Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moral tahun 5

414 views

Published on

PENDIDIKAN MORAL

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moral tahun 5

  1. 1. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_2.html BAHAGIAN A ( 20 MARKAH ) Untuk Soalan 1 hingga Soalan 20,bulatkan jawapan yang betul. 1.Orang beragama Islam menjadikan amalan ______________ A. berpuasa selama sebulan dalam Ramadan B.sujud di hadapan kitab suci Granth Sahib C.Sujud di hadapan patung Buddha D.membasuh kaki sebelum memasuki kuil 2. Tuak yang biasanya dijamu semasa melawat ke rumah panjang boleh ditukar kepada minuman jenis lain untuk menjaga ________ masyarakat beragama lain? A.maruah B.kesihatan C.senstiviti D.keadaan 3. Upacara keagamaan sesuatu kaum perlulah difahami dan ________ oleh penganut lain untuk mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? A.Dikeji B.Dihormati C.Dihina D.Diejek 4. Individu yang berfikiran _________ dan mementingkan orang lain akan melahirkan masyarakat yang aman dan damai? A.Kolot B.Positif C.Bebas D.Negatif
  2. 2. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_2.html 5. Kita perlulah menjaga maruah agar ______________ tidak tercalar dan dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. A.harga barang B. harga murah C. harga lelong D.harga diri 6. Hargailah segala jasa pejuang-pejuang negara yang sanggup mengorbankan _________ .dan raga untuk mempertahankan negara. A.jiwa B.wang C.bakul D.tenaga 7. Ketekunan dan ________ perlulah diamalkan dalam diri setiap individu agar setiap tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan sempurna? A.kegigihan B.kemalasan C.keupayaan D.ketenangan 8. Bakir disukai oleh penduduk kampong kerana dia selalu ________________ untuk membantu penduduk yang memerlukan bantuan. A. sakit tulang B. berat tulang C. patah tulang D. ringan tulang 9. Orang yang sentiasa mengamalkan nilai baik hati akan sentiasa memberikan sumbangan dengan ______ untuk kebaikan orang lain. A.ikhlas B.berani C.sambil lewa D.bertanggungjawab
  3. 3. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_2.html 10 Raju pergi ke kuil untuk bersembahyang. Apakah agama Raju? A.Islam B.Kristian C.Hindu D.Buddha 11. Murid yang mempunyai budi pekerti ________________ akan disukai oleh rakan-rakan dan guru-guru. A.sederhana B.rendah C.lemah D.mulia 12. Sesuatu masalah yang dihadapi di sekolah perlulah diselesaikan dengan cara ____________ bersama guru. A.bercerita B.bergaduh C.berbincang D.bermasam muka 13 Yang manakah antara yang berikut bukan prinsip Rukun Negara ? A. Kesopanan dan kesusilaan B. Kedaulatan Undang-undang C. Kepercayaan kepada Tuhan D. Kepatuhan kepada ketepatan masa 14,Pakaian yang dipakai perlulah ______________ ketika menghadiri majlis pengebumian. A. seksi B. sopan C. mencolok mata D. berwarna warni
  4. 4. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_2.html Micky telah ditahan oleh pengawas kerana datang lewat ke sekolah.Dia telah mengugut akan memukul pengawas tersebut selepas waktu persekolahan 15.Murid yang menghormati guru akan memberi ___________ ketika guru mengajar. A. tumpuan B. layanan C. jeritan D. wang 16.Pembakaran secara terbuka boleh menyebabkan pencemaran ________ dan merosakkan kualitinya. A. air B. udara C. tanah D. sungai 17.Apakah tindakan yang perlu diambil oleh pengawas itu ? A. Menampar muka Micky B. Melaporkan hal itu kepada guru C. Mengajak rakan pengawas memukul Micky D. Memarahi Micky dengan mengeluarkan kata-kata kesat 18.Berbaik-baik dengan jiran akan mewujudkan _________ dalam kehidupan bermasyarakat. A. perselisihan B. pergaduhan C. kemesraan D. kemarahan 19.Individu yang bekerjasama dengan pihak berkuasa akan dapat mengurangkan jenayah dan menjamin ____________ Negara. A. maruah B. keamanan C. kepimpinan
  5. 5. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_2.html D. keruntuhan 20.Berikut merupakan amalan-amalan yang baik dan mulia, kecuali ____________. A. memukul haiwan B. membantu ibu C. bersedekah D. menderma BAHAGIAN B ( 10 MARKAH ) GARISKAN JAWAPAN YANG BETUL 44 1. Penggunaan semula bahan buangan haruslah diteruskan untuk mengatasi kekurangan (sumber, keindahan, kebersihan) alam. 2. Setiap individu hendaklah menerima dan mematuhi (nasihat, peraturan, sokongan) yang telah ditetapkan. 3. Anak yang baik dan bertanggungjawab akan mengelakkan diri daripada gejala (positif, negatif, sombong) yang memalukan keluarga. 4. Masyarakat yang prihatin akan memastikan (bas awam, kemudahan awam, rumah awam) tidak dirosakkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. 5. Kita hendaklah (bekerjasama, sendiri, berasingan) untuk memupuk perpaduan masyarakat yang pelbagai bangsa. 6. Orang yang memegang prinsip bersih, cekap dan amanah tidak akan menerima (hadiah, rasuah, kasih sayang). 7. Kebersihan tempat tinggal adalah (tanggapan, jawapan, tanggungjawab) setiap anggota masyarakat agar kesihatan akan terjamin. 8. Kesejahteraan hidup bermasyarakat akan dapat dicapai jika setiap anggota masyarakat bertolak ansur dan (bekerjasama, ambil kerja, mengerjakan).
  6. 6. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_2.html BAHAGIAN C ( 20 MARKAH ) 1. Nyatakan tiga bantuan yang boleh anda berikan kepada mangsa banjir. (3 markah) (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ (c) ___________________________________________________________________________ 2. Berikan tiga kesan negatif yang akan berlaku daripada masalah penyalahgunaan dadah. (3 markah) (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ (c) ___________________________________________________________________________ 3. Nyatakan empat orang bekas Perdana Menteri Malaysia. (4 markah) (a) __________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ (c) ___________________________________________________________________________ (d) ___________________________________________________________________________ 4. Apakah tiga kesan buruk jika seorang ayah bersikap tidak adil terhadap anak-anaknya. (3markah) (a) ___________________________________________________________________________ 9. Individu yang peka terhadap isu-isu social akan sentiasa (leka, membiarkan, prihatin) terhadap masalah yang berlaku di sekitar mereka. 10. Kita perlu (memarahi, membantu, mengutuk) mangsa bencana alam.
  7. 7. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_2.html (b) ___________________________________________________________________________ (c) ___________________________________________________________________________ 5. Nyatakan empat tanggungjawab seorang anak terhadap anggota keluarga. (4 markah) (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ (c) ___________________________________________________________________________ 6. Nyatakan tiga cara untuk kita membalas jasa ibu dan bapa. (a) __________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ (c) ___________________________________________________________________________ __

×