Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Drodzy uczniowie szkoły podstawowej!Jestem od was trochę starszy, gdyż chodzę do gimnazjum,ale chciałbym zwrócić wam uwagę...
Co to jest chemia?Na samym początku chciałbym przedstawić wam pojęcie chemia:Chemia to nauka zajmująca się badaniem składu...
Środki piorąceŚrodków piorących i czyszczących używamy bardzo często. Każdyz was używa mydła i proszków, lecz nie zdajecie...
Przemysł kosmetykówW kosmetykach odnaleźć można wielenieznanych nazw które jak się okazuje sąśrodkami chemicznymi, nie zaw...
Przemysł spożywczyProdukty chemiczne znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczymjako środki konserwujące i uleps...
Przemysł farmaceutycznyLeki to najważniejsze zastosowanie chemii. Są to związki chemicznepochodzenia mineralnego, roślinne...
Przemysł metalurgicznyPrzemysł metalurgiczny, jedna z ważniejszych gałęzi przemysłuprzetwórczego, zajmująca się przygotowa...
Przemysł petrochemicznyChemia przemysłowa jest działem jaki obejmuje bardzo dużo zagadnieńzwiązanych z przeróżnymi przemys...
Chemia i poezjaChemia inspiruje poetów d pisania o niej  Tlen, wodór, rtęćwierszy, więc jest to argument, że w    Znam...
Chemia i przyrodaZapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że chemia może być takżeniebezpieczna w skutkach. Przez dłuższy cza...
Chemia jako zawódChemia jest wspaniałą dziedziną nauki, a takżezawodem. W obecnych czasach zapotrzebowaniena wszelkiego ro...
Opinie ludzi, na temat roli chemii we współczesnym społeczeństwie„Mariusz’’- Chemia w moim życiu odgrywawielkie znaczenie....
Chemia w szkoleUczę się chemii już 2 rok i jestem zadowolony.Lekcje są bardzo ciekawe, gdyż dowiaduję sięwielu nowych rzec...
Zakończenie!Podczas tej prezentacji chciałem oznajmićwam, że chemia w ówczesnymspołeczeństwu pełni ważną rolę.      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Michał Nowosadzki Odbiorca - Uczniowie szkoły podstawowej "Chemia a współczesne społeczeństwo""

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Michał Nowosadzki Odbiorca - Uczniowie szkoły podstawowej "Chemia a współczesne społeczeństwo""

 1. 1. Drodzy uczniowie szkoły podstawowej!Jestem od was trochę starszy, gdyż chodzę do gimnazjum,ale chciałbym zwrócić wam uwagę na to, że chemia jest cały czaswśród nas i pomaga społeczeństwu.
 2. 2. Co to jest chemia?Na samym początku chciałbym przedstawić wam pojęcie chemia:Chemia to nauka zajmująca się badaniem składu i budowywewnętrznej substancji, przemianami jednych substancji w inneoraz warunkami wpływającymi na szybkość tych przemian.Chemia jest podstawą wielu gałęzi przemysłu:-przemysł środków piorących-przemysł kosmetyków-przemysł spożywczy-przemysł farmaceutyczny-przemysł metalurgiczny-przemysł petrochemiczny
 3. 3. Środki piorąceŚrodków piorących i czyszczących używamy bardzo często. Każdyz was używa mydła i proszków, lecz nie zdajecie sobie sprawy z rolichemii w tej kwestii.Sole sodowe są znane od bardzo dawna i stosowanepowszechnie w życiu codziennym, stanowią bowiempodstawowy składnik mydła. Mydło jest mieszaniną solisodowych wyższych kwasów tłuszczowych z dodatkiemsubstancji zapachowych i środków ułatwiających jegoformowanie w kostki.Zdolność mydła do usuwania brudu, czyli na ogół cząstekpyłów nieorganicznych zlepionych tłuszczem, wiąże się z budowącząsteczek mydła.
 4. 4. Przemysł kosmetykówW kosmetykach odnaleźć można wielenieznanych nazw które jak się okazuje sąśrodkami chemicznymi, nie zawsze dobrymi dlanaszego ciała Najbardziej rozpowszechnionymzwiązkiem jest SLS (Sodium Lauryl Sulfate lubSodium Laureth Sulfate. występuje powszechniew środkach myjących- szamponach, żelach do myciaciała, twarzy itp. pełni rolę detergentów)
 5. 5. Przemysł spożywczyProdukty chemiczne znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczymjako środki konserwujące i ulepszacze żywności nadające kolor, smak, aromatoraz przedłużenie terminu ważności.
 6. 6. Przemysł farmaceutycznyLeki to najważniejsze zastosowanie chemii. Są to związki chemicznepochodzenia mineralnego, roślinnego, zwierzęcego lub otrzymane na drodzesyntezy chemicznej. Służą poprawie zdrowia człowieka.Środek jak najbardziej potrzebny, niestety spożywany w nadmiernych ilościachzamiast leczyć szkodzi.
 7. 7. Przemysł metalurgicznyPrzemysł metalurgiczny, jedna z ważniejszych gałęzi przemysłuprzetwórczego, zajmująca się przygotowaniem wydobytych z ziemi rud douzyskania z nich czystego metalu, rafinacją metali, ich obróbką cieplną ichemiczno-cieplną (hartowanie itp.), odlewaniem w celu nadawania imokreślonych kształtów oraz produkcją stopów.
 8. 8. Przemysł petrochemicznyChemia przemysłowa jest działem jaki obejmuje bardzo dużo zagadnieńzwiązanych z przeróżnymi przemysłami. Przemysł petrochemiczny to inaczejprzerób ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacjachchemicznych. Z tego przemysłu głównym produktem jest benzyna i inne paliwaropopochodne, surowce dla ciężkiej syntezy organicznej.
 9. 9. Chemia i poezjaChemia inspiruje poetów d pisania o niej Tlen, wodór, rtęćwierszy, więc jest to argument, że w Znam te pierwiastkiczasach współczesnych poświęca się Chcę je poznać wszystkieuwagę tej dziedzinie. A nie ich namiastki.
 10. 10. Chemia i przyrodaZapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że chemia może być takżeniebezpieczna w skutkach. Przez dłuższy czas ludzie nie zwracali uwagi na toi bezgranicznie używali aerozolów zawierających freon. Okazało się jednak,że przy odpowiednich warunkach (nasłonecznienie), freon uwolniony doatmosfery jest zabójczy dla warstwy ozonowej, która chroni nas przednadmiernym i szkodliwym promieniowaniem UV.Obecnie ludzie ograniczyli stosowanie freonów dzięki odpowiedniej wiedzyi myśli o ochronie środowiska
 11. 11. Chemia jako zawódChemia jest wspaniałą dziedziną nauki, a takżezawodem. W obecnych czasach zapotrzebowaniena wszelkiego rodzaju badaczy i naukowców jestbardzo duże, gdyż społeczeństwo chce wiedzieći rozumieć więcej. Ludzie w obecnych czasachintensywnie dążą do rozwoju. Będąc chemikiemmożemy przyczynić się do wielu odkryć orazpomóc innym dziedzinom. Obecnie ludzie corazchętniej chcą angażować się w zawody oparte o wiedzęchemiczną, co daje pozytywny sygnał, że ludzkość idziew dobrym kierunku.
 12. 12. Opinie ludzi, na temat roli chemii we współczesnym społeczeństwie„Mariusz’’- Chemia w moim życiu odgrywawielkie znaczenie. Praktycznie każdy środekczyszczący, mydło i artykuły spożywcze miałudział z procesami chemicznymi, po czymwnioskuję, że chemia w ówczesnychczasach jest niezbędna do prawidłowegofunkcjonowania.„Ania’’- Chemia w naszym społeczeństwie odgrywa dużąrolę. W większości produkcji przemysłowych i środkachużywanych na co dzień w jakimś stopniu chemia miałalub ma udział.
 13. 13. Chemia w szkoleUczę się chemii już 2 rok i jestem zadowolony.Lekcje są bardzo ciekawe, gdyż dowiaduję sięwielu nowych rzeczy, które są kluczowe, abydobrze rozumieć funkcjonowanie naszego świata.Na lekcjach wykonujemy doświadczenia, dziękiktórym lepiej rozumiemy wszelkie zagadnienia.Każdy wśród moich rówieśników jest zadowolonyi zainteresowany lekcjami chemii, co sprawia, że tadziedzina ma poparcie wśród społeczeństwa.
 14. 14. Zakończenie!Podczas tej prezentacji chciałem oznajmićwam, że chemia w ówczesnymspołeczeństwu pełni ważną rolę. Prezentację wykonał Michał Nowosadzki

×