Wow Brand ID

592 views

Published on

Bộ nhận diện thương hiệu của WOW

Published in: Business, Design
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wow Brand ID

 1. 1. WOW BRAND GUIDELINE
 2. 2. LO G O 5.3 6.5 10 3.5 7.5 14.5 20
 3. 3. K H OẢ N G T R ỐN G LOGO W W W W W Khoâng gian xung quanh logo hôïp lyù seõ taïo ñöôïc söï roõ raøng cuûa thöông hieäu. Ñoù laø khoaûng thôû cuûa logo, taïo caûm giaùc thoaûi maùi vaø roäng raõi, giuùp ngöôøi xem deã nhaän dieän thöông hieäu hôn.
 4. 4. MÀU LO G O C00M95 Y100K00 C00M24 Y94K00
 5. 5. K I Ể U C H Ữ ĐỀ XUẤT
 6. 6. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LOGO
 7. 7. NAME CARD
 8. 8. HỘP NAME CARD
 9. 9. ENVELOPE & LETTER HEAD Mặt trong màu vàng
 10. 10. FO L D E R M.Sau
 11. 11. C D &C D CO V ER
 12. 12. C A R D G I Ớ I T H I Ệ U H Ệ T H Ố N G SH O P M. ngoài M. trong
 13. 13. TA B Tag trước Tag hông Tag cổ Mặt trước Mặt sau Mặt trước Mặt sau Chất liệu minh họa
 14. 14. TÚI GIẤY
 15. 15. TÚI NHỰA Túi nhựa trắng c a b d Túi nhựa trong
 16. 16. DÂY GÓI QUÀ VÀ GIẤY GÓI QUÀ
 17. 17. MÓC TREO ĐỒ
 18. 18. XE CHỞ HÀNG

×