Kādā tehnoloģiskajā pasaulē dzīvosim 2020.gadā

396 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kādā tehnoloģiskajā pasaulē dzīvosim 2020.gadā

 1. 1. E-pārvalde 2.0Kādā tehnoloģiskajā pasaulē dzīvosim 2020.gadā?
 2. 2. 2► Renāte Strazdiņa – SIA “Ernst & Young Baltic”Vadības risinājumu nodaļas direktore► Vairāk kā 10 gadu pieredze vadībaskonsultāciju sniegšanā► Specializācija – valsts sektors, informācijassistēmas un biznesa procesi► Izglītība:► Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds► Sociālo zinātņu maģistra grādsvadībzinātnē► Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece► IT kompetences centra Biznesa procesuanalīzes tehnoloģiju virziena zinātniskāvadītāja► ACCA (Association of Chartered CertifiedAccountants) biedrs
 3. 3. 3E-pārvalde ….M-pārvalde …Zaļā e-pārvalde…
 4. 4. 4PatērētājakontrolēPilnībā integrēta sadzīveĀrpuspatērētājakontrolesDrošībaunprivātāstelpasaizsardzībalīmenisScenārijs Nr. 1:Uz pilnu gāzi!Scenārijs Nr. 2;Kā karuselī – augšā unlejā!Scenārijs Nr. 3:Ātruma ierobežojumi.Scenārijs Nr. 4:Ātrums samazināts.Fragmentēta integrācijaInterneta un patēriņa paradumu integrācijas pakāpePatērētāju komunikācijas ieradumu scenāriji - 2020
 5. 5. 5Uz iedzīvotājuorientētaStandartizētainfrastruktūraIekšējo procesureorganizācijaPārvaldībaJauni organiza-toriskie modeļiSociālāiekļaušanaIntegrēta publiskāpārvaldeProgress
 6. 6. 6Digitālā programma EiropaiDigitālā programma Eiropai=Koordinēts plāns IKT potenciāla palielināšanai ESEiropas E-pārvaldes rīcība plāns 2011-20151. Līdz 2015. gadam palielināt e-pārvaldes pakalpojumu lietojumu līdz50 % ES pilsoņu un līdz 80 % ES uzņēmumu vidūSASNIEGTS DAĻĒJI2. Nodrošināt, ka vairāki galvenie publiskie pakalpojumi ir pieejamitiešsaistē, tā ka uzņēmēji var nodibināt uzņēmumu un veiktuzņēmējdarbību no jebkuras ES vietas neatkarīgi no sākotnējās vietasun ka pilsoņi var vieglāk mācīties, strādāt, uzturēties un pensionētiesjebkurā ES vietāSASNIEGTS DAĻĒJIMērķiE-pārvalde
 7. 7. 7Eiropas E-pārvaldes rīcības plāns 2011-2015Lietotāju pilnvarošana• pakalpojumu veidošana pēclietotāju vajadzībām• pakalpojumu radīšanasadarbojoties• publiskā sektora informācijasatkallietošana• pārredzamības uzlabošana• pilsoņu un uzņēmumu iesaistepolitikas veidošanas procesāIekšējais tirgus• viengabalainipakalpojumiuzņēmumiem• personupārvietošanās• pārrobežupakalpojumuīstenošana ESmērogāValsts pārvaldesiestāžu darbībasefektivitāte unrezultativitāte• organizatoriskoprocesu uzlabošana• administratīvā slogasamazināšana• zaļā pārvaldeE-pārvaldesattīstībaspriekšnoteikumuradīšana• atklātāsspecifikācijas unsadarbspēja• galvenoveicinošo faktoruradīšana► Atbalstīt pāreju uz jaunas paaudzes atklātiem, elastīgiem un viengabalainiem e-pārvaldes pakalpojumiem pašvaldību,reģionu, valsts un ES līmenī► Likt pakalpojumiem citās ES dalībvalstīs darboties tikpat labi, kā tie darbojas pašu mājās, un pavērt ceļu, kas ļautu lietotājiemaktīvi veidot tādus tiešsaistes publiskos pakalpojumus, kas vislabāk atbilst viņu vajadzībāmMĒRĶINepietiekama pakalpojumudigitalizācijaE-pakalpojumi pilnībā neaizvietodokumentu apriti papīrā un klātienesvizītesNepietiekama informācija parpieejamajiem pakalpojumiemDrošības un konfidencialitātesjautājumiLietotāju prasmju trūkumsSarežģīta e-pakalpojumu lietošanaPrasmes Informēšana DigitalizācijaPROBLĒMASRīcības plāna pasākumi
 8. 8. 8E-pārvalde un tās attīstība publiskajā sektorā Latvijā► NAP iekļautās prioritātes, t.sk. e-pārvaldes attīstība► ES fondu nākamais plānošanas periods 2014-2020gadāFinansējumsun ietvars► Pakalpojumu elektronizācija, digitalizācija, digitāloresursu attīstība► Valsts informācijas sistēmu un tehnoloģijuatjaunošana un modernizācija► E-prasmju attīstībaPrioritātes ITun e-pārvaldesjomā► VARAM un citas ministrijas► Pašvaldības► Iedzīvotāji /uzņēmējiGalvenāsiesaistītāspuses
 9. 9. 9Pārresoru pakalpojumi un procesiIeguvumi no pārresoru procesiem un pakalpojumiem,Iemesli to realizācijai:►Tiek izmantoti un nepieciešami vieni un tie paši dati►Piekļuves punktu un infrastruktūras (t.sk. IT) koplietošana►Sadarbība un ideju apmaiņa►Vienādi vai līdzīgi mērķi un sasniedzamie rezultāti►Vienādas mērķa grupas un klienti►Efektīvāka valsts resursu izmantošana►Labākas kvalitātes produkti un pakalpojumi klientiem►Atraktīvāki produkti un pakalpojumi, to popularizēšanaParedzamie projekti 2014 -2020 gadu periodā+Ministrijas, aģentūras u.c. valsts iestādes(t.sk. reģionāla līmeņa institūcijas), uzņēmējiInformācijassistēmasDatubāzesProcesuelektronizācijaPakalpojumi
 10. 10. 10Gudra e-prasmju attīstībaVARAMZMIZMLMIespējamībaPrasmesKanāliTehnoloģijas ApjomsĀrpakalpojumiUzraudzībaMērķgrupasSaturs► Jāveic izmaksu/ ieguvumunovērtējums► Jānosaka dažādumērķgrupu prasmju līmeņi► Jānosaka sasniedzamiemērķa rādītāji► Jāizstrādā procesa unmērķu izpildes uzraudzībasmehānisms► Jānovērtē aktivitāšuietekme► Jānovērtē saikne starpmērķgrupām un apmācībusaturu► Jāveicina e-apmācībuizmantošana► Jāizveido procedūraspārresoru sadarbībaiGudra unefektīvae-prasmjuattīstībaJāapsver visi šie aspekti…Jāveidostabilapārresorusadarbība,lai izveidotuefektīvākose-prasmjuuzlabošanasprojektusE-prasmju attīstībai jābūt efektīvai un uz konkrētumērķu sasniegšanu vērstai
 11. 11. 11Potenciālie projekti un risinājumi:E-prasmju un e-procesu attīstībaRisinājumu pieeja un būtība:► Pārresoru sadarbība (datuapmaiņa, kopēja mērķaauditorija)► Institūciju produktu unpakalpojumu pieejamībasveicināšana,► Popularizēšana► Klientu piesaiste un to vajadzībuidentificēšana► E-komercijas attīstība► E-prasmju attīstība izmantojotkonkrētus e-pakalpojumusun risinājumusVeselības un sociālās aprūpes e-pakalpojumusniegšana apmācot klientusZinātnes un inovācijas rezultātu un iespējusasaiste ar uzņēmējdarbībuE-prasmju attīstība (komersantu un iedzīvotājue-prasmju attīstība kopīgi izmantojot vairāku resoruinfrastruktūru un klientu apkalpošanas tīklu)Kultūra un ekonomika – digitalizēto materiāluun kultūras nozaru datu pielietošanaKarjeras attīstības vadības sistēma
 12. 12. 12Būtiskākie izaicinājumi
 13. 13. 13Būtiskākie izaicinājumi un vērā ņemamie aspekti► Starpnozaru un pārresoru sadarbība, sadarbību veicinošas videsizveide un motivēšana sadarboties► Elektronizēto procesu/pakalpojumu pievienotā vērtība un biznesa ideja(komercializācija)► E-pakalpojumu popularizēšana► Starp-institūciju iekšējie e-pakalpojumi un procesi► Līdz šim jau iesākto un izveidoto risinājumu un projektu turpmākaattīstība► Procesu pielāgošana līdz ar IT attīstību un e-pakalpojumu(procesu) ieviešanu
 14. 14. Paldies par Jūsu uzmanību!

×