Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Misericordia2012

678 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Misericordia2012

 1. 1. 1
 2. 2. Una tradició arrelada Festes de retrobament Un any més, tornen les festes de la Mare de Déu de Les festes de Misericòrdia conviden al retroba- Misericòrdia, un esdeveniment festiu i religiós al vol- ment. El retrobament amb la ciutat, amb les enti- tant del qual expressem, de manera col·lectiva, la tats i, en definitiva, amb tot allò que conforma la nostra manera de ser com a reusencs i la pervivència nostra cultura. Amb independència del grau de re- de les nostres tradicions més arrelades. ligiositat amb què hom les visqui, es tracta d’unes festes que aglutinen actes i propostes favorables a La programació prevista inclou, com sempre, actes la convivència i la celebració conjunta. Joves i no tradicionals i actes de caràcter més lúdic que ens con- tan joves poden trobar en el programa l’activitat viden a tots a afegir-nos a la celebració i a viure in- amb la qual identificar-se. Per descomptat, el gran tensament una festa de la qual totes i tots som prota- dia, el dia 25 de setembre, té per als reusencs un gonistes. Una festa que té com a escenari principal el sentit especial, amb l’aplec cívic a l’entorn del san- Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia però que tuari de Misericòrdia, que ens recorda aquells ro- es fa notar pel conjunt de la ciutat, que porta l’essèn- miatges festius que encara perviuen en algunes lo- cia de la celebració a tots els racons on és present el calitats de l’àmbit rural. sentiment de ser de Reus. Perquè, en definitiva, les festes majors són això: un Des d’aquestes pàgines, vull expressar el meu agraï- recordatori del pas del temps, del canvi de les esta- ment a les persones que fan possible cadascun dels ac- cions i la celebració del pas d’un estadi vital a un al- tes previstos, a les entitats i als grups que generosament tre. En el cas de Reus, ens acomiadem definitivament fan aquests dies una contribució especial a la ciutat. I de l’estiu i ens preparem per entrar a la tardor, i ho vull també aprofitar l’avinentesa per animar-vos a tots fem acompanyats dels nostres estimats elements fes- i a totes a sortir al carrer, a afegir-vos a la celebració en tius, dels nostres balls i la nostra música. Ens retrobem honor de la patrona i gaudir d’uns dies intensos amb els amb la nostra identitat i convidem tothom a gaudir-la. quals posem un punt i final esplèndid a l’estiu. Bona festa major! Carles Pellicer i Punyed Joaquim Sorio Vela Alcalde de Reus Regidor de Cultura i Joventut2 3
 3. 3. Guaita com xalen! Les Ganxetes del Pòrtia fan Foto: Ganxetes el cartell de Misericòrdia 2012 Enguany l’encàrrec del cartell de les ganxet, les quals s’han traduït en un Festes de Misericòrdia 2012 s’ha fet al seguit d’accions al carrer. Durant els col·lectiu reusenc Ganxetes del Pòr- dies de la Festa Major podeu contem- tia, un grup de joves que fa ganxet plar al vestíbul de l’Ajuntament el dio- com a activitat social i cultural. Es ca- rama del cartell, un muntatge amb to- racteritzen per protagonitzar diverses tes les figures fetes de ganxet que ha iniciatives per reivindicar el valor del donat lloc al cartell de Misericòrdia.4 5
 4. 4. Divendres 14 Dissabte 15 · Trobada de Gegants De 10.00 a 22.00, al Parc de la Festa 18.00, des de la Plaça del Mercadal AnimaReus, exhibicions, xerrades i Cercavila de la Trobada de Gegants. concursos de mascotes durant tot el dia. Recorregut: plaça del Mercadal, carrer Més informació a www.gentigossos.com. Monterols, plaça de Prim, carrer Llove- ra, carrer Prat de la Riba, carrer Sant Eli- D11.00 a 22.00, a la Fira Reus es, carrer de Sant Joan i plaça del Doc- * tor Sabaté (davant de la Casa Rull), on Reus Fashion Festival - Mostra tindran lloc les ballades de lluïment. Actes de moda i tendències. Organitzat per la Unió de Botiguers de Reus. 18.00, a la Plaça d’Evarist Fàbregas previs De 12.00 fins a la matinada, a La Palma Masterclass de zumba i salsa. Electro-vermut de Reus familiar i L’escola de ball RecchiaDanza ens musical, inflables i màgia. A partir ofereix una exhibició de zumba i * de les 14.00, tast de vermuts dels salsa. Hi pots participar fent la ins- cellers De Müller, xerrada sobre cripció prèvia a www.recchiadan- el vermut de Reus a càrrec d’Ariel za.com. Faràs exercici i t’ompliràs Santamaria i fideuada popular. A la d’energia amb uns moviments que tarda, música i mojitos amb els DJ et captivaran. Baraso, Geena, Llambrik i Pete M. 19.30, al Fossar Vell 17.00, a la Plaça del Mercadal Plantada de les bèsties partici- De 17.00 a 22.00, a la Fira Reus Plantada de la Trobada de pants a A Reus, Correfoc! Gegants. Amb la participació de Reus Fashion Festival – Mostra de moda i ten- la Mulasseta i els Gegants petits dències. Organitzat per la Unió de Botiguers de Reus. de Reus i els gegants d’Ablitas (Navarra), l’Hospitalet de l’Infant, 18.00 al Centre Cívic Migjorn les Borges del Camp, Alcover, Cervelló, la Mulassa de Castelló i Repartiment del programa de les Festes de la Mulassa i els Gegants de Reus. Misericòrdia. El Xiquet i la Xiqueta, acompanyats6 del Campi, arribaran a la plaça del Mercadal per 7 repartir el programa de la Festa Major.
 5. 5. Dissabte 15 · A Reus, correfoc! Diumenge 16 Dilluns 17 20.00, a la Prioral de Sant Pere 22.00, al Teatre Bartrina De 11.00 a 13.00, al Parc 19.00, al Centre Cívic del Carme Ferroviari de Misericòrdia Concert amb la Sociedad Coral 11a edició de les danses de creació, Inauguració de l’exposició Catalu- de Torrelavega. Interpretaran pe- amb l’Esbart de Rubí i l’Esbart Reus L’Associació d’Amics del Ferrocarril nya bombardejada, produïda pel ces de les grans òperes tradicio- Dansa. L’Esbart de Rubí presenta- ens ofereix viatges amb trenet. Memorial Democràtic i acte d’ho- nals i modernes, amb una selec- rà el seu darrer espectacle, Dansa menatge institucional de les vícti- ció de bandes sonores de cinema, XXI.cat. Preu: 4 €. 20.00, a la Prioral de Sant Pere mes de la commemoració del 75è cançons populars d’arreu del món aniversari del primer bombar- i música tradicional de Cantàbria. Concert d’orgue amb Josep Vicent deig sofert a Reus, amb la partici- Dirigit per Manuel Egusquiza amb Giner, professor d’orgue al Conser- pació de diferents testimonis. l’acompanyament al piano de Vir- vatori de València. ginia Martínez. 20.00, al Racó de La Palma21.30, des del Fossar Vell Festival ARREUS, amb l’actuació nt!A Reus, correfoc!, amb la participa- 23.30, a la Plaça dAnton Borrell dels grups Set de Rumba i Garbuix. mució del Ball de Diables de Valls, el Ball Set de Rumba ofereix des de rum- iade Diables de Vilafranca del Pene- Pit Va parir tour de Ràdio Flaixbac, bes del Pescaílla, Peret o Gato Pérezdès, l’Associació de Diables de Canye- amb els locutors Carles Pérez, An- fins als clàssics cubans que canta-lles-Canyafocs, el Drac de Granollers, dreu Presas i Roger Carandell, que ven els gitanos catalans a mig segleels Bous i la Vedella de Foc, la Víbria, faran vibrar el públic reusenc amb XX. Garbuix està format per cinc mú-la Cabra, el Drac i el Ball de Diables de els millors èxits del moment. Un sics de contrades properes que es-Reus. Recorregut: plaça del Mercadal, nou concepte d’espectacle en què tan preparats per a tots els gustos icarrer Major, plaça de Sant Pere, Peixa- els assistents podran gaudir d’un disgustos. Tots ells naveguen per di-teries Velles, carrer de la Mar, plaça del xou diferent, divertit i radiofònic versos estils de l’oceà musical: klez-Mercadal, carrer del Metge Fortuny, que no deixarà ningú indiferent. Ac- mer, clàssic, folk, balcan, funk, irish...carrer Aleus, plaça de la Farinera, carrer tuacions en directe, ballarines, focs Preu: 6 € (inclou cervesa o refresc).de Santa Anna, raval de Santa Anna, artificials, regal de samarretes i Socis TR3SC: 5 €.carrer del Vidre i plaça del Mercadal. moltes sorpreses més. El warm-up anirà a càrrec dels DJ residents del Mitic Reus, que escalfaran els mo- tors del públic. 8 9
 6. 6. Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 18.00, al Centre Cívic del Carme 17.30, a la Biblioteca Central 18.00, al Centre Cívic del Carme 20.00, a l’Ajuntament Conte d’El Petit Príncep, explicat Narració del conte de La Pastore- “Tertúlia entre amics”, activitat XX Trobada de Misericòrdies, amb dibuixos i en tres idiomes dife- ta i la Mare de Déu. Després, pre- d’intercanvi cultural per conèixer recepció de les Misericòrdies de la rents, a càrrec de la Federació Mes- sentació de les activitats per al nou com viuen les festes diferents cultu- ciutat per part de l’alcalde de Reus, tral - COCEMFE. curs i cloenda del 9è Joc de Lectura res d’arreu del món. Organitzat per Carles Pellicer i Punyed. de l’Estiu. la Federació Mestral - COCEMFE. 18.30, a la Biblioteca Central 20.00, a la sala d’actes del 19.30, a l’Arxiu Municipal Centre de Lectura Club de lectura dedicat a Pere Cal- 19.30, al local dels Xiquets de Reus ders amb motiu de l’Any Sales-Cal- Inauguració de l’exposició El re- Presentació de la guia A peu pel ders-Tísner. (Inscripció prèvia al cord de Fortuny a Reus, basada Presentació del nou joc de cons- Priorat. Presentació de la col·lecció 977 010 025). en els documents que es conserven trucció de fusta El Nan Casteller. de guies de muntanya “A peu”, a càr- a l’Arxiu Municipal i inclosa en els Un nou projecte que convida a jugar rec de Rafael López-Monné. 19.30, a la sala d’actes del actes de l’Any Internacional Fortuny i aprendre. www.elnan.cat. Centre de Lectura Reus 2012-2013. 21.00, al Teatre Fortuny 19.30, a l’Arxiu Municipal Conferència Situació econòmica i 20.30, al Teatre Fortuny Concert amb Roger Mas i la Co- perspectives, a càrrec de Vicenç Na- Conferència “Venir de fora: vivèn- bla Sant Jordi. Temes propis i ver- varro, economista. Presentarà l’acte Espectacle d’humor Joan Pera cies passades que es repeteixen”, sions de temes populars d’arreu del el Dr. Joan Guix. Capri, amb Joan Pera, inclòs al Ci- a càrrec de Gregorio Simón Mateo, món, a càrrec del cantautor de Sol- cle de Misericòrdia. L’actor presenta dins el cicle Testimonis, organitzat sona Roger Mas, amb l’acompanya- 21.00, al Teatre Fortuny aquest xou en què recull alguns dels per l’Arxiu Municipal i Carrutxa. ment de la prestigiosa Cobla Sant monòlegs més coneguts del popular Jordi. Preu: 20 €. Espectacle d’humor Joan Pera humorista català Joan Capri (1917- Capri, amb Joan Pera. L’actor pre- 2000). Preus: 25 €, 15 € i 10 €. senta aquest xou en què recull al- guns dels monòlegs més coneguts del popular humorista català Joan Capri (1917-2000). Preus: 25 €, 15 € i 10 €.10 11
 7. 7. Divendres 21 Els Guardons de la Ciutat 9.30, a l’aula d’informació de 18.30, pels Carrers del Nucli Antic l’antic Hospital de Sant Joan * Cercavila del Canó de les Festes. Inici de les I Jornades d’Alzhei- Canonades i versots ompliran els Festes mer de Reus i Baix Camp, organit- carrers del nucli antic. zades per l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp amb motiu del 19.00, al Mercat Central Dia Mundial d’Alzheimer 2012. Con- de la ferències i taules rodones de 9.30 a 19.00. Cal inscripció prèvia a alzhe- Campanya Menja’t el Mercat. De- gustació de tapes. Taller de decora- Mare de Déu imer@gmail.com. Durant tot el dia, ció de cup-cakes, a càrrec de Mary- taules informatives a diversos punts Rose Sánchez. El taller es farà a la cèntrics de la ciutat. Podeu obtenir parada habilitada per fer-hi activi- més informació i consultar el pro- tats, decorada amb la col·laboració de grama a www.alzheimer-reus.com i al telèfon 977 317 603. de la Llauneria Mata. A les 19.30, música amb Insonora. Misericòrdia 18.30, a la Plaça del Mercadal Concert de la Banda Simfònica de 19.00, des de la Plaça del Dr. Sabater Cercavila en motiu de la inaugu- * Reus, que ens ofereix la Fundació ració del local cultural de l’Associ- Privada Reddis. ació “El cuc de l’orella”, amb la participació de diferents elements i 18.30, a la Plaça d’Evarist Fàbregas batucades. Al Campanar de la Prioral Espectacle de titelles Receptari. La Teia Moner, ajudada per uns ti- Al punt més alt del pinacle major, hissada de la telles, ens introdueix en el món de bandera mariana com a inici de les Festes de la gastronomia. Amb el seu peculiar Misericòrdia. receptari, aquesta cuinera ens pre- para –amb menjar fresc– un seguit de plats farcits de personatges fan- tàstics: bruixes, follets, fantasmes... Dedicat a l’art culinari infantil. Col·12 labora: Autolica Mercedes-Benz. 13 Ups...
 8. 8. Divendres 21 Dissabte 22 20.00, al Saló de Plens de l’Ajuntament 21.30, a la Plaça Mercadal 8.00, inici de la sortida a Montsant Lliurament dels Guardons de la Ciutat. Un homenatge pú- 7a Trobada de Cobla de Cobles. Coneguem les formigues de blic a la societat civil de casa nostra. Els guardonats d’aquest any Concert amb els músics de cobla Montsant, amb el Gepec-EdC. Cal seran la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia, vinculats a la ciutat, que ens oferi- inscripció prèvia al 977 331 142 o la Confraria de Sant Pere Apòstol, el Col·legi Sant Josep, Llop’s ran una àmplia selecció de sarda- secretaria@gepec.org. Teatre SF/87, el Centre de Formació d’Adults Mas Pellicer, l’As- nes. Estrena de la sardana “Cori sociació de Concerts de Reus, Òmnium Cultural del Baix Camp, Ganxeta”, composta per Josep En- 8.00, concentració i, a les 9.00, sortida, Fundació Privada Reddis i el Cos de Bastoners de l’Orfeó Reu- ric Peris, dedicada al Grup de Mi- des del Concessionari Oficial Seat senc. Seguidament, es repartirà la postal de la Cabra correspo- sericòrdies de Reus. nent al número 29 de la col·lecció d’elements festius. XIX Concentració Nacional i In- 22.30, al Teatre Bravium ternacional de Seat 600. Ofert per Biela Club 600 Clàssics Histò- De 20.30 a 22.30, al Mercat Central Gran espectacle-varietats, amb rics de Reus. diferents actuacions de música, te- Campanya Menja’t el Mercat. Degustació de tapes a les pa- atre, màgia, humor... L’acte serà 9.15, a la Plaça de la Llibertat rades del mercat. Davant de la façana principal, masterclass gratuït i servirà per iniciar el comp- oberta de zumba, a càrrec de Lorenzo, de l’Escola Recchia- te enrere del Revivim la inaugura- Inici de la Ruta modernista amb Danza i professor de la Xarxa de Centres Cívics de Reus. ció del Teatre Fortuny, que el pro- bicicleta, organitzada per Bicicamp per 16 de novembre tindrà lloc en amb la col·laboració del Patronat 21.00, al Teatre Bartrina aquest emblemàtic teatre de la pla- Municipal de Turisme. Places limi- ça Prim. Una oportunitat única per tades. Inscripció prèvia a www.info- Concert amb Robert Bonet, 10 Anys de nova simplicitat. caracteritzar-te i submergir-te 130 bicicamp.org. El pianista Robert Bonet celebra 10 anys de carrera a Reus en anys després, en un apassionant vi- un concert únic i exclusiu al Teatre Bartrina. Preu: anticipada, atge al passat. Per a més informa- 10.00, al Jardí de la Casa Rull 15 € (fins al dia 11); taquilla, 18 €. ció, www.braviumreviu.cat. Obertura de la XVIII Exposició de 21.00, a la Taverna Despertaferro Bonsais Ciutat de Reus. Sopar amb sobretaula de cant improvisat, amb el cantador Ferriol Macip com a convidat: sobretaula amb corrandes, nya- cres, perdiuetes, garrotins i altres cançons improvisades per a tothom qui vulgui cantar. Reserves al 977 344 548.14 15
 9. 9. Dissabte 22 · La Diada Castellera 10.00, al carrer Boule 12.00, al Mercat del Carrilet 17.30, al Jardí de la Casa Rull 18.30, a la Plaça d’Evarist Fàbregas Taller infantil de construcció de Espectacle d’animació infantil La Demostració adreçada als aficio- Espectacle infantil El somni de castells amb el joc El Nan Caste- parada del Peret, de la companyia nats del món del bonsai per part del l’Home del Sac. Xarop de Canya ens ller. Per a infants a partir de 3 anys. La Tremenda, que combina diversió professor Josep M. Martínez. presenta aquest espectacle on l’Ho- Amb la col·laboració de Joguines amb els hàbits alimentaris i la vida me del Sac està disposat a treure’s Segú. del mercat tradicional. 18.00, al Jardí de la Casa Rull la mala fama. Amb l’ajut del seu ma- jordom, els músics i tots els nens i 10.00, al Gepec-Edc 12.00, a La Palma Inauguració oficial de la XVIII nenes, ho aconseguirà si supera les edició de l’Exposició de Bonsais proves que li ha posat el bruixot. Situat a l’avinguda de Prat de la Ri- Jornada solidària de la Federa- Ciutat de Reus. ba 18, 2n, taller amb el títol “Els ció d’Associacions de Veïns de Reus. 18.30, pels Carrers del Nucli Antic secrets de les herbes remeieres”, a Part dels ingressos recaptats es des- 18.00, a la Plaça de Prim càrrec d’Alba Borràs i Díaz. Les pla- tinaran a un programa social de la Cercavila del Canó de les Festes. ces són limitades i cal inscripció FAVR. Hi col·laboren Punt 6 Ràdio i VIII Concurs de Masclet i Fira de Canonades i versots ompliran els prèvia al 977 331 142 o secretaria@ DiscoParty Decades. La jornada co- Degustació amb els establiments carrers del nucli antic. gepec.org. mençarà amb la presentació de l’As- col·laboradors del masclet. Mitjan- sociació Costa Daurada Bikers, in- çant votació popular es triarà el mi- 18.30, a la Plaça del Mercadal De 10.00 a 13.00, a les tegrada per amants de les mítiques llor masclet entre tots els parti- instal·lacions de Pàdel Reus motos Harley-Davidson. cipants. Amb la col·laboració de Diada Castellera de Misericòrdia, Vermuts Miró. amb la participació dels Castellers de (Al carrer d’Ignasi Iglésies, 30-32, De 17.00 a 20.00, Terrassa, els Castellers de Sabadell i polígon Agro-Reus), jornada de por- al Campanar de la Prioral 18.00, a la Plaça de la Llibertat els Xiquets de Reus. Ens oferiran els tes obertes adreçada a les famílies. seus millors castells i pilars. Sortida del Visites guiades amb un toc d’hu- Pràctica de bàsquet adaptat. Saps local dels Xiquets a les 18.15. 11.00, a la Prioral de Sant Pere mor: jornada de portes obertes de la que amb cadira de rodes també es immobiliària El Campanar. El grup pot jugar a bàsquet? Vine a provar- Activitat familiar Ruta enigmàtica cultural de Misericòrdies de Reus ho! Activitat oberta a tots els pú- de la Prioral i el campanar, a càr- oferirà a tots els seus possibles cli- blics, organitzada per la Federació rec de Còdol Educació, en el marc ents una degustació de coca i cava. Mestral - COCEMFE. del programa Territori Viu. Reserva Serà per rigorós ordre de tandes a prèvia a codol.educacio@tinet.cat. causa de l’aforament limitat. ! ?16 17
 10. 10. Dissabte 22 Diumenge 23 · L’Aplec Baix Camp 19.00, al Teatre Bravium 22.00, al Teatre de l’Orfeó Reusenc Durant tot el dia, a la Plaça del Santuari Concert de Tony Ronald (prime- Acte commemoratiu del 50è ani- XLVI Aplec Baix Camp. A les 9.30, esmorzar po- ra sessió). Repàs de les millors can- versari del Cos de Bastoners de pular; a les 10.30 i a les 17.00, inici de sardanes, a çons que ha interpretat al llarg de la l’Orfeó Reusenc. Actuació de l’Es- càrrec de les cobles Jovenívola de Sabadell i la Co- seva trajectòria. Preu: 15 €. bart Dansaire i del Cos de Basto- bla Reus Jove; a la tarda, concurs de colles impro- ners de l’Orfeó Reusenc. visades, obert a la participació de tots els assistents. 19.00, a la Prioral de Sant Pere També hi haurà l’exposició fotogràfica “Al voltant 23.00, a La Palma de l’Aplec”, amb fotografies de l’arxiu de l’entitat Activitat nocturna Ruta enigmà- sobre les activitats paral·leles de l’aplec. A banda, tica de la Prioral i el campanar, Festa dels 80, organitzada per Dis- tallers a diversos punts de la plaça per fer activi- a càrrec de Còdol Educació, en el coParty Decades, la Federació d’As- tats paral·leles: taller dels Xiquets de Reus; taller marc del programa Territori Viu. sociacions de Veïns de Reus i Punt de jocs, amb l’AEG Ben Enllà; taller de màgia, amb Imprescindible reserva prèvia a co- 6 Ràdio, amb la col·laboració de l’il·lusionista Lluís M.; taller d’escacs, amb el Club dol.educacio@tinet.cat. Costa Daurada Bikers i en el marc Escacs Reus de l’AEC; espai de lectura; taller de de la jornada solidària promoguda tai-txi i taller de jocs de taula. 22.00, al Teatre Bravium per la FAVR. Concert de Tony Ronald (segona 24.00, a la Plaça del Mercadal 9.00, a les instal·lacions del Club Hípic Reus QMT sessió). Preu: 15 €. Concert amb el grup reusenc La (Davant del parc de bombers de Reus), Concurs Màmbola, amb temes propis que de Doma Clàssica CDT1 Torneig de Misericòr- ens faran ballar amb un directe es- dia, puntuable a la lligadetarragona.com. Orga- pectacular. Tot seguit i per acabar nitza el Club Hípic Reus. la festa, el DJ Dengue Fever i el DJ OGT amenitzaran el final de la nit. 9.30, al Mas del Burgà Visita guiada gratuïta amb el títol “Anem al pi i al mas del Burgà?”, amb Isabel Carreras. Un mas ... antic i acollidor ens espera al barranc del Burgà, Beee on creix un pi monumental. Una senzilla camina- da matinal apta per a tothom. Cal inscripció prè- via al 977 331 142 o secretaria@gepec.org.18 19
 11. 11. Diumenge 23 · El Seguici Petit De 10.00 a 13.00, a les 13.00, a la Plaça de Prim 18.00, des de l’Ajuntament instal·lacions de Pàdel Reus 19.00, a la Plaça de la Llibertat Vermutada Popular per celebrar Sortida de la cercavila del Se- (Carrer d’Ignasi Iglésies, 30-32, po- la festa major. Amb la col·laboració guici Petit de la ciutat. Amb la Exhibició de balls de saló a càrrec lígon Agro-Reus), jornada de por- de Vermuts Miró i la Cambra de participació del Ball de Diables de Bàsic Escola de Ball. tes obertes adreçada a les famílies. Reus es celebra la primera vermu- infantil, el Drac petit, els Nanos tada popular per tastar un dels pro- petits, la Mulasseta i els Gegants 19.30, a la Sala Fortuny del De 11.00 a 13.00, al Parc ductes més nostrats de les nostres Vitxets, Moros i Indis petits, el Centre de Lectura Ferroviari de Misericòrdia comarques. De les 13h a les 15h, Ball de Pastorets petit, el Ball de consumició a preu popular. Ama- Cercolets petit, el Ball de Prims Concert de música barroca a càr- L’Associació d’Amics del Ferrocarril nit amb música en directe. Organit- petit, el Ball de Bastonets de l’Es- rec del conjunt Concertare. Música ens ofereix viatges amb trenet. za: Associació Amics del Vermut de bart Santa Llúcia, el Ball de Va- vocal i instrumental amb obres de J. Reus i Comarca. lencianets, el Ball de Gitanetes, S. Bach, Stamitz, Quantz, Haendel i 11.00, al Jardí de la Casa Rull el Ball de Bastonets de l’Orfeó altres autors del barroc europeu, in- 17.30, al Jardí de la Casa Rull Reusenc, la Canalla dels Xiquets terpretat amb instruments originals Tallers lliures de bonsais adreçats de Reus i la banda de música del de l’època. als aficionats d’aquest món. Demostració de com cuidar un bon- Pare Manyanet. El recorregut de sai, a càrrec de socis del Club. la cercavila serà: plaça del Mer- 20:30, al Teatre Bartrina 11.00, al Santuari de Misericòrdia cadal, carrer Major, plaça de Sant 18.00, a la Plaça del Santuari Pere, carrer de les Peixateries I Festival Internacional de Gui- Missa de la XX Trobada Velles, carrer de l’Hospital, carrer tarra, Guitarreus, amb l’actua- de Misericòrdies. Contacontes amb Agustí Farré, de la Presó, plaça de la Farine- ció d’Alfredo Panebianco Cuban amb el títol “La sopa de pedres i al- ra, carrer de Santa Anna, raval de Trio, gran guitarrista i composi- tres contes”. Santa Anna, plaça de Prim, car- tor cubà que ha fet gires pels tea- rer de Monterols i acabarà nova- tres més importants dels cinc conti- ment a la plaça del Mercadal, on nents. Entrada gatuïta. es farà la passada de lluïment. 22.00, a la Plaça del Mercadal 18.30, a la Plaça del Mercadal Cantada d’havaneres amb el grup Les Veus de Reus. Berenar popular gentilesa de Borges.20 21
 12. 12. Dilluns 24 · La vigília i les revetlles 19.00, des del Campanar 22.30, al Passeig de Misericòrdia 23.00, al Parc de Sant Jordi i des de la Plaça de la Pastoreta Toc de Festa i, des de diferents Perejil’s Session - revetlla electrò- punts del centre de la ciutat, sor- Rosari de Torxes, encapçalat nica de Misericòrdia, amb els DJ tida del Seguici Festiu de Reus per la Creu i els Cirials, l’esten- Supercola (Barcelona) i Sidechains i altres elements, per anunciar la dard del Grup Cultural de Mise- (Barcelona). Supercola és un duet bar- vigília de la festa. Les figures, els ricòrdies i seguit del poble amb celoní que fa mescles impossibles, ses- De 10.00 a 14.00, balls i les danses del nostre seguici torxes. Com cada any, el rosa- sions elèctriques, bootlegs sorprenents a la Plaça d’Evarist Fàbregas es passejaran pels carrers i places ri finalitzarà el recorregut a l’inte- i adrenalina. L’estil de Sidechains, pro- del centre de la ciutat. rior del Santuari, on tindrà lloc la ductor i DJ resident al Club Razzma- Parc infantil d’Onda Cero. Vine a cantada dels goigs i la veneració tazz de Barcelona, barreja de mane- divertir-te en aquest parc ple d’in- de la Mare de Déu de Misericòr- ra original i fresca house, deep house, flables i atraccions. 20.00, des de la Plaça del Castell dia. (La venda de torxes es fa- funk, disco, música dels vuitanta i dels rà a partir de les 21.30 fins a l’ini- noranta. Ha participat a festivals com De 10.30 a 12.00, al voltant del Representació del Ball de Sant Mi- ci del rosari a la porta del col·legi Creamfields, Space Ibiza, Champi- Mercat Central quel a càrrec del Ball de Diables de La Salle, amb la col·laboració ons League Final Party o Sónar 2009 i Reus. Aquest ball escenifica la lluita d’aquest centre educatiu). 2012. Gresca asegurada. Més informa- Marxants, de tot i més. Música, del bé i el mal i està documentat a ció a www.perejils.com. teatre i animació a diversos punts la ciutat des de el segle XVIII. del mercat de Marxants. 23.00, a la Plaça d’Anton Borrell 23.30, a la Plaça del Mercadal 20.30, des de la Plaça del Mercadal 12.00, des del Campanar Gran revetlla amb el grup local Po- Revetlla amb l’orquestra Cimarrón, Sortida de la cercavila del Masclet ker’s, El Niño de la Hipoteca i De balls de saló i d’envelat, amb molt Toc de Festa per anunciar la vigília amb diferents elements festius i acom- Noche. Els Poker’s ens presenten la bona música de les cançons de sem- de la festivitat, a càrrec dels membres panyaments musicals. El Col·lectiu seva nova maqueta “el mirall”, pop- pre i les melodies més actuals. dels agrupaments escoltes i guies El Masclet llançarà bótes a diferents rock en català fet a Reus. Des de MontsantCim i Misericòrdia, campa- punts del recorregut: plaça del Merca- Mont-roig, el grup El Niño de la Hi- ners de la ciutat. dal, plaça del Castell, carrer de l’Hos- poteca ens presenta un concert amb pital, carrer de la Presó, plaça de la bon humor, molta energia i lletres ple- De 17.00 a 21.00, Farinera, carrer de Santa Anna, car- nes d’ironia, crítica i intel·ligència. Fi- a la Plaça d’Evarist Fàbregas rer Rosich, carrer d’en Vilar, raval de nalitzarem amb De Noche, una de les Santa Anna, plaça de Prim, carrer millors bandes de versions en directe. Parc infantil d’Onda Cero. Vine a Llovera i plaça de la Llibertat. Podreu La plaça es tornarà a transformar en divertir-te en aquest parc ple d’in- comprar masclet a diferents establi- una festa on, durant tota la nit, la mú-22 flables i atraccions. ments durant tots els dies de la festa. sica serà la protagonista. 23
 13. 13. Dimarts 25 - 8.00, pels carrers de la ciutat Matinades de Misericòrdia, amb la participa- ció dels grups de grallers de la ciutat, matinades tronades a càrrec del grup de tabalers del Ball * de Diables i els tabalers de la Víbria i matinades galejades amb el Ball de Pere Joan Barceló. La Mare Matinades a càrrec dels veterans del Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc. de Déu de 8.00, a diferents establiments Esmorzars de forquilla. Misericòrdia 10.00, des del Campanar Toc de Festa i, des de l’Ajuntament, sortida en * cercavila de diferents elements del Seguici Fes- tiu, fins a la plaça de la Pastoreta. 10.30, des de la Plaça de la Pastoreta Baixada al Santuari de la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia, acompanyada de fundadors, excomponents i simpatitzants, amb A les 7.00, a les 8.00 i a les 9.00, motiu del seu 50è aniversari. Després de l’ofici, al al Santuari de Misericòrdia Santuari, la banda farà una exhibició i una ofrena floral i musical al cambril de la Mare de Déu. Missa. Durant tot el dia, el cambril de la Mare de Déu de Misericòrdia restarà obert per venerar la De 11.00 a 13.00 i de 16.00 a 21.30, imatge (llevat de les hores de culte i fins al mo- al Parc Ferroviari de Misericòrdia ment de la carretillada del Ball de Diables). Viatges amb trenet.24 25
 14. 14. Dimarts 25 - 11.00, des de la Plaça de la Pastoreta Baixada del Seguici Festiu de la ciutat fins al Santuari, amb la participació de la Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, els Nanos, la Mulassa i els Gegants, el Gegant Carrasclet, el Ball de Pere Jo- an Barceló, el Ball de Pastorets, el Ball de Galeres, el Ball de Ca- 17.30, a l’interior del Santuari vallets, el Ball de Cercolets, el Ball de Prims, el Ball de Valenci- ans, el Ball de Bastons de l’Esbart Santa Llúcia, el Ball de Mossèn Rosari i, a continuació, celebració de la missa. Joan de Vic, el Ball de Gitanes, el Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc, els Xiquets, l’Àliga i la Banda Simfònica de Reus. En ar- 19.00, al davant del Santuari ribar, ballada conjunta de tots els grups del Seguici Festiu. Actuació castellera dels Xiquets de Reus. 11.00, a la Plaça del Santuari 19.30, al Passeig de Misericòrdia Solemne ofici, missa concelebrada presidida per l’arque- Tradicional baixada del Ball de Diables al Santuari. El se- bisbe Jaume Pujol Balcells. L’apartat musical anirà a càrrec de guici estarà format pel Ball de Diables infantil i el Ball de Dia- l’Orfeó Reusenc, el grup musical de Joves de l’Arxiprestat de bles de Reus. Reus i amb la participació dels assistents. A continuació, a l’interior del Santuari 14.00, a la Plaça del Santuari L’Àliga de Reus oferirà a la Mare de Déu de Misericòrdia el Dinar de Festa Major dels grups festius de la ciutat. A conti- seu ball solemne curt amb l’acompanyament musical de la nuació, tots els grups festius que ho vulguin poden fer la seva Cobla Reus Jove. ofrena i visitar el cambril de la Mare de Déu. Encabat, a la Plaça del Santuari De 17.00 a 19.00, al davant del Santuari Encesa de la Víbria i el Drac, seguida de l’espectacular Ballades dels gegants, els nanos, les danses i el bestiari. carretillada del Ball de Diables. 17.30, al Jardí de la Casa Rull Tot seguit, a la Plaça del Santuari Demostració “Formació i modelatge d’un bonsai”, adreçada Encesa de la façana del Santuari i mostra piromusical a als aficionats del món del bonsai pel professor Francesc Giner. càrrec de la Pirotècnia Igual, de Canyelles.26 27
 15. 15. Dimecres 26 - Dijous 27 17.30, al Casal de les Dones 18.30, a la Biblioteca Central Activitat “Part respectat, un dret Club de còmic, amb All-Star Su- de totes les dones”, adreçat a mares perman, de Grant Morrisson i Frank embarassades i mares amb infants Quitely (inscripció prèvia al 977 de 0 a 18 mesos. 010 025). * 18.30, a la Biblioteca Central 20.00, al Cafè del Teatre Bravium Actes Club de lectura dedicat a Pere Cal- ders amb motiu de l’Any Sales-Cal- ders-Tísner (inscripció prèvia al Màgia de prop i de saló, a càrrec de l’Ass. de Mags i Il·lusionistes de Catalunya. posteriors 977 010 025). 19.30, al local social de 20.00, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura * l’AV Tres Llits de Santa Teresa “Per un Reus sense barreres!”, xer- (Galeries Quer), presentació del rada a càrrec de representants segell de correus “En Campi”, la d’ARAB i de la FAVR. Acte presen- mascota veïna de la FAVR. tat pel periodista Josep Baiges. 19.30, a l’Arxiu Municipal 20.00, a la Sala Hortensi Güell del Centre de Lectura Conferència El festeig de Reus amb el mar: 125 anys del carri- Presentació del llibre de Ramon 17.00, al local social let, a càrrec d’Ezequiel Gort i Sal- Trias Fargas Narració d’una asfí- de l’Associació de Dones Ganxetes vador Palomar. xia premeditada, a càrrec d’Elisen- da Paluzie, Joan B. Casas i Josep M. (Local del Centre d’Amics de Reus, raval de Ro- 21.00, al Teatre Bartrina Cullell. buster, 36), acte d’inauguració del curs 2012- 2013 d’aquesta entitat. Presentació a càrrec de Recital líric d’òpera i sarsuela, a càr- 21.00, al Cafè del Teatre Bravium l’àvia Remei, que parlarà de diferents receptes i rec del tenor Carles Ivan Borràs i el ba- consells culinaris, i de la Sra. Cristina Martí, au- ríton Guillermo Orozco, acompanyats al Màgia de prop i de saló, a càrrec de tora del llibre La farmaciola natural. piano pel mestre Ricardo Estrada. l’Ass. de Mags i Il·lus. de Catalunya.28 29
 16. 16. Divendres 28 Dissabte 29 19.30, a l’Arxiu Municipal 9.00, des del Port de Tarragona, 11.00, a les instal·lacions esportives del sortida a diferents indrets del Col·legi Pare Manyanet Conferència Fortuny i Reus: la litoral tarragoní construcció del mite, a càrrec del Presentació d’inici de temporada de les dife- doctor en història Albert Arnavat, Observació d’aus, amb el Gepec- rents seccions de l’Associació Esportiva Pare en el marc del cicle El document EdC. Inscripció prèvia al 977 331 Manyanet de Reus. Posteriorment, activitats es- del mes. Any Internacional Fortuny 142 o secretaria@gepec.org. portives i partits d’exhibició. Reus 2012-2013. 11.00, al Jardí de la Casa Rull 13.00, al Jardí de la Casa Rull 20.00 i 21.00, al Cafè del Teatre Bravium Taller infantil de cura i modelatge Cloenda de la XVIII edició de l’Exposició de d’un bonsai. Cal inscripció prèvia. Bonsais Ciutat de Reus, amb lliurament de re- Màgia de prop i de saló, a càrrec El taller té cabuda per a 15 nens, cords als participants. de l’Ass. de Mags i Il·lusionistes de d’edat inferior als 12 anys. Catalunya. 16.30, des dels Cinemes Lauren 11.00, a la Plaça del Teatre Sortida de la visita guiada gratuïta al refugi Inici de la Ruta literària del Grup antiaeri i l’hort del mas de l’Isern. Breu recor- Modernista de Reus, a càrrec de regut pel camí vell de Valls, engolit per polígons Còdol Educació i el Centre de Lectu- industrials, fins arribar al mas de l’Isern, on en- ra. Durada aproximada: 2 h. Inscrip- cara es practica l’agricultura tradicional. Visita al cions a secretaria@centrelectura.cat. refugi antiaeri, a l’hort i a una petita granja. To- ta la zona està amenaçada pels nous polígons in- 11.00, a la Prioral de Sant Pere dustrials. Places limitades. Inscripcions prèvies al 977 331 142 o secretaria@gepec.org. Activitat familiar Ruta enigmàtica de la Prioral i el campanar, a càr- 17.30, a la Plaça dEvarist Fàbregas rec de Còdol Educació, en el marc del programa Territori Viu. Impres- VII Trobada d’Esbarts Infantils-Juvenils, selec- cindible reserva prèvia a codol.edu- ció de danses catalanes a càrrec de diferents es- cacio@tinet.cat. barts del país. Coordinat per l’Esbart Santa Llúcia.30 31
 17. 17. Dissabte 29 18.00, des de la plaça del Baluard 21.30, al Teatre Bartrina Trobada de Balls de Bastons en commemoració dels 50 anys Nonitz: música de Lee Knoitz per a nonet. Lee Ko- del Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc, amb la participació nitz (Chicago, 1927), encara actiu musicalment als seus de diferents colles d’arreu de Catalunya. Recorregut: plaça del 83 anys d’edat, és un dels noms més importants del jazz Baluard, carrer de la Racona, carrer de l’Abadia, plaça de Sant de la segona meitat del segle XX. El saxofonista i arran- Pere, carrer Major, plaça del Mercadal, carrer de Monterols, jador català Marcel·lí Bayer (Barcelona, 1982) proposa, plaça de Prim, carrer Llovera i plaça de la Llibertat. amb Nonitz: música de Lee Konitz per a nonet, la seva vi- sió personal sobre l’univers Konitz: arranjaments originals 19.00, a la Prioral de Sant Pere sobre una selecció de composicions escrites per Konitz al llarg de tota la seva trajectòria. Dels anys 50 al segle XXI. Activitat nocturna Ruta enigmàtica de la Prioral i el campa- Preu: 7,50 €. nar, a càrrec de Còdol Educació, en el marc del programa Territo- ri Viu. Imprescindible reserva prèvia a codol.educacio@tinet.cat. A les 23.00, al Parc de la Festa 18.00, des de diferents punts del Centre de la Ciutat Festival Martingala, música electrònica per acomiadar-se de l’estiu. En aquesta primera edició, amb dos escenaris, po- Inici de la Trobada de Bandes, amb diferents cercaviles que drem gaudir de les sessions de sis DJ d’estils ben particu- confluiran a les 19.30 (hora aproximada) a la plaça del Mer- lars i suggerents. Carlos Hollers Wesc Spain Tour, nomi- cadal, on cada una farà una actuació. Les bandes participants nat millor DJ estatal de l’any, experimenta, es diverteix i fa seran: Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia de ballar. We Like Turtles són el Xavi i el Guillem i, si existeix Reus, Agrupació Musical Verge de Gràcia (Vila-real), Banda un gènere que els empari, aquest és el house i els seus deri- de Cornetes i Tambors Tómbola d’Alacant, Banda del Santís- vats. Les creacions de Miss Q se sustenten en la malenconia sim Crist de l’Agonia de Xeraco (València) i Banda de Corne- urbana, l’electrònica, el cabaret postmodern i la cançó tiro- tes i Timbals de La Natividad de Burjassot (València). lesa. Mar Abella és compositora i cantant de pop i de músi- ca electrònica. DJ Javi P3z és un polifacètic i original com- 20.00 i 21.00, al Cafè del Teatre Bravium positor, músic, DJ i programador de Donosti. Sr. Lufthansa us farà un viatge per sons plenament terrenals i càlids: afro, Màgia de prop i de saló, a càrrec de l’Ass. de Mags dub, bossa nova, etc. Més informació a www.martingala.cat. i Il·lusionistes de Catalunya. Amb la col·laboració de Perejil’s Sound.32 33
 18. 18. Diumenge 30 9.30, des del Mercat Central 18.00, a la Plaça de la Llibertat Sortida de la caminada popular organitzada per la Festival "Unost", concurs on els nens i ado- regidoria de Medi Ambient i la regidoria d’Esports lescents de diferents regions de Rússia i d’al- amb motiu de la setmana de la mobilitat sostenible. tres repúbliques exsoviètiques demostren les se- Inscripció gratuïta a www.tretzesports.com. ves actituds artístiques. Aquest any, del 29 de setembre al 9 d’octubre, Salou acull al voltant De 11.00 a 13.00, de 200 participants de la final de la X edició del al Parc Ferroviari de Misericòrdia Festival, i un dels dies vénen a Reus a oferir el seu repertori en les seves diferents modalitats L’Associació d’Amics del Ferrocarril ens ofereix artístiques. viatges amb trenet. 18.30, al Teatre Bartrina 17.30, al Parc Infantil del Barri Blancafort de Reus Versió en concert de la sarsuela Luisa Fernan- da, de F. Moreno Torroba. A càrrec de M. Car- IV Mostra d’Elements Festius, amb la parti- me Duran (soprano), Núria Puig (soprano), Josep cipació del Drac de Blancafort, el Bou de l’Ar- Anton González (tenor), Miguel Font (baríton) gentera, el Drac petit i la Cabra petita del Ball i Marc Torres (pianista), amb el Cor Mestral de de Diables de Reus, el Ball de Cercolets petits, Reus i el Cor Jove del Conservatori Professional el Fum i la Flama (nanos del cos de bombers de Música de Reus. Directora: Maite Pérez. de Reus), el Peret Ganxet de la Jove Cambra, la Blanca i el Fort (nanos de Blancafort), la Ban- 20.00, al Jardí de la Casa Rull da del Pare Manyanet, el gegant mascota “Cam- pi” de la FAVR, el gegant Avi Joan de l’esplai Recital de piano a càrrec del mestre Josep Fem-nos Amics de Reus i els gegants de Vilano- Enric Peris, amb el tenor Lluís Castro. Ofert va d’Escornalbou. Tot seguit, cercavila pels car- pel Grup Cultural de Misericòrdies de Reus. rers de la urbanització. Entrada lliure.34 35
 19. 19. Exposicions Altres activitats Mostra permanent Del 17 de setembre al 5 d’octubre Del 19 al 29 de setembre VISITES AL PATRIMONI ARTÍSTIC DEL CENTRE DE LECTURA “Ara toca festa! Viu, sent i entén La màgia de les quatre nits. El record de Fortuny a Reus la Festa Major de Reus” Barraques de Reus Basada en els documents que es conser- • 28 i 29 de setembre, en el marc de les • Museu d’Art i Història de Reus Fotografies de Josep Martí Sedó. ven a l’Arxiu Municipal. Any Internacional Jornades Europees del Patrimoni 2012 • Vestíbul del Centre de Lectura Fortuny Reus 2012-2013 • D11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00. Del 6 al 29 de setembre • De dilluns a dissabte, de 18.00 a 21.00 • Arxiu Municipal VIVIM LA FESTA MAJOR 125 anys de la inauguració Del 17 de setembre al 14 d’octubre Del 20 de setembre al 13 d’octubre del carrilet Reus-Salou • 25 de setembre de 17.30 a 19.00, • Inauguració: 6 de setembre a les 20.00 Catalunya bombardejada Manifest poètic visual 9x9x9 pels carrers de la ciutat. • Palau Bofarull Exposició produïda pel Memorial Democràtic Sinergies Interculturals Catalunya-Sèrbia • Horari: de dimarts a dissabte, de 11.00 • Centre Cívic del Carme • Sala Fortuny del Centre de Lectura Associació Mareus - Grup de suport a la a 14.00 i de 17.00 a 20.00 maternitat conscient i la criança respectu- • Organitza: Associació d’Amics Del 17 al 26 de setembre Del 22 al 29 de setembre osa. Seguiment dels diferents actes festius del Ferrocarril amb mares, pares, adults acompanyants i Exposició de les fotografies XVIII Exposició de Bonsais infants de totes les edats. Del 12 de setembre al 12 d’octubre guanyadores al concurs Ciutat de Reus de Festa Major de Sant Pere 2012. • Jardí de la Casa Rull 46è CONCURS FOTOGRÀFIC Llibres pintats, de Jordi Abelló • A la botiga de la Festa Major a la Casa Rull • Horari: tots els dies de 10.00 a 13.00 i de “APLEC BAIX CAMP” • Inauguració: 12 de setembre a les 20.00 17.00 a 21.00, tret del dia 29 de setembre, • Biblioteca Central Xavier Amorós Del 17 al 26 de setembre que serà de 10.00 a 13.00 • Presentació d’obres fins al 31 d’octubre de 2012 Com t’imagines el teu cotxe Exposició de dibuixos infantils, patrocinat Per a fotografies en blanc i negre o co- per Autolica Mercedes-Benz. lor, no premiades en altres certàmens, que • A la botiga de la Festa Major a la Casa Rull tractin un d’aquests dos temes: “Aplec Baix Camp” i “Costums tradicionals dels Països Catalans”. Hi ha 720 euros en premis i tro- feus. Podeu consultar les bases a http:// usuaris.tinet.cat/rosareus/bases.htm.36 37
 20. 20. Altres activitats Actes de foc MENJA’T EL MERCAT GAUDÍ CENTRE REUS MESURES I RECOMANACIONS PER ALS ACTES DE FOC • El divendres 21 de setembre, • Horaris: De dilluns a dissabte de 10.00 Per al veïnat i comerciants Per a les persones que hi vulgueu participar de 20.30 a 23.00, al Mercat Central a 14.00 i de 16.00 a 19.00 • Diumenges i festius de 11.00 a 14.00 1. Manteniu portes i finestres tancades, 1. Porteu roba de cotó, preferiblement Degusta les tapes elaborades per les para- persianes abaixades, aparadors i vidres vella, amb mànigues i pantalons llargs, i des. Cada consumició –tapa o beguda– es Aprofita els dies de les Festes de Miseri- protegits i tendals recollits, i no tingueu coll tancat. Eviteu la roba de fibra vendrà al preu de 1,5 €. Aquesta és la se- còrdia per conèixer el Gaudí Centre, un es- roba estesa o altres elements com sintètica. gona edició de “Menja’t el mercat” i in- pai temàtic on descobriràs de manera di- banderes, etc. corpora un premi: per cada consumició, dàctica i interactiva els secrets de la vida i 2. Porteu un barret que cobreixi tot el cap els paradistes obsequiaran els clients amb l’obra de Gaudí. Audioguies en català, cas- 2. No col·loqueu cap element que pugui i mocador de coll de cotó. un val de descompte per valor de 0,25 €, tellà, francès, anglès, alemany i rus. obstaculitzar el desenvolupament de a descomptar de les compres que es fa- l’actuació o el pas fluid de la gent 3. Porteu un calçat adequat (esportiu, etc.) cin al Mercat Central fins al 31 d’octubre VISITES GUIADES AL MODERNISME (testos, taules, cadires, etc.). i tancat. de 2012. Així, per cada 1,50 €, una tapa o una beguda i el val de descompte. A par- • Dissabtes 22 i 29 de setembre i 6 d’octubre 3. No llanceu aigua fins que no hagi 4. No demaneu al veïnat que llanci aigua tir de les 18.00 es podran comprar tiquets acabat l’actuació (ja que la pólvora fins que no hagi acabat l’actuació (ja de manera anticipada al punt d’informa- Visites guiades al patrimoni modernis- mullada pot tenir efectes imprevisibles). que la pólvora mullada pot tenir efectes ció del mateix mercat. A partir de les 20.30 ta més destacat de la ciutat. Un sol ti- imprevisibles). i fins a les 23.00, també es podran adqui- quet combinat permetrà fer la visita guia- 4. No encengueu foc ni fumeu a prop de rir directament les tapes a les parades, i les da a la casa Navàs, al matí, i al Pavelló de les bosses o contenidors del material 5. No envaïu l’espai on el grup de foc fa begudes als dos bars del mercat i a l’es- Distingits de l’Institut Pere Mata, a la tar- pirotècnic. l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap tand de vins. da. Aquest tiquet inclou també l’entrada al de les persones que en són membres. Gaudí Centre. Cal reservar amb antelació. VOLS D’INICIACIÓ 6. Seguiu en tot moment les indicacions Per a més informació i reserves: de les persones integrants del grup de • Del 14 al 30 de setembre OFICINA DE TURISME foc i dels serveis d’ordre públic. Gaudí Centre Vols d’iniciació amb pilot instructor, a càr- Plaça del Mercadal, 3 rec de l’Aeroclub de Reus. Més informació Tel. 977 010 670 al 977 77 19 11 o racreus@racreus.com. infoturisme@reus.cat38 39
 21. 21. Informació 010 per a trucades des de Reus LA BOTIGA DE LA FESTA MAJOR FOTOGRAFIA LA FESTA i PENJA-HO NO ET PERDIS LA FESTA! 977 010 010 i PUNT D’INFORMACIÓ A LA XARXA #concursfestesReus Que els teus fills i filles no es perdin! des de fora de Reus i mòbil www.festesreus.cat • Dies i horari: 12 a 24 de setembre, Fotografia la Festa Major de Misericòrdia i Hem dissenyat aquestes polseres perquè www.reus.cat de 9.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 participa al concurs 2.0! Fes-te seguidor de porteu identificats els vostres xiquets i xi- les xarxes socials de la Festa Major, fes una quetes amb la finalitat que, si en algun mo- Situada a la planta baixa de la Casa Rull, hi trobareu pro- fotografia amb un dispositiu mòbil i pen- ment de la festa es perden, puguin facilitar grames, postals, cartells i tots els productes identifica- ja-la a Twitter o Instagram amb l’etiqueta la tasca de retrobament amb els pares. tius de la Festa Major de Reus: samarretes, carpetes, es- #concursfestesReus o envia-la per correu toigs, llapis, bolígrafs, gots reciclables, xocolata, bombons, a reuscultura@reus.cat i les posarem al Aconselleu als vostres fills i filles que bou i arròs enllaunat, tasses, el llibre de la Festa Major, els Facebook. Les millors imatges seran pre- s’adrecin al guàrdia uniformat que trobin imants, el retallable del Seguici i material de promoció de miades! Amb la col·laboració de IgersReus. més proper o, segons l’acte, a algun mem- les entitats. bre de l’organització. SERVEI D’AUTOBÚS FINS AL SANTUARI Durant tot l’any, en horari de l’IMAC, trobareu els articles i Indiqueu a les polseres el nom complet del productes de la Festa Major. El dia 25 de setembre, servei d’autobús ur- nen i el telèfon del pare, mare o tutor. bà amb la línia 20, amb una freqüència EL MASCLET, LA BEGUDA DE LES FESTES d’una hora. Telèfons d’interès • Parada de destinació: Vilafortuny, 1. La beguda de la Festa Major de Reus és el masclet: un • Parada de recollida: Vilafortuny, 2. • Guàrdia Urbana: 092 combinat a parts iguals de Plim (fantasia de fruites) i ver- Ambdues situades als Països Catalans. • Atenció centralitzada: 977 010 010 mut Miró, tot i que sempre està obert al toc personal de cadascú. El masclet el podreu comprar directament a dife- En cas de pluja rents establiments durant tots els dies de la festa. A més, el podreu tastar al concurs-degustació del masclet i du- En la mesura que sigui possible, els espec- rant la cercavila. tacles de la plaça del Mercadal es trasllada- ran a la sala polivalent de La Palma.40 41
 22. 22. Acompanyaments musicals SEGUICI FESTIU I ALTRES ENTREMESOS DE REUS SEGUICI FESTIU PETIT DE REUS • El Ball de Diables, amb els tabalers de la colla • Obriran el Seguici Petit els Músics de l’Aula de Sons de Reus • La Víbria, amb els dolçainers Tresmall (Vinaròs) • El Ball de Diables infantil, amb els tabalers de la colla • El Drac, amb la Cobla Antiga del Camp • El Drac petit, amb la Cobla Antiga del Camp • El Basilisc, amb la formació 3 Tocats • Els Nanos petits, amb els Ganxets, grallers del Baix Camp • El Lleó, amb el grup Metralla • La Mulasseta i els Vitxets, els Moros i Indis petits, • Els Nanos, amb els Ganxets, grallers del Baix Camp amb els grallers Els Vinardells (Penedès) • La Mulassa, amb el grup de grallers Xalocs • El Ball de Pastorets petit, amb la mitja cobla Les Majorales • Els Gegants, amb els grallers Els Vinardells (Penedès) • El Ball de Cercolets petit, amb els grallers Els Carreter (Lleida) • El Carrasclet, amb Pentagralla, grup de grallers • El Ball de Prims petit, amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls) • El Ball de Pastorets, amb la mitja cobla Les Majorales • El Ball de Valencianets, amb els grallers de la Canya d’Or • El Ball de Pere Joan Barceló, amb La Patuleia (Cambrils) • El Ball de Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia, amb els grallers de la colla • El Ball de Galeres, amb els Ministrers del Camp de Tarragona • El Ball de Gitanetes, amb els grallers Pentagralla • El Ball de Cavallets, amb la Cobla de Tarotes • L’Escola de Bastons de l’Orfeó Reusenc, amb els grallers de la colla • El Ball de Cercolets, amb els grallers Els Carreter (Lleida) • La Canalla dels Xiquets de Reus, amb els grallers de la colla • El Ball de Prims, amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls) • Tancant el Seguici Petit, la Banda Pare Manyanet • El Ball de Valencians, amb els grallers de la Canya d’Or • El Ball de Bastons de l’Esbart Santa Llúcia, amb els grallers de la colla • El Ball de Mossèn Joan de Vic, amb la mitja cobla dels Ministrers de Vilanova • El Ball de Gitanes, amb els grallers Els Vernets (Vilafranca) • El Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc, amb els grallers de la colla • Els Xiquets de Reus, amb els grallers de la colla • L’Àliga, amb la Cobla Reus Jove • Tancant el seguici, la Banda Simfònica de Reus • El Ball de Sant Miquel, amb els tabalers del Ball de Diables • La Cabra, amb els Trocatrons del Ball de Diables • El Canó, amb la formació musical de la colla • El Bou, amb els tabalers de la colla • La Vedella de Foc, amb els tabalers de la colla • Els Bous de Foc, amb els tabalers de la colla42 43
 23. 23. 1 · Ajuntament 2 · Plaça del Mercadal 3 · Prioral de Sant Pere i campanar 4 · Centre de Lectura 5 · Teatre Bartrina 6 · Teatre Fortuny 7 · Plaça del Castell 8 · Plaça d’Evarist Fàbregas 9 · Plaça de Prim 10 · Casa Rull i botiga de la Festa Major 11 · Gaudí Centre 12 · Plaça de la Llibertat 13 · Museu d’Art i Història 14 · La Palma 15 · Biblioteca Central de Reus Xavier Amorós 16 · Santuari de Misericòrdia 17 · Plaça de la Pastoreta 18 · Teatre Bravium 19 · Pavelló Pare Manyanet 20 · Sala Santa Llúcia 21 · Plaça del Doctor Sabater (gegant Indi) 22 · Orfeó Reusenc 23 · Casal de les Dones i Centre Cívic del Carme 24 · Parc del Ferrocarril 25 · Estació de trens 26 · Estació d’autobusos 27 · Parada de taxis 28 · Parc de la Festa i camí del Roquís 29 · Centre d’Amics de Reus 30 · Arxiu Municipal 31 · Mercat del Carrilet 32 · Mercat Central 33 · Fira de Reus 34 · Centre cívic Migjorn44 45
 24. 24. Buf!
 25. 25. Aquest és el programa oficial de les Festes deMisericòrdia 2012, elaborat i coordinat perl’Institut Municipal d’Acció Cultural de Reus.L’organització es reserva el dret a modificaraquest programa si, per causes de darrera hora,ho considera convenient, la qual cosa anunciarà,en el cas que sigui possible, als mitjans decomunicació i al web www.reus.cat.Agraïm la col·laboració detotes les persones, entitatsi empreses que han fetpossible les Festes deMisericòrdia 2012. Acte amb espai reservat per apersones amb mobilitat reduïda Instal·lacions amb accessibilitat Lavabos adaptatsEdita:Institut Municipal d’AccióCultural de ReusCartell:Les Ganxetes del PòrtiaFotografia del cartell:Carles FargasFotografies:Niepce / Arxiu IMACDisseny gràfic:Ovni Comunicació VisualImprimeix:Arts Gràfiques Octavi 51
 26. 26. EditaInstitucions col·laboradoresPatrocinadorsEmpreses col·laboradoresMitjans oficials , QR! ...? ma odi Ma s un c é

×