Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media lainsäädäntö ebrand Suomi | Jukka Weissenfelt | SoteYBoost -hanke | 12.05.2016

881 views

Published on

Sähköisen markkinoinnin ja sosiaalisen median tärkeimmät säädökset -koulutus.

- Viestiminen sosiaalisessa mediassa:
- Eri lait, jotka säätelevät viestintää
- Tekijänoikeuden huomioiminen
- Tietojen kerääminen asiakkaista ja niiden käyttäminen
- Piilomainonnan välttäminen (mainoksen tunnistettavuus)
- Sosiaalisen median kanavien säädökset (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp)

sosiaalinen media ja lainsäädäntö, some ja laki, some ja lainsäädäntö, sosiaalinen media säädökset, tekijänoikeus some, kuvat, creative commons, promootiosäännöt, somekampanjat

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalinen media lainsäädäntö ebrand Suomi | Jukka Weissenfelt | SoteYBoost -hanke | 12.05.2016

 1. 1. PRESENTATION
 2. 2. 01. Lyhyesti meistä ebrand Suomi Oy 03. Sosiaalisen median kanavien säädökset Palvelut eroavat Facebook YouTube Twitter Instagram WhatsApp 02. Viestiminen sosiaalisessa mediassa Eri lait, jotka säätelevät viestintää Tekijänoikeuden huomioiminen Tietojen kerääminen asiakkaista ja niiden käyttäminen Piilomainonnan välttäminen (mainoksen tunnistettavuus) 04. Keskustelua, kysymyksiä Yhdessä toteutusta (sisällöntuotantoa) ja osallistujien ohjausta
 3. 3. 3 Sosiaalinen digimediatoimisto markkinointitoimisto Oululainen, perustettu 2011
 4. 4. 4 • Sosiaalisen median koulutukset • Sosiaalisen median mainonta • Facebook kilpailut / kampanjat • Sosiaalisen median strategiat / pelisäännöt / vuosikello • Verkkosivustot / kampanjasivustot
 5. 5. Filosofian maisteri (Tietojenkäsittelytiede: ohjelmistoliiketoiminta / kansainvälinen liiketoiminta) Yli viiden vuoden kokemus sosiaalisen median koulutuksista
 6. 6. (lähde: Lahtinen, 2015)
 7. 7. 8 Facebook ~2,1 – 2,3 miljoonaa LinkedIn ~950 000 Instagram ~900 000 Twitter ~ 300 000, aktiivisia 30 000 – 40 000 viikossa Pinterest ~100 000 + Google + 50 000 (0)
 8. 8. Kuva Teksti Video Linkki Livevideo Ääni/podcast Slidet ja muut interaktiiviset sisällöt Pelit Muistakaa yhdistellä sisältöjä !
 9. 9. Sosiaaliselle medialle ei ole omaa erityislainsäädäntöä. Olemassa olevia lakeja sovelletaan sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Tietoyhteiskuntakaari  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917 ”[…] Lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen.”  ”Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. ” (Lojaliteettivelvollisuus, Työsopimuslaki 3:1 §)  Maalaisjärki: ”Sen minkä voi huudella torilla, voi jakaa myös sosiaalisessa mediassa. ”  Työsopimuslaki  Rikoslaki
 10. 10. Työsopimuslaki 3:1 § Yleiset velvollisuudet • Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. • Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. • Velvoite kattaa myös sosiaalisen median käytön vapaa-ajalla. http://www.slideshare.net/ElinaKoivumaki/20130518-so-me-juridiikkaa-sometime-2013-eko http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055 Työsopimuslaki 3:4.1 § Liike- ja ammattisalaisuudet • Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Suomen rikoslaki 30:5 • Tuomittava teko 2 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen • Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää tällaista yrityssalaisuutta…
 11. 11. 12 Mihin viesteihin vastataan julkisesti? Miten saadaan ihmiset lähestymään sähköpostilla/puhelimella jos kyseessä potilas ja/tai luottamukselliset asiat. Kun kysytään  vastaa Kuka vastaa? Miten nopeasti vastataan? Milloin asiakas voi odottaa saavansa palvelua somessa? Miten vastataan? Jos yksityisviesti niin yksityisesti – jos asian haluaisi muillekin tiedottaa niin …
 12. 12. Jos tuotat sisällön itse, voit käyttää sitä vapaasti. (Kuvien kanssa tulee olla tarkkana) Aina kun lainaat, edes osittain, liitä mukaan (ainakin) linkki mistä löytyy alkuperäinen materiaali. Jos haluat käyttää muiden materiaaleja ”ominasi” kysy siihen lupa. Jos haluat asiakkaita / kumppaneita tai muita fyysisiä henkilöitä kuviin/videoihin/teksteihin tällöinkin kannattaa kysyä lupaa.
 13. 13. • Oikeus valokuvaan tekijänoikeuslain tarkoittamassa mielessä kuuluu aina alun perin valokuvan ottajalle, joka voi sen luovuttaa toiselle esimerkiksi sopimuksella. • Turvallisin keino SoMessa on ottaa itse kuvat, ostaa kuvat kuvapankista tai linkittää haluttuun kuvaan. • Pääperiaate on, että julkisella paikalla olevia kohteita saa vapaasti valokuvata, olkoonpa kohde patsas, rakennus, eläin tai ihminen. Eri asia on, saako taltioimansa esittää julkisesti. [..] Jos materiaalia käytetään kaupallisesti, esim. tv-mainoksessa, pitää kuvassa esiintyviltä ihmisiltä saada käyttölupa. Yleensä esiintyjille maksetaan mallipalkkio. Mikäli materiaalia käytetään ei-kaupallisessa mielessä, esimerkiksi valokuvakilpailussa, ei lupaa tarvita. Lehtiartikkeli- ja uutiskäyttökin katsotaan ei-kaupalliseksi toiminnaksi. “Joka oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa… on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” Suomen rikoslaki, 24 luku Lähde: http://timolaine.fi/missa-saa-kuvata/
 14. 14. CC- eli Creative Commons. Nimeä (BY, ByAttribution) Pekka julkaisee valokuvansa Nimi minittava –lisenssillä, koska hän haluaa koko maailman voivan käyttää hänen kuviaan. Hänelle riittää, että nimensä mainitaan kuvan yhteydessä. Hannele löytää Pekan valokuvan Internetistä ja haluaa laittaa sen kotisivunsa etusivulle. Hannele tekee niin, ja kertoo selvästi kuvan yhteydessä, että Pekka on valokuvan ottaja. EiKaupallinen (NC, NonCommercial) Heikki julkaisee valokuvansa CC-lisenssillä, jossa on Epäkaupallinen–ehto. Liisa sisällyttää osan Heikin kuvasta tekemäänsä julisteeseen. Liisa ei saa myydä julistetta ilman Heikin lupaa. Jos julisteella mainostetaan jotakin voittoa tavoittelevaa tapahtumaa, on kuvan käyttö tällöinkin luultavasti kaupallista käyttöä ja siten kiellettyä ilman erillistä lupaa. EiMuutoksia (ND, NoDerivatives) Saara lisensoi laulunsa tallenteen CC-lisenssillä, jossa on Ei johdannaisia –ehto. Jukka haluaisi käyttää osaa Saaran äänityksestä ja tehdä siitä osan hänen uutta kappalettaan. Tätä Jukka ei kuitenkaan voi tehdä ilman Saaran lupaa. JaaSamoin (SA, ShareAlike) Kallen kuva verkossa on lisensoitu Epäkaupallinen- ja Jaa Samoin –ehdoin (CC BY-NC-SA). Jonna on harrastelijataiteilija ja tekee kollaasiteoksia, ja hän ottaa Kallen kuvan verkosta sisällyttäen sen yhteen kollaaseistaan. Sama lisenssi –muotoilu vaatii Jonnaa laittamaan teoksensa saataville samalla CC BY-NC-SA–lisenssillä. Lisenssi pakottaa näin Jonnan tarjoamaan teoksensa kaikkien käyttöön Kallen asettamin rajauksin. Lähde: http://creativecommons.fi/
 15. 15. • https://pixabay.com/fi/ • http://www.freeimages.com/ • https://picjumbo.com/ • https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page • https://www.flickr.com/search/ Lisenssin voi valita • Googlen kuvahaku
 16. 16. • Mainonta tapahtuu yleensä sosiaalisen median palveluiden omien toiminnallisuuksien kautta. Piilomainonnan vaaraa ei mainonnassa somekanavissa hirveästi ole. • Poikkeuksena ovat blogit ja tietenkin myös normaali sisällöntuotanto. Blogeissa näkyy varsin paljon tuote-arvosteluja ja käsitellään monien yrityksien tuotteita/palveluita positiiviseen sävyyn. • Lukijalle tulisi aina SELVÄSTI kertoa jos taustalla on ns. ”kaupallista yhteistyötä” -> esimerkiksi ”Kirjoituksen kuvissa näkyviin tuotteisiin saattaa liittyä kaupallista yhteistyötä.” • Tällöin jää lukijan pääteltäväksi onko tuote/palveluarvostelu luotettava ja objektiivinen.
 17. 17. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/rekisteriseloste.html ” Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.”
 18. 18. Facebook ja Twitter • Kuvat, videot, linkit, tekstisisällöt  Mitä tapahtuu meillä/lähellä/maailmalla. WhatsApp • Tekstit, kuvat, puheviestit, linkit, ikonit/hymiöt  Mitä kuuluu, mitä nyt, mitä seuraavaksi  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/13/ylen-ohjelmaviestinta-kokeilee- whatsapp-palvelua-ole-mukana-vaikuttamassa Instagram • Kuvat  Tilanteet, tapahtumat, hetkessä eläminen Pinterest • Kuvat ja linkit  Mitkä asiat minua kiinnostavat? Mitä haluaisin itse kokea / omistaa / tehdä? YouTube / Vimeo • Videot  Videot leviävät käytännössä vain siksi, että käyttäjät jakavat niitä toisilleen SnapChat / Periscope • Livevideo  Mitä tapahtuu nyt? Miksi tapahtuu?
 19. 19. WhatsApp 16 TAI vanhempien luvalla Googlen palvelut (Gmail, Google +, YouTube) 13 vuotta. Mm. videoissa voi olla erikseen vaikkapa 18 vuotta. Twitter tarkoitettu yli 13 vuotiaille. Vastuu vanhemmilla. Lähde: linneyville.com
 20. 20. Facebook: https://www.facebook.com/page_guidelines.php Twitter: https://support.twitter.com/articles/68877 https://support.twitter.com/articles/42646 Instagram: https://help.instagram.com/179379842258600 Pinterest https://about.pinterest.com/en/acceptable-use-policy https://business.pinterest.com/en/brand-guidelines YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/communityguidelines.html https://support.google.com/youtube/answer/1620498?hl=en WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/ https://www.whatsappbrand.com/WhatsApp-Brand-Guidelines.pdf
 21. 21.  Palveluiden ominaisuuksia ei saa väärinkäyttää.  Kyseessä hyvin usein Made In Usa –palvelu, joten EI alastomuutta.  Muista hyvät käytöstavat.  Muista palvelun erityispiirteet.  Hyvin yleisesti on kiellettyä mm. ”Yritys x ja Facebook järjestävät yhdessä..”  Oikea tapa on ”Yritys x järjestää kampanjan johon voi osallistua Facebookissa..”
 22. 22. https://www.facebook.com/page_guidelines.php • Jos keräät sisältöä ja tietoa suoraan käyttäjiltä, sinun on tehtävä selväksi, että tietoja kerä ät juuri sinä (eikä Facebook), sekä ilmoitettava keräämäsi sisällön ja tietojen käyttämisestä käyttäjälle ja pyydettävä käyttäjältä käyttöön lupa. • Et saa merkitä sisältöä virheellisesti tai kannustaa muita merkitsemään sisältöä virheellise sti (esim. älä kehota ihmisiä merkitsemään itseään kuviin, joissa he eivät ole). • Kaikki kannet ovat julkisia, joten kaikki sivusi vierailijat voivat nähdä sivusi kannen. Kannet eivät saa olla valheellisia tai harhaanjohtavia eivätkä ne saa rikkoa kenenkään tekijänoike uksia. Et saa kannustaa ihmisiä lataamaan kanttasi heidän omille aikajanoilleen. • Kampanjan on ilmoitettava, ettei Facebook sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa mi llään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin. • Kampanjoita voidaan hallita Facebookissa sivuilla tai sovelluksissa. Henkilökohtaisia aikaj anoja ja kaveriyhteyksiä ei saa käyttää kampanjoiden hallitsemiseen (esim. "jaa aikajanall asi ja osallistu"- tai "jaa kaverisi aikajanalla ja osallistut useammin"- ja "osallistu merkitsem ällä kavereitasi tähän julkaisuun" -tyyppiset kehotukset on kielletty).
 23. 23. ”Sivujen, jotka mainostavat säänneltyjä tuotteita tai palveluja, esimerkiksi ampuma- aseita, alkoholia, tupakkatuotteita tai aikuisille suunnattuja tuotteita, vähimmäisikäraja on oltava 18 vuotta.” ”Brändin, itsenäisen kokonaisuuden (paikan tai järjestön) tai julkisuuden henkilön sivua saa ylläpitää ainoastaan brändin, itsenäisen kokonaisuuden (paikan tai järjestön) tai julkisuuden henkilön valtuutettu edustaja ("virallinen sivu").” Kampanjoita voidaan hallita Facebookissa sivuilla tai sovelluksissa. Henkilökohtaisia aikajanoja ja kaveriyhteyksiä ei saa käyttää kampanjoiden hallitsemiseen (esim. "jaa aikajanallasi ja osallistu"- tai "jaa kaverisi aikajanalla ja osallistut useammin"- ja "osallistu merkitsemällä kavereitasi tähän julkaisuun" -tyyppiset kehotukset on kielletty). Ei tykkää & jaa –kilpailuja! Mainostaa voit ja saat niin paljon kuin haluat.
 24. 24. Promosäännöt: Ei saa kannustaa käyttäjiä luomaan turhia käyttäjätilejä osallistuakseen kampanjaan. Ei saa kannustaa twiittamaan samaa tai lähes samaa twiittiä/sisältöä uudeestaan ja uudestaan. Kannusta käyttämään aiheeseen sopivaa hashtagia (eli vaikka #meidänkilpailu). Kannusta tagamaan järjestävä yritys twiitissä. (eli “osallistun kisaan! @ebrandfi #meidänkilpailu”)
 25. 25. 36 #KUVAKISAT Lisää kuvaan mukaan aina ’hashtag’ eli tunniste, joka liittyy aiheeseen. Tämän avulla kuvan näkee todennäköisesti useampi ihminen ja voit järjestää erilaisia kampanjoita. KAMPANJASÄÄNNÖT Sama vastuunvapautus kuin Facebookissa. Eli Instagram ei sponsoroi, hallinnoi tai ole millään tavalla vastuussa kampanjasta. KUVIEN OIKEUDET Facebookin PR-ohjeistuksessa sanotaan ”Jaa vain kuvia jotka olet ottanut tai sinulla on oikeus niitä jakaa”. ja ”Julkaise kuvia ja videoita jotka ovat soveliaita laajalle seuraajajoukolle.” Eli rasistiset, liikaa alastomuutta tai muuta vastaavaa sisältävät kuvat.
 26. 26. 37 • Et saa: käyttää Pinterestin nimeä, logoa, tavaramerkkejä tai brändäystä luvatta • lisätä suuria määriä ei-toivottua tai toistuvaa sisältöä, käyttää esimerkiksi kommentteja tai kuvauksia ei-toivottujen kaupallisten viestien toimittamiseen tai yrittää keinotekoisesti lisätä katselukertojen, Pin-lisäysten, kommenttien tai muiden mitattavien komponenttien määrää tai käyttää sisällön naamiointia,
 27. 27. Videoissa ei saa olla Alastomuutta, vaarallista sisältöä, väkivaltaa, uhkauksia tai vihaa. 38 Näkyvyys Hyödyt?Markkinointi Videoiden käyttöoikeus on hyvin keskeistä. YouTubesta on poistettu ja poistetaan koko ajan käyttöoikeusrikkomusten takia paljon materiaalia, kuten elokuvia, tv-sarjoja, musiikkia jne.
 28. 28. Laki -> rikosoikeudelliset seuraamukset Palvelujen sääntöjen rikkominen Yleensä ensin tulee varoitus. Seuraavaksi yksittäinen postaus voidaan poistaa Ja/tai käyttäjä/yritystili voidaan sulkea/poistaa väliaikaisesti. Pahimmillaan koko käyttäjätili voidaan sulkea. Voi olla, että palvelun puolelta ei tule seuraamuksia, mutta minkälaisen kuvan annat seuraajille / asiakkaille / kumppaneille?
 29. 29. 41 http://www.ebrand.fi http://www.facebook.com/ebrand.fi http://www.twitter.com/ebrandfi

×