: 1.000 exemplarshttp://www.gencat.cat/diue/ambits/empresa/opiDisseny, maquetació, correcció i impressió:www.cege.esD. Leg.: B-25000-2010ISBN: 978-84-393-8365-9El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa no participa necessàriament de lesopinions manifestades en els documents de la col·lecció Les Diagnosis de l’Observatori,la responsabilitat de les quals correspon exclusivament als autors.
 5. 5. 04 LES DIAGNOSIS DE L’OBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya: productes gourmet i servei al canal foodservice Maria Pedrals Lluís Ramis Alberto Pezzi
 6. 6. AgraïmentsEls autors d’aquest document volem agrair a totes les persones que han participat deforma activa en la iniciativa impulsada per l’Observatori de Prospectiva Industrial de les“Estratègies de creixement a la indústria alimentària a Catalunya”, en un procés que poste-riorment ha permès l’elaboració d’aquest llibre amb el resum de les conclusions extretes.En primer lloc a Joan Miquel Hernández per l’impuls donat des d’un inici a la iniciativa i pelpositiu seguiment realitzat al llarg de tot el procés.En segon lloc als empresaris i directius d’un gran nombre d’empreses que a través de larealització d’entrevistes i també amb les seves aportacions en reunions públiques i grupsde treball, han permès avançar en l’anàlisi realitzada i assolir els objectius fixats. En aquestsentit, agraïm en concret a les més de 80 empreses llistades a continuació que per mitjàd’entrevistes van ser una font de primera mà per obtenir informació del sector i recollir almateix temps les seves diferents valoracions sobre aquesta qüestió.Primera prospectiva indústria alimentària a CatalunyaEstratègia de productes gourmet a Catalunya AGRAÏMENTS 5
 7. 7. Estratègia de servei al canal foodservice a Catalunya de la iniciativa.6 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 8. 8. ÍndexPresentació 9Introducció 13Resum executiu 171. Introducció al sector alimentari 21 1.1 La indústria alimentària a Catalunya 22 1.2 El mercat de l’alimentació a Espanya 232. Principals canvis al sector alimentari 25 2.1 Canvis al mercat de l’alimentació 26 2.2 Canvis a la indústria alimentària 313. Estratègies potencials al sector alimentari 33 3.1 Estratègies potencials al sector alimentari 34 3.2 Reptes estratègics de la indústria alimentària catalana 364. L’estratègia de productes gourmet a Catalunya 37 4.1 Introducció. Definició dels productes gourmet 38 4.2 El clúster de productes gourmet a Catalunya 38 4.3 El mercat de productes gourmet 39 4.4 Segmentació estratègica del sector gourmet 44 4.5 Pla d’acció 505. L’estratègia de servei al canal foodservice a Catalunya 53 5.1 Introducció. Definició del canal foodservice 54 5.2 La indústria foodservice a Catalunya 55 5.3 El segment de mercat foodservice 57 5.4 Canvis al negoci foodservice 61 5.5 Estratègies al segment de mercat foodservice 69 5.6 Pla d’acció del sector foodservice a Catalunya 73Referències 75 ÍNDEX 7
 9. 9. Presentació
 10. 10. El sector de l’alimentació a Catalunya no és només un dels més importants en termes de volum de facturació (18.000major regularitat i que menys ha patit les conseqüències de la crisi.transformació de primeres matèries d’origen animal i vegetal fins a la producció de sofisticats productes preparats dequarta i cinquena gamma, es visualitza sovint de forma massa “monolítica” com un sector molt madur i altament tra-dicional.identificant les diferents estratègies adoptades per les empreses del sector. En particular, i desprès de fer un mapejatprou exhaustiu de les diferents i principals maneres de competir i d’identificar les principals tendències de mercat,de la indústria de l’alimentació: d’una banda, el conjunt d’empreses focalitzades a la producció de productes d’altagamma o gourmet, amb prop de 300 empreses al Principat i, d’una altra, el conjunt d’empreses adreçades a servir elque es denomina canal foodservices, és a dir, l’alimentació fora de casa realitzada en restaurants, bars, cafès, menjadorsdel total del sector alimentari català i comptabilitza unes 450 empreses.s’ha treballat amb uns conjunts d’empreses que, lluny de pertànyer a un mateix segment estadístic, comparteixen unaprimers resultats, permet desenvolupar iniciatives de cooperació horitzontal entre empreses de forma més fàcil i na-tural i, sobretot, permet recolzar iniciatives més enfocades i sostenibles en el llarg termini.Esperem que el continguts i les reflexions d’aquest treball representin un estímul per a les empreses del sector alimen-tari i una font d’idees innovadores per a tot el sector industrial a Catalunya. PRESENTACIÓ 11
 11. 11. Introducció
 12. 12. aquests projectes es pretén entendre millor els reptes estratègics dels diferents sectors, conèixer les possibilitats de accions de millora per a aquesta indústria. - gies de creixement a la indústria alimentària catalana. l’Observatori de Prospectiva Industrial s’és conscient de la importància i pes que ha tingut des de sempre la indústria alimentària a Catalunya, on mou més de 18.000 mi- lions d’euros i ocupa més de 75.000 persones, i es valora per tant la necessitat de poder definir actuacions amb l’ob- jectiu de reforçar la seva competitivitat. En aquest sentit, els punts clau del projecte han estat: conèixer de més a prop la indústria catalana i la seva situació actual, identificar les principals tendències del sector alimentari, i determinar les poden definir com aquelles que combinen no sols el creixement de la xifra de negoci sinó també la rendibilitat (ob- mercat, per posicionament comercial, per reconfigurar la forma de fer les operacions en un negoci, per un avanç de Per a la realització del projecte s’ha combinat, l’anàlisi estratègica del negoci amb les activitats de gestió del procés de de 70 empreses, a través de la realització d’entrevistes, l’assistència a presentacions de conclusions i la realització de grups de treball. Per tant, es tracta d’un projecte clarament pràctic, en què l’anàlisi del negoci, de les estratègies de creixement identificades, així com dels reptes estratègics i per últim el pla d’acció a desenvolupar, han estat pre- sentats, debatuts i consensuats amb les empreses participants del projecte, moltes d’elles empreses rellevants de la indústria alimentària a Catalunya. primera anàlisi del sector alimentari es va decidir segmentar la indústria des d’un punt de vista estratègic i no pas de - segment de mercat (com els productes gourmet o el servei al canal foodservice donin una resposta ajustada a les necessitats reals de les empreses amb independència de la seva categoria tradicio- ·laboratiu entre empreses, l’enfocament per estratè- ·laboratives entre empreses de dife-14 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 13. 13. gourmet, que no pas entre empreses d’un mateixCal puntualitzar que, des d’un primer moment, es va acordar que l’àmbit d’actuació del projecte fos la indústria deproductes alimentaris, ja que amb anterioritat a aquesta iniciativa s’havia dut a terme un projecte de les mateixesconsiderar convenient de no reiterar una anàlisi ja realitzada i dedicar els recursos a treballar amb totes les altres ca-tegories de la indústria alimentària, tant des d’un punt de vista de l’anàlisi, com de la participació de les empreses enles diferents activitats del projecte.també anteriors i podrien diferir en alguns casos en el context actual (per exemple, certa aturada en la tendència del’anàlisi estratègica realitzada continuen sent vàlides en el llarg termini i que les estratègies de creixement identifica-des i les accions proposades per assolir-les també. - -fundirà tot seguit en dues de les estratègies estudiades a Catalunya: l’estratègia de productes gourmet o alta gammai l’estratègia de servei al canal foodservice. INTRODUCCIÓ 15
 14. 14. Resum executiu
 15. 15. indústria alimentària mou a Catalunya més de 18.000 milions d’euros, contribuint en gairebé un 16% del valor total de la producció industrial . El mercat de l’alimentació ha seguit un creixement estable canvis força importants que han afectat en bona mesura les estratègies a seguir per part de la indústria. Primer, els canvis en les preferències dels consumidors, en termes de valorar productes més saludables, productes preparats que facilitin els nous estils de vida, menjar més fora de casa, etc., i al mateix temps, productes més ajustats de preu per consumir l’increment del poder de negociació de la gran distribució, a través de guanyar quota en el mercat - indústria alimentària per fer front a aquests canvis, innovant en producte, adquirint major dimensió empresarial i seguint noves vies de creixement. Els principals reptes estratègics de la indústria catalana, bàsicament, són assolir una major dimensió em- diversificació cap a nous segments de creixement del mercat. estratègies potencials del sector alimentari són diverses, encara que se’n detecten dues amb més pes que polaritzen el mercat. una marca de producte pròpia reconeguda al mercat certa massa crítica. I la segona, fabricar sota la marca de la gran distribució que suposa una certa “debilitat estratègi- estratègia de retail especialitzat servei per a la gran distribució, sobretot - zació de productes gourmet o d’alta gamma i servei al canal foodservice (hostaleria, restauració, cafeteria, col- lectivitats, càterings per exemple el cas d’empreses de producte gourmet empreses que les segueixen a Catalunya, s’han analitzat les tendències en el seu segment de mercat i s’han determi- nat els seus reptes estratègics. En el cas de l’estratègia de productes gourmet, s’han identificat a Catalunya gairebé 300 empreses de productes gourmet, que mouen un total de 500 milions d’euros de creixement anual . Es considera com a producte gourmet aquell que aconsegueix un posiciona- ment diferencial en el mercat i això el permet fixar un premium de preu atomització, per tenir sistemes de producció artesanal, una falta de sofisticació en la gestió i l’enfocament als mercats18 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 16. 16. locals i a un canal minorista independent especialista gourmet en clar decreixement. En canvi, les opcions estratègi-ques de futur del sector gourmetcom a top gourmet, a través de ser reconegut internacionalment per un alt nivell de qualitat dels productes i ser dels que gourmet de creixement, que busca el creixement ennous mercats i nous canals sense perdre el posicionament d’alta gamma. Per poder competir com a empreses degourmet de creixement, que és l’opció que es considera de més interès i a l’abast de la indústria catalana, les empreseshan d’assolir una sèrie de reptes estratègicsmillora de les capacitats comercials i de màrqueting per al posicionament elevat del producte i la realització d’unapotencial palanca de creixement.Pel que fa a l’estratègia de servei al canal foodservice, s’ha estimat que a Catalunya hi ha unes 450 empreses que te-nen una forta presència en aquest canal, estimant que en total aquest segment mou a Catalunya gairebé 5.000 mili-ons d’euros foodserviceimportants, tant en el mercat com en el canal de venda. El mercat, on actual -ració independent, tendeix a reestructurar-se i a deixar lloc a la restauració organitzada, amb uns criteris de compramés clars, sofisticats i centralitzats i uns creixements molt importants amb relacióprincipal canal de venda del mercat foodservice, guanya pes com a figura en el marc del sector, ja que també tendeixa una certa concentració dels jugadors i afegeix cada cop més valor a la seva activitat tradicional, arribant a intervenir foodservice, pel fet de no tenir una mínima massa crítica, no dispo- -tot la capacitat d’influència en les decisions de compra. Per tant, per competir en aquest mercat l’estratègia de lesempreses de foodservice passa per esdevenir un proveïdor cada cop més integral i de referència per als seus clients,tant la restauració organitzada com la distribució en procés d’estructuració. Per seguir aquesta estratègia s’han iden-tificat els següents reptes estratègics com a claus per al sector a Catalunya: el desenvolupament de nous productes, -logística, el fet d’adreçar-se als segments de creixement del mercat, i l’assoliment d’una major dimensió empresarial. RESUM EXECUTIU
 17. 17. 1Introducció al sector alimentari
 18. 18. 1.1 La indústria alimentària a Catalunya lloc, segons la contribució al total de vendesd’empreses, representa també una part important del total de la indústria a Catalunya, amb més de 75.000 treballa-dors i gairebé 3.000 empreses.total, respectivament.En el marc d’aquestes dades generals, cal parlar específicament de la indústria transformadora alimentària des d’unpunt de vista de subsectors, classificats tradicionalment per categoria de productes. En aquest sentit, destaca clara-de la indústria agroalimentària a Catalunya. En els següents llocs, trobaríem l’alimentació animal, la indústria del pa iles galetes, i el segment de begudes, on té també una importància especial el segment de vins i caves.Estructura sectorial de la indústria transformadora alimentària a Catalunya (2007)En percentatges Productes Molineria 3 2 Altres begudes alcohòliques 1 Trasformació del peix Conserves de fruites i hortalises 3 Altres 4 Sucre, xocolata i confiteria 4 29 Indústria càrnia Indústries làcties 6 Vins 6 Aigües i begudes analcohòliques 7 11 Productes alimentació animal Greixos i olis 7 Pa, pastisseria i galetes 7 10 Altres productes diversosFont: IDESCAT, 2007.El creixement de la indústria ha estat estable durant els últims anys, amb una taxa composta de creixement anual deESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 19. 19. Evolució de les vendes netes de la indústria alimentària catalana 1996-2007Milions d’euros 20.000 18.110 18.000 17.143 16.828 16.869 16.000 14.893 14.870 14.150 14.000 13.344 13.235 12.108 11.919 12.000 11.469 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Font: IDESCAT, 2007.1.2 El mercat de l’alimentació a EspanyaEl mercat alimentari es divideix tradicionalment en dos grans segments: el domèstic, que és el valor de tots els pro- i el segment extradomèstic o foodservice, que és el valor de tots els productesalimentaris que es consumeixen fora de la llar, independentment del tipus d’establiments on es faci (hostaleria, res-Evolució i principals segments del mercat de l’alimentació a Espanya: 1987-2006Milions d’euros Any Llar Host. i restauració Institucions Total 1987 27.630 (78,36%) 6.840 (19,4%) 790 (2,24%) 35.260 1997 36.620 (73,04%) 12.530 (24,99%) 990 (1,97%) 50.140 2002 48.510 (73,22%. 16.490 (24,89%) 1.250 (1,89%) 66.250 2006 59.360 (72,46%) 21.000 (25,63%) 1.560 (1,9%) 81.920Font: MARM – Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Extradomèstic o 27,5% Foodservicemitjà anual Per tant es tracta d’una evolució força estable i similar a lade l’economia dels últims anys.nuït en els últims anys a favor del segment de l’“Hostaleria i restauració”. Podem deduir que aquest és el segment demercat de més creixement i es constata la tendència dels consumidors de realitzar major despesa a fora de la llar, siguiper raons d’oci o de canvi d’estil de vida. INTRODUCCIÓ AL SECTOR ALIMENTARI
 20. 20. ó de diferents segments del mercat de l’alimentació ens dóna informació important sobre quins poden serevolució positiva, ens interessa detectar segments o nínxols que puguin tenir un creixement superior, i que per tantpuguin representar oportunitats interessants per a la indústria alimentària catalana.respecte a l’evolució del seu total, sent un d’ells el segment foodservice que ja s’ha mencionat abans, i l’altre el seg-ment gourmet o de productes d’alta gamma.Taula comparativa de creixements de diferents segments de mercat Dimensió mercat espanyol (en milions d’euros, 2006) Creixement mitjà mercat espanyol (2002-2006) Total alimentació 81.920 4,34% Segment foodservice (extradomèstic) 22.560-28.829 (segons dades) 4,95% Segment gourmet (dades 2004-2009) (1) 4.000-4.500 (1) 5,5-6% (1)(1) Estimacions pròpies.Font: MARM – Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, FIAB.Per tant, podem concloure que amb l’anàlisi de l’evolució del mercat alimentari a Espanya i els seus diferents seg-ments de mercat, es poden determinar el segment foodservice i el d’alta gamma com a vectors de creixement que,ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 21. 21. 2Principals canvisal sector alimentari
 22. 22. 2.1 Canvis al mercat de l’alimentacióEls canvis al negoci han vingut especialment marcats sobretot per la banda del mercat, ja sigui des del consumidorfinal, com del canal de venda.2.1.1 Canvis en les preferències del consumidor finalEl consumidor final, i en general la població de la major part dels països industrialitzats, ha seguit una sèrie de canvisque han afectat de retruc les seves preferències i criteris de compra a l’hora d’adquirir productes alimentaris. Primertrobem, com una de les tendències més importants, la manca de temps de la major part de la gent (per raons de feina, per preparar els àpats, i com a conseqüència, la necessitat de recórrer cada vegada més a productes -blació més elevat amb uns orígens i cultura diferents, i per tant també amb uns gustos i tradicions alimentàries dife-rents. I finalment, trobem un canvi en l’estructura familiar, on es detecten forts canvis en la composició dels nuclis fa- -novació per a les empreses d’alimentació, entre les quals destaquen de forma especial les línies que defineix el se-güent gràfic: salut, practicitat (o conveniènciaESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 23. 23. Noves oportunitats d’innovació de producte “Nutrició ràpida” Benestar consumidor Factor temps Salut Practicitat Snacks vir” V Plaer “Plaer saludable” Practicitat d’alta gamma Experiència sensorial Plaer TrFont: Business Insights, “Identifying the indulgence consumer”.important en els criteris de compra dels consumidors, com és el factor cost. Es podria afirmar que a més de lestendències mencionades anteriorment, la tendència a escollir cada cop més els productes de baix preu no ha dei- -sector alimentari, com veurem després, es corresponen gairebé sempre amb els productes que es comercialitzensota la marca del distribuïdor.2.1.2 Canvis al canal de vendaJa hem distingit abans que hi ha dos segments principals al mercat: el domèstic o de la llar i l’extradomèstic. En elsegment domèstic és on es concentren gairebé tres quartes parts del mercat de l’alimentació i és precisament en elapartat es parla de forma específica del segment “ lar”. Per al segment extradomèstic, la descripció dels canvis s’expli-citarà al final, tenint en compte que s’ha considerat durant l’anàlisi com un dels segments de creixement i que per tantmereix un capítol a part.Els diferents canvis produïts al canal de venda de l’alimentació per a la llar es poden resumir en un de sol: l’increment -tes clau: PRINCIPALS CANVIS AL SECTOR ALIMENTARI
 24. 24. Creixement constant de la quota de mercat de la gran distribució versus el canal minorista independent enrere, l’increment de quota de mercat per la sevadel mercat d’alimentació per a la llar, mentre que la gran distribució, que suma supermercats i hipermercats, represen- -mercat es ven a través de la gran distribució.Quotes de mercat dels canals de venda al mercat d’alimentació per a la llarEn percentatges 50 40 30 20 2003 2004 10 2005 2006 0 Botiga tradicional Supermercats Hipermercats AltresFont: MARM – Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.La concentració de la gran distribucióEls últims anys s’han produït diferents moviments empresarials que han accentuat el creixement d’aquesta quota to-tal, com són la compra de Caprabo per part d’Eroski, o les successives compres d’actius o de la totalitat de cadenes de - -entre els tres primers retailersESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 25. 25. Quotes de mercat de la gran distribució (en valor) any 2006: TOP-4 retailers a EspanyaEn percentatges Carrefour + Dia 19,3 Mercadona 16,8 Eroski + Caprabo 12,8 Alcampo 5,6 TOTAL 54,5Font: Anuario de la Distribución de INDISA.Grau de concentració dels tres primers retailers als països europeus. 2005 Número 1 Número 2 Número 3 Suècia Ica Axfood Kf 91% Dinamarca Coop Dansk Supermarquet Supergros 86% Noruega Norgesgruppen Coop Hakon 83% Finlàndia Kesko Sok Tradeka 80% Suïssa Migros Coop Denner 77% Àustria Bml-Rewe Spar Hofer-Aldi 68% Bèlgica Carrefour Delhaize Colruyt 68% França Carrefour Leclerc / Systu Intermarche 64% Holanda Ahold Laurus Tsm 59% Regne Unit Tesco Sainsbury Asda 58% Irlanda Tesco Dunnes Supervalue 58% Alemanya Edeka Rewe Aldi 55% Espanya Carrefour Mercadona Eroski Group 54% Portugal Sonae Jmr Intermarche 47% Grècia Carrefour Alfabeta Slñavomotos 38% Itàlia Coop Conad Carrefour 27%Font: AC Nielsen, 2005.L’increment de la quota de mercat de la marca del distribuïdor -confirma que aquest posicionament ja no és ben bé el mateix, sinó que la tendència és que la marca del distribuï-qualitat-preu més assequible, assolida sobretot a través d’ajustar clarament els marges dels fabricants, que no han PRINCIPALS CANVIS AL SECTOR ALIMENTARI
 26. 26. de cobrir despeses de màrqueting ni de promoció de la marca, fa que la marca del distribuïdor hagi guanyat un pes molt important en el mercat darrerament. Els següents gràfics posen de manifest aquesta tendència, que altre cop no només es produeix a Espanya, sinó que es tracta d’un fet ja consolidat en d’altres mercats europeus. En aquest sentit, per tant, s’estima que la quota de mercat Evolució de la quota de mercat de la marca del distribuïdor a Espanya. 1991-2008 En percentatges 40 34 30 30 30 28 28 27 24 22 20 19 14 13 10 10 8 0 1991 1993 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Font: IE University.30 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 27. 27. Quotes de mercat de la marca de distribució a EuropaEn percentatges 27 25 22 43 21 40 32 16 31 34Font: IE University, PLMA, 2009.En resum, el creixement de la quota de mercat de la gran distribució, la seva concentració en cada cop menys jugadorsi el major pes de les seves marques, han estat claus per incrementar el seu poder de negociació pel que fa a la indústria -tàries, que en definitiva és l’objectiu a què s’ha intentat donar resposta en la realització d’aquest projecte.2.2 Canvis a la indústria alimentària - -tutius o complementaris entre si segons l’estratègia de cada empresa. PRINCIPALS CANVIS AL SECTOR ALIMENTARI 31
 28. 28. ha estat a l’abast de cada cop, unpublicitaris i l’existència de targets molt variats, s’ha detectat la dificultat que la inversió realitzada repercuteixi deen mans, sobretot, de les grans empreses, sovint anomenades empreses de gran consum, que ja tenen com actiumarques reconegudes, i que són de les poques empreses que poden fer front a aquesta inversió amb opcions derendibilitzar-la. -te, és la realització d’importants inversions anuals per innovar tant en el mateix producte com en el procés de fabrica-nous productes, any rere any, no només per empreses de gran consum sinó també per empreses dinàmiques de me-nor dimensió, són la prova d’aquest canvi. En aquest sentit, podem parlar tant de productes que donen resposta a lesl’aplicació de noves tecnologies en processos de fabricació o conservació (per exemple, per a l’increment de la vidaconsumidor, la notorietat de la marca i captar també el marge del distribuïdor, a través del control del canal. En aquesten comú l’especialització en un determinat tipus de producte: des de cadenes de gelateries a cadenes de xarcuteries,de fruiteries o, fins i tot, de xocolateries.Com a via de creixement alternativa al segment d’alimentació per a la llar, moltes empreses han optat per buscar nouscanals on vendre els seus productes o també buscar nous posicionaments en el mercat per a productes nous o exis-tents. En aquest sentit, destaca l’entrada al canal foodservice com una de les vies de creixement més seguida permoltes empreses.Per poder fer front al poder de negociació de la gran distribució al mercat, s’han donat en els últims anys força casosd’operacions deuna major dimensió i per tant tenir també més pes per reforçar el seu posicionament al mercat així com poderconsum, que molt sovint executen operacions de compra de marques o conjunts de marques de determinadescategories, que permetin posicionar l’empresa com a líder en aquells àmbits.ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 29. 29. 3Estratègies potencialsal sector alimentari
 30. 30. 3.1 Estratègies potencials al sector alimentari Els canvis al sector de l’alimentació permeten detectar quines són les estratègies existents i potencials actualment per tracta d’estratègies úniques, sinó que les empreses segueixen estratègies mixtes, es diferencien les unes de les altres per entendre millor els seus factors crítics d’èxit. Estratègies potencials al sector alimentari + Marca Marca Producte Reconeguda Retailer Gourmet organitzat especialista Fabricant Marca de distribuïdor Servei Servei a la distribució canal Foodservice – Marca Nous Foodservice Gran distribució canals Retail tradicional Distribució organitzada especialista Font: Cluster Development. entre dues grans estratègies: la fabricació i comercialització amb marca de i la fabricació amb marca del distribuïdor. ’estratègia de marca de producte reconeguda és seguida per empreses de gran dimensió que tenen en el seu por- tafoli questa estratègia té com a factors crítics d’èxit, la inversió elevada mb relació a la xifra de facturació una presència comer-34 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 31. 31. cial global i una clara focalització en el consumidor que es tradueix en el llançament constant de nous productes apartir d’una contínua resegmentació del mercat, segons noves variables de consum. estratègia de marca de distribuïdor consisteix en la fabricació de productes sota la marca de la gran distribució -sa de l’increment de la quota de mercat de la marca del distribuïdor cada vegada més empreses segueixen, de formapura o bé mixta, aquesta estratègia. Precisament aquest creixement, sumat al nombre reduït de clients potencials delmercat, fa que aquesta estratègia tingui el risc associat de dependre en excés de la gran distribució. Els casos en quèla situació de dependència pot agreujar-se és quan l’empresa proveïdora decideix fer noves inversions que estan des-tinades a fabricar únicament per a la marca d’un o dos clients de la gran distribució. tant a Espanya com als mercats internacionals. ateix, l’anàlisi ha permès detectar altres estratègies alternatives que, en combinació o no amb la resta, poden serestratègies de creixement per a la indústria alimentària: l’estratègia de productes gourmet, l’estratègia de servei alcanal foodservice, l’estratègia de servei a la distribució i l’estratègia de retailer especialitzat. estratègia de productes gourmet és la que segueixen aquelles empreses per les quals la major part del seu volumpremium de preu. Els factors crítics d’èxit de l’estratègia, com veurem seguidament en l’apartat específic, són l’estratè-gia de gestió multicanal per assolir el creixement en el mercat, a través d’elements (com la qualitat, el packaging, elsesdeveniments que permetin de posicionar el producte en la faixa alta als diferents ca-nals, així com una industrialització del producte que permeti créixer sense que afecti les seves característiques orga-nolèptiques. estratègia de servei al canal foodservice és una de les estratègies que sovint es combina amb d’altres. En qualsevolcas, i tal com s’explicarà amb més detall en l’apartat dedicat a aquest segment del mercat, aquí hi ubicaríem les em-preses que treballen majoritàriament per a aquest canal. El canal foodservice, en general, es diferencia per tenir unproporcionar productes adaptats a les necessitats del canal (envasos diferenciats, productes que facilitin la manipula-cartera de serveis que donin suport als establiments (incloent des de les activitats logístiques fins a la selecció de estratègia de servei a la distribució és seguida per empreses que treballen majoritàriament per a la gran distribució.productes, fa que la gran distribució valori tenir sempre un espai als lineals per als productes de l’empresa, ja que elsofereix quelcom que cap altra empresa els pot oferir. estratègia de retailer especialitzat és la que segueixen aquelles empreses d’alimentació que, d’origen o com a ex- -d’aquesta estratègia passen per: localització de les botigues, segons l’estratègia de posicionament del producte (alcostat dels supermercats en productes frescos, en localitzacions més premium per a productes més gourmet i “de dis- ESTRATÈGIES POTENCIALS AL SECTOR ALIMENTARI 35
 32. 32. 3.2 Reptes estratègics de la indústria alimentària catalana En primer lloc, un dels reptes més importants de la indústria a Catalunya és el fet d’assolir una major dimensió és un factor crític d’èxit per seguir la major part de les estratègies identificades com a potencials al sector i assolir un aconseguir innovacions en producte o en procés, fins a incrementar la força o poder de negociació en determinats països. El segon repte estratègic de la indústria alimentària catalana és sense cap mena de dubte la internacionalització ot i la dimensió i el pes d’aquest sector respecte el total de la indústria catalana, l’anàlisi ha permès observar que poques empreses han seguit estratègies de comercialització en països internacionals. Hi ha força casos, també, d’empreses amb un clar pes al mercat espanyol i amb dimensió suficient per realitzar una aposta per les exportacions, per a les - guida per les empreses, la internacionalització ha de convertir-se per tant en un dels primers reptes a assolir per part de clients i de segments de mercat, i en definitiva l’assoliment d’una posició competitiva més forta en el sector ali- mentari. - important d’empreses seguint una de les estratègies principals com és l’estratègia de productes de marca reconegu- catalana, i tenint en compte el risc de dependència excessiva de la gran distribució en l’estratègia de la marca del distribuïdor, es conclou que la indústria a Catalunya té com un dels primers reptes la diversificació d’estratègies o l’entrada en nous segments de creixement. En aquest sentit, l’anàlisi ha facilitat la identificació d’estratègies de creixe- ment més importants i a l’abast per a la indústria a Catalunya l’estratègia de productes gourmet i l’estratègia de servei al canal foodservice Catalunya, estudiant les empreses que les segueixen, els seus reptes estratègics i, finalment, identificant potencials accions per assolir-los.36 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 33. 33. 4L’estratègia de productes gourmeta Catalunya
 34. 34. 4.1 Introducció. Definició dels productes gourmet gourmet, i sovint parteix de criteris diferents, partida dels productes gourmet o d’alta gamma, recollia alguns d’aquests atributs: s l’anàlisi realitzada, un producte gourmet o d’alta gamma és aquell que aconsegueix un posicionament diferencial al mercat que permet fixar un preu significativament més elevat respecte a la resta de productes de la seva categoria a causa d’uns atributs que incorpo- gourmet, i és que si un producte a pagar un preu més alt i per tant no estarà present en la franja més elevada del seu segment. 4.2 El clúster de productes gourmet a Catalunya amb seu social a Catalunya que fabriquen i comercialitzen productes gourmet na estimació de les vendes de cada empresa en el segment de mercat gourmet s’arriba a un volum de negoci total de 500 milions d’euros, una xifra que ha crescut a una taxa com- posta anual Dimensió del clúster de productes gourmet a Catalunya. 2007 Total Alimentació Vins i caves Nombre d’empreses 280 41% 59% Facturació (en milions d’euros) 501 331 (66%) 170 (34%) Font: Cluster Development a partir de la base de dades SABI Online, 2007.38 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 35. 35. Per tal de conèixer la dimensió del clúster de productes gourmet a Catalunya, s’ha realitzat el procés d’identificació imapeig d’empreses de productes gourmet pel total de la indústria alimentària, incloent també el subsector dels vins i -mentaris, sense incloure les de vins i caves amb què ja s’havia treballat en un projecte anterior. Per tant, també enl’anàlisi de l’estratègia gourmet, s’ha treballat amb les empreses d’alimentació. En el cas que ens ocupa, aquesta foca-lització, a més, té sentit tenint en compte que les empreses d’alimentació, tot i ser part minoritària del sector en nom-bre d’empreses, concentren més de dues terceres parts de la facturació total del clúster. gourmetempreses amb un volum de negoci menor als 5 milions d’euros. En la major part dels casos es tracta també d’empre-a mercat, les empreses de productes gourmet són presents bàsicament a nivell català, i les vendes a nivell espanyol iproducció.Pel que fa a les taxes de rendibilitat, depenen de l’estratègia seguida per l’empresa en el mercat gourmet, encara ques’observa una clara tendència al seu increment a partir del creixement de les vendes i al fet d’adreçar-se a un mercatmés gran. -ses de petita dimensió. En aquests casos poden adreçar-se als dos canals de venda majoritaris: el comerç independentespecialista en productes gourmet -ma més directa, poden aparèixer com a canals de venda en creixement, cadenes organitzades que venen productesgourmet, petites cadenes d’alta gamma de restaurants i, finalment, la gran distribució més generalista que incorporaaquest tipus de productes al seu portafoli. El canal de venda propi és també una de les estratègies seguides per unapart interessant d’empreses de productes gourmet, demostrant ser una de les claus d’èxit per abastar cada cop unmercat de major dimensió.4.3 El mercat de productes gourmet4.3.1 Dimensió i evolució del mercat gourmet a Espanya i a escala internacionalHi ha molt poques dades que caracteritzin i dotin d’una dimensió el mercat de productes gourmet, sigui a escala es- gourmet a la llar es- ment mitjà anual -ment mitjà anualItàlia, on la despesa anual per habitant supera amb escreix els 51 euros anuals d’Espanya, i on, a més, el creixement L’ESTRATÈGIA DE PRODUCTES GOURMET A CATALUNYA
 36. 36. Dimensió i evolució del mercat de productes gourmet a Espanya, Europa (2004-2009 estimat) Mercat 2004 (Milions d’euros) Consum per càpita anual 2004 (euros) Mercat estimat 2009 (Milions d’euros) CAGR (*) estimat 2004-2009 França 10.400 117,52 12.200 3,10% Regne Unit 7.100 81,99 9.500 5,50% Itàlia 5.800 66,43 7.400 5,90% Suècia 850 62,39 1.100 4,90% Espanya 3.200 51,19 4.100 4,10% Holanda 1.250 49,21 1.900 5,60% Alemanya 5.800 46,52 7.300 3,40% (*) Compound Annual Growth Rate = Taxa composta de creixement anual. Nota: Canvi €/$=1,2$. Font: Business Insights, Innovation in gourmet and Specialty Food. d’aquest mercat és l’aposta de la gran distribució per aquest segment, a través no només d’incorporar productes gourmet als seus lineals, sinó en concret d’estructurar categories específiques d’alta gamma per a les seves marques. El creixement del mercat de productes gourmet, especialment de la mà de l’entrada de la gran distribució, ha contri- buït també a la “democratització” d’aquest tipus de productes, i per exemple aliments que tradicionalment havien estat considerats d’alta gamma per definició, són actualment a l’abast d’un públic molt més ampli. només en la recerca altres línies d’innovació de la indústria, com la dels productes saludables (per exemple, productes gourmet amb ingre- ’obse pot comprovar que una part important d’aquestes etiquetes comuniquen atributs o característiques lligats directa- ment al concepte gourmet o d’alta gamma, i que a més el pes d’aquestes etiquetes és creixent respecte a la resta.40 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 37. 37. Principals 20 etiquetes utilitzades en productes innovadors, 2004-2006 2004 2005 2006 Canvi 2004-2006 Exclusiu 8,8% 9,4% 12,8% + Natural 8,4% 6,5% 6,8% – Envasos individuals 5,8% 6,9% 5,7% – Ric en vitamines 4,1% 3,6% 4,4% + Ràpid 3,2% 3,2% 3,8% + Fresc 3,6% 4,2% 3,4% – Gourmet 2,8% 2,9% 3,0% + Sense conservants 2,6% 2,7% 3,0% + Infantil 2,7% 2,4% 2,9% + Orgànic 2,8% 2,6% 2,5% – Baix en calories 2,6% 2,0% 2,4% – Ric en calci 1,5% 1,8% 2,3% + Per a microones 2,2% 1,8% 2,2% cap Reciclable 0,6% 1,4% 2,2% + Baix en greixos 2,0% 2,6% 2,1% + Ric en antioxidants 0,2% 0,9% 1,9% + Pur 2,6% 2,2% 1,7% – Ric en minerals 1,9% 1,5% 1,6% – Real 2,2% 2,1% 1,5% – Sense colorants 1,1% 1,7% 1,4% +Font: Business Insights. Future innovations in food an drinks to 2012.4.3.2 El canal de venda gourmetCom s’ha descrit anteriorment, en la major part d’ocasions les empreses de productes gourmet comercialitzen a travéscanal de venda, podem diferenciar entre tres principals segments: el comerç especialista gourmet, la restauració d’altagamma, i la gran distribució. gourmet és considerat el canal majoritari devendade venda en decreixement, sovint pel fet de tractar-se de petits comerços familiars sense relleu generacional que es gourmet trobem també petites cade-complementen la seva oferta amb productes gourmet, a cadenes de productes específics amb un posicionamentdiferencial i bones estratègies de màrqueting. En aquest últim cas el millor exemple és la concentració interessantde cadenes de botigues de productes innovadors q , trobar exemples clars de grans cadenes especialistes en productes d’alta gamma, i de fet l’únic casde model organitzat en aquest mercat el podem trobar en les divisions d’“El Club del ” de “El Corte Inglés”, L’ESTRATÈGIA DE PRODUCTES GOURMET A CATALUNYA 41
 38. 38. que de fet es podria considerar com el primer comprador de productes gourmet cala interna-cional, l’estructura del canal de venda és similar a l’espanyol, i molt sovint podem trobar que els productes gourmetes comercialitzen o bé a través de botigues independents i emblemàtiques (com i Harrods iterminats productes (com Comtesse du en foie gras i plats precuinats, Oliviers Co en menjar mediterrani iOddbinsEn segon lloc, trobaríem el canal de venda de la restauració, on predominen els restaurants independents de mitja-alta o alta gamma, encara que amb tendència a créixer de forma important les petites cadenes de restaurants de càtering, queamb una dimensió empresarial creixent, tenen tendència a ocupar una posició destacada al segment de la restauraciógourmet.gourmetproductes d’alta gamma, ja que contradiu un dels atributs d’aquest tipus de producte, com és l’exclusivitat al canalde venda gourmetmarques del distribuïdor, han fet que aquest canal hagi entrat també en aquest segment. Internacionalment po-dem trobar exemples de supermercats com Waitrosedel mercat i poden estar comercialitzant en uns mateixos lineals des de productes genèrics de gran consum a pro-ductes clarament gourmet.ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 39. 39. El canal de venda de productes gourmet a Espanya. La seva evolució i els seus criteris de compra Botiga independent gourment Cadenes especialitzades “El club del Gourmet” Comerç especialitzat DECREIXEMENT DECREIXEMENT + ESPECIALITZACIÓ LÍDER MERCAT ESPANYOL gourmet Qualitat Exclusivitat Capacitat d’aprovisionament Notorietat+Packaging Tendències de mercat Restaurants independents Petites cadenes de restaurants mitja-alta, alta gamma Empreses càtering Canal Horeca CREIXEMENT CREIXEMENT IMPORT: Qualitat Servei (formats, plats preparats...) Capacitat d’aprovisionament Tendències de mercat Capacitat d’aprovisionament Gran distribució Notorietat+PackagingFont: Cluster Development.Cada un d’aquests canals de venda comparteix com a criteri de compra substancial la selecció de productes amb gourmet escaracteritza per requerir exclusivitat al seu canal, el comerç més organitzat i també la gran distribució té en comptetambé criteris de capacitat d’aprovisionament així com de notorietat, posicionament i imatge del producte i de laseva marca. L’ESTRATÈGIA DE PRODUCTES GOURMET A CATALUNYA 43
 40. 40. 4.4 Segmentació estratègica del sector gourmet 4.4.1 Opcions estratègiques del sector gourmet gourmet a Catalunya pot ésser considerada com una de sola pel fet d’ocupar envers la resta empreses posicionades de forma clarament diferent, ja sigui pel canal de venda on comercialitzen, per les accions de - tratègies de creixement en aquest sector. gourmet” es caracteritza per un sistema productiu artesanal sofisticat, que molt sovint va lligat amb - te no només esdevingui d’una qualitat clarament superior a la resta, sinó que per les quantitats reduïdes de produc- ció, sigui també únic en termes de presència al mercat. El fet que el producte sigui gairebé únic fa que aconsegueixi ser reconegut com a tal de forma internacional, i per tant necessiti ser present a nivell global, en els canals de venda - - tat. gourmet local” es caracteritza per produir per mitjà de sistemes artesanals no sofisticats, comercialitzar a empreses moltes vegades tenen com a repte la millora del posicionament del seu producte, que sovint no és perce- but com a diferencial al mercat final o bé la seva imatge no està prou reconeguda com a tal. estratègia de “gourmet de creixement” parteix d’aquelles empreses que han optat per sofisticar els seus sistemes de producció a través de la industrialització de la producció i que aconsegueixen fer compatible estar presents a canals més majoritaris com per exemple la gran distribució a més dels canals de venda tradicionals gourmet uestes em- preses destaquen per ser les que han assolit ritmes de creixement més importants els últims anys, abastant cada ve- gada un mercat més ampli, no només a Catalunya, sinó també a l’estat espanyol i als mercats exteriors. Contràriament a la concepció tradicional dels productes gourmet, hi ha molts exemples d’empreses que a partir de la industrialització del concepte i la gestió estratègica dels diferents canals de venda, aconsegueixen arribar cada cop a un mercat més ampli, sense perdre el posicionament diferencial del producte.44 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 41. 41. La segmentació estratègica de les empreses de productes gourmet a Catalunya + PRODUCTES GOURMET PRODUCTES GOURMET Grau de posicionament MARQUES GRAN CONSUM MARCA DE En una mateixa categoria hi poden DISTRIBUÏDOR caber productes molt diferents - – (en canal, en preu, en exclusivitat...) Top gourmet Gourmet selecte local Gourmet de creixement Màrqueting + accions promoció !!! ! !!! Imatge de marca !! ! !!! Sistema productiu Artesanal+Sofisticat (sovint escassetat de producte) Artesanal Industrialització de la producció Canal de comercialització Canal tradicional gourmet (retail i HORECA Op) Canal tradicional gourmet (retail i HORECA) Canal tradicional gourmet + Gran distribució Principals mercats Presència a nivell global Bàsicament a nivell català (sovint local) Mercats català i espanyol + exportacionsFont: Cluster Development. -cret, podem destacar una empresa belga de galetes anomenada Jules que, aprofitant la seva presència a una estratègia multicanal als diferents mercats.combinar amb èxit diferents posicionaments als mercats. Per exemple, l’empresa comercialitza productes similars gourmet o bé si està venent a la gran distribució. Pri-mer, un fet aparentment tan elemental com la diferenciació en l’envasat i la imatge del producte, permet que el canalgourmetconsumidor final, i especialment el consumidor habitual gourmet, pugui considerar que pel fet d’estar a la gran distri- Jules està comercialitzant actual-ment a les millors botigues gourmet a escala internacional i al mateix temps està present a la gran distribució mésgeneralista i també internacional. Haver sabut combinar des d’un principi i amb èxit la presència al canal més genera-lista al mercat d’origen amb el canal gourmet internacional, li ha permès treure profit de les oportunitats de creixe-ment i no perdre en cap moment el posicionament com a producte d’alta gamma ja assolit al mercat. L’ESTRATÈGIA DE PRODUCTES GOURMET A CATALUNYA 45
 42. 42. packaging segons el canal de distribució (retail, delicatessen, foodservice Harrods, , Mason, com , , Font: Web de l’empresa. gourmet de creixement vénen de la re- o Comtesse du - mercialització de foie, han sabut trobar canals alternatius a través dels quals impulsar el creixement del seu negoci. foie d’alta gamma. El creixement ha vingut donat per la restauració (major part de la facturació procedeix del canal alta gamma). Poca importància de les etiquetes d’origen ( , e promoció i organització d’esdeveniments per donar-se a conèixer entre els seus clients a cada país. Prevista ampliació de gamma per oferir productes complementaris als seus clients. Fonts: Web i entrevista realitzada amb l’empresa.46 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 43. 43. foie gras i d’altres productes gourmets, situat a la regió de on-line. seus consumidors finals.Font: Web de l’empresa.4.4.2 Posicionament estratègic del clúster gourmet a Catalunya i opcions estratègiques de futur gourmet selecte local” és l’estratègia amb què competeixen la majoria de les empreses de productesgourmetproductes junt amb el pes cada cop més important de les despeses comercials fa que la posició sigui més dèbil a llarg gourmet com a principal canal de venda, que es troba en una clara fase -preses de productes “top gourmet” o bé canviar estratègicament el model empresarial per fomentar el creixement enel segment d’alta gamma. En el primer cas, el salt estratègic és complicat tenint en compte que es tracta d’una formade competir que té un espai limitat per un màxim de deu o quinze empreses en cada tipologia de producte a nivelltingui cert reconeixement mundial en el producte determinat, com seria el cas dels vins o els olis a Catalunya i a Espa- et, actualment, només trobem dues o tres empreses en tot el clúster gourmet a Catalunya que competeixincom a “top gourmet”. En el segon cas, podem afirmar que l’estratègia de gourmet de creixement és la que està més al’abast de la major part de la indústria gourmet catalana, especialment per característiques generals de posiciona- -ves que estan competint com a gourmet de creixement al mercat, i destaquen per ser les empreses amb unes evolu-cions més positives a la indústria gourmet catalana a l’actualitat. L’ESTRATÈGIA DE PRODUCTES GOURMET A CATALUNYA 47
 44. 44. gourmet i que són només un exemple de tot el grup d’empreses identificades a Catalunya que han optat per aquestes estratègies de creixement en el mercat. gourmet”, elaborats per l’empresa . producció exclusives producció diferencial. delicatessen. Fonts: Notícies i web de l’empresa. s.XIX rellançar-la al mercat. tradicional del gran consum, han permès a la marca penetrar al mercat català els últims anys. logotip de la marca cobranding amb marques d’altres sectors adreçats a un mateix target com Munich, o l’obertura d’un local mític dels anys seixanta com el . gourmet de creixement”, perquè amb una bona estratègia de màrqueting i fent una clara aposta pel creixement del negoci (està present tant al canal foodservice en el mercat. Fonts: Notícies i web de l’empresa.48 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 45. 45. Les opcions estratègiques de futur de les empreses de productes gourmet a Catalunya A Top gourmet Gourmet ??? selecte local B Gourmet de creixementFont: Cluster Development.En resum, des d’un punt de vista de negoci l’estratègia de gourmet de creixement és la que permet assolir millor uncreixement sostingut cara al futur per part de les empreses de productes gourmet i, traslladant aquesta anàlisi a l’àm-bit català, es tracta també de l’estratègia que està més a l’abast de la major part de la indústria a Catalunya. gourmet de Catalunya gourmettendeixen a veure el creixement com un factor que pot incidir de forma negativa en el posicionament dels seus pro-indústria és la primera transformació a assolir si es pretén que el sector continuï creixent en els següents anys.Per dur a terme aquest canvi, el principal repte estratègic de les empreses de productes gourmet és aconseguir eltrialització del procés productiu, una estratègia comercial i de màrqueting multicanal, el posicionament d’alta gammadels productes i la presència en diferents mercats geogràfics.4.4.3 Reptes estratègics del clúster gourmet a CatalunyaPer assolir el primer factor crític d’èxit cal reforçar clarament l’àrea de desenvolupament i industrialització de pro-ductela seva formulació per aconseguir productes realment nous, sigui aportant modificacions que permetin seguir lesa partir d’industrialitzar el procés, com a factor crític per augmentar les capacitats productives sense afectar les carac-terístiques organolèptiques del producte. En aquest sentit, hi ha força àrees que no només depenen del producte,com poden ser l’envasat o la tecnologia de procés, que permeten garantir el manteniment d’aquestes característiquesorganolèptiques. gourmet consisteix a millorar lesàrees de comerç i de màrqueting. Primer, hi ha una clara necessitat de potenciar les capacitats comercials de les em- L’ESTRATÈGIA DE PRODUCTES GOURMET A CATALUNYA
 46. 46. com qualitatiu (formar els comercials de l’empresa i també els de les distribuïdores, perquè a l’hora de dirigir-se a cada repte molt evident en la major part de la indústria gourmet tot i que en general s’és conscient que les empreses que assoleixen un major renom, no només per part del canal sinó també per part del consumidor final, són les que tenen una estratègia de màrqueting i de comunicació més desenvo- lupada, poques empreses de productes gourmet realitzen a Catalunya esdeveniments públics dirigits als principals - preses gourmet a Catalunya que tinguin una imatge de marca i una presentació del producte d’acord al seu posicio- aquesta àrea estratègica així com la necessitat de capacitar-se millor internament o bé saber trobar els recursos ade- quats a l’entorn. En aquest camp parlem, bàsicament, de millorar el posicionament del producte i de saber-lo adequar i diferenciar a les necessitats de cada canal de venda, a través de reforçar aspectes físics com el disseny i la imatge de la marca i dels envasos, o bé a través d’articular polítiques clares de comunicació i de promoció del producte. En re- sum, tant en l’àrea comercial com en la de màrqueting, el repte consisteix no només a reforçar les capacitats de les empreses per desenvolupar estratègies exitoses en aquestes àrees, sinó també en capacitar la indústria per adequar- les i aconseguir la seva diferenciació, segons les necessitats i criteris de compra de cada canal de venda. Com a punt addicional, en el mateix àmbit comercial de les empreses de productes gourmet, podem parlar també de la necessitat de controlar el canal integrant-se cap endavant, sigui a través del control de la distribució (o, en altres paraules, comprant o associant-se amb empreses distribuïdores de productes gourmet un canal de venda propi. El fet que el mercat de productes gourmet estigui integrat majoritàriament per punts de venda independents i que la distribució també estigui molt atomitzada, dificulta l’accés directe de les empreses no mercialment l’empresa, especialment en els casos que es vulgui comercialitzar nous productes. En aquest camp estaríem parlant de reptes estratègics relacio- nats sobretot amb el finançament del creixement, la identificació d’oportunitats per a la integració cap endavant, la determinació d’una marca i de localitzacions per a la cadena de botigues, etc. gourmet és l’obertura de nous mercats, que ha de facilitar en gran mesura el creixement d’aquestes empreses, i poder desenvolupar també l’estratègia de en importància en el cas de la indústria gourmet d’obrir noves portes i canals a l’exterior. 4.5 Pla d’acció suport a les empreses del clúster gourmet de Catalunya a l’hora d’assolir els seus reptes estratègics. El pla d’acció que es va definir està en marxa des de fa un any i hi estan participant amb èxit més de 50 empreses del clúster gourmet a Catalunya. Entre les activitats realitzades fins al moment, cal destacar les següents: rganització de trobades empresarials, sota el nom d’“Esmorzars gourmet”amb l’objectiu de dinamitzar el conei- xement i interacció entre les empreses de productes gourmet per tal de possibilitar i potenciar l’intercanvi d’infor- mació, la recerca de sinergies comercials o de distribució i actuar com a possible punt de trobada per a la identi-50 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 47. 47. ficació de possibles projectes de tipus diferents temàtiques, des de la presentació de casos de referència internacionals de productes gourmet, de mer- cats internacionals d’interès o de casos descriptius de criteris de compra de clients de productes gourmet. Com a cas realitzat un estudi del mercat de productes gourmet a aquest país i ha definit la possibilitat de dur a terme accions de promoció conjunta a destí amb el clúster català. per a la realització d’un curs de formació en posicionament i màrqueting, amb l’objectiu de po- tenciar la formació de perfils professionals per al posicionament del producte gourmet. En aquest sentit s’ha través d’aquest curs s’ha donat resposta a temes d’interès, com la importància del posicionament de la marca i del producte en el mercat, les claus dels elements principals com el branding, el packaging, la publicitat, els esdeveniments, o una política de , i la gestió del posicionament del producte en la comercialització multicanal. Organització d’un workshop per a la gestió del disseny, amb la finalitat d’estimular les empreses a integrar el dis- seny en la planificació estratègica, mostrar el disseny com a factor clau d’èxit i dotar els participants dels instru- ments bàsics per optimitzar la gestió que es fa del disseny.Programa del pla d’acció del clúster de productes gourmet a Catalunya L’ESTRATÈGIA DE PRODUCTES GOURMET A CATALUNYA 51
 48. 48. ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 49. 49. 5L’estratègia de servei al canalfoodservice a Catalunya
 50. 50. 5.1 Introducció. Definició del canal foodservice foodservice és segurament una de les menys visibles de la indústria alimentària a Catalunya. El fet de tenir com a mercat un segment del qual es disposa de poca informació i poques dades clares, sumat al fet que poques empreses desenvolupen aquesta estratègia de forma “pura”, ha contribuït que es tracti d’un sector poc cone- gut. foodservice s’inclouen tots els canals de venda que impliquen un consum alimentari fora de casa. concepte és força més agregador del que s’ha utilitzat tradicionalment en un àmbit espanyol, com era el concep- te horeca s’utilitza a escala internacional. El segment de mercat foodservice es divideix usualment en dues categories: el foodservice comercial, on el servei i la venda de productes alimentaris és el cor del seu negoci, i el foodservice social, on la restauració - tificar les diferències entre ambdues divisions és posant un exemple concret. En el cas de la restauració comercial estem parlant per exemple de restaurants o bars per als quals el seu negoci és precisament servir menjar i beure als clients. En canvi, en el cas de la restauració social, podríem parlar d’una escola, un hospital o una residència, on donar de menjar és que es tracta d’un cost que han d’assumir derivat de l’activitat principal que desenvolupen. El sistema de valors foodservice Fabricants Operadors Cash & Carry Majoristes i logístics distribuïdors Canal restaurador Restauració comercial Restauració social Bars i Restaurants Restauració Gasolineres i Càtering Hotels Delivery & Operadors botigues de Restauració Restauració Ensenyament Sanitat Menjadors Geriàtrics Centres Forces Comunitats banquets i Càtering de cafeteries organitzada Take Away de vendig en ruta d’oci d’empresa penitenciaris armades religioses transports conveniència events HoReCa tradicional Consumidor final Institucions Font: Club Greco.54 ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE
 51. 51. estudis analitzats, Espanya és el primer mercat mundial en nombre d’establiments de restauració percapita, i és també un dels primers en despesa per habitant, reforçant així la importància que té aquest segment al’estat.5.2 La indústria foodservice a Catalunya foodservice com a línia rellevant peral seu negoci. E -talitat dels seus ingressos al segment foodservice, ja que l’estratègia de servei a aquest canal de venda no és unaestratègia pura, sinó que sovint ve combinada amb altres estratègies, com per exemple l’estratègia de productesgourmet, l’estratègia de productes amb marca reconeguda, etc. En aquest sentit, i per facilitar la identificaciód’aquestes empreses, s’han tingut en compte dos criteris: que almenys una quarta part de les vendes totals proce-per a foodservice. Partint d’aquests punts, s’han identificat unes 150 empreses a Catalunya que pel fet de tenir unadivisió clarament important de foodservice anmateix, i tenint encompte que no existeix actualment cap base de dades del sector ni a Catalunya ni a Espanya, i tampoc no s’han duta terme estudis d’aquesta indústria amb anterioritat, es considera que hi pot haver encara un nombre addicionald’empreses per a les quals el segment foodservice tingui un pes significatiu, estimat en unes 300 empreses addi-cionals. En definitiva, s’estima que a Catalunya hi pot haver un nombre total d’unes 450 empreses pures o quasipures del segment foodservicede negoci generat per aquestes empreses. foodservice a Catalunya s’ha optat per realit-zar una estimació a partir de les dades de la indústria alimentària catalana i les xifres mitjanes de cada categoriaalimentària que es destinen al segment foodserviceven de cada categoria de producte al canal foodservice a Espanya, al valor de la producció de cada una d’aquestescategories de la indústria catalana, s’ha obtingut una aproximació del valor de la producció catalana que es destinaal segment foodservice. L’ESTRATÈGIA DE SERVEI AL CANAL FOODSERVICE A CATALUNYA 55

×